ABC VAT-u 2014

1 opinia

Format:

mobi, epub

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

42,60

Format: mobi, epub

42,60

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

E-book "ABC VAT-u" jest ścisłym odwzorowaniem wydania drukowanego, wydanie VIII, stron 428. Doskonały, przystępnie napisany poradnik podatnika VAT . Zastosowano w nim nowatorskie połączenie przepisów nowej ustawy o VAT, rozporządzeń wykonawczych oraz obszernych omówień i komentarzy, wzory faktur, deklaracji i druków vat.


Prowadzisz firmę? Jesteś lub będziesz vatowcem?


Ja wiem, jak trudno połapać się w masie zmieniających się bez przerwy przepisów.


Jeśli chciałbyś czuć się pewnie w tym temacie, w ABC VAT-u znajdziesz kompendium przepisów ustawy i rozporządzeń vatowskich wraz z kompletem wzorów faktur, ewidencji i deklaracji. Wszystkie najważniejsze przepisy opatrzone zostały obszernymi komentarzami i przykładami.


W książce zastosowany został rewelacyjny system łączenia tej samej tematyki: przepis ustawy podany jest czcionką normalną + przepis z rozporządzenia kursywą + komentarze uwzględniające także najbardziej istotne interpretacje podatkowe, orzeczenia sądów administracyjnych i SN, drukowane dla odróżnienia od tekstu przepisów na szarym tle. Dzięki temu każdy temat omówiony jest kompleksowo i nie musisz już szukać w innych opracowaniach.


Rok wydania2014
Liczba stron795
KategoriaPoradniki
WydawcaWydawnictwo MARCUS
ISBN-13978-83-60952-31-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  

Spis treści ABC VAT-u

  

  

Dział I. Przepisy ogólne /Cel ustawy/Słowniczek/Właściwość miejscowa/

  

  

Dział II. Rozdział I. Zakres i przedmiot opodatkowania/Identyfikacja towarów i usług z wykorzystaniem PKWiU/Wyłączenie z opodatkowania/Zbycie części przedsiębiorstwa/Czynności przestępcze/

  

Rozdział 2. Dostawa towarów/sprzedaż na aukcjach internetowych/Darowizny/Prezenty o małej wartości i próbki/Świadczenie usług/Przekazywanie towarów i świadczenie usług na potrzeby własne i potrzeby pracowników/Usługi nietypowe/Premia za obrót/Opodatkowanie VAT nieodpłatnej pomocy prawnej/

  

  

Rozdział 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – WNT/rejestracja VAT UE/WNT nie występuje – limit kwoty nabycia/Przemieszczanie towarów własnych/Przemieszanie towarów do magazynu konsygnacyjnego/Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – WDT/

  

  

Rozdział 4. Likwidacja działalności spółki i zaprzestanie działalności przez osobę fizyczną/Opodatkowanie vatowskiego spisu z natury/Odliczenia podatku po likwidacji firmy/

  

  

Dział III. Rozdział 1 - Podatnicy i płatnicy/Umowy zlecenia i o dzieło/Działalność twórców i artystów/Incydentalna dostawa nowych środków transportu/Import usług – podatnicy/Nabycie towaru od dostawców zagranicznych w kraju/Organy egzekucyjne i komornicy sądowi/

  

Rozdział 2 – Przedstawiciel podatkowy

  

  

Dział IV. Obowiązek podatkowy. Rozdział 1. Zasady ogólne/Termin powstania obowiązku podatkowego/Najem, dzierżawa, leasing. Dzierżawa wieczysta/

  

  

Rozdział 2. Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów/Termin powstania obowiązku podatkowego w WNT i WDT/WDT w unijnym magazynie konsygn./WNT w krajowym magazynie konsygnacyjnym/

  

  

Rozdział 3. Obowiązek podatkowy u małych podatników/Termin powstania obowiązku podatkowego u MP/Obowiązek podatkowy przy metodzie kasowej/Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony z faktury „metoda kasowa”/

  

  

Dział V. Miejsce świadczenia. Rozdział 1. Miejsce świadczenia dostawy towarów w kraju/Z montażem czy bez montażu/Miejsce świadczenia w sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju/Miejsce świadczenia w sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju/

  

  

Rozdział 2. Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

  

  

Rozdział 3. Miejsce świadczenia  usług/podatnicy i podmioty nie będące podatnikami/Miejsce świadczenia  usług na rzecz podatnika – zasady ogólne/Import usług – miejsce świadczenia/Usługi świadczone przez krajowego podatnika na rzecz podatnika pozakrajowego/Usługi świadczone poza krajem przez krajowego podatnika na rzecz innego krajowego podatnika/Dokumenty wystawiane przez przewoźników i stawki VAT/Transport własnych towarów na terenie kraju/Miejsce świadczenia usług na rzecz podmiotów nie będących podatnikami/Miejsce świadczenia usług przez pośredników na rzecz podmiotów nie będących podatnikami/Miejsce świadczenia usług związanych z nieruchomościami/Hotele, domy wczasowe, kempingi/Kompleksowe usługi magazynowania/Miejsce świadczenia usług transportu pasażerów lub towarów/Miejsce świadczenia usług transportowych/Miejsce świadczenia usług związanych z imprezami kulturalnymi i sportowymi/Miejsce świadczenia usług pomocniczych do usług transportowych i wyceny rzeczowego majątku ruchomego/Miejsce świadczenia usług restauracyjnych i cateringowych/Miejsce świadczenia usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu/Miejsce świadczenia usług wynajmu aut, łodzi, doczep/Miejsce świadczenia usług elektronicznych/Miejsce świadczenia usług na rzecz podmiotów nie będących podatnikami, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Wspólnoty/Miejsce świadczenia usług telekomunikacyjnych lub usług nadawczych radiowych i telewizyjnych/Miejsce świadczenia usług turystyki/Inne miejsce świadczenia usług/

  

  

Dział VI. Podstawa opodatkowania – zasady ogólne/Korekta pomniejszająca obrót i/lub podatek należny/Wycena darowizny/Uwaga developerzy/Dostawy złomu/Dotacje, subwencje/ Art. 29a w wersji obowiązującej od 1.01.2014r./Podstawa opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów(WNT), importu towarów i usług/Faktury w walutach obcych/Powiązania rodzinno-kapitałowe/

  

  

Dział VII. Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów/Samoobliczenie podatku z tytułu importu towarów/Procedura uproszczona w imporcie – rozliczanie podatku należnego/Deklaracyjne rozliczanie podatku należnego od importu/Procedura uproszczona – pozwolenie jednorazowe/Import w sprzedaży wysyłkowej/Import – przepisy ogólne/Szczególne procedury celne/Import do kraju przez terytorium innego państwa wspólnoty/Import towarów z przeznaczeniem do innego kraju członkowskiego/Różnica w długu celnym/Odsetki od niepobranej kwoty podatku importowego/Stosowanie przepisów celnych/Właściwość miejscowa/Zwrot nadpłaconego podatku/

  

  

Dział VIII. Rozdział I. Wysokość opodatkowania/Stawki podatku/Podwyżka stawek podatku VAT/Budownictwo mieszk. – dostawa, remont, konserwacja/Pieczywo i ciastka świeże/Książki i czasopisma specjalistyczne/Książka z płytą też 5%/Druk książek i stawka/Eksport towarów/Okres przejściowy po podwyższeniu stawek VAT/Ułatwienia dla handlujących i usługodawców/Stawki obowiązujące w obrocie nieruchomościami/Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – warunki stosowania stawki 0%/Dokumentowanie i rozliczanie WDT/

  

  

Rozdział 2 Zwolnienia od podatku/Dostawa towarów używanych/Warunki zwolnienia z VAT dostawy budynków i budowli/Usługi techników dentystycznych/Usługi medyczne świadczone przez uczelnie/Usługi kształcenia i usługi ściśle z nimi związane/Usługi zakwaterowanie w bursach, internatach, d.s./Zwalnia się od podatku/Opodatkowanie sprzedaży samochodu używanego/Charytatywne SMS-y/Usługi i towary dodatkowe do usług medycznych
świadczonych  uczelnie/Zwolnienie z VAT turnusów rehabilitacyjnych/Zwolnienie wewnątrzwspólnotowego nabycia/Lista towarów i usług dla których nie mają
zastosowania zwolnienia z podatku/

  

  

Rozdział 3. Zwolnienia z tytułu importu towarów

  

  

Rozdział 4. Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%. Usługi w portach morskich/świadczenia usług transportu międzynarodowego środkami transportu morskiego lub lotniczego/transport międzynarodowy i podróżni/

  

  

Rozdział 5. Szczególne przypadki określania wysokości podatku należnego/Podatek należny w handlu – struktura zakupów/Stawka podatku od ceny brutto/Odliczenie i zwrot podatku/

  

  

Dział IX. Rozdział 1. Odliczenie i zwrot podatku. Prawo do obniżenia podatku należnego/Podatek naliczony – ile i kiedy można odliczyć/Przejściowe przepisy samochodowe 1.01.2011-31.12.2012/Samochód w firmie/VAT od paliwa/Nieruchomość częściowo firmowa/Faktury „odwrotnego obciążenia” – podatek naliczony/Prezenty małej wartości – podatek naliczony/Podatek należny z tytułu importu/Częściowe uregulowanie faktury/Dłuższy czas na rozliczenie podatku naliczonego/Korekta deklaracji VAT-7/Przepisy samochodowe od 1.01.2013 /Zwrot różnicy podatku/Reklamacje w eksporcie/Odliczenia i zwrot podatku naliczonego/Wyłączenie stosowania odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego/Podatek naliczony w „raju podatkowym”/koszty i zaniechane inwestycje/Usługi noclegowe i gastronomiczne/Faktura od podatnika nie posiadającego rejestracji VAT/Faktury wcześniej wystawione/VAT nie do odliczenia/Korekta pustej faktury/Termin płatności faktury/VAT od paliwa – od 1.01.2013 r./Zwrot podatku od wartości dodanej podatnikom
krajowym/Zasady ubiegania się przez podatników podatku VAT o zwrot zapłaconego
podatku w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej/

  

  

Rozdział 1a. Rozliczenie podatku w stosunku do nieściągalnych wierzycieli. Korekta podatku należnego u wierzyciela/Korekta podatku naliczonego u dłużnika/Ulga na złe długi       190

  

  

Rozdział 2. Odliczenie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego. Częściowe odliczenie podatku/Struktura sprzedaży. Obrót opodatkowany, pełny obrót/Nieruchomość częściowo użytkowana przez firmę/Korekta kwoty podatku naliczonego/Korekta kwoty podatku naliczonego/Sprzedaż składnika majątkowego/

  

  

Dział X. Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące/Zapłata podatku/

  

  

Rozdział 1. Rejestracja do celów VAT. Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R/Zgłoszenie zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych/Transport międzynarodowy osób – przewozy okazjonalne/Rozpoczęcie wykonywania czynności wewnątrzwspólnotowych/Niezbędne elementy wniosku do biura wymiany informacji VAT/

  

  

Rozdział 2. Deklaracje. /Deklaracje VAT-7. VAT-K, VAT-7D/Korekta deklaracji VAT-7/Deklaracja VAT-8/Deklaracja VAT-9M/Deklaracja VAT-10/Deklaracja VAT-11/

  

  

Rozdział 3. Informacje podsumowujące. VAT-UE. Korekta błędnej informacji podsumowującej/ Deklaracje statystyczne INTRASTAT/

  

  

Rozdział 4. Zapłata podatku. Wewnątrzwspólnotowe nabycie środka transportu/Mali podatnicy/Przekroczenie limitu małego podatnika w roku poprzednim/Zaświadczenia dla celów rejestracji pojazdów/

  

  

Dział XI. Dokumentacja. Rozdział 1. Faktury. Szczegółowe zasady wystawiania faktur/Zawartość faktury /Wzór – Faktura standardowa – wystawiona przez dostawcę dla czynności opodatkowanych w kraju/Kontrole biznesowe/Faktura przesyłana elektronicznie/Wzór – Faktura „metoda kasowa” wystawiona przez małego podatnika/Faktura uproszczona/ WZÓR-Faktura uproszczona/Faktura wystawiona przez nabywcę (samofakturowanie)/Sprzedaż rejestrowana na kasie fiskalnej/Faktura w cenach brutto/Termin wystawienia faktury. faktury zbiorcze/Faktury na przedpłaty, zaliczki/Termin wystawienia faktury – przypadki szczególne/Faktury korygujące z tytułu rabatu, zwrotu towaru, zwrotu przedpłat, zaliczek/Faktury korygujące pomniejszające obrót i/lub podatek/Faktura korygująca z tytułu podwyżki ceny lub pomyłki jakiejkolwiek pozycji faktury/Faktury korygujące powiększające obrót i/lub podatek/Nota korygująca/Nota korygująca/Opakowania zwrotne/Dokumenty uznane za fakturę/Liczba egzemplarzy faktury/Duplikat faktury/Odnalezienie zagubionej faktury/Autentyczność i integralność faktur/Przechowywanie faktur/Organy egzekucyjne i komornicy sądowi/Faktury wewnętrzne/Faktury „odwrotnego obciążenia”/Refakturowanie/Faktura PRO FORMA/Kwoty na fakturach wyrażone w walutach obcych/Faktury wadliwe i nierzetelne. Obowiązek zapłaty podatku/

  

  

Rozdział 2. Ewidencje i sankcje za nierzetelność. Uproszczona ewidencja sprzedaży VAT/Ewidencje vatowskie/Sankcje za nierzetelność/Wzór – Rejestr dostawy (standard)/Wzór – Rejestr wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów/Wzór – Rejestr wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów/Wzór – Rejestr w systemie opodatkowania marży/Wzór – Rejestr sprzedaży w turystyce/Wzór – Rejestr sprzedaży dla taksówkarzy ryczałtowych/Wzór – Rejestr zakupów VAT (standardowy)/Podatnik zwolniony – sprzedaż opodatkowana/

  

  

Rozdział 3. Kasy rejestrujące – obowiązek stosowania/Instalacja i użytkowanie kas/Zawartość paragonów fiskalnych/Zwolnienie z obowiązku instalowania kas/Wyłączenia ze zwolnienia/Kasy w taksówkach/Rozpoczęcie ewidencjonowania/Ulga na zakup kas. Zwrot ulgi/

  

  

Rozdział 4. Terminy przechowywania dokumentów

  

  

Dział XII. Procedury szczególne. Rozdział 1. Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców. Zwolnienie z podatku VAT/Limit VAT – nie przegap rejestracji VAT/Usługi biegłych sądowych/Podatek zryczałtowany dla taksówek osobowych/Usługi taksówkowe/

  

  

Rozdział 2. Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych. Zryczałtowany zwrot podatku/Faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych/Zwolnienie z obowiązku wystawiania faktur/Usługi rolnicze/Rolnik ryczałtowy/

  

  

Rozdział 3. Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystycznych. Opodatkowanie usług turystyki/Transport międzynarodowy w turystyce faktura VAT marża/Opodatkowanie metodą VAT marża w turystyce/Kasa fiskalna w biurze podróży/Faktura VAT marża na usługi obce w turystyce/Faktura VAT marża na usługi obce i własne/

  

  

Rozdział 4. Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych,
dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.
Komis/Opodatkowanie metodą VAT marża/Wzór 3 – Faktura VAT marża w handlu antykami i art. Używanymi/Samochody używane opodatkowane metodą VAT marża/Wzór 4 – Faktura VAT marża sprzedaży samochodu używanego/

  

  

Rozdział 5. Szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego. Złote monety/Zwolnienie podatkowe złota/Rezygnacja ze zwolnienia podatkowego w obrocie złotem inwestycyjnym/Obniżenie kwoty podatku należnego z obrocie złotem inwestycyjnym/Ewidencja obrotu złotem inwestycyjnym/

  

  

Rozdział 6. System zwrotu podatku podróżnym. Zwrot podatku podróżnym/Sprzedawcy upoważnieni do zwrotu VAT/Kaucje gwarancyjne/Warunki zwrotu podatku VAT/Zwrot podatku a stawka 0%/

  

  

Rozdział 7. Procedury szczególne dotyczące podmiotów zagranicznych świadczących na terytorium Wspólnoty usługi elektroniczne osobom nie podlegającym opodatkowaniu. Definicje/Zgłoszenie/Deklaracja VAT/Ewidencja usług elektronicznych/

  

  

Rozdział 7a. Przewozy okazjonalne

  

  

Rozdział 8. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronna. Definicje/Uznanie nabycia towarów za opodatkowane/Zawiadomienie/Informacje/

  

  

Dział XIII.    Zmiany w przepisach obowiązujących. Przepisy przejściowe i końcowe 309

  

  

Dział XIV. Załączniki do ustawy i rozporządzeń vatowskich

  

  

Dział XV. Wzory formularzy i deklaracji. VAT-R/VAT-5/VAT-5/UE/VAT-Z/VAT-7/VAT-7K/VAT-7D/VAT-8/VAT-9M/VAT-10/VAT-11/VAT-12/Informacja podsumowująca VAT-UE/Korekta informacji podsumowującej VAT-UE/K/Deklaracja INTRASTAT WYWÓZ/Deklaracja INTRASTAT PRZYWÓZ/Zawiadomienie VAT–21/Dokument wywozu VAT-22/Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowego środka transportu VAT-23/Wniosek VAT-24/Zaświadczenie VAT–25/ORD-IN/

  

  

Indeks/Kalendarium vatowca/Ściąga/

  

  

 

  

RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia