Teoria rachunkowości. Podstawa nauk ekonomicznych

Teoria rachunkowości. Podstawa nauk ekonomicznych

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

28,35

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia prezentuje najnowsze dokonania w zakresie teorii kapitału w szerokim kontekście teorii rachunkowości i ekonomii, będące efektem wypracowania modelu kapitału uwzględniającego stałą ekonomiczną potencjalnego wzrostu i teoretyczne podstawy termodynamiki. Kapitał i praca przedstawione są w książce jako potencjalne i dynamiczne aspekty działania. Kapitał jest zdolnością do pracy, a praca transferem tej zdolności do obiektów pracy. Z modeli kapitału i pracy wynika fenomen samofinansowania pracy, co stwarza podstawy do nowej, bezdeficytowej i niskopodatkowej ekonomii.

Głębszą interpretację zyskały podstawowe zasady rachunkowości, w szczególności jej podstawowa tożsamość. Książka przedstawia m.in. zasady leżące u podstaw ekonomii, kategorię kapitału i naturę pracy wraz z modelami ich pomiaru, z pełnym uwzględnieniem fundamentalnych zasad kształtujących rzeczywistość ekonomiczną. Zaprezentowano genezę i istotę rachunkowości podwójnej, współczesną teorię sprawozdania finansowego, a także zagadnienie wartości godziwej i sposobów jej ustalania. Podjęto również problematykę harmonizacji i standaryzacji rachunkowości w świetle obowiązujących standardów rachunkowości będących wynikiem umiędzynarodowienia korporacji. Omówiono dokonania w zakresie teorii pomiaru kapitału ludzkiego i zaprezentowano model pomiaru kapitału ludzkiego wynikający z modelu ogólnego. Pochodną od modeli kapitału są modele płac godziwych szeroko zaprezentowane w książce. Przedmiotem rozważań uczyniono też rachunek kosztów postrzegany w aspekcie zasady minimalnego działania, podstawową teorię kursu walutowego uwzględniającą parytet produktywności pracy. Dokonano krytycznej analizy obowiązujących procedur translacji wartości ekonomicznych i zaproponowano metodę translacji wartości z uwzględnieniem parytetu produktywności pracy. Podjęto także zagadnienie analizy ekonomiczno-finansowej postrzeganej jako trzeci wymiar rachunkowości i zaproponowano rachunkową metodę przyczynowej analizy odchyleń.

Na podstawie wypracowanego modelu kapitału, opartego na właściwym zrozumieniu jego abstrakcyjnej natury, czyli triady kapitał – praca – pieniądze, przedstawiono propozycję nowej organizacji systemu ekonomicznego państwa, a zatem ekonomii bez deficytu budżetowego, kryzysowego bezrobocia i inflacji, o której pomyślności decyduje indywidualna odpowiedzialność i właściwe zarządzanie zasobami pracy. Rozważania poświęcono też rachunkowości jako czynnikowi sprawczemu porządku społeczno-ekonomicznego w zgodnej relacji z prawem respektującym fundamentalne zasady i osiągnięcia teoretyczne. Opracowanie kończy rozmowa o ekonomii i zagrożeniach związanych z akcesją Polski, kraju o jeszcze niskiej produktywności pracy, do strefy euro.


Liczba stron340
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN-13978-83-7252-648-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Rozdział 1. KATEGORIA KAPITAŁU I FUNDAMENTALNE ZASADY KSZTAŁTUJĄCE RZECZYWISTOŚĆ EKONOMICZNĄ    15
  1.1. O miejscu teorii rachunkowości wśród nauk    15
  1.2. Kontrowersje wokół teorii kapitału w naukach ekonomicznych    21
  1.3. Współczesna teoria kapitału i model jego wzrostu    22
  1.4. Łagodzenie kontrowersji. Co jest miarą kapitału?    30
  1.5. Sześć fundamentalnych zasad kształtujących rzeczywistość ekonomiczną    36
  1.6. Konsekwencje braku respektu wobec praw fundamentalnych    43
  Rozdział 2. DUALIZM KAPITAŁU I AKTYWÓW JAKO PODSTAWA RACHUNKOWOŚCI I EKONOMII    46
  2.1. Istota zasady dualizmu i podwójny zapis    46
  2.2. Zasada dualizmu w rachunkowości pracy    49
  2.3. Podwójny zapis w rachunkowości jednostek ekonomicznych    54
  2.4. Zasada dualizmu i rachunkowości podwójnej w ujęciu Y. Ijiriego    58
  2.5. Zasada dualizmu według R. Mattessicha    64
  2.6. Co wynika z teorii rachunkowości podwójnej dla ekonomii?    67
  2.7. Podsumowanie    68
  Rozdział 3. PODSTAWY TEORII SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO    70
  3.1. Rachunkowość w ujęciu ekonomicznej teorii informacji    70
  3.2. Cechy informacji sprawozdawczej    74
  3.3. Zasady zbilansowania korzyści i kosztów oraz „wiernego obrazu”    82
  3.4. Zasada zrozumiałości i użyteczności    84
  3.5. Zagadnienie obiektywności i wiarygodności informacji ze sprawozdań finansowych    95
  3.6. Pozostałe cechy informacji ze sprawozdań finansowych    101
  Rozdział 4. WARTOŚĆ GODZIWA A PROSPEKTYWNY CHARAKTER RACHUNKOWOŚCI    105
  4.1. Rachunkowość jako system informacyjny jednostki    106
  4.2. Pojęcie wartości godziwej i sposób jej ustalania    109
  4.3. Cechy jakościowe i orientacja czasowa informacji z rachunkowości    113
  4.4. Wartość godziwa w diagnozowaniu sytuacji kryzysowych    115
  4.5. Podsumowanie    118
  Rozdział 5. HARMONIZACJA I STANDARYZACJA RACHUNKOWOŚCI A PARADYGMAT WYCENY    120
  5.1. Rachunkowość jako międzynarodowy język biznesu    120
  5.2. Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości    127
  5.3. Naukowość rachunkowości    138
  5.4. Rachunkowość jako teoria pomiaru wielkości ekonomicznych    141
  5.5. Paradygmaty w rachunkowości    145
  5.6. Koszt historyczny a wycena w wartości godziwej    151
  5.7. Podsumowanie    154
  Rozdział 6. ROZWÓJ TEORII POMIARU KAPITAŁU LUDZKIEGO I GODZIWYCH WYNAGRODZEŃ    156
  6.1. Istota i pomiar kapitału ludzkiego    157
  6.2. Zasady opłacenia kapitału ludzkiego    164
  6.3. Pomiar i opłacenie kapitału ludzkiego pracownika naukowo-dydaktycznego    167
  6.4. Kapitał kreatywności i zasady jego pomiaru    173
  6.5. Rola rodziny w kształtowaniu kapitału ludzkiego    175
  6.6. Założenia systemu emerytalnego optymalnego pod względem dynamiki kapitału ludzkiego    177
  6.7. Wybrane obszary analizy efektywności instytucji rynku pracy    181
  6.8. Zapewnienie godziwych płac minimalnych jako podstawowa funkcja instytucji rynku pracy    184
  6.9. Wynagrodzenia premiowe    189
  6.10. Podsumowanie    193
  Rozdział 7. RACHUNEK KOSZTÓW JAKO NARZĘDZIE STEROWANIA EKONOMICZNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH    195
  7.1. Teoretyczne podstawy kategorii kosztu    195
  7.2. Rachunek kosztów w sterowaniu ekonomicznym    202
  7.3. Rozwój systemów rachunku kosztów    206
  Rozdział 8. TRANSLACJA WARTOŚCI EKONOMICZNYCH    219
  8.1. Pojęcie oraz dylematy translacji wartości    219
  8.2. Teorie kursów walutowych w translacji wartości – pragmatyka w wymianie międzynarodowej    223
  8.3. Teoria kursu walutowego oparta na parytecie produktywności pracy    225
  8.4. Praktyczne obszary translacji w porównaniach międzynarodowych    229
  8.5. Translacja wynagrodzeń    230
  8.6. Dylematy translacji w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej    238
  8.7. Procedury konwersji w świetle metody translacji opartej na produktywności pracy    240
  Rozdział 9. ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA JAKO TRZECI WYMIAR RACHUNKOWOŚCI    245
  9.1. System rachunkowości trójwymiarowej    245
  9.2. Propozycja metody rachunkowej analizy przyczynowej odchyleń    254
  9.3. Przykłady analizy czynników kształtujących stopę zwrotu z kapitału własnego    259
  Rozdział 10. RACHUNKOWOŚĆ PRACY JAKO PODSTAWA ORGANIZACJI GOSPODARKI    269
  10.1. Myśl ekonomiczna a stan gospodarki    269
  10.2. Triada abstrakcyjnych kategorii: kapitał – praca – pieniądze    273
  10.3. Realne ograniczenia sterowalności systemem ekonomiczno-społecznym    277
  10.4. O współczesnych poglądach na temat pieniędzy    282
  10.5. Równanie wymiany pieniędzy na produkty    288
  10.6. Samofinansowanie pracy. Idea nowej ekonomii    295
  Rozdział 11. RACHUNKOWOŚĆ JAKO SYSTEM NORMATYWNY    301
  11.1. Rachunkowość a idea ładu społecznego    301
  11.2. Prawo a rachunkowość – istota relacji    305
  11.3. Zasady rachunkowości jako szczególna postać normy prawnej    309
  11.4. Forma i zakres regulacji prawnych dotyczących rachunkowości    310
  11.5. Podsumowanie    312
  Zakończenie. Rozmowa o ekonomii i strefie euro    314
  Literatura    325
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia