Przestrzenne zróżnicowanie cen usług hotelowych w Polsce

Przestrzenne zróżnicowanie cen usług hotelowych w Polsce

1 opinia

Format:

ibuk

Decyzje cenowe hoteli, podejmowane są w konkretnych warunkach pod wpływem różnych czynników. Błędne byłoby pominięcie przestrzeni geograficznej jako tej, w której zapadają decyzje gospodarcze, jak również tej, w której zmienia się natężenie czynników je determinujących.
Potwierdzeniem powyższego jest obserwowany obecnie renesans badań nad lokalizacją działalności gospodarczej oraz rozwój nowych dyscyplin rozpatrujących procesy ekonomiczne w kontekście przestrzennym (ekonometria przestrzenna, geomarketing).


Praca jest spojrzeniem na problem przestrzennego zróżnicowania cen usług hotelowych jako następstwa zmiennego w przestrzeni kształtowania się determinujących wskazane ceny czynników: popytu na usługi hotelowe, kosztów prowadzenia działalności hotelowej, poziomu konkurencji na rynku usług hotelowych, uwarunkowań prawnych podejmowania decyzji cenowych w hotelach oraz samego charakteru przestrzeni geograficznej. Praca ma charakter interdyscyplinarny, z pogranicza nauk: geografii społeczno-gospodarczej, ekonomii i nauk o zarządzaniu.


Liczba stron132
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-929-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     7
  
  1. Założenia metodologiczne     9
  
  1.1. Problem badawczy     9
  1.2. Zakres przedmiotowy, czasowy i przestrzenny badań     10
  1.3. Założenia i cele badawcze     12
  1.4. Badania nad przestrzennym zróżnicowaniem cen usług hotelowych     16
  
  2. Źródła informacji o usługach hotelowych i ich cenach w Polsce     21
  
  2.1. Dostępność informacji o usługach hotelowych i ich cenach     21
  2.2. Metodologia badań nad przestrzennym zróżnicowaniem cen usług hotelowych     22
  2.3. Wiarygodność internetowych źródeł informacji o usługach hotelowych i ich cenach     25
  
  3. Przestrzenny rozkład cen usług hotelowych w Polsce     27
  
  3.1. Przestrzenne zróżnicowanie cen usług hotelowych w kontekście sezonowości i struktury jakościowej rynku usług hotelowych     27
  3.2. Ocena statystycznej istotności przestrzennego zróżnicowania cen usług hotelowych w Polsce     29
  
  4. Przestrzenne zależności między popytem a ceną usług hotelowych w Polsce     43
  
  4.1. Zależność między popytem a cenami usług hotelowych w świetle literatury     43
  4.2. Przestrzenne zróżnicowanie popytu na usługi hotelowe a kształtowanie cen usług hotelowych w przestrzeni     50
  4.3. Popyt na usługi noclegowe ogółem a przestrzenna zmienność cen usług hotelowych     53
  
  5. Konkurencja w hotelarstwie a zróżnicowanie cen usług hotelowych w Polsce     57
  
  5.1. Oddziaływanie wielkości i struktury konkurencji na ceny hoteli w kontekście literatury     57
  5.2. Rozmieszczenie hoteli w Polsce a przestrzenne zróżnicowanie cen usług hotelowych     63
  5.3. Struktura jakościowa usług hotelowych i jej wpływ na przestrzenną zmienność cen usług hoteli     67
  5.4. Funkcjonowanie sieciowych przedsiębiorstw hotelowych w kontekście przestrzennego zróżnicowania cen ich usług     70
  
  6. Wpływ kosztów działalności na ceny usług hotelowych w Polsce     75
  
  6.1. Oddziaływanie kosztów działalności na ceny usług hotelowych w świetle literatury    75
  6.2. Koszty pracy jako czynnik przestrzennego zróżnicowania cen usług hotelowych     80
  6.3. Koszty kapitału jako determinanta przestrzennej zmienności cen usług hotelowych    83
  6.4. Wpływ cen ziemi na przestrzenne zróżnicowanie cen usług hotelowych     85
  
  7. Uwarunkowania prawne przestrzennej zmienności cen usług hotelowych w Polsce    89
  
  7.1. Znaczenie regulacji prawnych dla przestrzennego zróżnicowania cen usług hotelowych w kontekście literatury     89
  7.2. Podatek od nieruchomości jako determinanta przestrzennego zróżnicowania cen usług hotelowych     94
  7.3. Oddziaływanie opłat uzdrowiskowej i miejscowej na przestrzenną zmienność cen usług hotelowych     96
  
  8. Uwarunkowania geograficzne przestrzennej zmienności cen usług hotelowych w Polsce     99
  
  8.1. Znaczenie charakteru przestrzeni geograficznej dla przestrzennego zróżnicowania cen usług hotelowych w świetle literatury     99
  8.2. Atrakcyjność dla turystyki wypoczynkowej jako czynnik przestrzennego zróżnicowania cen usług hotelowych     101
  8.3. Atrakcyjność dla turystyki miejskiej jako determinanta przestrzennej zmienności cen usług hotelowych     104
  
  9. Model przestrzennego zróżnicowania cen usług hotelowych w Polsce     107
  
  Podsumowanie     121
  Bibliografia     123
  Spis tabel i rysunków     129
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia