Sieci i instalacje gazowe. Poradnik projektowania, budowy i eksploatacji

Sieci i instalacje gazowe. Poradnik projektowania, budowy i eksploatacji

1 opinia

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 49,50 zł  


49,50

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Po latach nieobecności na rynku księgarskim do czytelników trafia czwarte, zmienione, rozszerzone wydanie cenionego poradnika, autorstwa Konrada Bąkowskiego, doświadczonego specjalisty-praktyka w dziedzinie gazownictwa, rzeczoznawcy Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

W książce przedstawiono najnowsze rozwiązania techniczne dotyczące sieci, instalacji i urządzeń zasilanych gazem opierając się m.in. na materiałach informacyjnych producentów i dystrybutorów. Wszystkie zagadnienia opracowano, uwzględniając obecnie obowiązujące, zmienione przepisy prawa budowlanego i energetycznego, a także postanowienia znowelizowanych Polskich Norm, Europejskich Norm oraz Zakładowych Norm Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Zmiany w obecnym wydaniu, w stosunku do poprzedniego, dotyczą przede wszystkim:

- układów zasilania gazem ziemnym,
- układów prądowo-grzewczych współpracujących ze źródłami energii odnawialnej,
- biogazowni rolniczych,
- proekologicznego użytkowania urządzeń gazowych,
- współpracy gazowych kotłów kondensacyjnych z kolektorami słonecznymi.

Materiał podano w sposób zwięzły, a jednocześnie wyczerpujący, stosownie do potrzeb osób zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem; tekst zilustrowano starannie dobranymi ilustracjami i tablicami.

Poradnik jest przeznaczony dla inżynierów projektantów, wykonawców i pracowników nadzoru techniczno-eksploatacyjnego instalacji i sieci gazowych. Przydatny jest również studentom uczelni technicznych, zwłaszcza kierunku inżynieria środowiska, energetyka i budownictwo.


Rok wydania2013
Liczba stron884
KategoriaElektrotechnika i energetyka
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17322-7
Numer wydania4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od Autora     15
  
  1. Układy zasilania gazem ziemnym     17
  
  1.1. Gaz ziemny     17
  1.2. Podziemne magazyny gazu PMG     22
  1.3. Krajowy system sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego     23
  1.4. Kierunki rozbudowy systemu przesyłowego     25
  1.5. Terminal LNG – nowe źródło zasilania systemu gazociągów     29
  1.6. Perspektywy wykorzystania krajowych złóż gazów niekonwencjonalnych     31
  
  2. Gazociągi z rur stalowych     35
  
  2.1. Rury stalowe     35
  2.2. Kształtki do gazociągów z rur stalowych     37
  2.3. Złącza kołnierzowe rur     39
  2.4. Uzbrojenie gazociągów     41
  2.4.1. Urządzenia zaporowe     41
  2.4.2. Rury ochronne gazociągów     43
  2.4.3. Odwadniacze     45
  2.4.4. Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów stalowych ułożonych w ziemi     46
  2.4.5. Złącza izolacyjne gazociągów stalowych     46
  2.4.6. Punkty pomiaru ciśnienia     47
  2.4.7. Sączki węchowe     48
  2.5. Budowa gazociągów     49
  2.5.1. Organizacja budowy gazociągów     49
  2.5.2. Wykonywanie wykopów     51
  2.5.3. Montaż gazociągów z rur stalowych     54
  2.6. Ochrona antykorozyjna gazociągów     58
  2.6.1. Wprowadzenie     58
  2.6.2. Powłoki antykorozyjne z polietylenu     60
  2.6.3. Elektrochemiczne metody ochrony przed korozją     64
  2.7. Instalowanie armatury zaporowej     66
  2.8. Podziemne przekroczenia przeszkód terenowych przez gazociągi    68
  2.9. Uruchamianie gazociągów     70
  2.9.1. Wprowadzenie     70
  2.9.2. Próby gazociągów     70
  2.9.3. Uruchamianie gazociągów     75
  2.9.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych     77
  
  3. Gazociągi z rur polietylenowych     78
  
  3.1. Rury polietylenowe jednowarstwowe     78
  3.2. Kształtki do gazociągów z rur polietylenowych     83
  3.3. Wykonywanie gazociągów z rur polietylenowych jednowarstwowych     86
  3.3.1. Transport i magazynowanie     86
  3.3.2. Wykopy dla gazociągów polietylenowych jednowarstwowych     87
  3.3.3. Technologia łączenia rur i kształtek     87
  3.3.4. Układanie rur w wykopach     95
  3.3.5. Układanie gazociągów polietylenowych metodą bezwykopową    97
  3.4. Wykonywanie odgałęzień od gazociągów z rur z PE     98
  3.5. Wykonywanie skrzyżowań gazociągów z rur polietylenowych jednowarstwowych z przeszkodami terenowymi i elementami uzbrojenia podziemnego     100
  3.6. Renowacja gazociągów z zastosowaniem rur polietylenowych typu Compact Pipe     104
  3.7. Rury polietylenowe warstwowe     107
  
  4. Gazomierze i stacje pomiarowe     113
  
  4.1. Wprowadzenie     113
  4.2. Gazomierze miechowe     115
  4.3. Gazomierze rotorowe     120
  4.4. Gazomierze turbinowe     126
  4.5. Przepływomierze wirowe typu Vortex     133
  4.6. Przepływomierze zwężkowe     134
  4.7. Elektroniczne przesyłanie danych i przeliczanie objętości gazu na warunki normalne     137
  4.7.1. Nadajniki elektroniczne     137
  4.7.2. Korektory i przeliczniki objętości gazu na warunki normalne    139
  4.8. Systemy zdalnego odczytu gazomierzy mieszkaniowych     143
  4.9. Stacje pomiarowe paliw gazowych     146
  4.9.1. Wprowadzenie     146
  4.9.2. Układy pomiarowe z gazomierzem rotorowym     149
  4.9.3. Układy pomiarowe z gazomierzem turbinowym     150
  
  5. Reduktory ciśnienia     153
  
  5.1. Wprowadzenie     153
  5.2. Elementy reduktorów     156
  5.3. Obliczanie wybranych parametrów technicznych reduktorów     158
  5.4. Zasady doboru reduktorów ciśnienia     161
  5.4.1. Dobór reduktorów na podstawie wykresów     162
  5.4.2. Dobór reduktorów na podstawie współczynników przepływu    166
  5.5. Charakterystyka wybranych reduktorów     168
  5.5.1. Jednostopniowe reduktory bezpośredniego działania     168
  5.5.2. Zasady obsługi reduktorów bezpośredniego działania     174
  5.5.3. Dwustopniowe reduktory bezpośredniego działania     175
  5.5.4. Reduktory pośredniego działania z siłownikiem zaworowym    179
  5.5.5. Reduktory pośredniego działania z przeponą zaworową     185
  5.5.6. Reduktory pośredniego działania z tuleją zaworową     192
  
  6. Stacje gazowe     195
  
  6.1. Wprowadzenie     195
  6.2. Wymagania funkcjonalne i lokalizacyjne stacji gazowych     198
  6.3. Elementy wyposażenia stacji gazowych     201
  6.3.1. Wprowadzenie     201
  6.3.2. Filtry odpylające     203
  6.3.3. Podgrzewacze gazu     209
  6.3.4. Urządzenia zabezpieczające stacji gazowych     215
  6.3.5. Aparatura kontrolno-pomiarowa     228
  6.3.6. Urządzenia do nawaniania gazu     229
  6.3.7. Instalacje pomocnicze stacji gazowych i ciągów redukcyjnych     233
  6.4. Układy monitorowane w stacjach gazowych     237
  6.5. Wymagania techniczno-budowlane dla stacji gazowych     240
  6.6. Przykłady rozwiązań technologicznych stacji gazowych     244
  6.6.1. Stacje redukcyjne I stopnia     244
  6.6.2. Stacje redukcyjne II stopnia     247
  6.7. Podziemne moduły redukcyjne     250
  6.8. Strefy zagrożenia wybuchem     255
  6.8.1. Wprowadzenie     255
  6.8.2. Pojęcia podstawowe związane z wyznaczaniem stref zagrożenia wybuchem     257
  6.8.3. Wzory obliczeniowe     259
  6.9. Urządzenie ciśnieniowe stacji gazowych     262
  
  7. Obliczanie sieci gazowych     264
  
  7.1. Wprowadzenie     264
  7.2. Obliczanie zapotrzebowania na gaz     264
  7.2.1. Zmienność poboru gazu w czasie     264
  7.2.2. Obliczanie godzinowego poboru gazu metodą współczynników jednoczesności działania urządzeń gazowych     267
  7.2.3. Współczynniki nierównomierności czasowej i roczne liczby godzin użytkowania gazu     272
  7.2.4. Obliczanie zapotrzebowania na gaz do ogrzewania pomieszczeń przy użyciu nowoczesnych kotłów gazowych     275
  7.2.5. Obliczanie zapotrzebowania na gaz metodą uproszczoną z zastosowaniem wskaźników urbanistycznych     277
  7.3. Obciążenia obliczeniowe sieci gazowych     278
  7.3.1. Gazociągi w układzie rozgałęzionym     278
  7.3.2. Gazociągi w układzie pierścieniowym     281
  7.3.3. Obliczanie obciążeń godzinowych istniejących gazociągów z wykorzystaniem wskazań gazomierzy     284
  7.4. Obliczanie strat ciśnienia w gazociągach     285
  7.4.1. Wprowadzenie     285
  7.4.2. Charakterystyka przepływu w rurociągach     287
  7.4.3. Wzory praktyczne i wykresy do obliczania strat ciśnienia w gazociągach     292
  7.5. Praktyczne metody obliczeń hydraulicznych sieci gazowych     301
  7.5.1. Obliczanie pierścienia zasilającego sieć średniego lub wysokiego ciśnienia     301
  7.5.2. Obliczanie odcinka przewodu osiedlowego niskiego ciśnienia    302
  7.5.3. Obliczanie głównego przewodu średniego ciśnienia     303
  7.5.4. Obliczanie mikrorejonu sieci pierścieniowej niskiego ciśnienia     305
  7.5.5. Obliczanie układów sieci gazowych pierścieniowych metodą kolejnych przybliżeń     309
  7.6. Obliczenia wytrzymałościowe przewodów gazowych     316
  
  8. Sporządzanie opracowań projektowych     321
  
  8.1. Podstawowe akty prawne     321
  8.1.1. Prawo budowlane     321
  8.1.2. Prawo energetyczne     323
  8.1.3. Rozporządzenia wykonawcze     323
  8.2. Warunki przyłączenia obiektu do sieci gazowej     325
  8.2.1. Wprowadzenie     325
  8.2.2. Przyłączanie obiektu do sieci gazowej     327
  8.2.3. Uproszczona metoda określania zapotrzebowania na gaz .    327
  8.2.4. Efekty ekologiczne i energetyczne stosowania gazu jako paliwa     329
  8.2.5. Analiza porównawcza rocznych kosztów zakupu paliwa .    331
  8.3. Materiały wyjściowe do projektowania     333
  8.3.1. Wprowadzenie     333
  8.3.2. Gazociągi zasilające i rozdzielcze     334
  8.3.3. Instalacje gazowe w budynkach mieszkalnych     334
  8.4. Zasady sytuowania gazociągów i stacji gazowych     334
  8.4.1. Wymagania podstawowe     335
  8.4.2. Układanie nowego gazociągu równolegle do istniejącego uzbrojenia     338
  8.4.3. Skrzyżowanie gazociągów podziemnych z przeszkodami terenowymi     344
  8.5. Problematyka opracowań projektowych sieci gazowej     345
  8.5.1. Projekt podstawowy gazyfikacji miasta     345
  8.5.2. Projekt budowlany gazociągu rozdzielczego     348
  8.5.3. Projekt wykonawczy gazociągu     349
  8.5.4. Projekt stacji gazowej     350
  8.5.5. Opracowanie części rysunkowej projektu sieci gazowej     351
  8.6. Problematyka opracowań projektowych instalacji gazowych     356
  8.6.1. Projekt instalacji gazowej w budynku mieszkalnym     356
  8.6.2. Projekt wykonawczy gazyfikacji zakładu przemysłowego .    359
  8.7. Koncepcja programowo-technologiczna gazyfikacji gminy     360
  
  9. Przyłącza gazowe do budynków     362
  
  9.1. Warunki techniczne doprowadzenia gazu do budynku     362
  9.2. Rozwiązania technologiczne     365
  9.2.1. Przewody doprowadzające     365
  9.2.2. Szafki gazowe     368
  9.2.3. Punkty redukcyjne     371
  9.3. Przyłączanie budynków średniowysokich     376
  9.4. Zabezpieczenie przyłączy przed niekontrolowanym wypływem gazu    379
  
  10. Spalanie gazów, wentylacja pomieszczeń i odprowadzanie spalin     383
  
  10.1. Spalanie gazów     384
  10.2. Obliczanie różnych parametrów procesu spalania     386
  10.3. Wentylacja pomieszczeń wyposażonych w urządzenia gazowe    389
  10.3.1. Wprowadzenie     389
  10.3.2. Wentylacja pomieszczeń wyposażonych w okna o podwyższonej szczelności     390
  10.3.3. Pomieszczenia do instalowania urządzeń gazowych     393
  10.4. Odprowadzanie spalin z domowych urządzeń gazowych     396
  10.5. Wentylacja nawiewna pomieszczeń mieszkalnych z zainstalowanymi kotłami przepływowymi     399
  10.6. Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych     403
  10.7. Kominy do nowoczesnych kotłów gazowych     405
  10.7.1. Wprowadzenie     405
  10.7.2. Kominy stalowe jedno- i dwuścienne     407
  10.7.3. Kominy ceramiczne     410
  10.7.4. Wymiarowanie kominów     410
  10.7.5. Odprowadzanie spalin z kotłów kondensacyjnych     416
  10.8. Wentylacja naturalna kotłowni w pomieszczeniu wydzielonym    418
  10.9. Prowadzenie przewodów powietrzno-spalinowych kotłów przepływowych     421
  
  11. Wykonywanie i użytkowanie instalacji gazowych     423
  
  11.1. Wprowadzenie     423
  11.2. Instalacje gazowe z rur stalowych     424
  11.3. Instalacje gazowe z rur miedzianych     429
  11.4. Usytuowanie i prowadzenie przewodów gazowych     434
  11.5. Instalowanie gazomierzy     440
  11.6. Instalowanie urządzeń gazowych     442
  11.6.1. Wprowadzenie     442
  11.6.2. Instalowanie kuchni gazowych     445
  11.6.3. Instalowanie grzejników wody przepływowej     448
  11.6.4. Instalowanie zbiornikowych grzejników wody     452
  11.6.5. Instalowanie kotłów gazowych przepływowych     454
  11.7. Obliczanie instalacji gazowych     456
  11.7.1. Dopuszczalne spadki ciśnienia     456
  11.7.2. Zapotrzebowanie gazu w godzinach szczytowego poboru z instalacji     457
  11.7.3. Straty ciśnienia w instalacjach gazowych     459
  11.7.4. Przykład obliczania instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym     464
  11.8. Warunki techniczne użytkowania instalacji gazowych     468
  11.8.1. Przepisy prawne     468
  11.8.2. Próby szczelności instalacji gazowych     470
  11.8.3. Doszczelnianie instalacji gazowych     475
  11.9. Zabezpieczenia przeciwwybuchowe i przeciwpożarowe instalacji gazowych     476
  11.9.1. Wprowadzenie     476
  11.9.2. System zabezpieczenia budynków przed skutkami ulatniania się gazu     478
  11.9.3. Zabezpieczenie instalacji przed pożarem     480
  11.10. Zagrożenia związane z eksploatacją instalacji gazowych     485
  
  12. Kotły gazowe wodne i instalacje kotłowe     488
  
  12.1. Wymagania ogólne     488
  12.2. Podstawowe wiadomości o kotłach wodnych niskotemperaturowych     492
  12.2.1. Charakterystyka porównawcza różnych rodzajów kotłów    492
  12.2.2. Automatyka kotłów gazowych     495
  12.3. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych kotłów     505
  12.4. Instalacje kotłowe małej mocy     509
  12.4.1. Podstawowe wymagania techniczne     509
  12.4.2. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej     512
  12.5 Instalacje kotłowe o mocy cieplnej powyżej 60–2000 kW     513
  12.5.1. Warunki techniczne instalowania     513
  12.5.2. Kotłownie gazowe a zagrożenie wybuchem     515
  12.5.3. Usytuowanie kotła i prowadzenie przewodów technologicznych     516
  12.5.4. Przeponowe naczynia wzbiorcze     519
  12.6. Obliczanie wybranych parametrów pracy kotłowni gazowych    523
  12.7. Centrale cieplne     527
  12.7.1. Wprowadzenie     527
  12.7.2. Przykłady central cieplnych     528
  12.7.3. Wybrane układy hydrauliczne     530
  12.7.4. Centrale cieplne na dachach budynków     535
  12.8. Uruchamianie i użytkowanie instalacji kotłowych     538
  12.8.1. Wprowadzenie     538
  12.8.2. Przygotowanie do uruchomienia     539
  12.8.3. Uruchamianie kotłów z palnikami inżektorowymi     541
  12.8.4. Uruchamianie kotłów z palnikami nadmuchowymi     543
  12.8.5. Kontrola prawidłowości działania kotłowni     546
  12.8.6. Użytkowanie instalacji kotłowych     547
  
  13. Instalacje zbiornikowe gazu płynnego     551
  
  13.1. Wybrane właściwości fizyczne gazów płynnych     551
  13.1.1. Wprowadzenie     551
  13.1.2. Prężność par nasyconych i ciepło parowania     552
  13.1.3. Ciepło właściwe     555
  13.1.4. Gęstości właściwe w fazie parowej i płynnej     555
  13.1.5. Przeliczanie gęstości par gazu płynnego z warunków normalnych na ruchowe     557
  13.1.6. Objętości właściwe i współczynniki rozszerzalności objętościowej     557
  13.1.7. Temperatura krytyczna i ciśnienie krytyczne     559
  13.2. Warunki pracy zbiorników     560
  13.3. Wymagania techniczne dla zbiorników     562
  13.4. Zbiorniki naziemne     566
  13.5. Zbiorniki podziemne     569
  13.6. Armatura zbiorników gazu płynnego     570
  13.7. Odparowywanie gazu propanowego w zbiornikach w wyniku naturalnej wymiany ciepła z otoczeniem     578
  13.7.1. Wprowadzenie     578
  13.7.2. Odparowywanie propanu w zbiornikach naziemnych .    579
  13.7.3. Odparowywanie propanu w zbiornikach podziemnych    580
  13.8. Odparowywanie gazu płynnego w parownikach     582
  13.9. Projektowanie instalacji zbiornikowych     586
  13.9.1. Podstawowe wymagania projektowe i lokalizacyjne     586
  13.9.2. Strefy zagrożenia wybuchem     589
  13.9.3. Lokalne instalacje zbiornikowe     590
  13.9.4. Instalacje zbiornikowe grupowe     597
  13.10. Eksploatacja instalacji zbiornikowych     599
  13.11. Obliczanie instalacji gazu propanowego     601
  
  14. Przemysłowe instalacje gazowe     606
  
  14.1. Wprowadzenie     606
  14.2. Układy zasilania gazem zakładów przemysłowych     607
  14.3. Gazociągi wewnątrzzakładowe     610
  14.4. Przewody wewnętrzne gazowych instalacji przemysłowych     614
  14.5. Charakterystyka ogólna i wymagania techniczne palników przemysłowych     617
  14.6. Palniki inżektorowe     619
  14.7. Palniki nadmuchowe     622
  14.8. Urządzenia zabezpieczające i regulujące ścieżki gazowej palnika     623
  14.8.1. Wprowadzenie     623
  14.8.2. Filtry odpylające     624
  14.8.3. Reduktory ciśnienia     625
  14.8.4. Zawory elektromagnetyczne     627
  14.8.5. Presostaty ciśnienia powietrza i gazu     630
  14.8.6. Zawory zabezpieczenia termicznego     631
  14.9. Przykładowe schematy zasilania przemysłowych urządzeń gazowych     631
  14.9.1. Ścieżka gazowa pieca przemysłowego wysokotemperaturowego o ruchu ciągłym     631
  14.9.2. Ścieżki gazowe urządzeń o zmiennej mocy grzewczej    632
  14.9.3. Ścieżka gazowa dwustopniowa firmy Flama-Gaz     633
  14.9.4. Przykład montażu ścieżki gazowej wyposażonej w urządzenia firmy Körting     634
  14.9.5. Ścieżka gazowa w wykonaniu kompaktowym     636
  14.10. Obliczanie różnych parametrów technologicznych instalacji przemysłowych     637
  14.10.1. Dobór palnika nadmuchowego     637
  14.10.2. Obliczanie minimalnego ciśnienia gazu w gazociągu zasilającym instalację przemysłową     639
  14.10.3. Przeliczanie strumienia objętości gazu z warunków normalnych na ruchowe     641
  14.10.4. Obliczanie sprawności palnika nadmuchowego w zależności od ciśnienia powietrza atmosferycznego     643
  14.10.5. Obliczanie minimalnej średnicy i długości komory spalania dla palnika nadmuchowego wg firmy Riello     644
  
  15. Ogrzewanie gazem hal przemysłowych     646
  
  15.1. Wprowadzenie     646
  15.2. Gazowe nagrzewnice powietrza     649
  15.2.1. Wprowadzenie     649
  15.2.2. Przykłady rozwiązań technicznych nagrzewnic     653
  15.2.3. Instalowanie i uruchamianie nagrzewnic     658
  15.3. Obliczanie zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie obiektów halowych     661
  15.4. Ogrzewacze promiennikowe     662
  15.5. Promienniki rurowe     664
  15.5.1. Typy promienników rurowych     664
  15.5.2. Instalowanie promienników rurowych     672
  15.6. Promienniki panelowe (wysokotemperaturowe)     680
  
  16. Zastosowanie gazu ziemnego i biogazu do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła     683
  
  16.1. Wprowadzenie     683
  16.2. Kryteria celowości budowy urządzeń gospodarki skojarzonej     685
  16.3. Gospodarka skojarzona a Prawo energetyczne     690
  16.4. Agregaty prądowo-grzewcze napędzane silnikami gazowymi     691
  16.4.1. Wprowadzenie     691
  16.4.2. Ważniejsze elementy wyposażenia agregatów     693
  16.4.3. Przykłady agregatów prądowo-grzewczych     695
  16.5. Zespoły prądowo-grzewcze z turbinami gazowymi     699
  16.5.1. Wprowadzenie     699
  16.5.2. Zespół turbinowy gazowo-parowy     700
  16.5.3. Przykłady zastosowań małych zespołów turbinowych prądowo-grzewczych     702
  16.6. Lokalne sieci cieplne zasilane z zespołów prądowo-grzewczych    707
  16.7. Układy prądowo-grzewcze współpracujące ze źródłami energii odnawialnej     710
  16.7.1. Wprowadzenie     710
  16.7.2. Małe eketrociepłownie kogeneracyjne wyposażone w agregaty Vitobloc firmy Viessmann     712
  16.7.3. Lokalne elektrociepłownie kogeneracyjne i trójgeneracyjne firmy CES zasilane gazem     717
  16.7.4. Agregaty kogeneracyjne firmy Motorgas     719
  16.7.5. Agregaty kogeneracyjne średniej i dużej mocy firmy Tedom     720
  16.8. Właściwości biogazu     721
  16.9. Biogazownie rolnicze     723
  16.10. Pozyskiwanie biogazu w procesie oczyszczania ścieków     726
  16.11. Pozyskiwanie biogazu z wysypisk śmieci     728
  16.12. Magazynowanie gazu w biogazowni     729
  16.13. Zagrożenia wybuchem gazu w biogazowni     730
  
  17. Pomoce do projektowania     731
  
  17.1. Zasilanie miast i osiedli wiejskich z gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych     731
  17.1.1. Układy zasilania miast     731
  17.1.2. Zasilanie osiedli wiejskich     733
  17.2. Problemy właściwego doboru układów sieciowych     735
  17.3. Zależność przepustosowości gazociągu od jego średnicy     737
  17.4. Przykłady obliczeń wybranych parametrów rur     738
  17.5. Podstawowe wymagania dla stacji redukcyjnych     740
  17.6. Przykłady usytuowania urządzeń technologicznych w ciągach redukcyjnych     742
  17.6.1. Wymiarowanie jednociągowej stacji redukcyjnej I stopnia     742
  17.6.2. Schemat montażowy szafkowej stacji redukcyjnej II stopnia     743
  17.7. Stacje redukcyjne w wersji modułowej wg PGNiG SA     745
  17.8. Zasilanie zespołów budynków mieszkalnych     749
  17.9. Zaopatrywanie budynków w ciepło z gazowych kotłowni dachowych     752
  17.10. Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe instalacji gazowej w budynku średniowysokim     754
  17.11. Wentylacja higrosterowana w mieszkaniach wyposażonych w szczelne okna     756
  17.12. Kotły gazowe przepływowe z zamkniętą komorą spalania     766
  17.13. Kotły gazowe kondensacyjne przepływowe     774
  17.13.1. Wprowadzenie     774
  17.13.2. Analiza porównawcza rocznych kosztów zakupu paliwa     776
  17.13.3. Przykłady wybranych typów kotłów kondensacyjnych     779
  17.14. Systemy powietrzno-spalinowe kotłów z zamkniętą komorą spalania     783
  17.14.1. Systemy koncentryczne     783
  17.14.2. Systemy powietrzno-spalinowe w wersji rozdzielonej    787
  17.15. Współpraca kotłów gazowych z kolektorami słonecznymi     787
  17.15.1. Wprowadzenie     787
  17.15.2. Wskazówki instalowania kolektorów słonecznych .    789
  17.15.3. Budowa kolektorów słonecznych płaskich     790
  17.15.4. Budowa kolektorów słonecznych próżniowych     793
  17.16. Instalacje kotłowe współpracujące z systemami kolektorów słonecznych     795
  17.16.1. Instalacja dwusystemowa do podgrzewania ciepłej wody użytkowej     795
  17.16.2. Przykłady modernizacji instalacji kotłowych c.o. i c.w.u. z zastosowaniem wspomagania energią słoneczną     798
  17.16.3. Współpraca kotła gazowego c.o. i c.w.u. z instalacją solarną do podgrzewania c.w.u. i wody basenowej     800
  17.16.4. Pakiety solarne     801
  17.16.5. Schemat centrali cieplnej z podgrzewaniem wstępnym solarnym     802
  17.16.6. Obliczanie pojemności podgrzewacza zasobnikowego instalacji solarnej     804
  
  18. Przegląd wybranych przepisów techniczno-budowlanych     805
  
  18.1. Ustawa z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane     806
  18.2. Ustawa z 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne     807
  18.3. Ustawa z 17 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym     809
  18.4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 grudnia 2009 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamiania instalacji gazowych gazu ziemnego     812
  18.5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego     821
  18.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie     825
  18.7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów     826
  18.8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 lipca 2001 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe     827
  18.9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych     827
  18.10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 6 września 1999 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych     830
  18.11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie    832
  18.12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych     834
  18.13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego     837
  18.14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 23 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych     842
  18.15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe     843
  18.16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 października 2005 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie     845
  18.17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie     846
  
  Literatura     847
  
  A. Przepisy krajowe     847
  B. Normy Europejskie i Polskie Normy     851
  C. Normy Zakładowe (ZN-G) Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA     857
  D. Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa     859
  E. Dyrektywy i Rozporządzenia Unii Europejskiej     859
  F. Przepisy i normy niemieckie     860
  G. Materiały informacyjne producentów i dystrybutorów urządzeń     862
  H. Książki     876
  
  Skorowidz     880
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia