Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka. PN 326

-20%

Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka. PN 326

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

18,0022,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W dobie dzisiejszej globalizacji każde wydarzenie na świecie dotyczy w mniejszym lub większym stopniu każdego państwa. Finanse w skali światowej obfitują obecnie w niezwykłą różnorodność wydarzeń. Światowy system finansów na początku XXI wieku to złożony system naczyń połączonych, o wręcz niewiarygodnej sile oddziaływania, który stwarza jego uczestnikom ogromne możliwości zysku, ale jednocześnie jest podatny na zjawiska kryzysowe. Po kryzysie finansowo-gospodarczym 2007-2009 byliśmy świadkami bezprecedensowego i nasilającego się kryzysu fiskalnego 2010-2011. Kluczowe gospodarki świata, jak się wydaje, pokonały negatywne tendencje, ale kryzys obnażył mankamenty światowego systemu finansowego. Należy oczekiwać, że gospodarki krajów europejskich, w tym również Polski, będą w najbliższym czasie funkcjonowały w warunkach ograniczonego wzrostu gospodarczego i stopniowego zmniejszania się niepewności na rynkach. Część problemów, w tym przede wszystkim wysokie zadłużenie publiczne, będzie jednak jeszcze długo kłaść się cieniem na funkcjonowanie gospodarek krajów Unii.

Zmusza to do postawienia wielu pytań dotyczących przyszłości nie tylko gospodarki jako całości, ale również poszczególnych jej elementów, w tym głównie przedsiębiorstw, które tworzą potencjał gospodarczy kraju. Pojawia się potrzeba stworzenia nowych modeli, które uwzględniałyby zmieniające się warunki, biorąc pod uwagę nie tylko problematykę zrównoważonego rozwoju, ale również potrzeby rozwojowe. Stawia to nowe wyzwania przed naukowcami i przedsiębiorcami.

Z przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, będące efektem obrad prowadzonych w ramach XIV konferencji „Zarządzanie Finansami Firm – Teoria i Praktyka”, która odbyła się w maju 2013 roku. Od kilkunastu lat staramy się stworzyć forum do dyskusji i spotkań środowiska akademickiego i praktyków, pamiętając, że wymiana myśli ma kluczowe znaczenie dla rozwoju nauki. Naszym celem jest włączenie się w nurt badań prowadzonych w Polsce i na świecie, z nadzieją, że nasz skromny wkład wniesie naukowy ferment w środowisko.

Tematyka poruszana podczas XIV konferencji obejmowała przede wszystkim finanse przedsiębiorstw oraz finanse publiczne. W ramach finansów przedsiębiorstw autorzy poświęcili szczególną uwagę problematyce wyceny, rentowności oraz płynności. Uwagę Rady Naukowej zwróciło również znaczne zainteresowanie problematyką finansów publicznych, szczególnie w obszarze finansów samorządów. Autorzy skupili się też na funkcjonowaniu sektora publicznego, proponując aplikację narzędzi charakterystycznych dla sektora prywatnego. Tym samym ostre granice dzielące do tej pory zarządzanie finansami w sektorze publicznym i prywatnym zdają się zacierać.


Liczba stron386
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-412-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  Iwona D. Czechowska: Kondycja gospodarstw domowych i konsumentów (60+) oraz uwarunkowania rynkowe ich zachowań     11
  Joanna Duda: Działalność finansowa i inwestycyjna polskich MSP w kontekście międzynarodowym     21
  Ewa Dziawgo: Hybrydowa opcja collar – analiza własności     35
  Anna Feruś: Rola i znaczenie metody granicznej analizy danych w szacowaniu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw     49
  Beata Guziejewska: Polityka kształtowania dochodów samorządu terytorialnego w świetle wybranych koncepcji teoretycznych    60
  Marcin Jamroży, Agnieszka Kopeć, Stephan Kudert: Opodatkowanie opcji pracowniczych w relacji polsko-niemieckiej    71
  Jacek Jaworski: Luki w zarządczych informacjach finansowych a zmiany przychodów i zysków małych przedsiębiorstw w Polsce. Wyniki badań    82
  Marta Kacprzyk: Kierunki zmian marży zysku operacyjnego spółek wchodzących na rynek regulowany GPW w Warszawie     93
  Jerzy Kitowski: Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw budowlanych    104
  Marzena Krawczyk: Wydatki przedsiębiorstw na działalność badawczo-rozwojową a pomiar innowacyjności    115
  Jarosław Kubiak: Ryzyko kredytowe a wykorzystanie długu krótkoterminowego przez przedsiębiorstwa    123
  Agnieszka Kuś, Magdalena Hodun: Determinanty kształtowania się wskaźnika EPS wybranych spółek przemysłu spożywczego i metalowego – ujęcie modelowe    133
  Justyna Łukomska-Szarek: Operacyjna i całkowita zdolność do rozwoju samorządów terytorialnych państw Grupy Wyszehradzkiej    143
  Przemysław Panfil: Czy Polsce potrzebny jest Pakt Fiskalny?     154
  Agnieszka Pawłowska: Identyfikacja zagrożeń związanych z ryzykiem przerwy w działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw    163
  Joanna Pawłowska-Tyszko, Michał Soliwoda: Stan rozwoju rolnictwa a system podatkowy wybranych państw UE    171
  Agnieszka Perepeczo: Reakcja inwestorów na decyzje o wypłacie dywidendy a kryzys finansowy    184
  Aleksandra Pieloch-Babiarz: Wysokość pieniężnych wypłat dywidendy a kształtowanie się kursu giełdowego akcji spółek w pierwszym dniu notowań „Bez dywidendy”    196
  Artur Sajnóg: Wpływ kapitalizacji rezerw na długookresową rentowność publicznych spółek giełdowych    209
  Maria Sierpińska: Zastosowanie nettingu w rozliczeniach wewnątrzkorporacyjnych    222
  Agata Sierpińska-Sawicz: Alternatywne do akcji formy lokowania kapitału i ich stopy zwrotu    232
  Dariusz Siudak: Analiza czasu trwania faz procesu migracji wartości przedsiębiorstw    243
  Dorota Starzyńska, Wacława Starzyńska: Przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym na rynku zamówień publicznych w Polsce. Analiza porównawcza z firmami krajowymi    259
  Małgorzata Szałucka: Joint venture versus samodzielne prowadzenie działalności poza granicami kraju – doświadczenia polskich inwestorów bezpośrednich    271
  Stanisław Urbański, Maciej Winiarz, Kacper Urbański: Ocena zarządzania polskimi funduszami Inwestycyjnymi w latach 2000-2011    284
  Aldona Uziębło: Ujęcie działalności finansowej w rachunku przepływów pieniężnych a weryfikacja prawidłowości sprawozdania finansowego    296
  Stanisław Wieteska: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny     306
  Anna Wildowicz-Giegiel: Zdolność konkurencyjna a rentowność przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2010    318
  Radosław Witczak: Odzyskanie VAT naliczonego w podmiotach leczniczych     328
  Elżbieta Wrońska-Bukalska: Wykup akcji własnych i dywidenda jako narzędzia obrony przed wrogim przejęciem    336
  Stefan Wrzosek: Krytyka wybranych propozycji dotyczących rachunku efektywności inwestycji rzeczowych    344
  Dariusz Zawadka: Wpływ kryzysu na rynkach finansowych na kondycję europejskich alternatywnych systemów obrotu    353
  Danuta Zawadzka, Agnieszka Strzelecka: Struktura terminowa zobowiązań przedsiębiorstw rolniczych z tytułu kredytu bankowego – ujęcie porównawcze    365
  Beata Zyznarska-Dworczak: Zintegrowane instrumentarium rachunkowości zarządczej kluczem do zarządzania kosztami we współczesnym przedsiębiorstwie    377
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia