Договірне право України. Особлива частина

Договірне право України. Особлива частина

1 opinia

Wydawca:

Yurincom

Format:

ibuk

У навчальному посібнику висвітлено питання правового регулювання договірних відносин. Аналізуються відповідні норми нового ЦК України, ЦК УРСР 1963 р., Сімейного та Господарського кодексів України, інших численних актів законодавства України, судова практика, наукові праці. У Особливій частині висвітлюються особливості окремих видів цивільно-правових договорів. Проаналізовані як традиційні договори, так і новостворені останніми роками договірні конструкції. Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів та факультетів, а також на працівників правоохоронних органів та практикуючих юристів.


Liczba stron1200
WydawcaYurincom
ISBN-13978-966-667-341-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Вступ    3
  Глава 1. Загальні положення про договір купівлі-продажу (Р. О. Стефанчук)    7
  § 1. Договір купівлі-продажу та його місце в системі договорів    7
  § 2. Сторони договору купівлі-продажу    10
  § 3. Предмет договору купівлі-продажу    15
  § 4. Ціна договору купівлі-продажу    34
  § 5. Укладення та форма договору купівлі-продажу    37
  § 6. Права та обов’язки сторін договору купівлі-продажу та правові наслідки їх порушення    43
  Глава 2. Договір роздрібної купівлі-продажу (І. О. Дзера, О. В. Дзера)    79
  § 1. Поняття та правові ознаки договору купівлі-продажу в роздрібній торгівлі    79
  § 2. Правові засади захисту прав споживачів (покупців)    88
  Глава 3. Договір купівлі-продажу об’єктів нерухомості (Є. О. Рябоконь)    97
  § 1. Загальні положення    97
  § 2. Поняття та основні ознаки нерухомості як предмета договору купівлі-продажу об’єктів нерухомості    100
  § 3. Особливості купівлі-продажу об’єктів незавершеного будівництва    106
  § 4. Ціна в договорі купівлі-продажу об’єктів нерухомості    110
  § 5. Форма договору купівлі-продажу об’єктів нерухомості    111
  § 6. Державна реєстрація договору купівлі-продажу об’єктів нерухомості    117
  § 7. Особливості попередніх договорів купівлі-продажу об’єктів нерухомості    119
  Глава 4. Особливості договору купівлі-продажу об’єктів приватизації (Ю. В. Носік)    123
  § 1. Загальні перебумови укладення договору купівлі-продажу об’єктів приватизації    123
  § 2. Суб’єкти та об’єкти купівлі-продажу в сфері приватизації    127
  § 3. Зміст і форма договору    129
  § 4. Правові наслідки порушення умов договору купівлі-продажу об’єктів приватизації    132
  Глава 5. Договори поставки, контрактації та постачання енергетичними й іншими ресурсами через приєднану мережу (В. В. Луць)    134
  § 1. Договір поставки    134
  § 2. Договори контрактації та інші договори на реалізацію сільськогосподарської продукції    138
  § 3. Договори постачання енергетичних та інших ресурсів через приєднану мережу    143
  Глава 6. Договір міни (бартеру) (С. М. Бервено, О. В. Дзера)    149
  § 1. Поняття та ознаки договору міни    149
  § 2. Зміст договору міни (бартеру)    153
  Глава 7. Договір дарування (О. В. Дзера, А. Р. Домбругова)    156
  § 1. Поняття та юридичні ознаки договору дарування    156
  § 2. Предмет, форма та сторони договору    158
  § 3. Обов’язки сторін у договорі дарування    161
  § 4. Підстави припинення договору дарування    162
  § 5. Пожертва як різновид дарування    164
  Глава 8. Договір ренти (Р. А. Майданик)    166
  § 1. Поняття і види договору ренти    166
  § 2. Правова природа ренти і відмежування від суміжних конструкцій    169
  § 3. Істотні умови договору ренти    171
  § 4. Зміст, сторони і виконання договору ренти    175
  § 5. Припинення договору ренти    179
  Глава 9. Договір довічного утримання (догляду) (І. О. Дзера)    182
  § 1. Поняття та ознаки договору довічного утримання    182
  § 2. Зміст договору    187
  Глава 10. Договір найму (оренди) (О. О. Отраднова)    193
  § 1. Поняття та юридичні ознаки договору найму (оренди)    193
  § 2. Об’єкти та суб’єкти договору найму    197
  § 3. Істотні умови договору найму    199
  § 4. Права та обов’язки сторін за договором найму    200
  § 5. Припинення договору найму (оренди)    208
  Глава 11. Договір прокату (О. О. Отраднова)    211
  § 1. Поняття договору прокату    211
  § 2. Елементи договору прокату    212
  Глава 12. Договір оренди земельної ділянки (Т. О. Коваленко)    216
  § 1. Поняття, ознаки та види договору оренди земельної ділянки    216
  § 2. Предмет договору оренди земельної ділянки    222
  § 3. Сторони договору оренди земельної ділянки    226
  § 4. Зміст договору оренди земельної ділянки    230
  § 5. Форма договору оренди земельної ділянки    232
  § 6. Порядок укладення договору оренди земельної ділянки    237
  § 7. Орендна плата за договором оренди земельної ділянки    239
  § 8. Припинення договору оренди земельної ділянки    244
  § 9. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання договору оренди земельної ділянки    246
  Глава 13. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (М. К Галянтич)    248
  § 1. Поняття та ознаки договору найму будівлі або іншої капітальної споруди    248
  § 2. Укладення та виконання договору найму будівлі або іншої капітальної споруди    249
  Глава 14. Найм (оренда) транспортного засобу (М. В. Логвінова)    256
  § 1. Поняття та зміст найму транспортного засобу    256
  § 2. Припинення договору найму транспортного засобу та відповідальність сторін за договором    262
  Глава 15. Договір найму (оренди) житла (Т. П. Базова — § 1—6, М. К. Галянтич — § 7)    265
  § 1. Поняття договору найму (оренди) житла    265
  § 2. Предмет договору найму (оренди) житла    270
  § 3. Сторони у договорі найму (оренди) житла. Права та обов’язки наймача та осіб, які постійно проживають разом з ним    272
  § 4. Договір піднайму житла    281
  § 5. Зміна договору найму (оренди) житлового приміщення    284
  § 6. Розірвання договору найму (оренди) і виселення    286
  § 7. Договір найму соціального житла    290
  Глава 16. Особливості оренди державного та комунального майна (Ю. М. Дзера)    297
  § 1. Поняття договору оренди. Об’єкти оренди    297
  § 2. Сторони в договорі оренди    305
  § 3. Порядок укладення договору оренди    307
  § 4. Зміст договору оренди    312
  § 5. Викуп (приватизація) об’єкта оренди    321
  § 6. Припинення договору оренди    325
  Глава 17. Лізинг (В. С. Різник)    327
  § 1. Правове регулювання, поняття та правова природа лізингу як договірного зобов’язання    327
  § 2. Договір лізингу як підстава виникнення лізингових зобов’язань    336
  § 3. Зміст і правові наслідки порушення лізингових зобов’язань    346
  Глава 18. Договір позички (О. О. Отраднова)    376
  § 1. Поняття та ознаки договору позички    376
  § 2. Елементи договору позички    378
  § 3. Зміст договору позички    380
  § 4. Припинення договору позички    382
  Глава 19. Загальні положення про підряд (І. А. Діковська)    384
  § 1. Поняття та види договору підряду    384
  § 2. Сторони договору    386
  § 3. Порядок укладення договору    389
  § 4. Ціна за договором підряду    390
  § 5. Строки виконання зобов’язань за договором    396
  § 6. Права та обов’язки сторін за договором    399
  § 7. Відповідальність сторін за договором    410
  Глава 20. Договір будівельного підряду (Н. С. Кузнєцова, Р. А. Майданик)    414
  § 1. Поняття договору будівельного підряду    414
  § 2. Предмет договору будівельного підряду    415
  § 3. Елементи і виконання договору будівельного підряду    417
  § 4. Відповідальність за договором будівельного підряду    429
  Глава 21. Договір побутового підряду (Р. Ю. Ханик-Посполітак)    430
  § 1. Поняття та правове регулювання договору побутового підряду    430
  § 2. Загальна характеристика договору побутового підряду    433
  § 3. Права та обов’язки сторін за договором побутового підряду    438
  § 4. Виконання договору побутового підряду та відповідальність за його порушення    441
  Глава 22. Договір підряду на проектні та пошукові роботи (Б. К. Левківський)    445
  § 1. Поняття договору підряду на проектні та пошукові роботи    445
  § 2. Права та обов’язки сторін договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт та правові наслідки їх порушення    446
  Глава 23. Договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт (А. О. Кодинець)    450
  § 1. Поняття та ознаки договору    450
  § 2. Істотні умови договору, його зміст та виконання    460
  Глава 24. Договори про надання послуг. загальні положення (В. А. Васильєва)    473
  § 1. Поняття та ознаки договору про послуги    473
  § 2. Зміст договору про надання послуг    476
  § 3. Відповідальність за порушення договору про послуги    481
  Глава 25. Загальні положення про транспортні договори (В. В. Луць)    485
  § 1. Види перевезень та їх правове регулювання    485
  § 2. Укладання договорів про перевезення вантажів    487
  § 3. Зміст і виконання договорів про перевезення вантажів    490
  § 4. Відповідальність сторін за договором про перевезення вантажу    495
  § 5. Договір буксирування    501
  § 6. Договори про експлуатацію під’їзних колій, подачу та забирання вагонів. Вузлові угоди    502
  § 7. Договір про перевезення пасажира та багажу    504
  § 8. Претензії та позови при перевезеннях    506
  § 9. Загальні засади транспортного експедирування    509
  Глава 26. Договір перевезення залізничним транспортом (С. Д. Гринько (Русу)    512
  § 1. Загальні положення перевезення залізничним транспортом    512
  § 2. Поняття договору перевезення вантажу залізничним транспортом    515
  § 3. Зміст договору перевезення вантажу залізничним транспортом    517
  § 4. Майнова відповідальність сторін за договором перевезення вантажу залізничним транспортом    524
  § 5. Особливості договору перевезення пасажира та багажу залізничним транспортом    529
  Глава 27. Договір перевезення автомобільним транспортом (С. Д. Гринько (Русу)    543
  § 1. Загальні положення перевезення автомобільним транспортом    543
  § 2. Поняття договору перевезення вантажу автомобільним транспортом    548
  § 3. Зміст договору перевезення вантажу    552
  § 4. Майнова відповідальність за договором перевезення вантажу автомобільним транспортом    559
  § 5. Особливості договору перевезення пасажира та багажу автомобільним транспортом    567
  Глава 28. Договір перевезення річковим транспортом (С. Д. Гринько (Русу)    574
  § 1. Загальні положення перевезення річковим транспортом    574
  § 2. Поняття договору перевезення вантажу річковим транспортом    577
  § 3. Зміст договору перевезення вантажу річковим транспортом    578
  § 4. Майнова відповідальність сторін за договором перевезення вантажу річковим транспортом    583
  § 5. Особливості договору перевезення пасажира та багажу річковим транспортом    587
  Глава 29. Договір перевезення повітряним транспортом (І. О. Ізарова (Безлюдько)    591
  § 1. Поняття та джерела договору перевезення повітряним транспортом    591
  § 2. Учасники договорів перевезення повітряним транспортом    599
  § 3. Істотні умови договорів перевезення повітряним транспортом    602
  § 4. Форма договору    603
  договору повітряних перевезень    605
  Глава 30. Договори, що укладаються у сфері торговельного мореплавства (О. В. Клепікова)    615
  § 1. Договір перевезення вантажів морським транспортом    616
  § 2. Договір морського перевезення пасажира    641
  § 3. Договір фрахтування морського судна    645
  § 4. Договір морського буксирування    648
  Глава 31. Договір транспортного експедирування (І. А. Діковська)    651
  § 1. Поняття та ознаки договору транспортного експедирування    651
  § 2. Порядок укладення, сторони та зміст    660
  § 3. Відповідальність за порушення договору    667
  Глава 32. Договір зберігання. загальні положення (О. В. Дзера)    672
  § 1. Поняття та юридичні ознаки договору зберігання    672
  § 2. Елементи договору зберігання    681
  § 3. Зміст основних прав та обов’язків сторін за договором зберігання    689
  § 4. Відповідальність сторін договору зберігання    699
  Глава 33. Договір складського зберігання (І. А. Діковська)    704
  § 1. Поняття та сторони договору    704
  § 2. Порядок укладення договору    707
  § 3. Зміст договору    711
  § 4. Відповідальність за договором    719
  Глава 34. Спеціальні види зберігання (Л. В. Панова)    720
  § 1. Зберігання речі у ломбарді    720
  § 2. Зберігання цінностей у банку    723
  § 3. Зберігання речей у камерах схову організацій, підприємств транспорту....   726
  § 4. Зберігання речей у гардеробі організації    728
  § 5. Зберігання речей пасажира під час його перевезення    729
  § 6. Зберігання речей у готелі    730
  § 7. Зберігання речей, що є предметом спору    732
  § 8. Зберігання автотранспортних засобів    733
  Глава 35. Договір охорони (Ю. О. Заіка)    735
  § 1. Загальні положення про договір охорони    735
  § 2. Договір про охорону об’єктів    739
  § 3. Договір охорони майна, що знаходиться в жилих приміщеннях громадян    745
  Глава 36. Договір страхування (Ю. В. Білоусов)    749
  § 1. Поняття та сутність договору страхування    749
  § 2. Суб’єкти зобов’язань із договору страхування    756
  § 3. Укладення та припинення договору страхування. Зміст договору страхування    775
  § 4. Права та обов’язки за договором страхування    788
  § 5. Загальні положення про договори обов’язкового страхування    803
  Глава 37. Договір доручення (В. А. Васильєва)    808
  § 1. Поняття посередницьких послуг    808
  § 2. Поняття договору доручення    810
  § 3. Елементи договору доручення    812
  § 4. Зміст договору доручення    814
  § 5. Припинення договору доручення    817
  Глава 38. Договір комісії (В. А. Васильєва)    819
  § 1. Поняття договору комісії    819
  § 2. Елементи договору комісії    821
  § 3. Зміст договору комісії    823
  § 4. Припинення договору комісії    827
  Глава 39. Договір консигнації (В. А. Васильєва)    831
  § 1. Поняття договору консигнації    831
  § 2. Елементи договору консигнації    834
  § 3. Зміст договору консигнації    836
  порушення умов договору    842
  Глава 40. Агентський договір (В. А. Васильєва)    848
  § 1. Поняття агентського договору    848
  § 2. Елементи агентського договору    853
  § 3. Зміст агентського договору    854
  § 4. Припинення агентського договору    856
  Глава 41. Договір управління майном (Р. А. Майданик)    858
  § 1. Загальнотеоретична характеристика договору управління майном    858
  § 2. Правова природа договору управління майном    862
  § 3. Зміст і виконання договору управління майном    866
  § 4. Відповідальність управителя    883
  § 5. Припинення договору управління майном    889
  § 6. Особливості управління цінними паперами    891
  Глава 42. Договір позики (С. М. Бервено, Р. А. Майданик)    894
  § 1. Позика як форма кредиту    894
  § 2. Поняття договору позики    896
  § 3. Відмежування позики від суміжних конструкцій    897
  § 4. Елементи, виконання і динаміка позикового зобов’язання    899
  Глава 43. Кредитний договір (І. А. Безклубий)    909
  § 1. Поняття та окремі види кредиту    909
  § 2. Кредитування та кредитні операції    911
  § 3. Істотні умови кредитного договору    912
  Глава 44. Договір банківського рахунку (І. А. Безклубий)    916
  § 1. Поняття та види банківського рахунка    916
  § 2. Поняття договору банківського рахунка    919
  § 3. Виконання зобов’язань за договором банківського рахунка    927
  § 4. Підстави списання коштів з рахунка    929
  § 5. Банківська таємниця    933
  Глава 45. Договір банківського вкладу (І. А. Безклубий)    940
  § 1. Поняття договору банківського вкладу    940
  § 2. Правова природа та зміст договору банківського вкладу    943
  Глава 46. Розрахунки як особливі банківські правочини (І. А. Безклубий)    952
  § 1. Поняття розрахунку та розрахункових відносин    952
  § 2. Форми розрахунків    955
  § 3. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень    961
  § 4. Розрахунки за акредитивом    969
  § 5. Розрахунки за інкасо    976
  § 6. Розрахунки із застосуванням чеків    980
  § 7. Розрахунки з використанням платіжних карток    985
  Глава 47. Договір факторингу (О. О. Кот)    993
  § 1. Поняття договору факторингу    993
  § 2. Предмет договору факторингу    994
  § 3. Суб’єктний склад договору факторингу    994
  § 4. Зміст договору факторингу    995
  Глава 48. Договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності (В. Є. Макода)    996
  § 1. Поняття договору на розпорядження майновими правамиінтелектуальної власності    996
  § 2. Поняття та елементи ліцензійного договору    998
  § 3. Укладення та припинення ліцензійного договору    1003
  § 3. Договір про створення на замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності    1007
  § 4. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності    1008
  § 5. Інші договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності    1009
  Глава 49. Договір комерційної концесії (Е. М. Грамацький)    1012
  § 1. Поняття договору комерційної концесії (франчайзингу)    1012
  § 2. Зміст договору комерційної концесії та субконцесії    1020
  § 3. Відповідальність сторін та зміна і припинення договору комерційної концесії    1028
  Глава 50. Зобов’язання по спільній діяльності. Договір спільної діяльності (Н. С. Коровяковська)    1032
  § 1. Загальні положення    1032
  § 2. Види договорів    1035
  § 3. Форма та умови договору    1036
  § 4. Сторони договору    1039
  § 5. Зміст договору    1040
  § 6. Припинення договору простого товариства    1044
  Глава 51. Договір про надання фінансових послуг (Н. В. Дроздова)    1047
  § 1. Базові засади договору про надання фінансових послуг    1047
  § 2. Класифікація договорів про надання фінансових послуг    1060
  § 3. Фінансова послуга як необхідна складова договору про її надання    1064
  § 4. Сторони договору про надання фінансових послуг    1067
  Глава 52. Договір на проведення аудиту (Р. Ю. Ханик-Посполітак)    1072
  § 1. Загальні засади аудиторської діяльності    1072
  § 2. Поняття та загальна характеристика договору на проведення аудиту    1077
  § 3. Сторони договору на проведення аудиту. Їх права та обов’язки    1082
  § 4. Порядок укладення, зміни і розірвання договору на проведення аудиту    1085
  § 5. Виконання договору на проведення аудиту та відповідальність сторін за його порушення    1088
  Глава 53. Договори азартної гри (Н. І. Майданик)    1092
  § 1. Поняття та види договорів азартної гри    1092
  § 2. Договір азартної гри    1094
  § 3. Договір парі    1100
  § 4. Договір лотереї    1104
  § 5. Договір розіграшу    1105
  Глава 54. Договір про надання медичних послуг (Р. А. Майданик, А. Б. Пермяков)    1107
  § 1. Правова природа відносин з надання медичної допомоги    1107
  § 2. Підстави зобов’язань з надання медичних послуг    1109
  § 3. Поняття та особливості договору про надання медичних послуг    1111
  § 4. Укладення, об’єкт і предмет договору про надання медичних послуг    1115
  § 5. Сторони і зміст договору про надання медичних послуг    1118
  § 6. Інформована згода пацієнта на медичне втручання    1121
  § 7. Медична таємниця    1123
  § 8. Відповідальність за договором про надання медичних послуг    1126
  Глава 55. Договір про конфіденційність (Ю. В. Носік)    1133
  § 1. Поняття та загальна характеристика договору про конфіденційність    1133
  § 2. Елементи договору    1138
  Глава 56. Договір про надання інформаційних послуг (О. В. Кохановська)    1141
  § 1. Поняття договору про надання інформаційних послуг    1141
  § 2. Сторони в договорі    1145
  § 3. Права і обов’язки сторін    1146
  § 4. Порядок укладання договору та його припинення    1148
  Глава 57. Шлюбний договір (С. Я. Фурса)    1149
  § 1. Поняття та зміст шлюбного договору    1149
  § 2. Право на укладення шлюбного договору    1153
  § 3. Форма шлюбного договору    1154
  § 4. Строк дії шлюбного договору    1159
  § 5. Порядок визначення у шлюбному договорі правового режиму майна    1160
  § 6. Визначення у шлюбному договорі права на утримання    1164
  § 7. Динаміка шлюбного договору    1166
  § 8. Визнання шлюбного договору недійсним    1169
  Глава 58. Спадковий договір (Є. О. Рябоконь)    1170
  § 1. Передумови виникнення спадкового договору    1170
  § 2. Поняття та правова природа спадкового договору    1172
  § 3. Сторони спадкового договору    1179
  § 4. Форма спадкового договору    1185
  § 5. Зміст спадкового договору. Обов’язки набувача у спадковому договорі    1187
  § 6. Забезпечення виконання спадкового договору    1189
  § 7. Припинення спадкового договору    1191
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia