Psychologia poznawcza

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

37,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Znakomity, aktualny podręcznik do psychologii poznawczej!
Nowoczesny podręcznik zarówno w sposobie ujęcia, jak też w obudowie dydaktycznej.

Książka:

- zapoznaje z podstawowymi problemami, pojęciami i metodami psychologii procesów poznawczych;
- omawia nie tylko "klasyczne" problemy psychologii poznawczej, ale także najnowsze koncepcje;
- przedstawia najważniejsze paradygmaty eksperymentalne i ilustruje szczególnie interesujące zjawiska opisami konkretnych badań;
- pokazuje, że czynności pozornie proste i zrozumiałe są kontrolowane przez niezwykle złożony i wyrafinowany mechanizm poznawczy;
- demistyfikuje uproszczone sądy i pseudoteorie na temat procesów poznawczych człowieka;
-ukazuje nowe możliwości zastosowania pojęć i metod psychologii poznawczej.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów i wykładowców psychologii.


Liczba stron740
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17468-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa     13
  
  Prolog    19
  
  Rozdział 1. Umysł i poznanie     21
  
  1.1. Poznanie – umysł – działanie     23
  1.1.1. Umysł jako system przetwarzania informacji     23
  1.1.2. Jedność poznania i działania     29
  1.2. Psychologia poznawcza: dziedzina czy paradygmat     31
  1.2.1. Narodziny i rozwój psychologii poznawczej     31
  1.2.2. Psychologia a inne dziedziny badań nad poznaniem     34
  1.2.3. Metody badań nad poznaniem     37
  1.3. Ogólna architektura umysłu     45
  1.3.1. Blokowe modele umysłu     46
  1.3.2. Koncepcja poziomów przetwarzania     49
  1.3.3. Umysł jako system modułowy     51
  1.3.4. Sieciowe modele umysłu     53
  1.4. Podsumowanie     56
  
  Część I. Reprezentacje poznawcze    57
  
  Rozdział 2. Istota i forma reprezentacji umysłowych     59
  
  2.1. Pojęcie reprezentacji umysłowej     60
  2.1.1. Reprezentacje a procesy poznawcze     60
  2.1.2. Realizm a konstruktywizm     61
  2.1.3. Rodzaje reprezentacji umysłowych     62
  2.2. Reprezentacje obrazowe     64
  2.2.1. Wyobraźnia, wyobrażenia i obrazy umysłowe     64
  2.2.2. Teoria reprezentacji obrazowych Kosslyna     65
  2.2.3. Hipoteza funkcjonalnej ekwiwalencji percepcji i wyobraźni     66
  2.2.4. Rotacje mentalne     67
  2.2.5. Skaning mentalny     72
  2.2.6. Krytyka stanowiska obrazowego     75
  2.3. Reprezentacje werbalne     76
  2.3.1. Weryfikacja sylogizmów i treści zdań     76
  2.3.2. Teoria podwójnego kodowania     80
  2.3.3. Słowo i obraz – wzajemne relacje     82
  2.3.4. Reprezentacje numeryczne     86
  2.4. Pierwotność czy wtórność nietrwałych reprezentacji umysłowych     89
  2.4.1. Hipoteza języka myśli     89
  2.4.2. Teoria pierwotnych reprezentacji w formie zbioru sądów Pylyshyna     91
  2.4.3. Teoria modeli mentalnych Johnson-Lairda     95
  2.4.4. Stanowisko eklektyczne w sporze o kod reprezentacji umysłowych     96
  2.5. Podsumowanie     97
  
  Rozdział 3. Pojęcia i schematy     98
  
  3.1. Konstrukt reprezentacji pojęciowej     99
  3.1.1. Istota i funkcje reprezentacji pojęciowych     99
  3.1.2. Ogólne właściwości pojęć     100
  3.1.3. Pojęcia matrycowe i naturalne     102
  3.2. Struktura i funkcjonowanie reprezentacji pojęciowych     103
  3.2.1. Teorie klasyczne     103
  3.2.2. Teorie probabilistyczne     108
  3.2.3. Teorie prototypów     112
  3.2.4. Teorie egzemplarzy     123
  3.2.5. Porównanie koncepcji reprezentacji pojęciowych     125
  3.3. Dynamiczna koncepcja umysłu, czyli o relacjach między pojęciami     126
  3.3.1. Teorie sieci semantycznej     126
  3.3.2. Złożone struktury sieciowe     128
  3.3.3. Teoria schematów     129
  3.3.4. Teoria ram     132
  3.3.5. Teoria planów, scen i tematów     133
  3.3.6. Porównanie koncepcji struktur sieciowych     134
  3.4. Podsumowanie     135
  
  Rozdział 4. Wiedza     136
  
  4.1. Rodzaje wiedzy     138
  4.1.1. Wiedza deklaratywna i proceduralna     138
  4.1.2. Wiedza jawna i niejawna     140
  4.2. Organizacja wiedzy     148
  4.2.1. Reprezentacja wiedzy za pomocą cech     148
  4.2.2. Organizacja wiedzy semantycznej     151
  4.2.3. Organizacja wiedzy proceduralnej: systemy reguł     157
  4.2.4. Organizacja wiedzy w modelach ACT, ACT* i ACT-R     159
  4.3. Nabywanie wiedzy     163
  4.3.1. Nabywanie wiedzy semantycznej     163
  4.3.2. Nabywanie wiedzy proceduralnej     164
  4.3.3. Nabywanie wiedzy niejawnej     166
  4.4. Wiedza ekspercka     168
  4.4.1. Kryteria i właściwości wiedzy eksperckiej     168
  4.4.2. Nabywanie wiedzy eksperckiej     173
  4.5. Podsumowanie     174
  
  Część II. Elementarne procesy poznawcze    175
  
  Rozdział 5. Uwaga i świadomość     177
  
  5.1. Istota i aspekty uwagi     178
  5.2. Teorie uwagi     186
  5.2.1. Teorie selekcji źródła informacji     187
  5.2.2. Teorie przeszukiwania pola percepcyjnego     195
  5.2.3. Teorie przedłużonej koncentracji     200
  5.2.4. Teorie podzielności     209
  5.2.5. Teorie przerzutności     217
  5.3. Uwaga, percepcja i (nie)świadomość     221
  5.3.1. Analiza wskazówek peryferycznych     223
  5.3.2. Reakcje na informacje odrzucane     224
  5.3.3. Poprzedzanie podprogowe     225
  5.4. Podsumowanie     228
  
  Rozdział 6. Kontrola poznawcza     229
  
  6.1. Czynności automatyczne i automatyzacja     231
  6.1.1. Kryteria automatyczności przetwarzania     231
  6.1.2. Schneidera i Shiffrina teoria kontinuum     233
  6.1.3. Logana teoria rywalizacji egzemplarzy     239
  6.1.4. Konsekwencje automatyzacji czynności     248
  6.2. Hamowanie jako mechanizm kontrolny     251
  6.2.1. Istota i funkcje hamowania     251
  6.2.2. Hamowanie dominującej reakcji     253
  6.2.3. Odporność na dystrakcję     255
  6.2.4. Odporność na interferencję proaktywną     261
  6.2.5. Czy hamowanie jest konstruktem jednorodnym?     262
  6.3. Funkcje zarządcze     266
  6.3.1. Istota funkcji zarządczych czyli homunculus odnaleziony     266
  6.3.2. Rodzaje funkcji zarządczych     267
  6.3.3. Mechanizm zarządczy w koncepcji uwagi Posnera     269
  6.3.4. Dwustopniowy system kontroli zachowania w koncepcji Shallice’a     271
  6.3.5. Centralny system wykonawczy pamięci roboczej w modelu Baddeleya     274
  6.4. Podsumowanie     276
  
  Rozdział 7. Percepcja     277
  
  7.1. Podstawowe właściwości percepcji     278
  7.1.1. Recepcja sensoryczna i percepcja umysłowa     278
  7.1.2. Naiwne koncepcje spostrzegania     280
  7.1.3. Spostrzeganie a rozpoznawanie wzorców     281
  7.2. Spostrzeganie jako proces oddolny     283
  7.2.1. Odbiór i kodowanie wrażeń zmysłowych     283
  7.2.2. Magazyny informacji sensorycznej     285
  7.2.3. Spostrzeganie głębi     288
  7.2.4. Identyfikacja obiektu     292
  7.3. Spostrzeganie jako proces odgórny     295
  7.3.1. Stałość spostrzegania     295
  7.3.2. Nastawienie     296
  7.3.3. Złudzenia i błędy percepcji     297
  7.3.4. Wpływ kontekstu na spostrzeganie     298
  7.4. Teorie percepcji     299
  7.4.1. Teoria asocjacjonistyczna     299
  7.4.2. Teoria postaciowa     301
  7.4.3. Teoria wzorców     303
  7.4.4. Teoria cech     305
  7.4.5. Teoria obliczeniowa     307
  7.4.6. Teoria ekologiczna     309
  7.5. Proces spostrzegania w praktyce     312
  7.5.1. Spostrzeganie twarzy     312
  7.5.2. Czytanie słów     314
  7.6. Podsumowanie     317
  
  Rozdział 8. Pamięć     319
  
  8.1. Natura pamięci     320
  8.1.1. Rodzaje i funkcje pamięci     320
  8.1.2. Blokowe (magazynowe) modele pamięci     326
  8.1.3. Procesualne modele pamięci     333
  8.2. Systemy pamięci przemijającej     340
  8.2.1. Pamięć sensoryczna     340
  8.2.2. Pamięć krótkotrwała     343
  8.2.3. Pamięć robocza: wielokomponentowy model Baddeleya     349
  8.2.4. Pamięć robocza: model aktywacyjny Cowana     355
  8.2.5. Model długotrwałej pamięci roboczej Ericssona i Kintscha     358
  8.2.6. Pamięć prospektywna     360
  8.3. Systemy pamięci trwałej     363
  8.3.1. Pamięć semantyczna     363
  8.3.2. Pamięć epizodyczna     366
  8.3.3. Pamięć autobiograficzna     369
  8.4. Podsumowanie     371
  
  Rozdział 9. Czynności pamięciowe     372
  
  9.1. Fazy procesu pamięciowego: prawda czy złudzenie?     373
  9.2. Zapamiętywanie     377
  9.2.1. Procesy kodowania     377
  9.2.2. Interferencja proaktywna     387
  9.2.3. Konsolidacja śladu pamięciowego     389
  9.2.4. Techniki mnemoniczne     390
  9.3. Przechowywanie     396
  9.3.1. Zapominanie     396
  9.3.2. Interferencja retroaktywna     397
  9.3.3. Zanikanie śladu kontra utrata dostępu     399
  9.3.4. Reminiscencja     400
  9.4. Odpamiętywanie     403
  9.4.1. Rodzaje odpamiętywania     403
  9.4.2. Rola wskazówek naprowadzających i kontekstu     407
  9.5. Zawodność pamięci     409
  9.5.1. Pamięć naocznych świadków     409
  9.5.2. Fałszywe wspomnienia     412
  9.5.3. Amnezja     414
  9.6. Podsumowanie     416
  
  Część III. Złożone procesy poznawcze    417
  
  Rozdział 10. Myślenie i rozumowanie     419
  
  10.1. Istota myślenia     421
  10.2. Rodzaje myślenia     425
  10.2.1. Myślenie autystyczne i realistyczne     425
  10.2.2. Myślenie produktywne i reproduktywne     426
  10.2.3. Myślenie twórcze i odtwórcze     427
  10.2.4. Myślenie krytyczne     428
  10.2.5. Od myślenia sensoryczno-motorycznego do postformalnego     429
  10.3. Teorie myślenia     430
  10.3.1. Teoria Berlyne’a     431
  10.3.2. Teoria Barona     433
  10.4. Struktura myślenia     436
  10.4.1. Elementy struktury myślenia     436
  10.4.2. Operacje i strategie     437
  10.4.3. Reguły, algorytmy i heurystyki     439
  10.4.4. Myślenie a inne złożone procesy poznawcze     442
  10.5. Rozumowanie dedukcyjne     444
  10.5.1. Dedukcja i indukcja     444
  10.5.2. Rozumowanie sylogistyczne     447
  10.5.3. Błędy rozumowania sylogistycznego     449
  10.5.4. Wpływ wiedzy i kontekstu na rozumowanie sylogistyczne     453
  10.6. Rozumowanie warunkowe     455
  10.6.1. Istota rozumowania warunkowego     455
  10.6.2. Błędy rozumowania warunkowego     456
  10.6.3. Wpływ wiedzy i kontekstu na rozumowanie warunkowe     458
  10.7. Teorie rozumowania dedukcyjnego     462
  10.7.1. Teoria abstrakcyjnych reguł     462
  10.7.2. Teoria modeli mentalnych     465
  10.8. Rozumowanie indukcyjne     472
  10.8.1. Testowanie hipotez     472
  10.8.2. Rozumowanie przez analogię     473
  10.9. Inne rodzaje rozumowania     478
  10.9.1. Rozumowanie probabilistyczne     478
  10.9.2. Rozumowanie nieformalne     479
  10.10. Podsumowanie     481
  
  Rozdział 11. Rozwiązywanie problemów     483
  
  11.1. Problem i rozwiązywanie problemu     484
  11.2. Typy problemów     486
  11.2.1. Podział problemów ze względu na ich cechy i strukturę     487
  11.2.2. Podział problemów ze względu na wymagania poznawcze     491
  11.3. Teorie rozwiązywania problemów     498
  11.3.1. Teoria Newella i Simona     498
  11.3.2. Inne ujęcia teoretyczne procesu rozwiązywania problemów     502
  11.4. Heurystyki rozwiązywania problemów     503
  11.4.1. Metoda redukcji różnicy     503
  11.4.2. Metoda poruszania się wstecz     507
  11.4.3. Metoda analizy środków i celów     507
  11.5. Fazy rozwiązywania problemów     512
  11.5.1. Faza identyfikacji problemu     513
  11.5.2. Faza definiowania problemu     514
  11.5.3. Faza doboru strategii     519
  11.5.4. Faza zdobywania informacji     523
  11.5.5. Faza alokacji zasobów     524
  11.5.6. Faza monitorowania postępu     527
  11.5.7. Faza oceny poprawności rozwiązania     528
  11.6. Przeszkody w rozwiązywaniu problemów     529
  11.6.1. Sztywność myślenia     529
  11.6.2. Nastawienie     530
  11.6.3. Fiksacja funkcjonalna     531
  11.7. Czynniki wspomagające rozwiązywanie problemów     533
  11.7.1. Transfer pozytywny     533
  11.7.2. Transfer przez analogię     534
  11.7.3. Inkubacja     535
  11.7.4. Wgląd     537
  11.8. Rozwiązywanie złożonych problemów     541
  11.9. Podsumowanie     546
  
  Rozdział 12. Wydawanie sądów i podejmowanie decyzji     548
  
  12.1. Wydawanie sądów     549
  12.1.1. Tendencyjność w wydawaniu sądów     550
  12.1.2. Ignorowanie proporcji podstawowej     557
  12.1.3. Wady i zalety prostych heurystyk     561
  12.1.4. Sądy intuicyjne     563
  12.2. Podejmowanie decyzji     572
  12.2.1. Klasyczna teoria decyzji     572
  12.2.2. Strategie w podejmowaniu decyzji     576
  12.2.3. Teoria perspektywy     581
  12.2.4. Proces podejmowania decyzji     584
  12.3. Podsumowanie     588
  
  Rozdział 13. Język i mowa     589
  
  13.1. Natura języka     590
  13.1.1. Język jako system     590
  13.1.2. Poziomy języka     594
  13.1.3. Język a poznanie     599
  13.2. Przyswajanie języka     602
  13.2.1. Problem natywizmu     602
  13.2.2. Stadia przyswajania języka     607
  13.2.3. Dwujęzyczność i wielojęzyczność     609
  13.3. Mówienie     612
  13.3.1. Planowanie mowy     612
  13.3.2. Kodowanie semantyczno-syntaktyczne     615
  13.3.3. Kodowanie fonologiczne     616
  13.4. Rozumienie przekazów językowych     619
  13.4.1. Złamanie kodu     619
  13.4.2. Rozbiór zdania     621
  13.4.3. Budowa modelu sytuacyjnego i wnioskowanie     625
  13.5. Podsumowanie     628
  
  Słownik terminów     629
  Bibliografia     663
  Indeks nazwisk     721
  Indeks rzeczowy     733
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia