Sieci i instalacje gazowe. Poradnik projektowania, budowy i eksploatacji

Sieci i instalacje gazowe. Poradnik projektowania, budowy i eksploatacji

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

49,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Po latach nieobecności na rynku księgarskim do czytelników trafia czwarte, zmienione, rozszerzone wydanie cenionego poradnika, autorstwa Konrada Bąkowskiego, doświadczonego specjalisty-praktyka w dziedzinie gazownictwa, rzeczoznawcy Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

W książce przedstawiono najnowsze rozwiązania techniczne dotyczące sieci, instalacji i urządzeń zasilanych gazem opierając się m.in. na materiałach informacyjnych producentów i dystrybutorów. Wszystkie zagadnienia opracowano, uwzględniając obecnie obowiązujące, zmienione przepisy prawa budowlanego i energetycznego, a także postanowienia znowelizowanych Polskich Norm, Europejskich Norm oraz Zakładowych Norm Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Zmiany w obecnym wydaniu, w stosunku do poprzedniego, dotyczą przede wszystkim:

- układów zasilania gazem ziemnym,
- układów prądowo-grzewczych współpracujących ze źródłami energii odnawialnej,
- biogazowni rolniczych,
- proekologicznego użytkowania urządzeń gazowych,
- współpracy gazowych kotłów kondensacyjnych z kolektorami słonecznymi.

Materiał podano w sposób zwięzły, a jednocześnie wyczerpujący, stosownie do potrzeb osób zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem; tekst zilustrowano starannie dobranymi ilustracjami i tablicami.

Poradnik jest przeznaczony dla inżynierów projektantów, wykonawców i pracowników nadzoru techniczno-eksploatacyjnego instalacji i sieci gazowych. Przydatny jest również studentom uczelni technicznych, zwłaszcza kierunku inżynieria środowiska, energetyka i budownictwo.


Liczba stron884
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17322-7
Numer wydania4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od Autora    15
  1. Układy zasilania gazem ziemnym    17
  1.1. Gaz ziemny    17
  1.2. Podziemne magazyny gazu PMG    22
  1.3. Krajowy system sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego    23
  1.4. Kierunki rozbudowy systemu przesyłowego    25
  1.5. Terminal LNG – nowe źródło zasilania systemu gazociągów    29
  1.6. Perspektywy wykorzystania krajowych złóż gazów niekonwencjonalnych    31
  2. Gazociągi z rur stalowych    35
  2.1. Rury stalowe    35
  2.2. Kształtki do gazociągów z rur stalowych    37
  2.3. Złącza kołnierzowe rur    39
  2.4. Uzbrojenie gazociągów    41
  2.4.1. Urządzenia zaporowe    41
  2.4.2. Rury ochronne gazociągów    43
  2.4.3. Odwadniacze    45
  2.4.4. Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów stalowych ułożonych w ziemi    46
  2.4.5. Złącza izolacyjne gazociągów stalowych    46
  2.4.6. Punkty pomiaru ciśnienia    47
  2.4.7. Sączki węchowe    48
  2.5. Budowa gazociągów    49
  2.5.1. Organizacja budowy gazociągów    49
  2.5.2. Wykonywanie wykopów    51
  2.5.3. Montaż gazociągów z rur stalowych    54
  2.6. Ochrona antykorozyjna gazociągów    58
  2.6.1. Wprowadzenie    58
  2.6.2. Powłoki antykorozyjne z polietylenu    60
  2.6.3. Elektrochemiczne metody ochrony przed korozją    64
  2.7. Instalowanie armatury zaporowej    66
  2.8. Podziemne przekroczenia przeszkód terenowych przez gazociągi    68
  2.9. Uruchamianie gazociągów    70
  2.9.1. Wprowadzenie    70
  2.9.2. Próby gazociągów    70
  2.9.3. Uruchamianie gazociągów    75
  2.9.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych    77
  3. Gazociągi z rur polietylenowych    78
  3.1. Rury polietylenowe jednowarstwowe    78
  3.2. Kształtki do gazociągów z rur polietylenowych    83
  3.3. Wykonywanie gazociągów z rur polietylenowych jednowarstwowych    86
  3.3.1. Transport i magazynowanie    86
  3.3.2. Wykopy dla gazociągów polietylenowych jednowarstwowych    87
  3.3.3. Technologia łączenia rur i kształtek    87
  3.3.4. Układanie rur w wykopach    95
  3.3.5. Układanie gazociągów polietylenowych metodą bezwykopową    97
  3.4. Wykonywanie odgałęzień od gazociągów z rur z PE    98
  3.5. Wykonywanie skrzyżowań gazociągów z rur polietylenowych jednowarstwowych z przeszkodami terenowymi i elementami uzbrojenia podziemnego    100
  3.6. Renowacja gazociągów z zastosowaniem rur polietylenowych typu Compact Pipe    104
  3.7. Rury polietylenowe warstwowe    107
  4. Gazomierze i stacje pomiarowe    113
  4.1. Wprowadzenie    113
  4.2. Gazomierze miechowe    115
  4.3. Gazomierze rotorowe    120
  4.4. Gazomierze turbinowe    126
  4.5. Przepływomierze wirowe typu Vortex    133
  4.6. Przepływomierze zwężkowe    134
  4.7. Elektroniczne przesyłanie danych i przeliczanie objętości gazu na warunki normalne    137
  4.7.1. Nadajniki elektroniczne    137
  4.7.2. Korektory i przeliczniki objętości gazu na warunki normalne    139
  4.8. Systemy zdalnego odczytu gazomierzy mieszkaniowych    143
  4.9. Stacje pomiarowe paliw gazowych    146
  4.9.1. Wprowadzenie    146
  4.9.2. Układy pomiarowe z gazomierzem rotorowym    149
  4.9.3. Układy pomiarowe z gazomierzem turbinowym    150
  5. Reduktory ciśnienia    153
  5.1. Wprowadzenie    153
  5.2. Elementy reduktorów    156
  5.3. Obliczanie wybranych parametrów technicznych reduktorów    158
  5.4. Zasady doboru reduktorów ciśnienia    161
  5.4.1. Dobór reduktorów na podstawie wykresów    162
  5.4.2. Dobór reduktorów na podstawie współczynników przepływu    166
  5.5. Charakterystyka wybranych reduktorów    168
  5.5.1. Jednostopniowe reduktory bezpośredniego działania    168
  5.5.2. Zasady obsługi reduktorów bezpośredniego działania    174
  5.5.3. Dwustopniowe reduktory bezpośredniego działania    175
  5.5.4. Reduktory pośredniego działania z siłownikiem zaworowym    179
  5.5.5. Reduktory pośredniego działania z przeponą zaworową    185
  5.5.6. Reduktory pośredniego działania z tuleją zaworową    192
  6. Stacje gazowe    195
  6.1. Wprowadzenie    195
  6.2. Wymagania funkcjonalne i lokalizacyjne stacji gazowych    198
  6.3. Elementy wyposażenia stacji gazowych    201
  6.3.1. Wprowadzenie    201
  6.3.2. Filtry odpylające    203
  6.3.3. Podgrzewacze gazu    209
  6.3.4. Urządzenia zabezpieczające stacji gazowych    215
  6.3.5. Aparatura kontrolno-pomiarowa    228
  6.3.6. Urządzenia do nawaniania gazu    229
  6.3.7. Instalacje pomocnicze stacji gazowych i ciągów redukcyjnych    233
  6.4. Układy monitorowane w stacjach gazowych    237
  6.5. Wymagania techniczno-budowlane dla stacji gazowych    240
  6.6. Przykłady rozwiązań technologicznych stacji gazowych    244
  6.6.1. Stacje redukcyjne I stopnia    244
  6.6.2. Stacje redukcyjne II stopnia    247
  6.7. Podziemne moduły redukcyjne    250
  6.8. Strefy zagrożenia wybuchem    255
  6.8.1. Wprowadzenie    255
  6.8.2. Pojęcia podstawowe związane z wyznaczaniem stref zagrożenia wybuchem    257
  6.8.3. Wzory obliczeniowe    259
  6.9. Urządzenie ciśnieniowe stacji gazowych    262
  7. Obliczanie sieci gazowych    264
  7.1. Wprowadzenie    264
  7.2. Obliczanie zapotrzebowania na gaz    264
  7.2.1. Zmienność poboru gazu w czasie    264
  7.2.2. Obliczanie godzinowego poboru gazu metodą współczynników jednoczesności działania urządzeń gazowych    267
  7.2.3. Współczynniki nierównomierności czasowej i roczne liczby godzin użytkowania gazu    272
  7.2.4. Obliczanie zapotrzebowania na gaz do ogrzewania pomieszczeń przy użyciu nowoczesnych kotłów gazowych    275
  7.2.5. Obliczanie zapotrzebowania na gaz metodą uproszczoną z zastosowaniem wskaźników urbanistycznych    277
  7.3. Obciążenia obliczeniowe sieci gazowych    278
  7.3.1. Gazociągi w układzie rozgałęzionym    278
  7.3.2. Gazociągi w układzie pierścieniowym    281
  7.3.3. Obliczanie obciążeń godzinowych istniejących gazociągów z wykorzystaniem wskazań gazomierzy    284
  7.4. Obliczanie strat ciśnienia w gazociągach    285
  7.4.1. Wprowadzenie    285
  7.4.2. Charakterystyka przepływu w rurociągach    287
  7.4.3. Wzory praktyczne i wykresy do obliczania strat ciśnienia w gazociągach    292
  7.5. Praktyczne metody obliczeń hydraulicznych sieci gazowych    301
  7.5.1. Obliczanie pierścienia zasilającego sieć średniego lub wysokiego ciśnienia    301
  7.5.2. Obliczanie odcinka przewodu osiedlowego niskiego ciśnienia    302
  7.5.3. Obliczanie głównego przewodu średniego ciśnienia    303
  7.5.4. Obliczanie mikrorejonu sieci pierścieniowej niskiego ciśnienia    305
  7.5.5. Obliczanie układów sieci gazowych pierścieniowych metodą kolejnych przybliżeń    309
  7.6. Obliczenia wytrzymałościowe przewodów gazowych    316
  8. Sporządzanie opracowań projektowych    321
  8.1. Podstawowe akty prawne    321
  8.1.1. Prawo budowlane    321
  8.1.2. Prawo energetyczne    323
  8.1.3. Rozporządzenia wykonawcze    323
  8.2. Warunki przyłączenia obiektu do sieci gazowej    325
  8.2.1. Wprowadzenie    325
  8.2.2. Przyłączanie obiektu do sieci gazowej    327
  8.2.3. Uproszczona metoda określania zapotrzebowania na gaz .    327
  8.2.4. Efekty ekologiczne i energetyczne stosowania gazu jako paliwa    329
  8.2.5. Analiza porównawcza rocznych kosztów zakupu paliwa .    331
  8.3. Materiały wyjściowe do projektowania    333
  8.3.1. Wprowadzenie    333
  8.3.2. Gazociągi zasilające i rozdzielcze    334
  8.3.3. Instalacje gazowe w budynkach mieszkalnych    334
  8.4. Zasady sytuowania gazociągów i stacji gazowych    334
  8.4.1. Wymagania podstawowe    335
  8.4.2. Układanie nowego gazociągu równolegle do istniejącego uzbrojenia    338
  8.4.3. Skrzyżowanie gazociągów podziemnych z przeszkodami terenowymi    344
  8.5. Problematyka opracowań projektowych sieci gazowej    345
  8.5.1. Projekt podstawowy gazyfikacji miasta    345
  8.5.2. Projekt budowlany gazociągu rozdzielczego    348
  8.5.3. Projekt wykonawczy gazociągu    349
  8.5.4. Projekt stacji gazowej    350
  8.5.5. Opracowanie części rysunkowej projektu sieci gazowej    351
  8.6. Problematyka opracowań projektowych instalacji gazowych    356
  8.6.1. Projekt instalacji gazowej w budynku mieszkalnym    356
  8.6.2. Projekt wykonawczy gazyfikacji zakładu przemysłowego .    359
  8.7. Koncepcja programowo-technologiczna gazyfikacji gminy    360
  9. Przyłącza gazowe do budynków    362
  9.1. Warunki techniczne doprowadzenia gazu do budynku    362
  9.2. Rozwiązania technologiczne    365
  9.2.1. Przewody doprowadzające    365
  9.2.2. Szafki gazowe    368
  9.2.3. Punkty redukcyjne    371
  9.3. Przyłączanie budynków średniowysokich    376
  9.4. Zabezpieczenie przyłączy przed niekontrolowanym wypływem gazu    379
  10. Spalanie gazów, wentylacja pomieszczeń i odprowadzanie spalin    383
  10.1. Spalanie gazów    384
  10.2. Obliczanie różnych parametrów procesu spalania    386
  10.3. Wentylacja pomieszczeń wyposażonych w urządzenia gazowe    389
  10.3.1. Wprowadzenie    389
  10.3.2. Wentylacja pomieszczeń wyposażonych w okna o podwyższonej szczelności    390
  10.3.3. Pomieszczenia do instalowania urządzeń gazowych    393
  10.4. Odprowadzanie spalin z domowych urządzeń gazowych    396
  10.5. Wentylacja nawiewna pomieszczeń mieszkalnych z zainstalowanymi kotłami przepływowymi    399
  10.6. Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych    403
  10.7. Kominy do nowoczesnych kotłów gazowych    405
  10.7.1. Wprowadzenie    405
  10.7.2. Kominy stalowe jedno- i dwuścienne    407
  10.7.3. Kominy ceramiczne    410
  10.7.4. Wymiarowanie kominów    410
  10.7.5. Odprowadzanie spalin z kotłów kondensacyjnych    416
  10.8. Wentylacja naturalna kotłowni w pomieszczeniu wydzielonym    418
  10.9. Prowadzenie przewodów powietrzno-spalinowych kotłów przepływowych    421
  11. Wykonywanie i użytkowanie instalacji gazowych    423
  11.1. Wprowadzenie    423
  11.2. Instalacje gazowe z rur stalowych    424
  11.3. Instalacje gazowe z rur miedzianych    429
  11.4. Usytuowanie i prowadzenie przewodów gazowych    434
  11.5. Instalowanie gazomierzy    440
  11.6. Instalowanie urządzeń gazowych    442
  11.6.1. Wprowadzenie    442
  11.6.2. Instalowanie kuchni gazowych    445
  11.6.3. Instalowanie grzejników wody przepływowej    448
  11.6.4. Instalowanie zbiornikowych grzejników wody    452
  11.6.5. Instalowanie kotłów gazowych przepływowych    454
  11.7. Obliczanie instalacji gazowych    456
  11.7.1. Dopuszczalne spadki ciśnienia    456
  11.7.2. Zapotrzebowanie gazu w godzinach szczytowego poboru z instalacji    457
  11.7.3. Straty ciśnienia w instalacjach gazowych    459
  11.7.4. Przykład obliczania instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym    464
  11.8. Warunki techniczne użytkowania instalacji gazowych    468
  11.8.1. Przepisy prawne    468
  11.8.2. Próby szczelności instalacji gazowych    470
  11.8.3. Doszczelnianie instalacji gazowych    475
  11.9. Zabezpieczenia przeciwwybuchowe i przeciwpożarowe instalacji gazowych    476
  11.9.1. Wprowadzenie    476
  11.9.2. System zabezpieczenia budynków przed skutkami ulatniania się gazu    478
  11.9.3. Zabezpieczenie instalacji przed pożarem    480
  11.10. Zagrożenia związane z eksploatacją instalacji gazowych    485
  12. Kotły gazowe wodne i instalacje kotłowe    488
  12.1. Wymagania ogólne    488
  12.2. Podstawowe wiadomości o kotłach wodnych niskotemperaturowych    492
  12.2.1. Charakterystyka porównawcza różnych rodzajów kotłów    492
  12.2.2. Automatyka kotłów gazowych    495
  12.3. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych kotłów    505
  12.4. Instalacje kotłowe małej mocy    509
  12.4.1. Podstawowe wymagania techniczne    509
  12.4.2. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej    512
  12.5 Instalacje kotłowe o mocy cieplnej powyżej 60–2000 kW    513
  12.5.1. Warunki techniczne instalowania    513
  12.5.2. Kotłownie gazowe a zagrożenie wybuchem    515
  12.5.3. Usytuowanie kotła i prowadzenie przewodów technologicznych    516
  12.5.4. Przeponowe naczynia wzbiorcze    519
  12.6. Obliczanie wybranych parametrów pracy kotłowni gazowych    523
  12.7. Centrale cieplne    527
  12.7.1. Wprowadzenie    527
  12.7.2. Przykłady central cieplnych    528
  12.7.3. Wybrane układy hydrauliczne    530
  12.7.4. Centrale cieplne na dachach budynków    535
  12.8. Uruchamianie i użytkowanie instalacji kotłowych    538
  12.8.1. Wprowadzenie    538
  12.8.2. Przygotowanie do uruchomienia    539
  12.8.3. Uruchamianie kotłów z palnikami inżektorowymi    541
  12.8.4. Uruchamianie kotłów z palnikami nadmuchowymi    543
  12.8.5. Kontrola prawidłowości działania kotłowni    546
  12.8.6. Użytkowanie instalacji kotłowych    547
  13. Instalacje zbiornikowe gazu płynnego    551
  13.1. Wybrane właściwości fizyczne gazów płynnych    551
  13.1.1. Wprowadzenie    551
  13.1.2. Prężność par nasyconych i ciepło parowania    552
  13.1.3. Ciepło właściwe    555
  13.1.4. Gęstości właściwe w fazie parowej i płynnej    555
  13.1.5. Przeliczanie gęstości par gazu płynnego z warunków normalnych na ruchowe    557
  13.1.6. Objętości właściwe i współczynniki rozszerzalności objętościowej    557
  13.1.7. Temperatura krytyczna i ciśnienie krytyczne    559
  13.2. Warunki pracy zbiorników    560
  13.3. Wymagania techniczne dla zbiorników    562
  13.4. Zbiorniki naziemne    566
  13.5. Zbiorniki podziemne    569
  13.6. Armatura zbiorników gazu płynnego    570
  13.7. Odparowywanie gazu propanowego w zbiornikach w wyniku naturalnej wymiany ciepła z otoczeniem    578
  13.7.1. Wprowadzenie    578
  13.7.2. Odparowywanie propanu w zbiornikach naziemnych .    579
  13.7.3. Odparowywanie propanu w zbiornikach podziemnych    580
  13.8. Odparowywanie gazu płynnego w parownikach    582
  13.9. Projektowanie instalacji zbiornikowych    586
  13.9.1. Podstawowe wymagania projektowe i lokalizacyjne    586
  13.9.2. Strefy zagrożenia wybuchem    589
  13.9.3. Lokalne instalacje zbiornikowe    590
  13.9.4. Instalacje zbiornikowe grupowe    597
  13.10. Eksploatacja instalacji zbiornikowych    599
  13.11. Obliczanie instalacji gazu propanowego    601
  14. Przemysłowe instalacje gazowe    606
  14.1. Wprowadzenie    606
  14.2. Układy zasilania gazem zakładów przemysłowych    607
  14.3. Gazociągi wewnątrzzakładowe    610
  14.4. Przewody wewnętrzne gazowych instalacji przemysłowych    614
  14.5. Charakterystyka ogólna i wymagania techniczne palników przemysłowych    617
  14.6. Palniki inżektorowe    619
  14.7. Palniki nadmuchowe    622
  14.8. Urządzenia zabezpieczające i regulujące ścieżki gazowej palnika    623
  14.8.1. Wprowadzenie    623
  14.8.2. Filtry odpylające    624
  14.8.3. Reduktory ciśnienia    625
  14.8.4. Zawory elektromagnetyczne    627
  14.8.5. Presostaty ciśnienia powietrza i gazu    630
  14.8.6. Zawory zabezpieczenia termicznego    631
  14.9. Przykładowe schematy zasilania przemysłowych urządzeń gazowych    631
  14.9.1. Ścieżka gazowa pieca przemysłowego wysokotemperaturowego o ruchu ciągłym    631
  14.9.2. Ścieżki gazowe urządzeń o zmiennej mocy grzewczej    632
  14.9.3. Ścieżka gazowa dwustopniowa firmy Flama-Gaz    633
  14.9.4. Przykład montażu ścieżki gazowej wyposażonej w urządzenia firmy Körting    634
  14.9.5. Ścieżka gazowa w wykonaniu kompaktowym    636
  14.10. Obliczanie różnych parametrów technologicznych instalacji przemysłowych    637
  14.10.1. Dobór palnika nadmuchowego    637
  14.10.2. Obliczanie minimalnego ciśnienia gazu w gazociągu zasilającym instalację przemysłową    639
  14.10.3. Przeliczanie strumienia objętości gazu z warunków normalnych na ruchowe    641
  14.10.4. Obliczanie sprawności palnika nadmuchowego w zależności od ciśnienia powietrza atmosferycznego    643
  14.10.5. Obliczanie minimalnej średnicy i długości komory spalania dla palnika nadmuchowego wg firmy Riello    644
  15. Ogrzewanie gazem hal przemysłowych    646
  15.1. Wprowadzenie    646
  15.2. Gazowe nagrzewnice powietrza    649
  15.2.1. Wprowadzenie    649
  15.2.2. Przykłady rozwiązań technicznych nagrzewnic    653
  15.2.3. Instalowanie i uruchamianie nagrzewnic    658
  15.3. Obliczanie zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie obiektów halowych    661
  15.4. Ogrzewacze promiennikowe    662
  15.5. Promienniki rurowe    664
  15.5.1. Typy promienników rurowych    664
  15.5.2. Instalowanie promienników rurowych    672
  15.6. Promienniki panelowe (wysokotemperaturowe)    680
  16. Zastosowanie gazu ziemnego i biogazu do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła    683
  16.1. Wprowadzenie    683
  16.2. Kryteria celowości budowy urządzeń gospodarki skojarzonej    685
  16.3. Gospodarka skojarzona a Prawo energetyczne    690
  16.4. Agregaty prądowo-grzewcze napędzane silnikami gazowymi    691
  16.4.1. Wprowadzenie    691
  16.4.2. Ważniejsze elementy wyposażenia agregatów    693
  16.4.3. Przykłady agregatów prądowo-grzewczych    695
  16.5. Zespoły prądowo-grzewcze z turbinami gazowymi    699
  16.5.1. Wprowadzenie    699
  16.5.2. Zespół turbinowy gazowo-parowy    700
  16.5.3. Przykłady zastosowań małych zespołów turbinowych prądowo-grzewczych    702
  16.6. Lokalne sieci cieplne zasilane z zespołów prądowo-grzewczych    707
  16.7. Układy prądowo-grzewcze współpracujące ze źródłami energii odnawialnej    710
  16.7.1. Wprowadzenie    710
  16.7.2. Małe eketrociepłownie kogeneracyjne wyposażone w agregaty Vitobloc firmy Viessmann    712
  16.7.3. Lokalne elektrociepłownie kogeneracyjne i trójgeneracyjne firmy CES zasilane gazem    717
  16.7.4. Agregaty kogeneracyjne firmy Motorgas    719
  16.7.5. Agregaty kogeneracyjne średniej i dużej mocy firmy Tedom    720
  16.8. Właściwości biogazu    721
  16.9. Biogazownie rolnicze    723
  16.10. Pozyskiwanie biogazu w procesie oczyszczania ścieków    726
  16.11. Pozyskiwanie biogazu z wysypisk śmieci    728
  16.12. Magazynowanie gazu w biogazowni    729
  16.13. Zagrożenia wybuchem gazu w biogazowni    730
  17. Pomoce do projektowania    731
  17.1. Zasilanie miast i osiedli wiejskich z gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych    731
  17.1.1. Układy zasilania miast    731
  17.1.2. Zasilanie osiedli wiejskich    733
  17.2. Problemy właściwego doboru układów sieciowych    735
  17.3. Zależność przepustosowości gazociągu od jego średnicy    737
  17.4. Przykłady obliczeń wybranych parametrów rur    738
  17.5. Podstawowe wymagania dla stacji redukcyjnych    740
  17.6. Przykłady usytuowania urządzeń technologicznych w ciągach redukcyjnych    742
  17.6.1. Wymiarowanie jednociągowej stacji redukcyjnej I stopnia    742
  17.6.2. Schemat montażowy szafkowej stacji redukcyjnej II stopnia    743
  17.7. Stacje redukcyjne w wersji modułowej wg PGNiG SA    745
  17.8. Zasilanie zespołów budynków mieszkalnych    749
  17.9. Zaopatrywanie budynków w ciepło z gazowych kotłowni dachowych    752
  17.10. Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe instalacji gazowej w budynku średniowysokim    754
  17.11. Wentylacja higrosterowana w mieszkaniach wyposażonych w szczelne okna    756
  17.12. Kotły gazowe przepływowe z zamkniętą komorą spalania    766
  17.13. Kotły gazowe kondensacyjne przepływowe    774
  17.13.1. Wprowadzenie    774
  17.13.2. Analiza porównawcza rocznych kosztów zakupu paliwa    776
  17.13.3. Przykłady wybranych typów kotłów kondensacyjnych    779
  17.14. Systemy powietrzno-spalinowe kotłów z zamkniętą komorą spalania    783
  17.14.1. Systemy koncentryczne    783
  17.14.2. Systemy powietrzno-spalinowe w wersji rozdzielonej    787
  17.15. Współpraca kotłów gazowych z kolektorami słonecznymi    787
  17.15.1. Wprowadzenie    787
  17.15.2. Wskazówki instalowania kolektorów słonecznych .    789
  17.15.3. Budowa kolektorów słonecznych płaskich    790
  17.15.4. Budowa kolektorów słonecznych próżniowych    793
  17.16. Instalacje kotłowe współpracujące z systemami kolektorów słonecznych    795
  17.16.1. Instalacja dwusystemowa do podgrzewania ciepłej wody użytkowej    795
  17.16.2. Przykłady modernizacji instalacji kotłowych c.o. i c.w.u. z zastosowaniem wspomagania energią słoneczną    798
  17.16.3. Współpraca kotła gazowego c.o. i c.w.u. z instalacją solarną do podgrzewania c.w.u. i wody basenowej    800
  17.16.4. Pakiety solarne    801
  17.16.5. Schemat centrali cieplnej z podgrzewaniem wstępnym solarnym    802
  17.16.6. Obliczanie pojemności podgrzewacza zasobnikowego instalacji solarnej    804
  18. Przegląd wybranych przepisów techniczno-budowlanych    805
  18.1. Ustawa z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane    806
  18.2. Ustawa z 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne    807
  18.3. Ustawa z 17 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym    809
  18.4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 grudnia 2009 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamiania instalacji gazowych gazu ziemnego    812
  18.5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego    821
  18.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie    825
  18.7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów    826
  18.8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 lipca 2001 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe    827
  18.9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych    827
  18.10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 6 września 1999 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych    830
  18.11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie    832
  18.12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych    834
  18.13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego    837
  18.14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 23 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych    842
  18.15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe    843
  18.16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 października 2005 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie    845
  18.17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie    846
  Literatura    847
  A. Przepisy krajowe    847
  B. Normy Europejskie i Polskie Normy    851
  C. Normy Zakładowe (ZN-G) Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA    857
  D. Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa    859
  E. Dyrektywy i Rozporządzenia Unii Europejskiej    859
  F. Przepisy i normy niemieckie    860
  G. Materiały informacyjne producentów i dystrybutorów urządzeń    862
  H. Książki    876
  Skorowidz    880
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia