Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa

Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

39,85

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Postępy we współczesnym pielęgniarstwie, coraz nowsza aparatura medyczno-diagnostyczna, oraz związane z tym zmiany roli i wynikających z niej zadań pielęgniarki w opiece nad człowiekiem zdrowym, zagrożonym chorobą oraz chorym, każą bezustannie aktualizować wiedzę niezbędną do wykonywania tego zawodu.
W podręczniku przedstawiono w nowoczesny sposób etiopatogenezę, przebieg kliniczny, diagnostykę i sposoby farmakoterapii chorób wewnętrznych w zakresie odpowiednim dla studentów pielęgniarstwa. Książkę opracowano z uwzględnieniem nowych wymagań programowych, zgodne z wytycznymi dotyczącymi kształcenia pielęgniarek w krajach Unii Europejskiej.


Liczba stron768
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-8930-960-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]Rozdział . Choroby układu krążenia    1
[][].. Ogólna charakterystyka chorób układu krążenia. Teresa Widomska-Czekajska    1
[][]Przyczyny i czynniki ryzyka chorób układu krążenia    1
    Rozpoznawanie chorób układu krążenia    2
      Objawy chorób układu krążenia    3
      Podstawowe badania nieinwazyjne    5
      Specjalistyczne badania nieinwazyjne    6
      Specjalistyczne badania inwazyjne    7
    1.2. Choroba niedokrwienna serca – choroba wieńcowa. Teresa Widomska-Czekajska    8
    Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca i ich zwalczanie    9
    Postacie choroby wieńcowej    11
      Stabilna dusznica bolesna    12
      Ostre zespoły wieńcowe – niestabilna dusznica bolesna i zawał serca    14
      Pacjent po zawale serca    19
    1.3. Nadciśnienie tętnicze. Jerzy Przegaliński    21
    Znaczenie i metody pomiarów ciśnienia    21
    Epidemiologia nadciśnienia    22
    Czynniki ryzyka nadciśnienia tętniczego    23
    Rodzaje nadciśnienia    24
    Rozpoznanie    25
      Objawy nadciśnienia    25
      Badanie i diagnostyka w nadciśnieniu tętniczym    26
      Leczenie nadciśnienia tętniczego    27
    1.4. Zapalne i zwyrodnieniowe choroby serca. Andrzej Wysokiński    30
    Choroby zapalne serca    30
      Zapalenie wsierdzia    31
      Zapalenie mięśnia serca    32
      Zapalenie osierdzia    32
      Choroba reumatyczna    33
    Kardiomiopatie    34
    1.5. Wady serca. Andrzej Wysokiński    35
    Wady serca wrodzone    35
      Wady serca wrodzone bez przecieku    36
      Wady serca wrodzone z przeciekiem    38
    Wady serca nabyte    41
      Wady zastawki dwudzielnej    41
      Wady zastawki półksiężycowatej aorty    43
      Wady zastawki trójdzielnej    45
    1.6. Niewydolność serca – niewydolność krążenia. Teresa Widomska-Czekajska    46
    Przyczyny i podział niewydolności serca    46
    Mechanizmy i przebieg niewydolności serca    46
    Rozpoznanie niewydolności serca    48
    Niewydolność lewej komory    48
    Niewydolność prawej komory    49
    Leczenie przewlekłej niewydolności serca    50
    Obrzęk płuc    52
    Wstrząs kardiogenny    54
      Rozpoznanie i ocena przebiegu wstrząsu    55
      Leczenie    56
    1.7. Zaburzenia rytmu serca. Janusz Kudlicki    57
    Ogólna charakterystyka zaburzeń rytmu serca    57
    Objawy kliniczne    58
    Diagnostyka zaburzeń rytmu serca    59
    1. Zaburzenia wytwarzania bodźców elektrycznych    59
      Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca    59
      Komorowe zaburzenia rytmu serca (KZR)    64
    2. Zaburzenia przewodzenia bodźców    68
      Bloki przedsionkowo-komorowe    68
      Bloki odnóg pęczka Hisa    69
    1.8. Elektroterapia – stymulatory, defibrylatory, ablacje. Bogdan Łakomski    72
    Leczenie elektrostymulacją stałą    72
      Interferencje elektromagnetyczne u osób ze stymulatorem serca    77
      Oddziaływanie innych urządzeń elektrycznych na stymulator serca    78
    Czasowa elektrostymulacja serca    79
      Sposób wprowadzenia elektrody i podłączenia stymulatora serca    80
    Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory serca    80
      Funkcje kardiowertera-defibrylatora    81
    Badanie elektrofizjologiczne    81
    Ablacja prądem o częstotliwości radiowej    82
    1.9. Kardiogenne stany zagrożenia życia. Janusz Kudlicki    83
    Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK)    84
    Ostre zespoły wieńcowe (OZW)    86
    Ostra niewydolność krążenia    88
      Obrzęk płuc i astma sercowa    89
      Wstrząs kardiogenny    89
      Ostra niewydolność prawej komory    90
    Zator tętnicy płucnej    90
    Przełom nadciśnieniowy    92
    Zespół MAS    92
    Powikłania leczenia    93
    Tamponada serca    93
    1.10. Rehabilitacja w chorobach układu krążenia. Jerzy Przegaliński    94
    Etapy rehabilitacji    94
      Pierwszy okres rehabilitacji (hospitalizacja)    94
      Drugi okres rehabilitacji (rekonwalescencja)    95
      Trzeci okres rehabilitacji    96
  Rozdział 2. Choroby układu oddechowego    99
    2.1. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Jerzy Kozielski    99
    2.2. Zapalenia płuc. Robert Kieszko, Janusz Milanowski    106
    Zapalenia płuc    106
      Wstęp    106
      Mechanizmy obronne układu oddechowego    107
      Drogi zakażenia    107
      Epidemiologia    107
    Pozaszpitalne zapalenie płuc    108
      Etiologia    108
      Objawy kliniczne i radiologiczne    108
      Badania bakteriologiczne i serologiczne    109
      Wskazania do hospitalizacji. Stan kliniczny pacjenta    110
      Strategia leczenia zapaleń płuc    110
    Zapalenia płuc szpitalne    112
      Etiologia    113
      Czynniki ryzyka zapaleń szpitalnych    113
      Leczenie – strategia    113
      Profilaktyka szpitalnych zapaleń płuc    113
    2.3. Gruźlica. Jan Kuś    114
    Definicja    114
    Występowanie    114
    Czynnik przyczynowy    115
    Patogeneza    115
    Objawy    116
    Metody stosowane w rozpoznawaniu gruźlicy    117
      Badanie bakteriologiczne    117
      Badanie radiologiczne    117
      Odczyn tuberkulinowy    118
      Badanie histopatologiczne wycinków    118
    Gruźlica pierwotna    119
      Gruźlica prosówkowa    119
    Gruźlica popierwotna    119
      Gruźlica popierwotna płuc    120
    Gruźlica pozapłucna    120
      Gruźlica opłucnej    120
      Gruźlica węzłów chłonnych    120
      Gruźlica układu moczowego i narządów płciowych    121
      Gruźlica układu kostno-stawowego    121
      Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu    121
    Leczenie gruźlicy    121
      Leki przeciwprątkowe    122
      Leczenie standardowe    123
    Zapobieganie gruźlicy    124
    2.4. Rak płuca. Elżbieta Chyczewska    125
    Wstęp    125
    Epidemiologia raka płuca    125
    Etiopatogeneza raka płuca    126
      Palenie papierosów    126
      Czynniki genetyczne    127
    Podział histologiczny raka    127
      Rak płaskonabłonkowy    129
      Rak drobnokomórkowy    129
      Gruczolakorak    129
      Rak wielokomórkowy    130
    Objawy kliniczne raka płuca    130
    Diagnostyka raka płuca    131
      Określenie stopnia zaawansowania raka płuca    134
      Klasyfikacja (staging) zaawansowania klinicznego raka płuca    135
    Leczenie raka płuca    135
      Zasady leczenia raka płuca    136
    2.5. Choroby śródmiąższowe płuc. Dariusz Ziora    137
    2.6. Choroby opłucnej. Dariusz Ziora    142
    2.7. Badania czynnościowe układu oddechowego. Jerzy Kozielski    149
    2.8. Bronchoskopia. Wojciech Naumnik, Elżbieta Chyczewska    155
    Rodzaje bronchoskopii, wskazania i przeciwwskazania do jej wykonania    155
      Rodzaje bronchoskopii    155
    Przygotowanie pacjenta do bronchoskopii, premedykacja i znieczulenie. Zasady bezpiecznej bronchofiberoskopii    159
      Premedykacja i znieczulenie    159
      Bezpieczeństwo pacjenta    160
    Powikłania bronchofiberoskopii    161
      Zagrażające życiu    161
      Nie zagrażające życiu    161
    Metody diagnostyczne przy użyciu bronchofiberoskopii    162
      Pobieranie wycinków    162
      Pobieranie materiału szczoteczką    162
      Przezoskrzelowa biopsja płuca (transbronchial biopsy – TBB)    162
      Przezoskrzelowa aspiracyjna biopsja igłowa (transbronchial needle aspiration – TBNA)    163
      Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe (bronchoalveolar lavage – BAL)    163
    2.9. Diagnostyka radiologiczna chorób płuc. Iwona Bestry    164
      Radiologia cyfrowa    167
      Prześwietlenie (skopia)    170
      Tomografia tradycyjna    170
      Tomografia komputerowa (TK, CT)    171
      Spiralna tomografia komputerowa (sTK, sCT)    172
      Tomografia komputerowa o wysokiej rozdzielczości (TKWR, HRCT)    173
      Bronchografia    173
      Ultrasonografia (USG)    173
      Rezonans magnetyczny (MR)    175
      Badania angiograficzne    176
      Scyntygrafia    176
    2.10. Palenie papierosów – problem społeczny. Dorota Górecka    177
    Rozpoznanie choroby tytoniowej    180
    Leczenie uzależnienia od tytoniu    182
  Rozdział 3. Choroby przewodu pokarmowego    185
    3.1. Choroby przełyku. Andrzej Dąbrowski    185
    Choroba refluksowa    185
      Objawy    185
      Rozpoznanie    186
      Leczenie    186
      Rokowanie    187
    Zaburzenia motoryki przełyku    187
      Objawy    189
      Badania obrazowe    189
      Inne badania    190
      Endoskopia    190
      Leczenie    190
      Rokowanie    191
    Inne choroby przełyku    191
      Choroby infekcyjne przełyku (grzybicze, wirusowe i bakteryjne)    191
      Polekowe uszkodzenie przełyku    191
      Nadżerkowe zapalenie przełyku    191
      Zmiany w przełyku    192
      3.1.1. Nowotwory przełyku. Grażyna Jurkowska    192
      Epidemiologia i czynniki etiologiczne raka przełyku    192
      Obraz makroskopowy    193
      Obraz kliniczny raka przełyku    193
      Rozpoznanie oraz ocena stadium zaawansowania raka przełyku    193
      Leczenie raka przełyku    194
      Rokowanie    195
    3.2. Choroby żołądka i dwunastnicy. Andrzej Dąbrowski    195
    Zapalenie błony śluzowej żołądka    195
    Choroba wrzodowa    197
    Rokowanie    198
    Krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego    199
    Dyspepsja czynnościowa    200
      3.2.1. Nowotwory żołądka. Grażyna Jurkowska    201
      Rak żołądka    201
    3.3. Choroby jelit. Jan W. Długosz    205
    Kliniczne zespoły upośledzonego wchłaniania    205
      Ogólnoustrojowe skutki ZUW    206
    Celiakia (choroba trzewna)    206
    Nieswoista choroba zapalna jelit    208
      Wrzodziejące zapalenie jelita grubego    211
      Choroba Crohna    214
    3.4. Zespół jelita nadwrażliwego. Barbara Skrzydło-Radomańska    216
    Epidemiologia    217
    Kryteria diagnostyczne    217
    Etiologia i patogeneza    218
    Rozpoznawanie i diagnostyka różnicowa    220
    Leczenie    221
      Dieta    221
      Czynniki psychologiczne    222
      Farmakoterapia    222
    3.5. Nowotwory jelita grubego. Grażyna Jurkowska    224
    Patogeneza    224
    Zmiany genetyczne w RJG    225
    Czynniki ryzyka RJG    225
    Obraz morfologiczny, lokalizacja i rozprzestrzenianie RJG    226
    Obraz kliniczny i rozpoznanie    226
    Ocena stopnia zaawansowania RJG    227
    Badania przesiewowe    227
    Leczenie raka jelita grubego    228
    Rokowanie    229
    3.6. Choroby trzustki    229
      3.6.1. Ostre zapalenie trzustki. Grażyna Jurkowska    229
      Etiologia i patogeneza OZT    230
      Obraz kliniczny    231
      Rozpoznanie OZT    231
      Ocena ciężkości OZT    232
      Leczenie    232
      Powikłania OZT    233
      3.6.2. Przewlekłe zapalenie trzustki. Grażyna Jurkowska    234
      Etiologia i patogeneza    234
      Obraz kliniczny    235
      Rozpoznanie    236
      Leczenie    237
      Rokowanie    238
      3.6.3. Rak trzustki. Grażyna Jurkowska    238
      Epidemiologia raka trzustki    239
      Patogeneza i czynniki ryzyka    239
      Obraz kliniczny    240
      Rozpoznanie i ocena zaawansowania raka trzustki    240
      Leczenie raka trzustki    242
      Rokowanie    242
    3.7. Gastroenterologiczna endoskopia. Marian Smoczyński    243
    Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego    243
      Uwagi techniczne i dodatkowe wyposażenie do badań diagnostycznych    243
      Endoskopowe metody specjalne    243
      Wskazania diagnostyczne do endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego    244
      Zabiegowa endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego    246
    Endoskopia jelita cienkiego (enteroskopia)    248
      Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW)    248
      Endoskopowe leczenie chorób dróg żółciowych    250
      Endoskopowe leczenie schorzeń trzustki    251
    Kolonoskopia    253
      Wprowadzenie    253
      Wskazania    253
  Rozdział 4. Choroby watroby i dróg żółciowych    257
    4.1. Budowa i funkcja wątroby w organizmie ludzkim. Beata Kasztelan-Szczerbińska    257
    Anatomia wątroby    257
    Obraz mikroskopowy wątroby    258
    Funkcje wątroby    258
    4.2. Autoimmunologiczne zapalenie wątroby. Jadwiga Daniluk    259
    Definicja    259
    Etiopatogeneza    259
    Objawy kliniczne    260
    Rozpoznanie    260
    Leczenie    263
    4.3. Cholestatyczne choroby wątroby. Marek Hartleb    263
    Wstęp    263
    Sekrecja żółci    266
    Objawy kliniczne cholestazy    266
    Diagnostyka laboratoryjna i histopatologiczna cholestazy    267
    Wybrane choroby cholestatyczne wątroby    267
      Cholestaza ciężarnych    267
      Zaburzenia rozwojowe wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych    268
      Pierwotna marskość żółciowa    269
      Pierwotne stwardniające zapalenie przewodów żółciowych    271
      Mukowiscydoza    272
    4.4. Choroba Wilsona. Hemochromatoza. Cezary Tomasz Łozowski    272
    Choroba Wilsona (zwyrodnienie wątrobowo-soczewkowe)    272
    Hemochromatoza    274
    4.5. Alkoholowa choroba wątroby (ALD). Jadwiga Daniluk    277
    Metabolizm alkoholu    278
    Patomechanizm ALD    280
    Przebieg kliniczny ALD    282
    Leczenie ALD    283
    4.6. Marskość wątroby. Tomasz Mach    284
    Powikłania marskości wątroby    291
    4.7. Zmiany ogniskowe w wątrobie. Piotr Małkowski, Marek Pacholczyk    296
    Wstęp    296
    Nowotwory złośliwe    297
      Guzy pierwotne    297
      Przerzuty do wątroby    298
    Zmiany łagodne    299
    4.8. Przeszczepienie wątroby. Marek Pacholczyk, Beata Łągiewska, Piotr Małkowski    300
    Wstęp    300
    Wskazania do przeszczepienia wątroby    300
    Ocena stopnia zaawansowania niewydolności wątroby    300
    Przeciwwskazania do przeszczepienia wątroby    301
    Kwalifikacja biorcy wątroby    301
    Kwalifikacja narządu do przeszczepienia    302
    Operacja przeszczepienia wątroby    303
    Leki immunosupresyjne    304
    Powikłania    304
    Wyniki    305
    4.9. Choroby układu żółciowego. Maria Słomka    305
    Anatomia i fizjologia dróg żółciowych    306
      Anatomia dróg żółciowych    306
      Skład i wydzielanie żółci    306
    Kamica żółciowa    307
      Etiopatogeneza kamicy    307
      Objawy kliniczne    309
      Rozpoznanie kamicy żółciowej    309
      Rozpoznanie różnicowe    310
      Powikłania kamicy    310
      Leczenie    310
    Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego    311
    Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego    312
    Nowotwory złośliwe pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych    313
  Rozdział 5. Choroby krwi i układu krwiotworzenia. Anna Dmoszyńska, Maria Soroka-Wojtaszko    315
    5.1. Podstawy krwiotworzenia    315
    5.2. Choroby krwinek czerwonych. Maria Soroka-Wojtaszko, Anna Dmoszyńska    317
    Badania układu czerwonokrwinkowego    317
      Wskaźniki czerwonokrwinkowe    317
    Niedokrwistości    318
    Niedokrwistość z niedoboru żelaza    320
      Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 i kwasu foliowego    323
    Niedokrwistości hemolityczne    327
      Niedokrwistość aplastyczna    328
      Niedokrwistość w przebiegu chorób przewlekłych    330
    5.3. Choroby krwinek białych    332
      5.3.1. Neutropenia. Maria Cioch    332
        5.3.1.1. Ostre białaczki. Maria Cioch    333
        Etiopatogeneza    334
        Podział ostrych białaczek    335
        Obraz kliniczny    336
        Badania diagnostyczne    336
        Leczenie    337
        5.3.1.2. Przewlekłe białaczki. Joanna Góra-Tybor, Tadeusz Robak    338
        Przewlekła białaczka limfatyczna    338
        Przewlekła białaczka szpikowa    339
        5.3.1.3. Przeszczepianie macierzystych komórek krwiotwórczych. Maria Cioch    341
        Wskazania    341
        Procedura przeszczepowa    342
        Powikłania    342
        Nowe metody transplantacji komórek krwiotwórczych    344
        5.3.1.4. Ziarnica złośliwa (chłoniak Hodgkina). Joanna Góra-Tybor, Tadeusz Robak    344
        Etiologia i objawy kliniczne    344
        Badania laboratoryjne i ocena zaawansowania klinicznego choroby    345
        Leczenie i rokowania:    345
        5.3.1.5. Nieziarnicze chłoniaki złośliwe. Joanna Góra-Tybor, Tadeusz Robak    346
        Etiopatogeneza    346
        Klasyfikacja NHL    347
        Objawy kliniczne, badania laboratoryjne i ocena zaawansowania klinicznego    348
        Leczenie i rokowanie    348
        5.3.1.6. Szpiczak mnogi. Joanna Góra-Tybor, Tadeusz Robak    350
        Objawy    350
        Badania laboratoryjne    351
        Leczenie i rokowanie    352
      5.3.2. Przewlekłe choroby mieloproliferacyjne. Anna Dmoszyńska    352
        5.3.2.1. Czerwienica prawdziwa    352
        Występowanie i etiopatogeneza    352
        Objawy kliniczne    354
        Rozpoznanie i różnicowanie    354
        Leczenie    355
        5.3.2.2. Nadpłytkowość pierwotna    355
        Występowanie i etiopatogeneza    355
        Objawy kliniczne    356
        Rozpoznanie i różnicowanie    357
        Leczenie    358
        5.3.2.3. Samoistne zwłóknienie szpiku    358
        Występowanie i etiopatogeneza    358
        Objawy kliniczne    359
        Rozpoznanie i różnicowanie    360
        Leczenie    360
    5.4. Zespoły mielodysplastyczne. Maria Cioch    360
    Epidemiologia    361
    Diagnostyka    361
    Podział zespołów mielodysplastycznych    361
    Rokowanie    362
    Leczenie    362
    5.5. Zaburzenia krzepnięcia krwi    363
      5.5.1. Podstawowe wiadomości z fizjologii hemostazy. Bożena Sokołowska    363
      Hemostaza pierwotna    364
      Hemostaza osoczowa    365
      Fibrynoliza    365
      Endogenne inhibitory krzepnięcia krwi    366
      Podstawowe testy diagnostyczne hemostazy pierwotnej i osoczowej    367
      5.5.2. Skazy krwotoczne. Maria Podolak-Dawidziak, Donata Urbaniak-Kujda    368
      Wprowadzenie    368
      5.5.2.1. Skazy krwotoczne osoczowe    370
      Wrodzone skazy krwotoczne osoczowe    370
      Choroba von Willebranda    372
      5.5.2.2. Nabyte zaburzenia krzepnięcia    373
      Choroby wątroby    373
      Mocznica    374
      Krwawienie w przebiegu leczenia doustnymi antykoagulantami    375
      Rozsiane krzepnięcie śródnaczyniowe    375
      Nabyte inhibitory czynników krzepnięcia    377
      Nabyta choroba von Willebranda    378
      Nabyte niedobory jednego czynnika krzepnięcia    378
      5.5.2.3. Skazy naczyniowe    378
      Skazy naczyniowe wrodzone    378
      Nabyte skazy naczyniowe    379
      5.5.2.4. Skazy krwotoczne małopłytkowe    379
      Skazy małopłytkowe wrodzone    380
      Krwotoczne skazy małopłytkowe nabyte    382
      Inne małopłytkowe skazy krwotoczne    384
      Małopłytkowość spowodowana nieprawidłowym gromadzeniem lub niszczeniem płytek krwi w śledzionie    385
      5.5.2.5. Skazy zakrzepowe – trombofilie. Bożena Sokołowska    385
      Diagnostyka trombofilii    387
      Leczenie    387
  Rozdział 6. Choroby układu moczowego    389
    6.1. Anatomia i fizjologia nerek. Michał Myśliwiec    389
    6.2. Diagnostyka i podział chorób nerek. Michał Myśliwiec    394
    Objawy kliniczne    394
    Badania laboratoryjne    394
    Obrazowe metody badania nerek    397
    Podział chorób nerek    399
    6.3. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej. Beata Naumnik, Michał Myśliwiec    399
    Gospodarka sodowa i wodna    399
    Hiponatremia    400
    Hipernatremia    401
    Hipokaliemia    402
    Hiperkaliemia    403
    Kwasica metaboliczna    404
    6.4. Ostra niewydolność nerek. Michał Myśliwiec    405
    Podział ONN    405
    Patogeneza ostrej niewydolności nerek    405
    Rozpoznawanie ONN    409
    Klinika ONN    410
    Zapobieganie ONN    410
    Leczenie ONN    411
    Schemat postępowania w miąższowej ONN    411
    6.5. Kłębuszkowe zapalenia nerek (glomerulopatie). Michał Myśliwiec, Jolanta Małyszko    412
    Pierwotne kłębuszkowe zapalenia nerek    412
    Wtórne kłębuszkowe zapalenia nerek    413
    Ostre poinfekcyjne kłębuszkowe zapalenie nerek    413
    Podostre (gwałtownie postępujące) KZN    413
    Przewlekłe kłębuszkowe zapalenia nerek    414
      Submikroskopowe kłębuszkowe zapalenie nerek    414
      Ogniskowe segmentowe szkliwiejące kłębuszkowe zapalenie nerek    415
      Rozplemowo-mezangialne kłębuszkowe zapalenie nerek    415
      Nefropatia IgA    415
      Błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek    416
      Błoniasto-rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek    416
    6.6. Choroby tkanki śródmiąższowej nerek. Michał Myśliwiec    417
    Śródmiąższowe zapalenia nerek (ŚZN)    417
      Ostre śródmiąższowe zapalenia nerek (OŚZN)    418
      Przewlekłe śródmiąższowe zapalenie nerek (PŚZN)    418
      Wady cewkowe    420
    6.7. Zakażenia układu moczowego. Michał Myśliwiec, Jacek Małyszko    421
    Bezobjawowa bakteriuria    422
    Zapalenie pęcherza moczowego (cystitis)    423
    Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek (OOZN)    423
    Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek (pyelonephritis chronica)    424
    Powikłane ZUM    424
    Nawracające ZUM    424
    Zasady postępowania u chorych z cewnikiem założonym do pęcherza „na stałe”    425
    6.8. Nefropatia zaporowa. Jacek Małyszko    425
    6.9. Kamica moczowa. Michał Myśliwiec, Szymon Brzósko    426
    Definicja i występowanie    426
    Patofizjologia    427
    Obraz kliniczny    427
    Diagnostyka obrazowa    428
    Leczenie napadu kolki nerkowej    428
    Diagnostyka przyczyn i rodzaju kamicy    429
    Zapobieganie nawrotom    430
    6.10. Nowotwory nerek i układu moczowego. Michał Myśliwiec    431
    Rak nerki (carcinoma renis)    431
    Różnicowanie    432
    Rak miedniczki nerkowej    433
    Rak pęcherza moczowego    433
    Rak gruczołu krokowego    434
    6.11. Nefropatia cukrzycowa. Jolanta Małyszko, Maria Mazerska    434
    Definicja    434
    Przyczyny i patomechanizm    434
    6.12. Nadciśnienie tętnicze a nerki. Michał Myśliwiec, Jolanta Małyszko    436
    Nerka jako sprawca nadciśnienia    437
      Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe    437
      Nadciśnienie miąższowo-nerkowe    437
    Nerka jako ofiara nadciśnienia – nefropatia nadciśnieniowa    438
    6.13. Genetycznie uwarunkowane choroby nerek. Maria Mazerska    439
    Zwyrodnienie wielotorbielowate nerek typu dziecięcego    440
    Nerka gąbczasta    440
    Wrodzona kamica nerkowa (cystynuria)    440
    Wrodzone kłębuszkowe zapalenia nerek    440
    Choroba Fabry’ego (angiokeratoma corporis diffusum)    441
    Wrodzone nieprawidłowości anatomiczne nerek    441
    6.14. Nerkowe powikłania ciąży. Jolanta Małyszko    441
    Nadciśnienie tętnicze w ciąży    442
    Inne powikłania nerkowe w czasie ciąży    443
      Zakażenia układu moczowego    443
      Ostra niewydolność nerek    444
    6.15. Starzenie się organizmu a nerki. Michał Myśliwiec    444
    6.16. Przewlekła niewydolność nerek. Michał Myśliwiec, Jolanta Małyszko    447
    Diagnostyka    448
    Leczenie PNN    450
    6.17. Hemodializa. Marek Kalinowski    452
    Wskazania do hemodializy    452
    Organizacja stacji dializ    453
    Technika hemodializy    453
    Powikłania hemodializy    454
    6.18. Dializa otrzewnowa. Jolanta Małyszko    455
    Definicja    455
    6.19. Transplantacja nerki. Jacek Małyszko, Michał Myśliwiec    458
    Technika transplantacji    458
    Zasady leczenia immunosupresyjnego po przeszczepieniu nerki    459
    6.20. Dawkowanie leków w niewydolności nerek. Michał Myśliwiec    460
    Rola nerek w farmakoterapii    460
    Dawkowanie leków w niewydolności nerek    461
  Rozdział 7. Choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego i choroby metaboliczne    463
  Wstęp    463
    7.1. Choroby podwzgórza i przysadki. Wojciech Zgliczyński    464
    Anatomia układu podwzgórzowo-przysadkowego    464
    Czynność układu podwzgórzowo-przysadkowego    465
    Choroby układu podwzgórzowo-przysadkowego    465
      Gruczolaki przysadki    466
      Akromegalia    469
      Choroba Cushinga    470
      Gruczolaki wydzielające hormony glikoproteinowe    471
      Udar przysadki    472
    7.2. Choroby nadnerczy. Małgorzata Szelachowska    473
    Choroby kory nadnerczy    473
      Regulacja czynności wydzielniczej kory nadnerczy – oś podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowa    473
      Nadczynność kory nadnerczy    474
      Niedoczynność kory nadnerczy    480
      Wtórna niedoczynność kory nadnerczy    481
    Choroby rdzenia nadnerczy    483
      Nadczynność rdzenia nadnerczy    483
      Niedoczynność rdzenia nadnerczy    484
    Guzy nadnerczy typu incydentaloma    484
    7.3. Choroby tarczycy. Wiesław Zarzycki    485
    Uwagi ogólne – podstawowe wiadomości z anatomii i fizjologii gruczołu tarczowego    485
    Podział chorób tarczycy    486
    Nadczynność i niedoczynność tarczycy    486
      Nadczynność tarczycy    486
      Niedoczynność tarczycy    487
    Diagnostyka laboratoryjna, obrazowa i patomorfologiczna chorób tarczycy    489
    Najważniejsze choroby tarczycy przebiegające z nadczynnością    490
      Choroba Gravesa-Basedowa    490
      Wole guzkowe nadczynne    491
      Przełom tarczycowy    492
    Zapalenia tarczycy    492
      Zapalenia ropne    493
      Podostre zapalenie tarczycy – choroba de Quervaina    493
      Przewlekłe limfocytarne zapalenie tarczycy – choroba Hashimoto    493
      Wole Riedla    494
    Wole miąższowe obojętne    495
    Wole guzkowe obojętne    495
    Rak tarczycy    496
    Wpływ niektórych leków na tarczycę    497
      Wpływ amiodaronu na tarczycę    497
      Wpływ interferonu alfa na tarczycę    498
    Nadczynność i niedoczynność tarczycy w ciąży    498
    7.4. Choroby przytarczyc. Maria Górska    498
    Regulacja metabolizmu wapnia    498
    Pierwotna nadczynność przytarczyc    501
      Wtórna nadczynność przytarczyc    502
      Trzeciorzędowa nadczynność przytarczyc    503
    Niedoczynność przytarczyc    503
      Rzekoma niedoczynność przytarczyc    504
    7.5. Zespoły zaburzeń wielu gruczołów wewnątrzwydzielniczych. Maria Górska    505
    Zespoły mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej    505
    Autoimmunologiczne zespoły niedoczynności wielogruczołowej    507
    7.6. Zaburzenia funkcji gonad. Sławomir Wołczyński    507
    Pierwotna niewydolność gonad    508
      Jajnik    508
      Zespół Turnera    508
      Zespół Sweyera    509
      Dysgenezja jajników o innej etiopatogenezie    509
      Wtórna niewydolność jajników    509
      Jądro    510
    Wtórne zaburzenia funkcji gonad    511
      Niewydolność podwzgórzowo-przysadkowa    511
      Zaburzenia funkcji gonad spowodowane hiperprolaktynemią    512
    7.7. Cukrzyca. Małgorzata Szelachowska    514
    Definicja    514
    Klasyfikacja cukrzycy    515
    Patogeneza    515
      Patogeneza cukrzycy typu 1    515
      Patogeneza cukrzycy typu 2    515
    Kryteria rozpoznania cukrzycy    516
    Kryteria wykonania badań przesiewowych w kierunku cukrzycy    518
    Powikłania cukrzycy    518
    Wartości docelowe w leczeniu cukrzycy    518
    Leczenie cukrzycy    519
      Leczenie niefarmakologiczne    519
      Doustne leki przeciwcukrzycowe stosowane w cukrzycy typu 2    521
      Insulinoterapia    522
    Hipoglikemia    525
      7.7.1. Powikłania cukrzycy. Maria Górska    526
      Ostre powikłania cukrzycy    526
        Kwasica ketonowa i śpiączka hiperosmolarna    526
      Przewlekłe powikłania cukrzycy    528
  Rozdział 8. Choroby reumatyczne    533
    8.1. Epidemiologia chorób reumatycznych. Maria Majdan    533
    8.2. Badania diagnostyczne w chorobach reumatycznych. Jacek Szechiński    534
      Wywiad chorobowy (anamneza)    535
      Badania fizykalne (przedmiotowe)    535
      Badania laboratoryjne    537
      Badania obrazowe    537
    8.3. Choroby układu ruchu. Jacek Szechiński    540
      8.3.1. Zapalenia stawów z zajęciem stawów kręgosłupa    540
      Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK)    542
      Łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS)    542
      Zespół Reitera. Reaktywne zapalenia stawów    543
      Spondyloartropatie towarzyszące zapalnym chorobom jelit    543
      Spondyloartropatia niezróżnicowana    544
      8.3.2. Choroby stawów związane z infekcją. Jacek Szechiński    544
      Bakteryjne zapalenie stawów    544
      Choroba z Lyme    546
      Gruźlica kostno-stawowa    546
      Grzybica (zmiany w układzie kostno-stawowym w przebiegu infekcji grzybiczej)    547
      Wybrane infekcje wirusowe    547
      Gorączka reumatyczna    548
      8.3.3. Choroba zwyrodnieniowa stawów. Jacek Szechiński    549
      8.3.4. Zapalenia stawów wywołane przez kryształy. Jacek Szechiński    552
      Dna    552
      Dna rzekoma (chondrokalcynoza)    553
      8.3.5. Zespoły bólowe układu ruchu. Leszek Szczepański    553
      Cechy kliniczne bólu jako ważne wskazówki diagnostyczne    554
      8.3.6. Reumatyzm tkanek miękkich. Leszek Szczepański    561
      Wielomiejscowe zespoły bólowe pochodzące z tkanek miękkich    561
      Miejscowe zespoły bólowe pochodzące z tkanek miękkich    562
      8.3.7. Osteoporoza. Leszek Szczepański    563
      Diagnostyka osteoporozy. Osteodensytometria    564
      Biochemiczne markery przemian kostnych    565
      Czynniki ryzyka    566
      Zapobieganie    566
      Leczenie    567
    8.4. Układowe choroby tkanki łącznej. Maria Majdan    568
    Uwagi wstępne    568
      8.4.1. Reumatoidalne zapalenie stawów. Jacek Szechiński    569
      8.4.2.Toczeń układowy trzewny. Maria Majdan    572
      Ciąża u pacjentek chorych na toczeń    576
      8.4.3. Zespół antyfosfolipidowy. Maria Majdan    576
      8.4.4. Twardzina układowa. Maria Majdan    578
      8.4.5. Zapalenie wielomięśniowe i zapalenie skórno-mięśniowe. Maria Majdan    580
      8.4.6. Zespół Sjögrena. Maria Majdan    582
      8.4.7. Mieszana choroba tkanki łącznej. Maria Majdan    584
      8.4.8. Zespoły nakładania. Jacek Szechiński    586
      8.4.9. Układowe zapalenia naczyń. Maria Majdan    587
    8.5. Fizjoterapia i rehabilitacja w chorobach układu ruchu. Witold Rongies    590
    Rys historyczny rehabilitacji    590
    Charakterystyka współczesnej rehabilitacji    592
    Podział rehabilitacji    593
      Podsumowanie    595
  Rozdział 9. Choroby alergiczne    597
    9.1. Patomechanizm chorób alergicznych. Anna Bodzenta-Łukaszyk    597
    9.2. Diagnostyka chorób alergicznych. Jerzy Kruszewski    599
    Ogólne zasady diagnostyki chorób alergicznych    599
    Testy skórne    600
      Punktowe testy skórne    600
      Testy śródskórne    603
      Naskórkowe testy płatkowe    603
      Oznaczanie całkowitych i alergenowo swoistych IgE w surowicy    604
    9.3. Leczenie chorób alergicznych. Jerzy Kruszewski    605
    Ograniczanie narażenia na alergen    605
      Zalecenia mające na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia choroby alergicznej    605
      Zalecenia ograniczania narażenia na alergeny wziewne w profilaktyce wtórnej chorób alergicznych    606
    Immunoterapia alergenowa    606
    Farmakoterapia chorób alergicznych    607
      Adrenalina    608
      Beta-mimetyki    608
      Alfa-mimetyki    608
      Leki przeciwcholinergiczne    608
      Leki przeciwhistaminowe    609
      Leki stabilizujące komórki tuczne    609
      Metyloksantyny    609
      Leki przeciwleukotrienowe    609
      Glikokortykosteroidy    610
      Leki immunomodulujące    610
    9.4. Kliniczne postacie chorób alergicznych    611
      9.4.1. Anafilaksja, wstrząs anafilaktyczny. Jerzy Kruszewski    611
      Przyczyny    612
        Patogeneza    613
        Obraz kliniczny    614
        Leczenie wstrząsu anafilaktycznego    615
      9.4.2. Obrzęk naczynioruchowy Quinckego. Jerzy Kruszewski    617
      9.4.3. Alergiczny nieżyt nosa. Anna Bodzenta-Łukaszyk    619
        Występowanie    619
        Patogeneza ANN    619
        Diagnostyka    620
        Leczenie    620
      9.4.4. Astma. Iwona Rzymowska-Grzelewska    621
        Występowanie    622
        Patogeneza astmy    622
        Czynniki ryzyka i genetyczna predyspozycja do rozwoju astmy    622
        Podział astmy i diagnostyka    623
        Badania czynnościowe płuc    623
        Diagnostyka alergologiczna    623
        Stopnie ciężkości astmy    624
        Leczenie    625
        Szczególne postaci astmy    625
      9.4.5. Alergia na leki. Marek Jutel    626
        Czynniki ryzyka    626
        Mechanizmy alergii na leki    627
        Objawy    627
        Reakcje anafilaktyczne    627
        Diagnostyka alergii na leki    628
        Zapobieganie i leczenie    629
      9.4.6. Alergia na jad owadów. Anna Bodzenta-Łukaszyk    629
        Epidemiologia    629
        Patogeneza    630
        Obraz kliniczny i diagnostyka    630
        Leczenie    630
      9.4.7. Choroby alergiczne skóry. Iwona Rzymowska-Grzelewska    630
        Pokrzywka    630
        Atopowe zapalenie skóry    632
      9.4.8. Alergia zawodowa. Marek Jutel    633
        Postacie kliniczne w alergii zawodowej    633
  Rozdział 10. Choroby zakźne i niedoborów immunologicznych    637
    10.1. Zakażenie HIV – epidemiologia. Anna Boroń-Kaczmarska    637
    Przebieg kliniczny zakażenia HIV. Magdalena Leszczyszyn-Pynka    639
    Diagnostyka zakażenia HIV. Anita Wnuk    643
      Markery diagnostyczne zakażenia wirusem HIV    643
      Techniki wykrywające obecność wirusa    646
      Podsumowanie    647
    Leczenie antyretrowirusowe. Dorota Bander    647
    10.2. Wirusowe zapalenia wątroby. Janusz Cianciara    651
    Wirusowe zapalenie wątroby typu A    652
      Drogi zakażenia    652
      Sytuacja epidemiczna zakażeń HAV w Polsce    652
      Diagnostyka zakażenia HAV    653
      Przebieg kliniczny    653
    Wirusowe zapalenie wątroby typu B    654
      Sytuacja epidemiczna zakażenia HBV w Polsce    655
      Drogi zakażenia HBV    656
      Diagnostyka zakażenia HBV    656
      Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B    657
      Nadostre zapalenie wątroby (hepatitis fulminans)    657
      Nosicielstwo HBsAg    657
      Przewlekłe zapalenie wątroby typu B (PZW B)    657
      Marskość wątroby i pierwotny rak wątrobowokomórkowy    658
      Choroby pozawątrobowe związane z zakażeniem HBV    658
    Wirusowe zapalenie wątroby typu C    659
      Genotypy HCV    659
      Sytuacja epidemiologiczna na świecie i w Polsce    659
      Drogi zakażenia    659
      Diagnostyka zakażenia HCV    660
      Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C)    660
      Przewlekłe zapalenie wątroby typu C (PZW C)    661
      Marskość wątroby i pierwotny rak wątrobowokomórkowy    661
      Objawy pozawątrobowe związane z zakażeniem HCV    662
    10.3. Leczenie wirusowych zapaleń wątroby. Janusz Cianciara    664
    Leczenie ostrego wirusowego zapalenia wątroby typu A, B i C    664
    Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B i typu C    665
      Leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu B (PZW B)    666
      Leczenie chorych z marskością pozapalną wątroby (HBsAg+)    667
      Leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu C (PZW C)    668
      Leczenie marskości wątroby związanej z zakażeniem HCV    670
      Objawy uboczne związane z leczeniem IFN alfa i rybawiryną    670
    10.4. Profilaktyka zakażeń wirusami hepatotropowymi. Małgorzata Pawłowska, Waldemar Halota    673
    Profilaktyka zakażeń HAV    673
    Profilaktyka zakażeń HBV    674
      Profilaktyka poekspozycyjna    675
    Profilaktyka zakażeń HCV    676
    Zapobieganie zawodowym zakażeniom pracowników ochrony zdrowia    676
    10.5. Inne choroby zakaźne    678
    Posocznica jako przykład zespołu ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS). Patryk Smoliński, Andrzej Gładysz    678
    Biegunki zakaźne. Marcin Czarnecki, Andrzej Gładysz    680
      Diagnostyka i leczenie    683
    Egzotoksemie. Aleksandra Szymczak, Andrzej Gładysz    683
      Tężec    684
      Zatrucie jadem kiełbasianym (botulizm)    684
      Błonica    685
    Choroby wysypkowe. Katarzyna Fleischer, Andrzej Gładysz    686
    Zakażenia EBV. Mononukleoza zakaźna. Sylwia Serafińska, Andrzej Gładysz    686
    Cytomegalia. Monika Pazgan-Simon, Andrzej Gładysz    690
    Choroby zakaźne – nowe zagrożenia. Sylwia Serafińska, Andrzej Gładysz    691
      Gorączki krwotoczne    692
      Wirus zachodniego Nilu    692
      Ptasia grypa    692
    Zakażenia zakładowe. Weronika Rymer, Andrzej Gładysz    693
      Definicje    693
      Epidemiologia    693
      Etiologia    694
      Źródło i drogi szerzenia się zakażeń    695
      Kliniczne postacie zakażeń zakładowych    695
      Zapobieganie zakażeniom zakładowym    695
  Rozdział 11. Choroby pasożytnicze - parazytozy    697
    11.1. Część ogólna. Danuta Prokopowicz    697
    11.2. Część szczegółowa    698
      11.2.1. Balantidioza – szparkoszyca. Danuta Prokopowicz    698
      11.2.2. Filariozy. Danuta Prokopowicz, Magdalena A. Rogalska    699
      11.2.3. Giardioza. Danuta Prokopowicz, Magdalena A. Rogalska    700
      11.2.4. Glistnica – askarioza. Danuta Prokopowicz    701
      11.2.5. Izosporoza. Danuta Prokopowicz    702
      11.2.6. Kapilarioza jelitowa. Danuta Prokopowicz    703
      11.2.7. Kryptosporydioza. Danuta Prokopowicz    703
      11.2.8. Leiszmaniozy. Danuta Prokopowicz    704
      11.2.9. Motylica wątrobowa – fascjoloza. Danuta Prokopowicz    705
      11.2.10. Owsica. Danuta Prokopowicz    705
      11.2.11. Pełzakowica. Danuta Prokopowicz, Magdalena A. Rogalska    706
      11.2.12. Rzęsistkowica. Danuta Prokopowicz    707
      11.2.13. Schistosomatozy. Danuta Prokopowicz    708
      11.2.14. Świerzb. Danuta Prokopowicz    709
      11.2.15. Tasiemczyce. Danuta Prokopowicz, Magdalena A. Rogalska    709
      11.2.16. Tęgoryjcowatość dwunastnicy. Danuta Prokopowicz    710
      11.2.17. Toksoplazmoza. Danuta Prokopowicz, Magdalena A. Rogalska    711
      11.2.8. Trypanosomozy. Danuta Prokopowicz    712
      11.2.19. Węgorczyca. Danuta Prokopowicz    713
      11.2.20. Włosogłówczyca. Danuta Prokopowicz    714
      11.2.21. Włośnica. Danuta Prokopowicz, Magdalena A. Rogalska    714
      11.2.22. Wszawica. Danuta Prokopowicz    715
      11.2.23. Zimnica – malaria. Danuta Prokopowicz, Magdalena A. Rogalska    716
  Rozdział 12. Ostre zatrucia. Janusz Pach    719
  Podstawowe pojęcia z zakresu toksykologii    719
  Organizacja leczenia ostrych zatruć w Polsce    721
  Zasady rozpoznawania ostrych zatruć    723
  Ogólne zasady postępowania w ostrych zatruciach    725
  Ważniejsze zabiegi ratownicze stosowane w ostrych zatruciach    726
    Płukanie żołądka    727
    Odtrutki nieswoiste    728
  Zatrucia lekami    729
    Leki nasenne, uspokajające i przeciwlękowe    729
      Pochodne kwasu barbiturowego (barbiturany)    729
      Pochodne benzodiazepiny    729
    Leki neuroleptyczne    731
    Leki przeciwdepresyjne    732
    Leki nasercowe    733
    Blokery kanału wapniowego    734
    Niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki przeciwbólowe    734
    Leki psychostymulujące    738
    Narkotyki    738
  Alkohole    740
  Rozpuszczalniki organiczne    741
  Środki czyszczące do użytku domowego    744
    Środki dezynfekujące    745
    Środki do mycia naczyń    745
  Gazy duszące    745
    Tlenek węgla (CO)    745
    Cyjanowodór (kwas pruski) i cyjanki    748
  Gazy drażniące    749
    Chlor    749
    Fluor    749
    Fosgen    750
  Substancje żrące (kwasy, zasady)    750
  Metale ciężkie i ich sole    751
    Ołów    751
    Czteroetylek ołowiu    751
    Rtęć    752
    Kadm    753
    Tal    754
  Insektycydy (środki owadobójcze)    755
    Insektycydy fosforoorganiczne    755
  Grzyby trujące    756
  Trucizny pochodzenia roślinnego    760
    Rośliny doniczkowe    760
    Pokrzyk wilcza jagoda (wilcza jagoda)    761
    Lulek czarny (lulek jadowity, szalej czarny)    762
    Bieluń dziędzierzawa    762
    Konwalia majowa    763
    Cis pospolity    764
    Wawrzynek wilczełyko    764
    Dziki bez czarny    764
    Rącznik pospolity (Ricinus communis L.)    765
  Jady zwierzęce    766
    Zatrucia spowodowane przez owady    766
    Zatrucia spowodowane ukąszeniem żmii zygzakowatej    766
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia