Ekonomia 2013, nr 4(25)

Ekonomia 2013, nr 4(25)

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

Niniejszy numer czasopisma „Ekonomia” zawiera artykuły przygotowane przez uczestników konferencji pn. „Ekonomia instytucjonalna wobec nowych zjawisk gospodarczych”, poświęcone zagadnieniom ekonomicznym wyjaśnianym za pomocą badań nad instytucjami. Instytucje, rozumiane jako normy prawne i normy społeczne oraz mechanizmy ich egzekwowania, są przedmiotem większości artykułów, które mają formę rozważań teoretycznych bądź prezentacji wyników badań empirycznych. Część opracowań zawartych w tym zeszycie tworzą także publikacje, których autorzy podjęli dyskusję dotyczącą metody badawczej ekonomii. Krytyka ekonomii, jej ograniczonych zdolności do wyjaśniania wyborów dokonywanych przez osoby gospodarujące oraz formułowania predykcji odnośnie do przebiegu zjawisk makro-ekonomicznych nasiliła się w ostatnich latach pod wpływem badań psychologii ekonomicznej oraz w związku z ostatnim kryzysem finansowym. Zagadnienia metodo-logiczne mają znaczenie fundamentalne dla ekonomii jako nauki, z tego powodu artykuły poświęcone tym problemom otwierają niniejszy zeszyt.


Liczba stron300
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  Bożena Klimczak, Relacje między ekonomią a psychologią    13
  Janina Godłów-Legiędź, Ekonomia behawioralna: od koncepcji racjonalności do wizji ustroju ekonomicznego    24
  Joanna Dzionek-Kozłowska, Analiza instytucji i zmian instytucjonalnych A. Allana Schmida    42
  Karol Fjałkowski, Rola psychologii w ekonomicznej teorii zachowań ludzkich Gary’ego S. Beckera    54
  Bartosz Scheuer, O realistyczności założeń, falsyfikowalności hipotez i innych modernistycznych mitach współczesnej ekonomii    64
  Tomasz Legiędź, Nowa ekonomia instytucjonalna a zmiany paradygmatu rozwoju gospodarczego    77
  Marian Zalesko, Prawa własności filarem rozwoju gospodarczego    92
  Oktawian Nowak, Instytucjonalna ochrona tajemnic przedsiębiorstwa w wybranych krajach. Wnioski dla Unii Europejskiej    103
  Marcin Brol, Sławomir Czetwertyński, Problem praw własności w kontekście upowszechnienia technologii druku przestrzennego    120
  Mikołaj Klimczak, Przemiany w branży gier wideo z perspektywy praw własności intelektualnej    132
  Rafał M. Jakubowski, Ocena skuteczności Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej w kontekście problemu przełowienia. Perspektywa instytucjonalna    151
  Ewa Gruszewska, Instytucje nieformalne w teorii F.A. Hayeka    166
  Maria Lissowska, Zaufanie i kapitał społeczny – uwarunkowania kulturowe, instytucjonalne czy indywidualne? Wnioski z porównań międzynarodowych    179
  Bożena Borkowska, Regulacja – wartości – ramy instytucjonalne    197
  Anna Ząbkowicz, Jerzy Ząbkowicz, Kontrolowana liberalizacja versus niechęć do konkurencji na przykładzie rynku usług użyteczności publicznej w Unii Europejskiej    210
  Katarzyna Kamińska, Społeczna gospodarka rynkowa jako model ładu gospodarczego Unii Europejskiej    228
  Sebastian Płóciennik, Stanowisko Niemiec wobec jednolitego mechanizmu nadzoru bankowego w Unii Europejskiej    241
  Stanisław Rudolf, Współzależności oportunistyczne interesariuszy w nadzorze korporacyjnym    260
  Wacław Stankiewicz, Instytucjonalna teoria kontraktów – presja ekonomii i prawa    273
  
  Recenzja     289
  
  Jan Rymarczyk, Recenzja książki Jarosława Bracha „Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw międzynarodowego drogowego transportu ładunków”    289
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia