„Chowanna” 2012. R. 55(69). T. 2 (39): Problemy edukacji w społeczeństwie wiedzy - 23 Zróżnicowanie poziomu kompetencji informatycznych uczniów klas początkowych

-15%

„Chowanna” 2012. R. 55(69). T. 2 (39): Problemy edukacji w społeczeństwie wiedzy - 23 Zróżnicowanie poziomu kompetencji informatycznych uczniów klas początkowych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

1,70  2,00

Format: pdf

1,702,00

cena zawiera podatek VAT

Tematyczny tom naszego półrocznika „Chowanna”, zatytułowany Problemy edukacji w społeczeństwie wiedzy dotyczy istotnego zagadnienia społecznego, jakim jest edukacja w dynamicznie zmieniającym się ładzie społecznym. Zebrane w tomie prace przedstawiają wybrane problemy współczesnej edukacji, w tym pedagogiki, jej konsekwencje społeczne i kulturowe, jednak nie są w stanie objąć wszystkich procesów i zjawisk przebiegających we współczesnej edukacji w Polsce i na Słowacji. Intencją autorów artykułów jest scharakteryzowanie najbardziej istotnych, ich zdaniem, tendencji obserwowanych w edukacji.


Celem tomu jest podjęcie szerokiej dyskusji naukowej na temat edukacji dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych w wymiarze teoretycznym i praktycznym oraz nowych kierunków rozwoju pedagogiki. Analiza funkcjonowania dziecka w okresie przemian społecznych i wprowadzania reform edukacyjnych, specyfiki edukacji dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych, a także starszych, poszukiwanie kontynuacji strategicznych celów edukacji na poszczególnych poziomach kształcenia, metody oraz formy nauczania i uczenia się z wykorzystaniem nowych technologii, kształtowanie u uczących się umiejętności funkcjonalnych, wymaganych przez zmieniający się dynamicznie rynek pracy, modernizowane kompetencje nauczyciela, nowe role nauczyciela i uczącego się, aspekty aksjologiczne edukacji i rola w niej sztuki, edukacja osób niepełnosprawnych, edukacja uniwersytecka oraz autoedukacja – oto tematy inicjowanych w niniejszym tomie czasopisma dyskusji naukowych. Wyeksponowany został także wątek mediów, mających zaspokajać wielorakie potrzeby jednostki, podjęto również dyskusję na temat edukacji medialnej i kultury medialnej jednostek, grup społecznych i grup zawodowych w społeczeństwie opartym na wiedzy.


WydawcaUniwersytet Śląski
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp (Stanisław Juszczyk)    11
  Edukacja i pedagogika w społeczeństwie wiedzy — wybrane zagadnienia    21
  Neuronauki w edukacji. Nowe możliwości w procesie nauczania-uczenia się    39
  Neuropedagogika i neurodydaktyka — tendencje XXI wieku    59
  „Elastyczny umysł” w perspektywie diagnozy i wsparcia rozwoju zdolności kierunkowych studentów oraz uczniów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej    67
  Szkoła w społeczeństwie wiedzy    81
  Pamięć przeszłości w społeczeństwie przyszłości. Studium na przykładzie gimnazjalistów z Czeskiego Cieszyna    95
  Młodzież gimnazjalna z terenów wiejskich a używki — diagnoza i wnioski dla profilaktyki szkolnej    109
  Edukacja uczniów romskich    125
  Specyfika upodobań obrazowych dzieci w wieku przedczytelniczym w zakresie abstrakcyjnych obrazów ilustracyjnych    133
  Prezentacja informacji o otaczającym świecie w czasopismach dla dzieci przedszkolnych    145
  Dziecko uzdolnione muzycznie w edukacji. Specyfika kształcenia i opieki    159
  Kompetencje studentów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w zakresie kształtowania umiejętności tworzenia tekstu pisanego przez uczniów w wieku wczesnoszkolnym    179
  Projekt Eko-Matma Programu Comenius jako realizacja idei „Uczenie się przez całe życie”    193
  Soroban — japońskie liczydło w edukacji matematycznej XXI wieku    205
  Umiejętności matematyczne dzieci sześcioletnich    215
  Wykorzystanie Teorii Ograniczeń w procesie kształtowania kompetencji społecznych uczniów w młodszym wieku szkolnym    225
  Rola gier komputerowych w czasie wolnym młodzieży w wieku adolescencji    237
  Technologie informacyjno-komunikacyjne w budowaniu przestrzeni edukacyjnej    253
  Tekst, hipertekst, sieć — szanse edukacyjne    265
  Długotrwały odbiór przekazu medialnego przez dzieci w wieku 10—12 lat    277
  Tekstowy charakter komunikacji wirtualnej a problemy edukacyjne młodzieży gimnazjalnej    289
  Znaczenie szkolnej edukacji medialnej w kontekście rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy    301
  Zróżnicowanie poziomu kompetencji informatycznych uczniów klas początkowych    313
  Pedagogika społeczna i pedagogika specjalna wobec edukacji osób niepełnosprawnych    325
  Preparation of future teachers for teaching in inclusive schools from the viewpoint of cooperation with parents of children with special educational needs    335
  Creating the programs for children with delayed school attendance in kindergarten    347
  Percepcja słuchowa u dzieci w wieku przedszkolnym — raport z badań    361
  Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli jako jedna z dróg wprowadzania zmian w szkolnictwie specjalnym. Założenia a wyniki badań    371
  Edukacja w placówkach penitencjarnych (opinie, interpretacje pedagogiczne)    383
  Globalization and education — studying and teaching at the catholic university today    391
  Warunki tworzone w uniwersytecie do autoedukacji studentów    403
  Problemy edukacyjne seniorów z Górnego Śląska na tle poczucia sensu życia w społeczeństwie wiedzy    415
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia