Współczesny rynek płatności detalicznych - specyfika, regulacje, innowacje

-5%

Współczesny rynek płatności detalicznych - specyfika, regulacje, innowacje

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

27,55  29,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

27,5529,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Celem monografii jest spojrzenie na współczesny rynek płatności detalicznych z innej perspektywy – jako na obszar podlegający prawom konkurencji. Rozdział pierwszy poświęcono analizie teoretycznej zjawisk występujących na rynku płatności. W rozdziale drugim dokonano identyfikacji trendów charakteryzujących współczesny rynek płatności, mających zasadniczy wpływ na jego funkcjonowanie. Kolejne dwa rozdziały poświęcono zjawisko, których wpływ na rynek płatności detalicznych jest obecnie największy, tj. presji regulacyjnej oraz innowacjom płatniczym i determinantom ich dyfuzji. W rozdziale trzecim opisano rozwój regulacji odnoszących się do rynku płatności detalicznych. Rozdział czwarty poświęcono innowacjom w płatnościach detalicznych. Opracowanie jest wynikiem obszernych studiów literaturowych obejmujących w zdecydowanej większości literaturę zagraniczną. ISBN 978-83-7875-128-1, s. 274, praca naukowa.


Liczba stron274
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7875-128-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  1. Rynek płatności detalicznych – ujęcie teoretyczne    17
  1.1. Systematyka pojęć odnoszących się do dokonywania płatności    17
  1.2. Rynek płatności detalicznych – istota, struktura, uczestnicy    24
  1.3. Teoretyczne aspekty funkcjonowania rynku płatności    29
  1.3.1. Zjawiska odnoszące się do strony popytowej rynku – efekt sieci i teoria rynków dwustronnych    29
  1.3.2. Zjawiska odnoszące się do strony podażowej rynku – efekty skali, zjawisko masy krytycznej i kwestia standaryzacji    37
  1.3.3. Mechanizm kształtowania cen na rynku płatności    43
  1.4. Wybrane zagadnienia związane z konkurencją na rynku płatności detalicznych    49
  1.4.1. Specyfika konkurencji na rynku płatności    49
  1.4.2. Porozumienia dotyczące opłaty interchange jako przykład ingerencji w konkurencję na rynku płatności detalicznych    52
  2. Tradycyjne i nowe trendy na rynku płatności detalicznych    60
  2.1. Identyfikacja trendów charakteryzujących współczesny rynek płatności    60
  2.2. Tradycyjne zjawiska występujące na rynku płatności detalicznych    62
  2.2.1. Tendencje w zakresie rozwoju obrotu gotówkowego oraz bezgotówkowego    62
  2.2.2. Zróżnicowanie struktury rodzajowej instrumentów płatniczych w wybranych regionach świata    68
  2.3. Nowe zjawiska na rynku płatności detalicznych    74
  2.3.1. Wzrost presji regulacyjnej    74
  2.3.2. Zmiana zwyczajów płatniczych konsumentów    78
  2.3.3. Rozwój innowacji na rynku płatności detalicznych    87
  2.4. Zmiany strukturalne zachodzące na rynku płatności detalicznych    91
  2.4.1. Dezintegracja łańcucha wartości związanego z obsługą płatności    91
  2.4.2. Nowi uczestnicy rynku płatności detalicznych    95
  2.4.3. Strategie banków w obliczu zmian zachodzących na rynku płatności detalicznych    99
  3. Rozwój regulacji odnoszących się do rynku płatności detalicznych    107
  3.1. Geneza i cele wprowadzania regulacji dotyczących sfery płatności    107
  3.2. Współczesna „infrastruktura regulacyjna” rynku płatności detalicznych    110
  3.2.1. Rozwój regulacji odnoszących się do rynku płatności    110
  3.2.2. Ocena oddziaływania regulacji na kształt i funkcjonowanie rynku płatności detalicznych    118
  3.3. Ramy regulacyjne jednolitego europejskiego rynku płatności detalicznych    122
  3.3.1. Rozwój i harmonizacja prawa odnoszącego się do rynku płatności detalicznych w Unii Europejskiej    122
  3.3.2. Dyrektywa dotycząca usług płatniczych jako prawna platforma integracji rynku płatności detalicznych w Unii Europejskiej    128
  3.3.2.1. Kategorie usług płatniczych i ich dostawców objętych dyrektywą PSD    128
  3.3.2.2. Regulacje odnoszące się do procesu realizacji płatności    135
  3.3.3. SEPA jako samoregulacja sektora bankowego zmierzająca do integracji rynku płatności w euro    139
  3.3.3.1. Jednolity Obszar Płatności w Euro – geneza, zakres, uczestnicy    139
  3.3.3.2. Instrumenty płatnicze SEPA oraz zasady realizacji płatności    145
  3.3.4. Implementacja dyrektywy PSD oraz SEPA i ich znaczenie dla rynku płatności detalicznych w UE    153
  3.4. Projekt dyrektywy dotyczącej podstawowego rachunku płatniczego    159
  4. Innowacje na rynku płatności detalicznych i uwarunkowania ich rozwoju    165
  4.1. Identyfikacja innowacji w płatnościach detalicznych    165
  4.1.1. Istota innowacji, ich źródła i rodzaje    165
  4.1.2. Rodzaje innowacji w płatnościach detalicznych    170
  4.2. Determinanty dyfuzji innowacji na rynku płatności detalicznych – ujęcie teoretyczne    176
  4.2.1. Determinanty dyfuzji innowacji wynikające ze specyfiki rynku płatności    177
  4.2.2. Uwarunkowania występujące po stronie dostawców usług płatniczych    180
  4.2.3. Uwarunkowania występujące po stronie użytkowników usług płatniczych    183
  4.3. Najważniejsze innowacje na rynku płatności detalicznych    192
  4.3.1. Karta zbliżeniowa jako przykład innowacji przyrostowej    192
  4.3.2. Płatności mobilne    198
  4.3.2.1. Pojęcie płatności mobilnych oraz ich klasyfikacja    198
  4.3.2.2. Modele technologiczne i biznesowe płatności mobilnych    202
  4.3.2.3. Przesłanki rozwoju płatności mobilnych, związane z nimi korzyści i zagrożenia oraz obszary ich zastosowania    207
  4.3.2.4. Potencjał rozwoju m-płatności    211
  4.3.3. Płatności online    217
  4.3.3.1. Płatności online jako rodzaj płatności internetowych    217
  4.3.3.2. Serwisy płatności wirtualnych    222
  4.4. Czynniki stymulujące i hamujące rozwój innowacji na rynku płatności detalicznych    225
  4.4.1. Czynniki wynikające ze zmian zachodzących w otoczeniu    227
  4.4.2. Czynniki zależne od podmiotów biorących udział w obsłudze płatności    239
  Zakończenie    249
  Bibliografia    253
  Spis rysunków    271
  Spis tabel    273
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia