Przestrzenne zróżnicowanie cen usług hotelowych w Polsce

Przestrzenne zróżnicowanie cen usług hotelowych w Polsce

1 opinia

Format:

ibuk

Decyzje cenowe hoteli, podejmowane są w konkretnych warunkach pod wpływem różnych czynników. Błędne byłoby pominięcie przestrzeni geograficznej jako tej, w której zapadają decyzje gospodarcze, jak również tej, w której zmienia się natężenie czynników je determinujących.
Potwierdzeniem powyższego jest obserwowany obecnie renesans badań nad lokalizacją działalności gospodarczej oraz rozwój nowych dyscyplin rozpatrujących procesy ekonomiczne w kontekście przestrzennym (ekonometria przestrzenna, geomarketing).


Praca jest spojrzeniem na problem przestrzennego zróżnicowania cen usług hotelowych jako następstwa zmiennego w przestrzeni kształtowania się determinujących wskazane ceny czynników: popytu na usługi hotelowe, kosztów prowadzenia działalności hotelowej, poziomu konkurencji na rynku usług hotelowych, uwarunkowań prawnych podejmowania decyzji cenowych w hotelach oraz samego charakteru przestrzeni geograficznej. Praca ma charakter interdyscyplinarny, z pogranicza nauk: geografii społeczno-gospodarczej, ekonomii i nauk o zarządzaniu.


Liczba stron132
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-929-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  1. Założenia metodologiczne    9
  1.1. Problem badawczy    9
  1.2. Zakres przedmiotowy, czasowy i przestrzenny badań    10
  1.3. Założenia i cele badawcze    12
  1.4. Badania nad przestrzennym zróżnicowaniem cen usług hotelowych    16
  2. Źródła informacji o usługach hotelowych i ich cenach w Polsce    21
  2.1. Dostępność informacji o usługach hotelowych i ich cenach    21
  2.2. Metodologia badań nad przestrzennym zróżnicowaniem cen usług hotelowych    22
  2.3. Wiarygodność internetowych źródeł informacji o usługach hotelowych i ich cenach    25
  3. Przestrzenny rozkład cen usług hotelowych w Polsce    27
  3.1. Przestrzenne zróżnicowanie cen usług hotelowych w kontekście sezonowości i struktury jakościowej rynku usług hotelowych    27
  3.2. Ocena statystycznej istotności przestrzennego zróżnicowania cen usług hotelowych w Polsce    29
  4. Przestrzenne zależności między popytem a ceną usług hotelowych w Polsce    43
  4.1. Zależność między popytem a cenami usług hotelowych w świetle literatury    43
  4.2. Przestrzenne zróżnicowanie popytu na usługi hotelowe a kształtowanie cen usług hotelowych w przestrzeni    50
  4.3. Popyt na usługi noclegowe ogółem a przestrzenna zmienność cen usług hotelowych    53
  5. Konkurencja w hotelarstwie a zróżnicowanie cen usług hotelowych w Polsce    57
  5.1. Oddziaływanie wielkości i struktury konkurencji na ceny hoteli w kontekście literatury    57
  5.2. Rozmieszczenie hoteli w Polsce a przestrzenne zróżnicowanie cen usług hotelowych    63
  5.3. Struktura jakościowa usług hotelowych i jej wpływ na przestrzenną zmienność cen usług hoteli    67
  5.4. Funkcjonowanie sieciowych przedsiębiorstw hotelowych w kontekście przestrzennego zróżnicowania cen ich usług    70
  6. Wpływ kosztów działalności na ceny usług hotelowych w Polsce    75
  6.1. Oddziaływanie kosztów działalności na ceny usług hotelowych w świetle literatury    75
  6.2. Koszty pracy jako czynnik przestrzennego zróżnicowania cen usług hotelowych    80
  6.3. Koszty kapitału jako determinanta przestrzennej zmienności cen usług hotelowych    83
  6.4. Wpływ cen ziemi na przestrzenne zróżnicowanie cen usług hotelowych    85
  7. Uwarunkowania prawne przestrzennej zmienności cen usług hotelowych w Polsce    89
  7.1. Znaczenie regulacji prawnych dla przestrzennego zróżnicowania cen usług hotelowych w kontekście literatury    89
  7.2. Podatek od nieruchomości jako determinanta przestrzennego zróżnicowania cen usług hotelowych    94
  7.3. Oddziaływanie opłat uzdrowiskowej i miejscowej na przestrzenną zmienność cen usług hotelowych    96
  8. Uwarunkowania geograficzne przestrzennej zmienności cen usług hotelowych w Polsce    99
  8.1. Znaczenie charakteru przestrzeni geograficznej dla przestrzennego zróżnicowania cen usług hotelowych w świetle literatury    99
  8.2. Atrakcyjność dla turystyki wypoczynkowej jako czynnik przestrzennego zróżnicowania cen usług hotelowych    101
  8.3. Atrakcyjność dla turystyki miejskiej jako determinanta przestrzennej zmienności cen usług hotelowych    104
  9. Model przestrzennego zróżnicowania cen usług hotelowych w Polsce    107
  Podsumowanie    121
  Bibliografia    123
  Spis tabel i rysunków    129
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia