X

  Передмова 7
  
  Загальна частина 9
  
  Глава 1. Предмет, система й основні поняття курсу «Прокуратура в Україні» 9
  
  § 1. Предмет, система курсу «Прокуратура в Україні» 9
  § 2. Місце курсу «Прокуратура в Україні» в системі інших навчальних дисциплін 11
  § 3. Визначення основних понять курсу «Прокуратура в Україні» 13
  
  Глава 2. Прокуратура в системі державних органів України 32
  
  § 1. Iсторія зародження і етапи розвитку прокуратури 32
  § 2. Нормативно-правове регулювання організації та діяльності органів прокуратури України 50
  § 3. Генеза системи і структури органів прокуратури України 58
  
  Глава 3. Організація і діяльність прокуратури України 70
  
  § 1. Загальні принципи організації і діяльності прокуратури 70
  § 2. Організаційні принципи діяльності органів прокуратури 89
  § 3. Сутність і значення організації роботи в органах прокуратури 92
  § 4. Служба в органах і установах прокуратури України 116
  § 5. Управління в органах прокуратури України 121
  
  Глава 4. Функції прокуратури. Сутність і завдання прокурорського нагляду в Україні 126
  
  § 1. Поняття, система і класифікація функцій органів прокуратури 126
  § 2. Поняття прокурорського нагляду, його завдання 130
  § 3. Співвідношення прокурорського нагляду з іншими видами державної діяльності 133
  § 4. Повноваження, правові акти, тактика та методика прокурорського нагляду 139
  
  Особлива частина 144
  
  Глава 5. Нагляд прокуратури за додержанням і застосуванням законів (загальний нагляд) 144
  
  § 1.Сутність, завдання, межі «загального нагляду» та перспективи його розвитку 144
  § 2. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів 153
  § 3. Правові акти нагляду за додержанням і застосуванням законів 160
  
  Глава 6. Нагляд прокуратури за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство 166
  
  § 1. Сутність і завдання прокурорського нагляду за виконанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство 166
  § 2. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за дізнанням і досудовим слідством 169
  § 3. Нагляд прокурора, процесуальна самостійність і незалежність слідчого 175
  § 4. Особливості нагляду прокурора за виконанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність 180
  § 5. Нагляд прокурора за виконанням законів на окремих етапах, напрямах розслідування злочинів 187
  § 6. Роль прокуратури в координації діяльності по боротьбі зі злочинністю 210
  
  Глава 7. Участь прокурора у провадженні кримінальних справ в судах 219
  
  § 1. Сутність і завдання участі прокурора у провадженні кримінальних справ в судах 219
  § 2. Повноваження прокурора, який бере участь у провадженні справ в судах 223
  § 3. Сутність державного обвинувачення і його підтримання прокурором в суді 226
  § 4. Методика підготовки прокурора до підтримання обвинувачення в суді 229
  § 5. Методика підготовки прокурора до судових дебатів. Промова прокурора 234
  § 6. Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді 240
  
  Глава 8. Представництво прокуратурою інтересів громад ян або держави в судах з цивільних і господарських спорів 248
  
  § 1. Сутність і зміст представництва прокуратурою інтересів громадян або держави в суді 248
  § 2. Зміст представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави у розгляді судами цивільних справ 255
  § 3. Зміст представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави у розгляді судами господарських справ 259
  
  Глава 9. Нагляд прокурора за додержанням законів при застосуванні заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян 262
  
  § 1. Сутність і зміст нагляду прокуратури за застосуванням заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян 262
  § 2. Особливості нагляду прокурора за виконанням законів в окремих установах примусового обмеження свободи громадян 267
  
  Глава 10. Особливості організації і діяльності класичних і нетрадиційних прокуратур зарубіжних країн 274
  
  § 1. Прокуратура Франції 274
  § 2. Прокуратура Федеративної Республіки Німеччини 280
  § 3. Державна (королівська) служба кримінального переслідування і обвинувачення у Великобританії 286
  § 4. Аторнейська служба Сполучених Штатів Америки 291
  § 5. Міжнародне співробітництво прокуратури України 304
  
  Додаток. Навчальна програма з дисциплiни «Актуальнi проблеми прокуратури України» 307
  
  Пояснювальна записка 307
  Тематичний план дисципліни «Актуальнi проблеми прокуратури України» 308
  Змiст дисципліни «Актуальнi проблеми прокуратури України» 309
  Плани семiнарських занять 313
  Вказiвки до виконання контрольних робiт 321
  Тематика контрольних робiт 321
  Запитання для пiдготовки до залiку 324
  Рекомендована лiтература 328
Прокуратура України: Підручник

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

336

Kategoria

Publikacje darmowe

Wydawca

Yurincom

ISBN-13

978-966-667-440-4

Numer wydania

2

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Yurincom , 2011
0.0 / 5 (0 głosów)
0 zł

Opis

Пропонований підручник присвячується вивченню основних положень щодо створення, розвитку, організації та діяльності органів прокуратури України, з урахуванням конституційних функцій, покладених на прокуратуру, та правових інститутів, викладених у Законі України «Про прокуратуру», а також інших законодавчих актах. Автор використав величезний практичний досвід, майстерність науково-педагогічної діяльності та особисту багаторічну роботу в органах прокуратури. Для студентів, аспірантів, викладачів зі спеціальності «правознавство», а також для практикуючих юристів.


Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!