Choroby wieku dziecięcego

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

239,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

239,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce w sposób zwięzły i przystępny omówiono najważniejsze zagadnienia z zakresu chorób wieku dziecięcego. Poszczególne jednostki chorobowe przedstawiono według ustalonego schematu: etiologia, objawy kliniczne, badania diagnostyczne, leczenie oraz rokowanie.
Ogromnym atutem publikacji jest bardzo bogaty materiał ilustracyjny - ponad 1100 kolorowych zdjęć. Będą niezwykle pomocne w diagnostyce poszczególnych jednostek chorobowych.
Książka będzie przydatna dla lekarzy pediatrów w codziennej praktyce lekarskiej oraz studentów przygotowujących się do egzaminu z pediatrii.


Liczba stron640
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3902-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Współautorzy     9
  Przedmowa     12
  Słowo od autorów     13
  
  1. Medycyna ratunkowa     15
  
  Wprowadzenie     15
  Anafilaksja     15
  Niedrożność górnych dróg oddechowych     17
  Astma     20
  Zapalenie oskrzelików     23
  Stany nagłe w kardiologii     25
    Sinica     25
    Wstrząs kardiogenny     25
    Zaburzenia rytmu serca     26
  Wstrząs septyczny i niewydolność wielonarządowa     28
  Dziecko po urazie głowy     30
  Dziecko z licznymi obrażeniami     32
  Oparzenia     34
  Cukrzycowa kwasica ketonowa     35
  Stan padaczkowy     37
  Zatrucie     40
  Sedacja na OIOM-ie     41
  Zwalczanie bólu     43
  Sposoby podawania tlenu     44
  
  2. Dziecko krzywdzone     46
  
  Formy krzywdzenia     46
  Krzywdzenie fizyczne     48
    Ślady po ugryzieniu     48
    Siniaki     48
    Oparzenia     49
    Złamania     50
    Zespół dziecka potrząsanego     53
    Choroby wywoływane celowo     54
  Zaniedbywanie     54
  Molestowanie seksualne     55
  Postępowanie z dzieckiem krzywdzonym     57
  
  3. Choroby zakaźne     59
  
  Zakażenia bakteryjne     59
    Błonica     59
    Tężec     60
    Zakażeniameningokokowe     61
    Gruźlica     63
    Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych     64
    Zakażenia prątkami niegruźliczymi     66
    Gronkowcowy zespół wstrząsu toksycznego     67
    Ropień wątroby     68
  Zakażenia wirusowe     69
    Zakażenie HIV iAIDS     69
    Choroby wskaźnikoweAIDS     70
    Mononukleoza zakaźna     74
    Zakażenie wirusemopryszczki u noworodka     75
    Ospa wietrzna     76
    Półpasiec     78
    Odra     79
  Pierwotniaki/grzyby/choroby tropikalne/inne     80
    Toksoplazmoza wrodzona     80
    Kryptosporydioza     81
    Wągrzyca (cystycerkoza)     82
    Aspergiloza inwazyjna     83
    Malaria     84
    Schistosomatoza układu moczowego     85
    Choroba Kawasakiego     86
  
  4. Pulmonologia     88
  
  Mukowiscydoza     88
  Astma i nawracające świsty     90
  Zapalenie oskrzelików     91
  Zapalenie płuc     92
  Nawracające epizody zachłystowe     94
  Odma opłucnowa     95
  Ropniak opłucnej     96
  Rozstrzenie oskrzeli     96
  Sekwencja Robina     97
  Zespół CHARGE     98
  Tracheobronchomalacja     98
  Przepuklina przeponowa     99
  Ciało obce     100
  Prosówkowy obraz radiologiczny płuc     101
  Pierwotna dyskineza rzęsek     102
  Mykoplazmowe zapalenie płuc     103
  Dysplazja zaciskająca klatki piersiowej     104
  Agenezja i aplazja płuc     105
  Wrodzona rozedma płatowa     105
  Torbiel oskrzelopochodna     106
  Wrodzona gruczolakowatość torbielowata płuc     107
  Zespół szabli tureckiej     108
  Włókniejące zapalenie pęcherzyków płucnych     108
  
  5. Kardiologia     110
  
  Ubytek przegrodymiędzykomorowej (VSD)     110
  Ubytek przegrodymiędzyprzedsionkowej (ASD)     112
  Koarktacja aorty     113
  Przetrwały przewód tętniczy (PDA)     114
  Tetralogia Fallota (ToF)     116
  Zwężenie tętnicy płucnej     118
  Zwężenie drogi odpływu lewej komory     119
  Kardiomiopatia     120
  Tachykardia nadkomorowa (SVT)     121
  Zapalenie osierdzia     122
  Całkowity blok przedsionkowo-komorowy     123
  Nieprawidłowy spływ żył płucnych     124
  Infekcyjne zapalenie wsierdzia     125
  Atrezja zastawki trójdzielnej     126
  Całkowite przełożenie wielkich pni tętniczych     127
  Wrodzone skorygowane przełożenie wielkich pni tętniczych     128
  Pierścień naczyniowy     129
  
  6. Dermatologia     131
  
  Brodawki wirusowe     131
  Mięczak zakaźny     132
  Atopowe zapalenie skóry     133
  Świerzb     134
  Naczyniak krwionośny     135
  Opryszczka ust i twarzy     136
  Ziarniniak ropotwórczy     137
  Bliznowiec     138
  Łupież pstry     139
  Łupież różowy     140
  Bielactwo     140
  Łuszczyca     141
  Plamy typu czerwonegowina     142
  Pokrzywka barwnikowa     143
  Wyprysk opryszczkowy     144
  Rumień wielopostaciowy     145
  Kłykciny kończyste     147
  Liszaj pasmowaty     148
  Znamię łojowe     148
  Naskórkowe znamiona brodawkowate     149
  Histiocytoza z komórek Langerhansa     151
  Trądzik niemowlęcy     152
  Stwardnienie guzowate     152
  Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe     153
  Zespół Klippela-Trenaunaya     154
  Nietrzymanie barwnika     155
  Pęcherzowe oddzielanie się naskórka     156
  Acrodermatitis enteropathica     158
  
  7. Okulistyka     161
  
  Anatomia oka     161
  Rozwój wzroku     163
  Niedowidzenie     163
  Powieki     164
    Szczelina powieki     164
    Symblepharon     164
    Zapalenie brzegów powiek     164
    Jęczmień     164
    Mięczak zakaźny     165
    Naczyniak włośniczkowy     165
    Plamy typu czerwonego wina     165
    Ptoza     165
    Przykurcz powiek     166
    Zapalenie przedprzegrodowe     166
    Opóźnione zamykanie powiek     166
    Nadmierne łzawienie (epifora)     167
  Rogówka     167
    Zaburzenia rozwojowe     167
    Dystrofie rogówki     169
    Złogi w rogówce     169
    Zapalenie rogówki     171
  Spojówka     174
    Infekcyjne zapalenia spojówek     174
    Nieinfekcyjne zapalenia spojówek     175
    Pigmentacja spojówek     175
    Wypukłe zmiany na spojówkach     175
    Rozsiane wypukłe zmiany na spojówkach     176
    Teleangiektazje spojówek     177
  Twardówka     177
    Pigmentacja twardówki     177
    Zapalenie twardówki     177
  Wady rozwojowe gałki ocznej     178
  Tęczówka     179
    Wrodzone wady tęczówki     179
    Nabyte wady tęczówki     180
    Zmiana koloru tęczówki     180
    Heterochromia tęczówki     181
  Źrenica     182
    Leukokoria     182
    Nieprawidłowy kształt źrenicy     182
    Mioza     182
    Mydriaza     182
    Przemieszczenie źrenicy     183
    Anizokoria     183
  Soczewka     184
    Afakia     184
    Nieprawidłowy kształt     184
    Przemieszczenie soczewki     184
    Nieprzezierność soczewki     185
  Siatkówka     186
    Krwotok     186
    Wysięk twardy     186
    Kłębki waty     188
    Neowaskularyzacja siatkówki     188
    Zapalenie naczyń siatkówki     188
    Makulopatia     188
    Bladość siatkówki     189
    Odwarstwienie siatkówki     190
    Fałdy dna oka     190
  Tarcza nerwu wzrokowego     191
    Obrzęk     191
    Zanik nerwu wzrokowego     192
    Mała tarcza     193
    Duża tarcza     193
    Duże zagłębienie tarczy     193
    Anomalie naczyniowe     194
    Krwotoki do tarczy     194
    Zaciemnienie tarczy     194
  Oczodół     194
    Nieprawidłowa pozycja gałki ocznej     194
    Powiększenie gruczołu łzowego     196
  Zaburzenia ruchów gałek ocznych     196
    Zaburzenia spoczynkowego ustawienia gałek ocznych     196
    Nieprawidłowe ruchy oczu     198
    Nieprawidłowe pozycje głowy     201
    Oczopląs     202
  
  8. Neurologia     205
  
  Badanie neurologiczne: nerwy czaszkowe     205
  Miastenia     207
  Zaburzenia ruchów gałek ocznych     208
  Porażenie nerwu twarzowego     209
  Zaburzenia dolnych nerwów czaszkowych     211
  Choroba Wilsona     212
  Pląsawica Sydenhama     212
  Układ ruchu     213
  Zespół Segawy (dystonia reagująca na lewodopę)     215
  Ataksja     216
    Ataksja-teleangiektazja     217
    Ataksja Friedreicha     218
  Hipotonia u niemowlęcia     218
  Dystrofia miotoniczna     219
  Dziedziczna neuropatia ruchowo-czuciowa typu I (choroba Charcota-Marie’a-Tootha)     220
  Rdzeniowy zanik mięśni typu I (choroba Werdniga-Hoffmana)     221
  Nagłe uogólnione osłabienie mięśni uwcześniej zdrowego dziecka     221
  Zespół Guillaina-Barrégo     222
  Zapalenie skórno-mięśniowe     223
  Choroby rdzenia kręgowego     224
  Przewlekła postępująca hipotonia mięśni u starszych dzieci     225
  Dystrofie mięśniowe Duchenne’a i Beckera     226
  Dziecięce porażenie mózgowe     227
  Rozszczep kręgosłupa     229
  Ból głowy     230
    Migrena     231
    Psychogenny ból głowy     231
    Nadciśnienie śródczaszkowe     232
  Wodogłowie     232
  Guzy mózgu     234
  Najczęstsze guzy mózgu u dzieci     236
  Guzy podnamiotowe     236
  Guzy nadnamiotowe     236
  Makrocefalia     237
  Guz rzekomy mózgu (łagodne nadciśnienie śródczaszkowe)     237
  Trudności w nauce     238
  Padaczka     240
  Regresja neurologiczna i poznawcza     243
  Częste choroby z regresją neurologiczną     244
    Stwardnienie rozsiane     244
    Adrenoleukodystrofia     244
    Leukodystrofia globoidalna     245
    Leukodystrofia metachromatyczna     245
    Ceroidolipofuscynoza     245
    Choroba Taya-Sachsa     246
    Choroba Niemanna-Picka typu C     246
    Choroba Leigha     246
  Śpiączka i ostra encefalopatia     246
  Udar mózgu     249
  
  9. Gastroenterologia     253
  
  Obraz kliniczny     253
    Ostry nieżyt żołądka i jelit     253
    Zaburzenia przyrostu masy ciała     254
    Zaparcia     255
    Kolka niemowlęca     256
    Nawracający ból brzucha     256
    Czynnościowa biegunka małych dzieci (biegunka pędraków)     257
    Przewlekła biegunka oporna na leczenie     257
    Przewlekła niewydolność jelit     260
  Diagnostyka chorób przewodu pokarmowego     261
    Zastępczy zespół Münchhausena     261
    Celiakia     262
    Enteropatia zależna od pokarmów     263
    Biegunka autoimmunologiczna     265
    Eozynofilowe zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit     265
    Klasyczne choroby zapalne jelit     266
    Wrzodziejące zapalenie jelita grubego     266
    Choroba Leśniowskiego-Crohna     267
    Alergiczne zapalenie jelita grubego     269
    Naczyniakowatość limfatyczna jelit     270
    Choroba wrzodowa     270
    Polipy     271
  Zakażenia i choroby pasożytnicze     272
    Helicobacter pylori     272
    Campylobacter jejuni     273
    Clostridium difficile     273
    Salmonella     273
    Escherichia coli     274
    Giardia lamblia     274
    Yersinia enterocolitica     275
    Cryptosporidium     275
    Ascaris lumbricoides (glista ludzka)     276
    Enterobius vermicularis (owsik)     276
  Zaburzenia żywienia     277
  Refluks żołądkowo-przełykowy     278
  Przewlekła rzekoma niedrożność jelit     279
  Zespół krótkiego jelita     279
  Choroby wrodzone i dziedziczne     281
    Wrodzona biegunka chlorkowa     281
    Zaburzenia wchłaniania glukozy/galaktozy     281
    Wrodzony niedobór sacharazy i izomaltazy     281
    Nietolerancja laktozy     282
    Mukowiscydoza     282
  Choroby trzustki     284
    Zespół Shwachmana-Diamonda     284
    Ostre zapalenie trzustki     285
    Przewlekłe/dziedziczne zapalenie trzustki     286
  Choroby wątroby     286
    Stwardniające zapalenie dróg żółciowych     286
    Przewlekłe zapalenie wątroby     287
    Ostre zapalenie wątroby     288
    Zespół Alagille’a     288
  Niedobory pierwiastków     288
    Niedobór cynku     288
    Niedobór żelaza     289
    Niedobór miedzi     290
    Nadmiar miedzi – choroba Wilsona     290
    Niedobór selenu     291
  Niedobory witamin     291
    Szkorbut, niedobór witaminy C / kwasu askorbinowego     291
    Choroba beriberi, niedobór witaminy B1 / tiaminy     291
    Pelagra, niedobór witaminy PP / niacyny     292
    Niedobór witaminy B2 / ryboflawiny     292
    Niedobór witaminy B6 / pirydoksyny     292
    Niedobór witaminy B12 / cyjanokobalaminy     293
    Niedobór witaminy K / naftochinonu     293
    Niedobór witaminy A / retinolu     293
    Niedobór witaminy E / tokoferolu     294
    Niedobór witaminy D     294
  
  10. Nefrologia     297
  
  Zespół hemolityczno-mocznicowy (HUS)     297
  Zespół nerczycowy     299
  Torbielowatość nerek     301
  Odpływ pęcherzowo-moczowodowy i nefropatia refluksowa     302
  Choroba Schönleina-Henocha     304
  Wrodzona agenezja i dysplazja nerek     305
  Zespół Fanconiego     307
  Nadciśnienie tętnicze z przyczyn nerkowych     308
  Choroby kości u dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek     309
  Ostra niewydolność nerek     310
  
  11. Hematologia     313
  
  Ziarnica złośliwa     313
  Chłoniak nieziarniczy z komórek B     314
  Chłoniak nieziarniczy z komórek T/białaczka T-komórkowa     315
  Białaczki mielocytowe imielomonocytowe     316
  Ostra białaczka limfoblastyczna pozaszpikowa     317
  Młodzieńcza białaczka mielomonocytowa     318
  Zespół mieloproliferacyjny z eozynofilią i translokacją T(5; 12)     319
  Hemofilia Ai B (klasyczna hemofilia i choroba Christmasa)     320
  Zespół Kasabacha-Merritt     321
  Choroba von Willebranda (vWD)     321
  Małopłytkowość z aplazją kości promieniowej (zespół TAR)     322
  Zespół Bernarda-Souliera     323
  Niedobór transkobalaminy II     324
  Niedokrwistość Fanconiego     324
  Wrodzona dyskeratoza     325
  Wrodzona porfiria erytropoetyczna (CEP)     326
  Idiopatyczna hemosyderoza płuc     327
  Niedokrwistość Cooleya (β-thalassemia major)     328
  Niedobór kinazy pirogronianowej     330
  Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa     330
  Wrodzona eliptocytoza     332
  Niedokrwistość z niedoboru żelaza     332
  Niedokrwistość syderoblastyczna     333
  Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej     333
  Leiszmanioza     334
  Choroba Gauchera     334
  Marmurowatość kości     335
  
  12. Guzy lite i histiocytoza     337
  
  Wprowadzenie     337
  Guz Wilmsa i inne guzy nerek     338
  Guzy wątroby     341
  Histiocytoza     343
    Histiocytoza z komórek Langerhansa     343
    Limfohistiocytoza hemofagocytarna     346
  Mięsak prążkowanokomórkowy, inne mięsaki tkanek miękkich i włókniakowatość     348
  Nerwiak zarodkowy (neuroblastoma)     352
  Siatkówczak (retinoblastoma)     354
  Mięsak Ewinga i obwodowe prymitywne guzy neuroektodermalne (pPNET)     355
  Kostniakomięsak (osteosarcoma)     356
  Pozaczaszkowe złośliwe guzy zarodkowe     357
  Guzy ośrodkowego układu nerwowego     358
    Wyściółczak (ependymoma)     358
    Rdzeniak (medulloblastoma) i PNET     358
    Glejak nadnamiotowy o wysokim stopniu złośliwości     359
    Glejak pnia mózgu     360
    Gwiaździak o niskim stopniu złośliwości     360
  Rzadkie guzy i rzadkie obrazy kliniczne częstych guzów     361
  Raki     361
    Rak tarczycy     362
    Rak nosogardła     362
    Rak kory nadnerczy     363
    Guzy ślinianek     363
    Rak nerkowokomórkowy     364
  Raki skóry     364
  Późne efekty terapii przeciwnowotworowej     365
  
  13. Endokrynologia     367
  
  Obojnacze narządy płciowe     367
  Niskie dziecko     368
  Zespół Turnera     370
  Mała masa urodzeniowa     371
  Zespół Pradera-Willego     372
  Dysplazja szkieletowa     373
  Niedobór hormonu wzrostu     374
  Zespół Larona     376
  Wysoki wzrost     377
  Zespół Marfana     378
  Gigantyzm przysadkowy     379
  Przedwczesne dojrzewanie     380
  Przedwczesna telarche i łagodne warianty przedwczesnego dojrzewania płciowego     381
  Przedwczesne dojrzewanie płciowe zależne od gonadotropin (centralne)     382
  Zespół McCune’a-Albrighta     383
  Zespół policystycznych jajników     384
  Opóźnienie dojrzewania płciowego     385
  Zespół Klinefeltera     386
  Wrodzona niedoczynność tarczycy     387
  Nabyta niedoczynność tarczycy     388
  Pierwotna niedoczynność kory nadnerczy     389
  Zespół Cushinga     390
  Wrodzony przerost nadnerczy     392
  Krzywica     393
  Choroba Gravesa-Basedowa     394
  Niedoczynność przytarczyc/rzekoma niedoczynność przytarczyc     395
  Zespół Williamsa     397
  Hiperinsulinizm     398
  Zespoły oporności na insulinę     399
  Cukrzyca     400
    Cukrzyca typu 1     400
    Cukrzyca typu 2     403
    Cukrzyca typu MODY     403
    Inne postacie cukrzycy     404
  
  14. Choroby metaboliczne     406
  
  Adrenoleukodystrofia     406
  Choroba Gauchera     407
  Zespół Hurler     408
  Zaburzenia cyklu mocznikowego     409
  Galaktozemia     410
  Zaburzenia utleniania kwasów tłuszczowych     411
  Tyrozynemia     412
  Glikogenoza typu 1     413
  Choroby peroksysomalne     414
  Zespół Leigha     415
  Choroba Menkesa     416
  Choroba Wilsona     417
  Fenyloketonuria     418
  Zaburzenia przemiany biotyny     419
  Niedobór -1-antytrypsyny     420
  
  15. Genetyka     421
  
  Zespół Downa (trisomia 21)     421
  Zespół Edwardsa (trisomia 18)     422
  Zespół Pataua (trisomia 13)     422
  Zespół Wolfa-Hirschhorna (4p−)     423
  Zespół cri du chat (5p−)     423
  Zespół Turnera     424
  Zespół Noonan     424
  Mozaicyzm chromosomowy     425
  Zespół łamliwego chromosomu X     426
  Zespół Williamsa     426
  Zespół Rubinsteina-Taybiego     427
  Zespół de Lange     428
  Zespół Angelmana     429
  Dysplazja czołowo-nosowa     430
  Asocjacja VATER     430
  Zespół Goldenhara     431
  Zespół Bardeta-Biedla     432
  Zespół CHARGE     432
  Zespół Marfana     433
  Zespół podniebienno-sercowo-twarzowy     433
  Stwardnienie guzowate     434
  Neurofibromatoza typu 1     435
  Zespół Moebiusa     436
  Zespół Sticklera     436
  Zespół Russela-Silvera     437
  Achondroplazja     437
  Hipochondroplazja     438
  Wrodzona łamliwość kości (osteogenesis imperfecta)     438
  Zespół Ehlersa-Danlosa     439
  Zespół Beckwitha-Wiedemanna     440
  Zespół Sotosa     440
  Zespół Robinowa     441
  Zespół EEC     441
  Zespół Cockayne’a     442
  Zespół Aperta     442
  Zespół Pfeiffera     443
  Zespół Crouzona     444
  Holoprozencefalia     444
  Zespół Coffina-Lowry’ego     445
  Zespół BPE     445
  Zespół Meckela-Grubera     446
  Zespół Greiga     446
  Zespół Holt-Orama     447
  Zespół Robertsa     447
  Mikrocefalia autosomalna recesywna     448
  Niedokrwistość Fanconiego     448
  
  16. Immunologia     449
  
  Pospolity zmienny niedobór odporności (CVID)     449
  Zespół hiper-IgM sprzężony z chromosomem X     450
  Zespół Wiskotta-Aldricha     451
  Agammaglobulinemia sprzężona z chromosomem X     452
  Przewlekła kandydoza błon śluzowych i skóry     453
  Ataksja-teleangiektazja     454
  Zespół limfoproliferacyjny sprzężony z chromosomem X     455
  Zespół Chediaka-Higashiego     456
  Zespół zaburzonego przylegania leukocytów (LAD)     457
  Zespół DiGeorge’a     459
  Przewlekła choroba ziarniniakowa (PCHZ)     460
  Zespół hiper-IgE     461
  Ciężki złożony niedobór odporności (SCID)     462
  Zespół Omenna (wariant SCID)     463
  Niedobór deaminazy adenozyny (wariant SCID)     464
  Brak ekspresji antygenów zgodności tkankowej typu II     465
  
  17. Reumatologia     467
  
  Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS)     467
    Postać o początku układowym     467
    Postać wielostawowa seronegatywna     468
    Postać wielostawowa seropozytywna     469
    Postać skąpostawowa     469
  Zapalenie stawów i pochewek ścięgnistych     470
  Łuszczycowe zapalenie stawów     471
  Zapalenie stawów w przebiegu innych chorób przewlekłych     471
  Twardzina     472
    Twardzina układowa     472
    Twardzina ograniczona     472
  Zapalenie skórno-mięśniowe     473
  Zapalenia naczyń     474
    Choroba Kawasakiego     474
    Guzkowe zapalenie tętnic     474
    Inne zapalenia naczyń     474
  Choroba Schönleina-Henocha     475
  Mieszana choroba tkanki łącznej     475
  Toczeń rumieniowaty układowy (TRU)     476
  Zespół nakładania chorób tkanki łącznej     476
  Przewlekły niemowlęcy zespół neurologiczno-skórno-stawowy (CINCA)     477
  Nawracające wieloogniskowe zapalenie kości     478
  Zespoły nawracającej gorączki     478
    Rodzinna gorączka śródziemnomorska     478
    Inne genetycznie uwarunkowane nawracające gorączki     478
  Przewlekłe zespoły bólowe     479
  Fibromialgia     479
  Odruchowa dystrofia współczulna (algodystrofia)     479
  Łagodny zespół nadmiernej ruchomości stawów     480
  
  18. Logopedia     481
  
  Wstęp     481
  Trudności rozwojowe: mowa     482
  Trudności rozwojowe: język     483
  Komunikacja alternatywna i wspomagająca     484
  Nabyte zaburzenia neurologiczne mowy i języka     484
    Nabyta afazja dziecięca     484
    Nabyta dyzartria dziecięca     484
    Nabyta dyspraksja dziecięca     485
  Jąkanie się     486
  Zaburzenia głosu (dysfonia)     487
  Tracheostomia     488
  Zaburzenia rezonansu/przepływu powietrza     489
  Dysfagia     490
  Anomalie twarzoczaszki     491
  Rozszczep wargi/podniebienia     492
  
  19. Chirurgia dziecięca     496
  
  Wrodzona niedrożność przełyku     496
  Wrodzona przepuklina przeponowa     497
  Wrodzona niedrożność jelit     499
    Niedrożność smółkowa     499
    Wrodzona niedrożność dwunastnicy     501
    Niedrożność jelit     501
    Wady okolicy odbytu     502
    Choroba Hirschsprunga     504
    Niedokonany zwrot jelit     505
    Zdwojenie w obrębie przewodu pokarmowego     506
    Martwicze zapalenie jelit     507
    Przepuklina pępowinowa     508
    Wytrzewienie     509
    Przepuklina pępkowa     509
  Wady pępka     510
  Krwawienie z przewodu pokarmowego     511
  Uchyłek Meckela     512
  Wgłobienie     513
  Potworniak okolicy krzyżowo-guzicznej     514
  Zapalenie wyrostka robaczkowego     515
  Zmiany na szyi     516
    Wodniak torbielowaty     516
    Przetoka/torbiel skrzelopochodna     517
    Przetoka przeduszna     517
    Torbiel skórzasta     517
    Torbiel/przetoka przewodu tarczowo-językowego     518
  Przepuklina pachwinowa     518
  Wodniak jądra     519
  Jądro niezstąpione     520
  Skręt jądra     520
  Stulejka     521
  Niedrożność dróg żółciowych     522
  Torbiel dróg żółciowych     522
  Malformacje naczyniowe     523
    Naczyniaki     523
    Wrodzone malformacje naczyniowe     524
    Zespół Klippela-Trenaunaya     525
    Obrzęk limfatyczny     525
    Rozszczep kręgosłupa     526
  
  20. Otorynolaryngologia     529
  
  Ostre wysiękowe zapalenie ucha środkowego     529
  Ostre zapalenie ucha środkowego     531
  Perlak     532
  Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego     533
  Zapalenie ucha zewnętrznego     534
  Polipy ucha     534
  Ciało obce w uchu     535
  Wrodzone anomalie ucha     535
    Przetoka przeduszna i ropień     535
    Wady ucha zewnętrznego     535
    Wady ucha środkowego     536
    Wady ucha wewnętrznego     536
  Polipy nosa     536
  Zapalenie zatok przynosowych i błony śluzowej nosa     537
  Guz nosa     538
    Glejak nosa     538
    Naczyniakowłókniak młodzieńczy     538
  Ciało obce w nosie     539
  Zarośnięcie nozdrzy tylnych     539
  Zapalenie migdałków (ostre, przewlekłe i nawracające)     540
  Ropień okołomigdałkowy     541
  Ropień pozagardłowy     541
  Obturacyjny bezdech podczas snu     541
  Wiotkość krtani     542
  Nawracająca brodawczakowatość układu oddechowego     542
  Zwężenie podgłośniowe     543
  Ciało obce w krtani lub tchawicy     544
  Torbiele i uchyłki skrzelopochodne     545
  Guzy okolicy głowy i szyi     546
  Torbiel przewodu tarczowo-językowego     546
  Ciało obce w gardle i przełyku     547
  
  21. Choroby jamy ustnej i zębów     548
  
  Fluoroza zębów     548
  Zapalenie dziąseł     548
  Opryszczkowe zapalenie jamy ustnej i dziąseł     549
  Przebarwienia po tetracyklinach     550
  Lakowanie bruzd     550
  Przetrwałe mleczne siekacze     551
  Niewyrżnięty (przemieszczony) górny lewy siekacz środkowy     551
  Torbiel zawiązkowa     552
  Odontodysplazja     552
  Autotransplantacja     553
  Złożone zapalenie przyzębia     553
  Niedorozwój szkliwa     554
  Zaburzenia rozwoju zębiny (dentinogenesis imperfecta)     554
  Zaburzenia rozwoju szkliwa (typ hipoplastyczny)     555
  Zaburzenia rozwoju szkliwa (typ z hipomineralizacją)     556
  Zakażenie zawiązka zęba     556
  Ropień twarzy     557
  Ząb wgłobiony     557
  Hipodoncja     558
  Naczyniak jamisty języka     559
  Zapalenie węzłów chłonnych szyi i twarzy     559
  Ziarniniak kwasochłonny     559
  Nadziąślak wrodzony     560
  Ziarniniak ropotwórczy     560
  Ciężkie zapalenie dziąseł     561
  Łagodne wędrujące zapalenie języka (język geograficzny)     561
  Torbiel śluzowa     562
  Kandydoza i popromienne zapalenie błony śluzowej     562
  Opryszczka wargowa (opryszczka nawracająca)     563
  
  22. Ortopedia     564
  
  Wstęp     564
  Norma     564
    Kąt udowo-piszczelowy     565
    Zniekształcenie rotacyjne     565
    Płaskostopie     565
    Siatki centylowe     565
  Wady kończyn dolnych     568
    Płaskostopie     568
    Stopa wydrążona     569
    Kolana koślawe i szpotawe     570
    Chód przywiedzeniowy lub odwiedzeniowy     572
    Stopa końsko-szpotawa     573
    Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego     574
    Różna długość kończyn dolnych     575
    Niedorozwój bliższej części kości udowej     576
    Wrodzony niedorozwój piszczeli     577
    Wrodzony niedorozwój strzałki     578
    Utykanie z powodu bólu     579
  Wady palców     580
    Palcozrost (syndaktylia)     580
    Polidaktylia     581
  Wady kończyn górnych     582
    Staw rzekomy obojczyka     582
    Wrodzone wysokie ustawienie łopatki (choroba Sprengla)     582
    Wrodzone zwichnięcie głowy kości promieniowej     582
    Wrodzony zrost promieniowo-łokciowy     583
    Deformacja Madelunga     583
    Ręka hakowata promieniowa     583
    Niedorozwój kości łokciowej     583
    Przykurcz kciuka     584
  Choroby kręgosłupa     584
    Skolioza     584
    Ból pleców     586
    Rozszczep kręgosłupa     586
  Uraz splotu ramiennego     587
  Kręcz szyi     588
  Dziecięce porażenie mózgowe     588
  Artrogrypoza     589
  Wrodzona łamliwość kości (osteogenesis imperfecta)     589
  Złamania     590
    Ogólne zasady leczenia     590
    Urazy płytki wzrostowej     591
    Przebudowa     592
  Typowe złamania wieku dziecięcego     593
    Nadkłykciowe złamanie kości ramiennej     593
    Przezkłykciowe złamanie kości ramiennej     594
    Złamanie szyjki kości promieniowej     594
    Złamania kości przedramienia     595
    Złamania kości udowej     595
    Złamania rzepki     596
    Złamania bliższego końca piszczeli     596
    Złamania w wyniku pociągania lub przeciążenia     596
    Złamania nieprzypadkowe     596
    Złamania patologiczne     597
  Leczenie późnych zniekształceń     598
  
  23. Urologia     600
  
  Dysplastyczna nerka wielotorbielowata     600
  Zaburzenia oddawania moczu o podłożu neurologicznym     601
  Wynicowanie pęcherza/wierzchniactwo złożone     602
  Guzy jąder     603
  Spodziectwo     604
  Guz Wilmsa     604
  Mięsak prążkowanokomórkowy     606
  Zespół suszonej śliwki     606
  Wrodzone wady odpływu moczu     607
  Kamica dróg moczowych     608
  Zastawka cewki tylnej     609
  Wnętrostwo     610
  Obojnacze narządy płciowe     611
  Anomalie położenia i liczby nerek     612
  Zdwojenie moczowodu     613
  Odpływ pęcherzowo-moczowodowy     614
  Torbiel ujścia moczowodu (ureterocoele)     615
  
  24. Transplantacja serca i płuc     617
  
  Transplantacja serca: biopsja wsierdzia imięśnia sercowego     617
  Transplantacja serca i płuc     618
  Badanie czynnościowe płuc     618
  Biopsja przezoskrzelowa     619
  Ostre odrzucanie przeszczepu     620
  Zespół zarostowego zapalenia oskrzelików     622
  
  Rozwinięcia skrótów w języku angielskim     626
  Indeks     628
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia