Земельні відносини в Україні: [зб. нормат. актів]

Земельні відносини в Україні: [зб. нормат. актів]

1 opinia

Wydawca:

Yurincom

Format:

ibuk

Книга мiстить ґрунтовне систематизоване зiбрання законодавства про землю. Наводиться Земельний кодекс України, до якого додаються нормативно-правовi акти, що регулюють земельнi вiдносини – кодекси та закони України, укази Президента України, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України, а також судова практика.
Розрахована на юристiв, адвокатiв, працiвникiв суду та органiв прокуратури, органiв мiсцевого самоврядування та органiв виконавчої влади, студентiв, аспiрантiв, а також усiх, хто цiкавиться земельним законодавством.


Liczba stron720
WydawcaYurincom
ISBN-13978-966-667-344-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Відукладачів    3
  Розділ 1. Загальж положення    5
  ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 2 жовтня 2001 року № 2768-III    5
  ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 16 січня 2003 року № 435-IV (Витяг)    106
  Розділ 2. Набуття i реалiзацiя прав на землю    114
  ПРО ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. Закон України від 19 червня 2003 року № 973-IV (Витяг)    114
  ПРО ОСВІТУ. Закон України від 23 травня 1991 року № 1060-XII (Витяг)    132
  ПРО ОСНОВНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ТА ІНШИХ ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ В УКРАЇНІ. Закон України від 16 грудня 1993 року № 3721-XII (Витяг)    133
  ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА. Закон України від 4 березня 1992 року № 2163-XII (Витяг)    133
  ПРО ДЕРЖАВНУ ПРОГРАМУ ПРИВАТИЗАЦІЇ. Закон України від 18 травня 2000 року № 1723-III (Витяг)    135
  ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПРИВАТИЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА. Закон України від 14 вересня 2000 року № 1953-III (Витяг)    136
  ПРО ОСНОВИ МІСТОБУДУВАННЯ. Закон України від 16 листопада 1992 року № 2780-ХІ (Витяг)    138
  ПРО ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВУ ТЕРИТОРІЙ. Закон України від 20 квітня 2000 року № 1699-ІІІ (Витяг)    140
  Типові регіональні правила забудови. Затверджено наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 10.12.2001 № 219 (Витяг)    146
  Порядок видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об’єктів сервісу на землях дорожнього господарства та згод і погоджень на об’єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг загального користування. Затверджено наказом Державної служби автомобільних доріг України від 29.09.2005 № 414 (Витяг)    149
  ПРО МЕЛIОРАЦIЮ ЗЕМЕЛЬ. Закон України ВІД 14 СІЧНЯ 2000 року № 1389-XIV (Витяг)    153
  Порядок використання меліоративних фондїв І меліорованих земель. Затверджено наказом Державного комітету України по водному господарству Міністерства аграрної політики України від 02.11.2006 №206/638 (Витяг)    157
  Порядок вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів. Затвер-джено постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. №427 (Витяг)    163
  Інструкція про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі. Затверджено наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 04.05.99 № 43 (Витяг)    166
  Інструкція про загальні вимоги до оформлення технічного паспорта земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги. Затверджено наказом Державного комітету України по земельних ресурсах № 114 від 10.07.2002 (Витяг)    176
  Примірні договори купівлі-продажу. Затверджено наказом Фонду державного майна України від 09.07.2007 № 1115 (Витяг)    182
  Про затвердження Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. № 648 (Витяг)    197
  Порядок погодження природоохоронними органами матеріалів щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок. Затверджено наказом Міністерства охорони навколишнього природного се-редовища України від 05.11.2004 № 434 (Витяг)    202
  ПРО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ОБОРОНИ. Закон України від 27 листопада 2003 року № 1345-IV (Витяг)    216
  ПРО РОЗМЕЖУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. Закон України від 5 лютого 2004 року №1457-IV (Витяг)    218
  ПРО ПОРЯДОК ВИДІЛЕННЯ В НАТУРІ (НА МІСЦЕВОСТІ) ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ВЛАСНИКАМ ЗЕМЕЛЬНИХ ЧАСТОК (ПАЇВ). Закон України від 5 червня 2003 року № 899-IV (Витяг)    224
  Про організацію робіт та методику розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв). Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 р. № 122 (Витяг) 232 ПРО ОРЕНДУ ЗЕМЛІ. Закон України від 6 жовтня 1998 року № 161-XIV    234
  Форма Типового договору оренди земельної частки (паю). Затверджено наказом Державного комітету України по земельних ресурсах (Витяг)    250
  ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВОГО ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. №220    254
  Розділ 3. Гарантії прав на землю    263
  Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284 (Витяг)    263
  ПРО ПРАКТИКУ ЗАСТОСУВАННЯ СУДАМИ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРИ РОЗГЛЯДІ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 № 7    265
  ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ СУДАМИ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ. Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України    281
  Розділ 4 . Охорона земель    311
  ПРО ОХОРОНУ ЗЕМЕЛЬ. Закон України від 19 червня 2003 року №962-IV (Витяг)    311
  Про Порядок консервації земель. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 17.10.2002 № 175 (Витяг)    337
  Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 04.01.2005 № 1 (Витяг)    341
  Розділ 5. Управліня в галузі використання і охорони земель    347
  ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. № 224 (Витяг)    347
  Про затвердження положень про територіальні органи земельних ресурсів. Затверджено наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 17.06.2008 № 123 (Витяг)    355
  Положення про головні управління Держкомзему в містах Києві та Севастополі. Затверджено наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 17.06.2008 № 123    362
  Положення про управління (відділ) Держкомзему в місті (обласного та районного значення). Затверджено наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 17.06.2008 № 123    368
  Положення про управління (відділ) Держкомзему в районі. Затверджено наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 17.06.2008 № 123    374
  Порядок складення плану земельно-господарського устрою території населеного пункту. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. № 79 (Витяг)    379
  ПРО ЗЕМЛЕУСТРІЙ. Закон України від 22 травня 2003 року № 858-IV (Витяг)    382
  ПРО ДЕРЖАВНУ ЕКСПЕРТИЗУ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. Закон України від 17 червня 2004 року № 1808-IV (Витяг)    408
  Про затвердження Порядку ведення журналу авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах 28.11.2003 № 295 (Витяг)    422
  Про затвердження Типового договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 266    424
  Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 677 (Витяг)    431
  Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1094 (Витяг)    433
  Про затвердження Методики проведення державної експертизи зем-левпорядної документації. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 03.12.2004 № 391 (Витяг)    436
  Про затвердження Методичних рекомендацій з розробки проектів землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності. Затверджено наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 16.03.2006 № 103 (Витяг)    447
  Про затвердження Порядку реєстрації об’єктів державної експертизи землевпорядної документації та типової форми її висновку. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. № 974 (Витяг)    458
  Про затвердження Методичних рекомендацій з розробки проекту землеустрою щодо встановлення або зміни меж населеного пункту. Затверджено наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 10.07.2008 № 165 (Витяг)    459
  ПРО ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ. Закон України від 19 червня 2003 року №963-IV (Витяг)    466
  Про затвердження Порядку планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель. Затверджено наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 12.12.2003 № 312 (Витяг)    477
  Про затвердження Положення про порядок оформлення, видачі і реєстрації приписів у разі виявлення порушень земельного за-конодавства. Затверджено наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 09.03.2004 № 67 (Витяг)    483
  Про затвердження Інструкції з оформлення органами Державного комітету України по земельних ресурсах матеріалів про адміні-стративні правопорушення. Затверджено наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 18.05.2004 № 147 (Витяг)    485
  Про затвердження Порядку підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства. Затверджено наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 14.12.2004 № 407 (Витяг)    492
  Про затвердження Порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю за використанням та охороною земель. Затверджено наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 19.05.2005 № 132 (Витяг)    494
  ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОНІТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 1993 р. № 661 (Витяг)    498
  Про затвердження Інструкції з організації та здійснення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель. Затверджено наказом Державного комітету України по водному господарству від 16.04.2008 № 108 (Витяг)    500
  Порядок ведення державного земельного кадастру. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р. № 15 (Витяг)    518
  Про затвердження Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2000 р. № 1619 (Витяг)    522
  ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБМЕЖЕНЬ. Закон України від 1 липня 2004 року № 1952-IV (Витяг)    525
  Порядок державної реєстрації договорів оренди землі. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1998 р. № 2073 (Витяг)    545
  Порядок реєстрації договорів оренди земельної частки (паю). Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2000 р. №119 (Витяг)    548
  ПРО ОЦІНКУ ЗЕМЕЛЬ. Закон України від 11 грудня 2003 року № 1378-IV (Витяг)    549
  Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогоспо-дарського призначення та населених пунктів. Затверджено по-становою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213 (Витяг)    561
  Про Методику нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів). Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 р. №525 (Витяг)    567
  Про експертну грошову оцінку земельних ділянок. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1531 (Витяг)    571
  Про затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок. Затверджено наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 09.01.2003 № 2 (Витяг)    587
  Про Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогос-подарського призначення та населених пунктів. Затверджено наказом Державного комітету України по земельних ресурсах Міністерства аграрної політики України Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України Української академії аграрних наук від 27.01.2006 № 18/15/21/11 (Витяг)    592
  Про Порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель у межах населених пунктів). Державний комітет України по земельних ресурсах Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України Державний комітет України по водному господарству Міністерство аграрної політики України Державний комітет лісового господарства України Українська академія аграрних наук. Наказ від 27.01.2006 № 19/16/22/11/17/12 (Витяг)    604
  ПРО ПЛАТУ ЗА ЗЕМЛЮ. Закон України від 3 липня 1992 року №2535-XII (Витяг)    617
  Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади щодо обміну інформацією, необхідною для обчислення і справляння плати за землю. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 1066    633
  Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1279 (Витяг)    636
  Розділ 6. Вiдповiдальнiсть за порушення земельного законодавства    638
  ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 21 січня 1994 року № 3852-IV (Витяг)    638
  Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 963 (Витяг)    638
  ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 16 січня 2003 року № 435-IV (Витяг)    641
  КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 5 квітня 2001 року №2341-III (Витяг)    642
  КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ від 7 грудня 1984 року № 8073-IV (Витяг)    644
  Розділ 7. Судова практика    648
  Про визнання недійсними рішення і договору. Постанова Верховного суду України від 07.06.2005    648
  Про виділення земельної ділянки і видачу державного акта на право приватної власності на землю. Ухвала Верховного суду України від 19.08.2005    652
  Про визнання недійсними рішень та договорів оренди земельної ділянки. Ухвала Верховного суду України від 26.10.2005    656
  Про зобов’язання поновити договір оренди земельної ділянки. Постанова Вищого Господарського суду України від 18.01.2006    657
  Про звільнення земельної ділянки. Постанова Вищого Господарського суду України від 22.02.2006    663
  Про визнання недійсним рішення. Постанова Верховного суду України від 28.02.2006 № 330/18-05    666
  Про неправомірні дії. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 15.03.2006    670
  Про визнання недійсною угоди. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 10.04.2006    672
  Про визнання недійсним рішення. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 19.04.2006    676
  Про розірвання договору оренди. Постанова Вищого Господарського суду України від 20.04.2006    678
  Про визнання недійсним пункту рішення. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 20.04.2006    683
  Про визнання частково нечинним та часткове скасування рішення. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 18.05.2006    688
  Про визнання недійсним рішення. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 31.05.2006    689
  Про визнання недійсним рішення. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 01.06.2006    692
  Про визнання договору оренди земельної ділянки недійсним. Постанова Верховного суду України від 20.06.2006    695
  Про включення в списки на право отримання та видачу сертифіката на право на земельну частку (пай). Ухвала Верховного суду України від 05.07.2006    700
  Про неправомірні дії та бездіяльність. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 05.07.2006    703
  Про скасування рішень. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 26.07.2006    704
  Про визнання недійсним договору оренди землі. Постанова Вищого Господарського суду України від 23.01.2007    707
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia