Marketingowe zarządzanie ceną w przedsiębiorstwie

Marketingowe zarządzanie ceną w przedsiębiorstwie

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

18,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Zarządzanie ceną stanowi jeden z podstawowych procesów zachodzących w obszarze marketingu współczesnych przedsiębiorstw i organizacji. Cena bowiem jest kluczowym atrybutem ofert rynkowych i ważnym parametrem powszechnie uwzględnianym w dokonywaniu wyborów dóbr i usług. Umożliwia wyrażanie nakładów ponoszonych w procesie produkcji i sprzedaży, a także korzyści, które stają się udziałem danej firmy. Cena jest też niezwykle ważnym kryterium wyboru dla nabywców. Jednocześnie ich reakcje na poziom i strukturę cen mają duży wpływ na decyzje cenowe podejmowane w przedsiębiorstwach.

Decyzje cenowe przedsiębiorstw coraz bardziej uwzględniają zmiany we współczesnych koncepcjach marketingowych, a więc nie tylko są czynnikiem wyboru, lecz także przyczyniają się do budowy trwałych więzi z klientami, będąc istotnym elementem procesu kształtowania wartości. Korzyści, jakie nabywca uzyskuje w związku z nabyciem produktu po określonej cenie, stanowią podstawę jego lojalności wobec produktu, firmy, marki.

Kształtowanie cen jest skomplikowane, a menedżerowie wykorzystują liczne formuły, teorie i strategie. Od umiejętności podejmowania optymalnych decyzji cenowych zależy pozycja przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku, szczególnie w warunkach niepełnych i nie zawsze dokładnych informacji. Niedostatek informacji jest jednym z licznych uwarunkowań zewnętrznych wpływających na decyzje cenowe przedsiębiorstw, oprócz m.in. działań konkurentów, ograniczeń w zakresie popytu i aspektów polityczno-prawnych. Równie istotne są uwarunkowania wewnętrzne, a przede wszystkim to, że cena jest tylko jednym z kilku podstawowych instrumentów marketingowych i decyzje cenowe muszą być podporządkowane marketingowej strategii przedsiębiorstwa, a zatem muszą uwzględniać działania podejmowane w obrębie innych instrumentów.

Przedmiotem zainteresowania autora są różne obszary marketingowego zarządzania ceną, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i wśród nabywców dóbr oraz usług. Autor reprezentuje tu podejście holistyczne, co oznacza, że proces ten tworzy pewną złożoną całość, podlegającą pewnym prawidłowościom, której nie można sprowadzać tylko do sumy ich części składowych. Ostateczne decyzje cenowe są efektem wielu działań podejmowanych, z uwzględnieniem różnych uwarunkowań, przez ośrodki decyzyjne wewnątrz przedsiębiorstwa, które nie zawsze efektywnie ze sobą współpracują.


Liczba stron280
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-432-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  1. Proces zarządzania ceną i jego determinanty    13
  
  1.1. Podstawy zarządzania cenami w przedsiębiorstwie    13
  1.1.1. Cena we współczesnym marketingu    13
  1.1.2. Kształtowanie cen w przedsiębiorstwie – ujęcie modelowe    16
  1.1.3. Cele strategii cenowych przedsiębiorstw    23
  1.1.4. Zarządzanie ceną na różnych rynkach    25
  1.1.5. Ceny online i offline    28
  1.1.6. Częstotliwość i skala zmian cen w przedsiębiorstwach i ich konsekwencje    30
  1.1.7. Uwarunkowania procesów kształtowania cen w przedsiębiorstwie    37
  1.2. Prawne aspekty kształtowania cen    42
  1.2.1. Cena w polskim systemie prawnym    42
  1.2.2. Przeciwdziałanie zmowom cenowym i inne regulacje cenowe w prawie polskim i europejskim    46
  1.3. Metody badań cen    49
  1.3.1. Uwagi wstępne    49
  1.3.2. Wtórne źródła informacji o cenach    50
  1.3.3. Metody badań skłonności nabywców do zaakceptowania danej ceny i prawdopodobieństwa zakupu po danej cenie    56
  
  2. Wybrane obszary zarządzania cenami    69
  
  2.1. Cena w procesie zarządzania produktem    69
  2.1.1. Uwagi wstępne    69
  2.1.2. Cena a cykl życia produktu    71
  2.1.3. Cena a marka    79
  2.1.4. Cena a jakość    84
  2.1.5. Ceny produktów prestiżowych i oferowanych po cenach promocyjnych    89
  2.2. Przekazywanie informacji o cenach i ich postrzeganie przez nabywców    98
  2.2.1. Wiedza nabywców o cenach    98
  2.2.2. Źródła informacji o cenach i ich percepcja    104
  2.2.3. Postrzeganie cen przez nabywców jako efekt celowego kształtowania informacji przez przedsiębiorstwa    111
  2.2.4. Przekazywanie informacji o cenach promocyjnych    114
  2.2.5. Postrzeganie informacji o cenach w kontekście działań marketingowych    116
  2.3. Problem uczciwej ceny w działaniach podmiotów rynkowych    121
  2.3.1. Interpretacja uczciwości cenowej przez nabywców    121
  2.3.2. Koncepcja fair trade jako wyraz dążenia do uczciwych cen    126
  2.3.3. Wpływ nowych trendów w konsumpcji i nowoczesnych technik komunikacyjnych na uczciwość cen    132
  
  3. Zarządzanie cenami w polskich przedsiębiorstwach    138
  
  3.1. Zarządzanie ceną w przedsiębiorstwie jako przedmiot badań    138
  3.1.1. Cena w polskim piśmiennictwie z zakresu konsumpcji, rynku i marketingu    138
  3.1.2. Zakres i przedmiot badań własnych oraz dobór próby    142
  3.2. Pozyskiwanie informacji o cenach przez polskie przedsiębiorstwa    145
  3.3. Ograniczenia samodzielności cenowej i przekroje czasowe podejmowania decyzji cenowych    150
  3.4. Podział kompetencji w zakresie ustalania cen    157
  3.5. Metody ustalania cen w polskich przedsiębiorstwach    167
  3.5.1. Uwagi wstępne    167
  3.5.2. Zakres wykorzystania metod stanowienia cen w polskich przedsiębiorstwach    169
  3.5.3. Ceny a koszty    172
  3.5.4. Związki między metodami kosztową, popytową i opartą na cenach konkurencji    180
  3.6. Strategiczne wybory przedsiębiorstw w zakresie cen    183
  3.6.1. Podział strategii cenowych    183
  3.6.2. Strategie cen średnich    187
  3.6.3. Strategie cen niskich    189
  3.6.4. Strategie cen wysokich    197
  3.6.5. Strategie cenowe w sieciach handlowych    201
  
  4. Operacyjne aspekty decyzji cenowych w przedsiębiorstwach    210
  
  4.1. Uwagi wstępne    210
  4.2. Promocje cenowe    210
  4.3. Różnicowanie cen jako wyraz orientacji na klienta    216
  4.3.1. Przekroje różnicowania cen    216
  4.3.2. Różnicowanie cen na szczeblu detalu    220
  4.3.3. Kształtowanie cen asortymentu    228
  4.3.4. Różnicowanie cen w obrębie jednego rodzaju działalności    230
  4.4. Downsizing    237
  4.5. Dyskonta    238
  
  Podsumowanie    244
  
  Bibliografia    249
  Spis rysunków    265
  Spis tabel    266
  Summary    269
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia