Kim jesteś politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce. Tom 2

Kim jesteś politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce. Tom 2

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

Książka jest kontynuacją pierwszego tomu zatytułowanego Kim jesteś, politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce i należy ją czytać łącznie z nim, stanowi bowiem jego rozwinięcie i uzupełnienie o dane empiryczne, uzyskane w wyniku badań sondażowych przeprowadzonych przy użyciu kwestionariusza ankiety. O ile zatem tom pierwszy był swoistym raportem na temat stanu dyscypliny w wymiarach: przed-miotowo-metodologicznym, instytucjonalno-historycznym oraz dydaktycznym, prezentując rozważania nad statusem naukowym politologii, historię refleksji nad polityką w Polsce oraz czynniki składające się na współczesną kondycję tej nauki, definiowanej głównie przez pryzmat tradycji akademickiej, z uwzględnieniem jej nauczania, kadry naukowej, programów oraz jakości kształcenia - o tyle tom drugi ma przedstawić wyobrażenia na temat tego kierunku studiów oraz dyscypliny obecne w świadomości osób tworzących szeroko pojęte środowisko politologiczne.

Jestem przekonany, że zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Krauz-Mozer stworzył oryginalne, starannie przygotowane pod względem metodologicznym i analitycznym opracowanie, które nie ma dotychczas odpowiednika w dziejach polskiej politologii. Badania potwierdziły część krytycznych opinii na temat stanu politologii, ale też ukazały bezzasadność wielu obiegowych ocen, jakie można znaleźć w Internecie i prasie. Wnioski, oceny i propozycje autorów będą zapewne przedmiotem dyskusji i kontrowersji w środowisku naukowym, ale taki jest między innymi cel prezentowanej książki.


Z recenzji prof. zw. dr. hab. Andrzeja W. JabłońskiegoWstęp do książki sugeruje, że jest ona rodzajem wewnątrzdyscyplinarnej diagnozy stanu politologii. Tymczasem wydaje się, że praca może być użyteczna nie tylko w praktyce akademickiej. Jej poznawcza i pragmatyczna wartość zyskuje dodatkowo dzięki komplementarności z poprzednio opublikowanym tomem pierwszym, razem z którym Czytelnik otrzymuje rozległe spektrum wiedzy o tym, co dzieje się w bardzo szczególnej nauce społecznej - politologii, pozostającej w bezpośredniej bliskości z wydarzeniami życia codziennego każdego z nas.


Z recenzji prof. zw. dr. hab. Krzysztofa Pałeckiego


Liczba stron318
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-3439-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     7
  
  1. Wprowadzenie     7
  
  2. Metodologia prowadzonych badań     12
  
  2.1. Kontekst podjęcia badań i ich cele     12
  2.2. Narzędzia badawcze i czas trwania badań     15
  2.3. Dobór próby     18
  
  3. Struktura książki i główne zagadnienia     25
  
  Rozdział I. Dlaczego politologia? Motywacje wyboru oraz popularność studiów politologicznych     27
  
  1. Motywacje wyboru studiów politologicznych     27
  1.1. Motywacje wyboru politologii absolwentów i studentów     31
  1.2. Motywacje wyboru politologii przez studentów w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych     40
  
  2. Atrakcyjność studiów politologicznych     47
  
  2.1. Atrakcyjność studiów politologicznych w opinii absolwentów     49
  2.2. Atrakcyjność studiów politologicznych w opinii studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych     57
  
  3. Wyobrażenia na temat przyczyn spadku zainteresowania kandydatów studiami politologicznymi     59
  
  Rozdział II. Jaka politologia? Struktura, wymagania i ocena programu studiów     65
  
  1. Wprowadzenie     65
  
  2. Struktura programu studiów politologicznych     66
  
  2.1. Programowe obszary tematyczne politologii w opinii absolwentów     66
  2.2. Programowe obszary tematyczne politologii w opinii studentów     73
  2.3. Programowe obszary tematyczne politologii w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych     78
  2.4. Charakter i zakres wiedzy na specjalizacjach     83
  
  3. Czynniki zwiększające zainteresowanie zajęciami     87
  
  3.1. Czynniki zwiększające zainteresowanie zajęciami w opinii absolwentów     87
  3.2. Czynniki zwiększające zainteresowanie zajęciami w opinii studentów     93
  3.3. Czynniki zwiększające zainteresowanie zajęciami w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych     97
  
  4. Ocena wymagań stawianych studiującym na kierunku politologia     100
  
  4.1. Poziom wymagań stawianych na politologii w opinii absolwentów     102
  4.2. Studenci o wymaganiach stawianych na politologii     108
  4.3. Opinie pracowników naukowo-dydaktycznych o wymaganiach wobec studentów     113
  4.4. Źródła wiedzy i metody przygotowań do zaliczenia przedmiotów     117
  
  5. Umiejętności studentów przyjmowanych na I rok studiów w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych     125
  
  6. Ocena programu, jego zgodności z oczekiwaniami i praktyczności     131
  
  6.1. Ocena programu studiów w opinii absolwentów     131
  6.2. Zgodność programu studiów z oczekiwaniami studentów     135
  6.3. Ocena praktyczności programu studiów     138
  
  Rozdział III. I co dalej, politologu? Ocena studiów politologicznych, możliwości zawodowe i zadowolenie z wyboru kierunku     145
  
  1. Wprowadzenie     145
  
  2. Czy warto studiować politologię? Ocena studiów politologicznych     146
  
  2.1. „I co ja z tego będę miał?”. Korzyści i wady ukończenia studiów politologicznych     146
  2.2. Politologia – pierwszy czy drugi wybór?     160
  2.3. Politologia? Jeszcze raz?     164
  
  3. Zawód – politolog? Możliwości kariery po studiach politologicznych     168
  
  3.1. Wprowadzenie     168
  3.2. „Zawody politologiczne” w świetle opinii absolwentów, studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych     170
  3.3. Wykształcenie politologiczne – atut na rynku pracy?     182
  
  Rozdział IV. Politolog, czyli kto? Badania politologiczne i samoidentyfikacja pracowników naukowo-dydaktycznych     195
  
  1. Wprowadzenie     195
  
  2. Co badasz, politologu? Obszary zainteresowań polskich politologów     197
  
  3. Jak badasz, politologu? Metody badawcze stosowane przez polskich politologów     212
  
  4. Kim jesteś, politologu? Samoidentyfikacja pracowników naukowo-dydaktycznych     216
  
  Rozdział V. Dokąd zmierzasz, politologio?     229
  
  1. Wprowadzenie     229
  
  2. Wyniki badań empirycznych – podsumowanie     232
  
  3. Przyszłość politologii – wyzwania i zagrożenia w świetle wprowadzania Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego     244
  
  4. Co dalej?     252
  
  Aneks I – Kwestionariusz badawczy dla absolwentów     271
  Aneks II – Kwestionariusz badawczy dla studentów     279
  Aneks III – Kwestionariusz badawczy dla pracowników naukowo-dydaktycznych     287
  
  Spis tabel, wykresów i rysunków     297
  Bibliografia     309
  Biogramy autorów     317
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia