Szkolnictwo Będzina w latach 1795–1918 wraz z tekstami źródłowymi - 04 Rozdz. 7-8. Finansowanie szkolnictwa elementarnego. Budżety szkół. Powstanie i rozwój placówek elementarnych na terenach wiejskich

-25%

Szkolnictwo Będzina w latach 1795–1918 wraz z tekstami źródłowymi - 04 Rozdz. 7-8. Finansowanie szkolnictwa elementarnego. Budżety szkół. Powstanie i rozwój placówek elementarnych na terenach wiejskich

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

4,49  5,99

Format: pdf

4,495,99

cena zawiera podatek VAT

Praca składa się z dwóch części: w części pierwszej: Szkolnictwo Będzina w latach 1795–1918 zaprezentowane zostały wybrane problemy z dziejów będzińskiego szkolnictwa w okresie niewoli narodowej, z kolei część druga: Teksty źródłowe do dziejów szkolnictwa będzińskiego z lat 1802–1918 zawiera dokumenty dotyczące tego okresu. Autorka przedstawiła następujące problemy: podstawy prawne funkcjonowania polskiego szkolnictwa w XIX wieku do 1918 roku; lokale i pomieszczenia będzińskich szkół elementarnych; nauka uczniów i prace podejmowane z nimi przez różnych nauczycieli; finansowanie szkolnictwa elementarnego i budżety szkół; powstawanie placówek elementarnych na terenach wiejskich przylegających do Będzina; szkoły prywatne i szkolnictwo stopnia średniego; szkolnictwo żydowskie; funkcjonowanie szkół w czasie I wojny światowej. Zwróciła też uwagę na zmiany zachodzące w Będzinie jako jednostce administracyjnej w okresie od końca XVIII wieku do roku 1918. Teksty źródłowe – opracowane przez autorkę – poświadczają wiele problemów podnoszonych w części pierwszej. Stanowią zarazem doskonałą okazję do poznawania dziejów regionalnych.


WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-226-2317-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wstęp    5
  
  Część pierwsza
  Szkolnictwo Będzina w latach 1795—1918
  
  1. Przynależność państwowa i administracyjna Będzina w latach 1795—1918    13
  1.1. W czasach pruskich (1795—1807) i w okresie Księstwa Warszawskiego (1807—1815)    13
  1.2. W okresie funkcjonowania Królestwa Polskiego (1815—1864)    17
  1.3. W latach powstania styczniowego    20
  1.4. W okresie wzmożonej rusyfikacji (1864—1914)    24
  
  2. Podstawy prawne funkcjonowania szkolnictwa na ziemiach polskich w latach 1795—1914    28
  2.1. Przepisy pruskie i ich znaczenie dla dalszych dziejów szkolnictwa tych ziem    28
  2.2. Podstawowe założenia ustawodawstwa szkolnego Księstwa Warszawskiego    31
  2.3. Założenia prawne szkolnictwa funkcjonującego w okresie konstytucyjnym Królestwa Polskiego (1815—1831)    34
  2.4. Możliwości funkcjonowania szkolnictwa elementarnego w okresie międzypowstaniowym (1832—1864)    36
  2.5. Wzmożona rusyfikacja i likwidacja polskiego szkolnictwa w latach 1864—1914    42
  
  3. Lokale i pomieszczenia będzińskich szkół elementarnych. Starania podejmowane w sprawie budowy szkoły w latach 1795—1914    45
  3.1. Budynek ratusza siedzibą szkoły. Początki wynajmu izb (1795—1831)    45
  3.2. Pomieszczenia szkolne w latach 1832—1864. Podjęcie starań o budowę szkoły    47
  3.3. Budynki pozostające siedzibami chrześcijańskich szkół elementarnych. Ponowienie prób w sprawie budowy szkoły (1864—1914)    56
  
  4. Powstawanie nowych szkół (1832—1914)    62
  4.1. Konflikt wokół szkoły elementarnej żeńskiej    62
  4.2. Próby założenia szkoły rzemieślniczo-niedzielnej    65
  4.3. Plany rozwoju szkolnictwa elementarnego przed wybuchem I wojny światowej    68
  
  5. Będzińscy nauczyciele — ich praca i uposażenie    75
  5.1. Podejmowanie pracy i wykonywanie obowiązków przez nauczycieli w latach 1795—1807    75
  5.2. Nauczyciele szkoły męskiej i żeńskiej w czasach Królestwa Polskiego (1815—1864)    79
  5.3. Praca i wynagradzanie nauczycieli szkół elementarnych w latach rusyfikacji (1864—1914)    88
  
  6. Uczniowie i ich nauka    97
  6. 1. Nauka w czasach pruskich, w latach Księstwa Warszawskiego i w początkowym okresie funkcjonowania Królestwa Polskiego (1795—1832)    97
  6.2. Nauka będzińskich uczniów w okresie międzypowstaniowym (1831—1863)    100
  6.3. Uczniowie szkół będzińskich w latach wzmożonej rusyfikacji i intensywnego rozwoju gospodarczego miasta (1864—1914)    102
  6.4. Wyposażenie szkół    111
  
  7. Finansowanie szkolnictwa elementarnego. Budżety szkół    115
  7.1. Podatek i towarzystwa szkolne formą finansowania szkolnictwa elementarnego w latach 1795—1815    115
  7.2. Kontynuacja zasad finansowania placówek elementarnych w Królestwie Polskim w latach 1815—1831    117
  7.3. Planowanie wydatków szkolnych. Budżet szkoły w okresie międzypowstaniowym    124
  7.4. Budżet będzińskich szkół elementarnych w latach rozwoju gospodarczego (1864—1914)    136
  
  8. Powstanie i rozwój placówek elementarnych na terenach wiejskich    144
  
  9. Początki szkół prywatnych i szkolnictwa stopnia średniego    151
  9.1. Powstawanie szkół początkowych o rożnym stopniu organizacyjnym    151
  9.2. Funkcjonowanie pierwszych prywatnych szkół stopnia średniego    157
  
  10. Będzińskie szkolnictwo żydowskie    163
  10.1. Powstanie żydowskich miejskich szkół elementarnych, ich funkcjonowanie i zasady finansowania    163
  10.2. Pomieszczenia szkół żydowskich    173
  10.3. Nauczyciele i ich praca    175
  10.4. Uczniowie i ich nauka    179
  10.5. Chedery i ich działalność    181
  
  11. U progu nowej epoki. Szkolnictwo Będzina w latach I wojny światowej    187
  11.1. Początek wojny i zmiany wprowadzone przez okupantów    187
  11.2. Funkcjonowanie szkolnictwa elementarnego. Siedziby szkół miejskich i ich nauczyciele    188
  11.3. Rozwój szkół prywatnych    194
  11.4. Szkolnictwo będzińskie u progu przynależności do niepodległej Rzeczypospolitej    197
  
  Zakończenie    199
  
  Część druga
  Teksty źródłowe do dziejów szkolnictwa będzińskiego z lat 1802—1918
  
  Wykaz prezentowanych dokumentów    205
  
  Teksty źródłowe 1.—97.    214
  
  Bibliografia    371
  Źródła archiwalne    371
  Źródła drukowane    371
  Opracowania    372
  
  Wykaz stosowanych skrótów    379
  
  Indeks osobowy    381
  
  Summary    389
  
  Резюме    391
  
  Wykaz tabel    395
  
  
  
  
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia