Przemiany społeczno-przestrzenne osiedli wiejskich. Studium Przypadku Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Przemiany społeczno-przestrzenne osiedli wiejskich. Studium Przypadku Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

1 opinia

Format:

ibuk

Obecna wiejska „gentryfikacja” (uszlachetnianie, wzbogacanie wsi) jest procesem równie złożonym jak przemiany społeczno-przestrzenne w miastach. Spotkanie napływowych i zasiedziałych grup społecznych ma nie tylko wymiar sąsiedztwa przestrzennego (utrwalonych i nowych części siedlisk), ale jest również zderzeniem kulturowym. W małych środowiskach społecznych, jakimi są wsie, zróżnicowanie społeczne jest szczególnie widoczne, a bliskość przestrzenna umożliwia wzajemną uważną obserwację oraz podjęcie wielu bezpośrednich interakcji społecznych.


Istotą podejmowanego w tej pracy problemu jest identyfikacja zmian w układach społeczno-przestrzennych wsi. Interesującym wydaje się zatem wyjaśnienie pogłębiającej się złożoności społecznej wsi w kontekście jej przestrzennej przemiany.


Liczba stron168
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-047-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. WSTĘP     7
  
  1.1. Problem badawczy    7
  1.2. Przedmiot i cele pracy     11
  
  2. WYBRANE DYLEMATY TERMINOLOGICZNE W GEOGRAFII WSI     15
  
  2.1. Wieś i obszar wiejski – problemy terminologiczne     15
  2.2. Polityka spójności terytorialnej kraju a kształtowanie przestrzeni wiejskiej     21
  2.3. Urbanizacja a gentryfikacja wsi     30
  
  3. OSADNICTWO WIEJSKIE W TRADYCYJNYCH I WSPÓŁCZESNYCH NURTACH BADAWCZYCH GEOGRAFII     37
  
  3.1. Osadnictwo wiejskie jako przedmiot badań geografii     37
  3.2. Osadnictwo wiejskie w tradycyjnych podejściach badawczych     43
  3.3. Osadnictwo wiejskie we współczesnych podejściach badawczych.     46
  3.4. Koncepcja ekologii społecznej wsi – geneza i współczesny kontekst rozwoju społeczno‐gospodarczego     48
  
  4. TRADYCJE GEOGRAFICZNYCH BADAŃ WSI ORAZ OGÓLNE TENDENCJE PRZEKSZTAŁCEŃ STRUKTURY SPOŁECZNO‐ GOSPODARCZEJ W STREFIE PODMIEJSKIEJ ŁODZI     57
  
  4.1. Badania osadnictwa wiejskiego w strefie podmiejskiej Łodzi    57
  4.2. Potencjał demograficzny i polityka mieszkaniowa na obszarach wiejskich Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego    64
  4.3. Funkcje społeczno‐gospodarcze wsi jako wyraz rozwoju lokalnych rynków pracy     66
  
  5. PRZEMIANY W PRZESTRZENI REZYDENCJALNEJ WSI PODMIEJSKIEJ     77
  
  5.1. Dobór wsi do badań szczegółowych    77
  5.2. Zróżnicowanie zagospodarowania działek siedliskowych – próba typologii     81
  5.3. Charakterystyka krajobrazowo‐fizjonomiczna głównych typów zagospodarowania działek siedliskowych    95
  5.4. Nowe budownictwo w strukturze przestrzennej wsi     111
  
  6. PRZEMIANY W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ WSI PODMIEJSKIEJ     123
  
  6.1. Dobór i cechy społeczno‐zawodowe respondentów     123
  6.2. Specyfika współczesnej wsi w opinii mieszkańców     126
  6.3. Motywy wyboru wsi jako miejsca zamieszkania     131
  6.4. Identyfikacja terytorialna, waloryzacja środowiska wsi     133
  
  7. WNIOSKI KOŃCOWE     141
  
  LITERATURA     145
  SPIS TABEL     159
  SPIS RYCIN     159
  SPIS FOTOGRAFII     161
  ZAŁĄCZNIK     164
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia