Teoria rachunkowości. Podstawa nauk ekonomicznych

Teoria rachunkowości. Podstawa nauk ekonomicznych

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

28,35

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia prezentuje najnowsze dokonania w zakresie teorii kapitału w szerokim kontekście teorii rachunkowości i ekonomii, będące efektem wypracowania modelu kapitału uwzględniającego stałą ekonomiczną potencjalnego wzrostu i teoretyczne podstawy termodynamiki. Kapitał i praca przedstawione są w książce jako potencjalne i dynamiczne aspekty działania. Kapitał jest zdolnością do pracy, a praca transferem tej zdolności do obiektów pracy. Z modeli kapitału i pracy wynika fenomen samofinansowania pracy, co stwarza podstawy do nowej, bezdeficytowej i niskopodatkowej ekonomii.

Głębszą interpretację zyskały podstawowe zasady rachunkowości, w szczególności jej podstawowa tożsamość. Książka przedstawia m.in. zasady leżące u podstaw ekonomii, kategorię kapitału i naturę pracy wraz z modelami ich pomiaru, z pełnym uwzględnieniem fundamentalnych zasad kształtujących rzeczywistość ekonomiczną. Zaprezentowano genezę i istotę rachunkowości podwójnej, współczesną teorię sprawozdania finansowego, a także zagadnienie wartości godziwej i sposobów jej ustalania. Podjęto również problematykę harmonizacji i standaryzacji rachunkowości w świetle obowiązujących standardów rachunkowości będących wynikiem umiędzynarodowienia korporacji. Omówiono dokonania w zakresie teorii pomiaru kapitału ludzkiego i zaprezentowano model pomiaru kapitału ludzkiego wynikający z modelu ogólnego. Pochodną od modeli kapitału są modele płac godziwych szeroko zaprezentowane w książce. Przedmiotem rozważań uczyniono też rachunek kosztów postrzegany w aspekcie zasady minimalnego działania, podstawową teorię kursu walutowego uwzględniającą parytet produktywności pracy. Dokonano krytycznej analizy obowiązujących procedur translacji wartości ekonomicznych i zaproponowano metodę translacji wartości z uwzględnieniem parytetu produktywności pracy. Podjęto także zagadnienie analizy ekonomiczno-finansowej postrzeganej jako trzeci wymiar rachunkowości i zaproponowano rachunkową metodę przyczynowej analizy odchyleń.

Na podstawie wypracowanego modelu kapitału, opartego na właściwym zrozumieniu jego abstrakcyjnej natury, czyli triady kapitał – praca – pieniądze, przedstawiono propozycję nowej organizacji systemu ekonomicznego państwa, a zatem ekonomii bez deficytu budżetowego, kryzysowego bezrobocia i inflacji, o której pomyślności decyduje indywidualna odpowiedzialność i właściwe zarządzanie zasobami pracy. Rozważania poświęcono też rachunkowości jako czynnikowi sprawczemu porządku społeczno-ekonomicznego w zgodnej relacji z prawem respektującym fundamentalne zasady i osiągnięcia teoretyczne. Opracowanie kończy rozmowa o ekonomii i zagrożeniach związanych z akcesją Polski, kraju o jeszcze niskiej produktywności pracy, do strefy euro.


Liczba stron340
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN-13978-83-7252-648-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  Rozdział 1. KATEGORIA KAPITAŁU I FUNDAMENTALNE ZASADY KSZTAŁTUJĄCE RZECZYWISTOŚĆ EKONOMICZNĄ     15
  
  1.1. O miejscu teorii rachunkowości wśród nauk     15
  1.2. Kontrowersje wokół teorii kapitału w naukach ekonomicznych     21
  1.3. Współczesna teoria kapitału i model jego wzrostu     22
  1.4. Łagodzenie kontrowersji. Co jest miarą kapitału?     30
  1.5. Sześć fundamentalnych zasad kształtujących rzeczywistość ekonomiczną     36
  1.6. Konsekwencje braku respektu wobec praw fundamentalnych     43
  
  Rozdział 2. DUALIZM KAPITAŁU I AKTYWÓW JAKO PODSTAWA RACHUNKOWOŚCI I EKONOMII     46
  
  2.1. Istota zasady dualizmu i podwójny zapis     46
  2.2. Zasada dualizmu w rachunkowości pracy     49
  2.3. Podwójny zapis w rachunkowości jednostek ekonomicznych     54
  2.4. Zasada dualizmu i rachunkowości podwójnej w ujęciu Y. Ijiriego     58
  2.5. Zasada dualizmu według R. Mattessicha     64
  2.6. Co wynika z teorii rachunkowości podwójnej dla ekonomii?     67
  2.7. Podsumowanie     68
  
  Rozdział 3. PODSTAWY TEORII SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO     70
  
  3.1. Rachunkowość w ujęciu ekonomicznej teorii informacji     70
  3.2. Cechy informacji sprawozdawczej     74
  3.3. Zasady zbilansowania korzyści i kosztów oraz „wiernego obrazu”     82
  3.4. Zasada zrozumiałości i użyteczności     84
  3.5. Zagadnienie obiektywności i wiarygodności informacji ze sprawozdań finansowych     95
  3.6. Pozostałe cechy informacji ze sprawozdań finansowych     101
  
  Rozdział 4. WARTOŚĆ GODZIWA A PROSPEKTYWNY CHARAKTER RACHUNKOWOŚCI     105
  
  4.1. Rachunkowość jako system informacyjny jednostki     106
  4.2. Pojęcie wartości godziwej i sposób jej ustalania     109
  4.3. Cechy jakościowe i orientacja czasowa informacji z rachunkowości     113
  4.4. Wartość godziwa w diagnozowaniu sytuacji kryzysowych     115
  4.5. Podsumowanie     118
  
  Rozdział 5. HARMONIZACJA I STANDARYZACJA RACHUNKOWOŚCI A PARADYGMAT WYCENY     120
  
  5.1. Rachunkowość jako międzynarodowy język biznesu     120
  5.2. Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości     127
  5.3. Naukowość rachunkowości     138
  5.4. Rachunkowość jako teoria pomiaru wielkości ekonomicznych     141
  5.5. Paradygmaty w rachunkowości     145
  5.6. Koszt historyczny a wycena w wartości godziwej     151
  5.7. Podsumowanie     154
  
  Rozdział 6. ROZWÓJ TEORII POMIARU KAPITAŁU LUDZKIEGO I GODZIWYCH WYNAGRODZEŃ     156
  
  6.1. Istota i pomiar kapitału ludzkiego     157
  6.2. Zasady opłacenia kapitału ludzkiego     164
  6.3. Pomiar i opłacenie kapitału ludzkiego pracownika naukowo-dydaktycznego     167
  6.4. Kapitał kreatywności i zasady jego pomiaru     173
  6.5. Rola rodziny w kształtowaniu kapitału ludzkiego     175
  6.6. Założenia systemu emerytalnego optymalnego pod względem dynamiki kapitału ludzkiego     177
  6.7. Wybrane obszary analizy efektywności instytucji rynku pracy     181
  6.8. Zapewnienie godziwych płac minimalnych jako podstawowa funkcja instytucji rynku pracy     184
  6.9. Wynagrodzenia premiowe     189
  6.10. Podsumowanie     193
  
  Rozdział 7. RACHUNEK KOSZTÓW JAKO NARZĘDZIE STEROWANIA EKONOMICZNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH     195
  
  7.1. Teoretyczne podstawy kategorii kosztu     195
  7.2. Rachunek kosztów w sterowaniu ekonomicznym     202
  7.3. Rozwój systemów rachunku kosztów     206
  
  Rozdział 8. TRANSLACJA WARTOŚCI EKONOMICZNYCH     219
  
  8.1. Pojęcie oraz dylematy translacji wartości     219
  8.2. Teorie kursów walutowych w translacji wartości – pragmatyka w wymianie międzynarodowej     223
  8.3. Teoria kursu walutowego oparta na parytecie produktywności pracy     225
  8.4. Praktyczne obszary translacji w porównaniach międzynarodowych     229
  8.5. Translacja wynagrodzeń     230
  8.6. Dylematy translacji w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej     238
  8.7. Procedury konwersji w świetle metody translacji opartej na produktywności pracy     240
  
  Rozdział 9. ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA JAKO TRZECI WYMIAR RACHUNKOWOŚCI     245
  
  9.1. System rachunkowości trójwymiarowej     245
  9.2. Propozycja metody rachunkowej analizy przyczynowej odchyleń     254
  9.3. Przykłady analizy czynników kształtujących stopę zwrotu z kapitału własnego     259
  
  Rozdział 10. RACHUNKOWOŚĆ PRACY JAKO PODSTAWA ORGANIZACJI GOSPODARKI     269
  
  10.1. Myśl ekonomiczna a stan gospodarki     269
  10.2. Triada abstrakcyjnych kategorii: kapitał – praca – pieniądze     273
  10.3. Realne ograniczenia sterowalności systemem ekonomiczno-społecznym     277
  10.4. O współczesnych poglądach na temat pieniędzy     282
  10.5. Równanie wymiany pieniędzy na produkty     288
  10.6. Samofinansowanie pracy. Idea nowej ekonomii     295
  
  Rozdział 11. RACHUNKOWOŚĆ JAKO SYSTEM NORMATYWNY     301
  
  11.1. Rachunkowość a idea ładu społecznego     301
  11.2. Prawo a rachunkowość – istota relacji     305
  11.3. Zasady rachunkowości jako szczególna postać normy prawnej     309
  11.4. Forma i zakres regulacji prawnych dotyczących rachunkowości     310
  11.5. Podsumowanie     312
  
  Zakończenie. Rozmowa o ekonomii i strefie euro     314
  Literatura     325
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia