Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Tom 6. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, regionów, gospodarek

Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Tom 6. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, regionów, gospodarek

1 opinia

Redakcja:

Piotr Urbanek

Format:

ibuk

Publikacja zawiera oceny czynników determinujących konkurencyjność zgodnie z definicją OECD. W części o konkurencyjności przedsiębiorstw znajdujemy ocenę wpływu struktur rynkowych i otoczenia regulacyjnego przedsiębiorstw na ich zdolność do konkurowania na rynkach krajowych i zagranicznych. Relacja konkurencja – konkurencyjność jest opisywana przede wszystkim w kontekście implikacji procesów liberalizacji i deregulacji na poziom dobrobytu. Rynek kapitałowy jest dla każdej gospodarki swoistym zwierciadłem pokazującym konkurencyjność gospodarki narodowej jako miejsca lokowania kapitałów. Tendencje występujące na rynku kapitałowym stają się ważnym wskaźnikiem sytuacji gospodarczej kraju i barometrem nastrojów inwestorskich. Konkurencyjność gospodarki i regionów jest efektem konkurencyjności działających na ich obszarach przedsiębiorstw. Występuje interakcja wzajemnie powiązanych ze sobą czynników, które razem tworzą wielowymiarową przestrzeń. Konkurencyjność z perspektywy gospodarki narodowej oznacza zdolność gospodarki do osiągania najważniejszych celów makroekonomicznych, takich jak: utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, efektywnego wykorzystania zasobów czynników wytwórczych, w tym przede wszystkim pracy, niskiej inflacji i równowagi zewnętrznej – zrównoważonego bilansu obrotów bieżącego i stabilnego kursu walutowego. Decyduje o tym m.in. skuteczna polityka ekonomiczna prowadzona przy użyciu takich instrumentów, jak polityka monetarna i fiskalna.


Liczba stron327
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-961-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP (Piotr Urbanek)    7
  
  I. KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW     11
  
  Rozdział 1. Próba złamania monopolu Poczty Polskiej poprzez ustawę liberalizującą rynek usług pocztowych (Paulina Błaszkiewicz)     13
  Rozdział 2. Wpływ kryzysu gospodarczego na finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw (Piotr Bolibok, Anna Matras-Bolibok)     25
  Rozdział 3. Wprowadzenie duopolu na rynku czynników chłodzących wykorzystywanych w urządzeniach klimatyzacyjnych (Piotr Jabłoński)     42
  Rozdział 4. Występowanie dyskryminacji cenowej III stopnia w ofertach polskich telefonii komórkowych na przykładzie sieci P4 (operatora sieci Play) (Jakub Koziński)     51
  Rozdział 5. Przedsiębiorstwa działające na polskim rynku ochrony zdrowia w świetle teorii kosztów transakcyjnych (Bartłomiej Krzeczewski)     62
  Rozdział 6. Rentowność polskich spółek publicznych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – analiza sektorowa (Dagmara Malinowska)     75
  Rozdział 7. Monopol – charakterystyka zjawiska. Analiza transakcji wykupu T-Mobile USA przez AT&T (Aleksandra Olejnik)     96
  Rozdział 8. Efektywność gospodarowania i pozycja rynkowa publicznych spółek innowacyjnych w Polsce (Błażej Socha)     107
  Rozdział 9. Transparentność polityki wynagradzania w nowych spółkach giełdowych – analiza przypadku na przykładzie Alior Bank SA (Agata Wieczorek)     121
  
  II. KONKURENCYJNOŚĆ REGIONÓW     137
  
  Rozdział 1. Determinanty kształtujące konkurencyjność przedsiębiorstw regionu łódzkiego na przykładzie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Katarzyna Bednarek)    139
  Rozdział 2. Rola społeczeństwa obywatelskiego w prowadzeniu polityki rozwoju lokalnego (Izabella Dąbrowska-Mikuta)    150
  Rozdział 3. Wydatki budżetowe samorządów terytorialnych jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego polskich województw (Joanna Górniak, Piotr Strożek)    160
  Rozdział 4. Metody pomiaru spójności w procesie integracji europejskiej (Maja Reszka)    176
  Rozdział 5. Popyt na samochody osobowe o dużej pojemności silnika w Polsce – analiza przestrzenno-czasowa (Piotr Strożek)    196
  
  III. KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODAREK    209
  
  Rozdział 1. Wpływ zmian stopy procentowej EBC na inflację i aktywność gospodarczą strefy euro – weryfikacja za pomocą modelu autoregresji wektorowej (VAR) (Dominika Brózda)     211
  Rozdział 2. Weryfikacja hipotezy Prebischa–Singera w latach 2000–2011. Analiza wewnętrznych czynników kształtujących terms-of-trade gospodarek krajowych (Piotr Gabrielczak, Tomasz Serwach)    230
  Rozdział 3. Dwie wizje europejskiego kryzysu zadłużenia – analiza empiryczna (Michał Gamrot)    242
  Rozdział 4. Analiza ekonometryczna czynników wpływających na liczbę „zielonych pracowników” w państwach europejskich (Dominik Majewski)    257
  Rozdział 5. Zależność pomiędzy szarą strefą a podatkami. Analiza przekrojowa dla krajów OECD (Paulina Malaczewska)    268
  Rozdział 6. Mechanizm korekty nadmiernego deficytu w krajach Unii Europejskiej – analiza na przykładzie Polski (Agata Szymańska)    283
  Rozdział 7. Społeczeństwo informacyjne – pojęcie, pomiar i stopień rozwoju w Polsce (Anna Wanda Tomaszewska)    300
  Rozdział 8. Współczesny kryzys finansowy a gospodarka Meksyku (Justyna Wieloch)    317
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia