Zrównoważony rozwój - naturalny wybór

-40%

Zrównoważony rozwój - naturalny wybór

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

13,68  22,80

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

13,6822,80

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Koncepcja zrównoważonego rozwoju wydaje się najlepszym osiągalnym sposobem urządzenia współczesnego świata, dającym szansę trwałego i sprawiedliwego rozwoju ludzkiej społeczności zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. Jest podejściem holistycznym, integrującym materialne i niematerialne elementy ludzkiego życia i gospodarowania. Choć, jak zaznaczono w tytule książki, zrównoważony rozwój powinien być naturalnym wyborem każdego z nas, autorzy mają świadomość, że złożoność współczesnego świata wymaga podjęcia wysiłku poznawczego, aby lepiej rozumieć aspekty społeczne, przyrodnicze i ekonomiczne, które determinują rozwój oraz służące mu procesy decyzyjne.


Książka adresowana jest do szerokiego kręgu czytelników reprezentujących zwłaszcza środowisko akademickie i różne szczeble władzy. Może być także wykorzystywana jako literatura pomocna w zdobywaniu wiedzy o tym, jak podejmować działania w sferze planowania przestrzennego i rozwoju społeczno-gospodarczego zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Jest to tym istotniejsze, że pojęcie zrównoważonego rozwoju stało się niemal wszechobecne w ustawodawstwie Unii Europejskiej, skąd przenika do prawa krajowego i praktyki gospodarczej. Prawidłowe rozumienie kategorii zrównoważonego rozwoju jest zatem kluczowe także z uwagi na jego pragmatyczne znaczenie. Wątkiem przewodnim pracy są zagadnienia związane z wykorzystywaniem i ochroną środowiska przyrodniczego.


Liczba stron251
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-090-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  ROZDZIAŁ 1. IDEA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (Małgorzata Burchard-Dziubińska)    9
  1.1. Zrównoważony rozwój – wprowadzenie do problematyki    9
  1.2. Od raportu Brundtland do Rio +20    15
  1.3. Zrównoważony rozwój jako ład zintegrowany    22
  1.4. Mierzenie zrównoważonego rozwoju    23
  1.5. Rozwój zrównoważony w Unii Europejskiej    30
  Literatura    32
  ROZDZIAŁ 2. ŁAD PRZYRODNICZY (Agnieszka Rzeńca)    35
  2.1. Przyroda, środowisko przyrodnicze, zasoby naturalne    35
  2.1.1. Środowisko i jego funkcje    35
  2.1.2. Zasoby przyrody    40
  2.2. Kapitał przyrodniczy i jego ochrona    47
  2.2.1. Geneza i motywy ochrony kapitału przyrodniczego    48
  2.2.2. Współczesne trendy w ochronie przyrody/kapitału przyrodniczego    51
  2.3. Formy ochrony przyrody jako instrument ochrony kapitału przyrodniczego    59
  2.3.1. Krajowe formy ochrony przyrody    60
  2.3.2. Formy ochrony przyrody w wybranych krajach UE    65
  2.3.3. Międzynarodowe sieci obszarów chronionych    67
  Literatura    72
  ROZDZIAŁ 3. ŁAD PRZESTRZENNY (Dominik Drzazga)    77
  3.1. Równoważenie rozwoju w wymiarze przestrzennym (terytorialnym) – współczesne problemy i wyzwania    77
  3.1.1. Przestrzeń i terytorium    79
  3.1.2. Pojęcie ładu przestrzennego    81
  3.1.3. Istota ładu przestrzennego. Przestrzenna integracja ładów cząstkowych w koncepcji zrównoważonego rozwoju    82
  3.2. Koncepcje ładu przestrzennego miast i systemów osadniczych    85
  3.2.1. Modele „zrównoważonego” rozwoju przestrzennego obszarów zurbanizowanych    86
  3.2.2. Środowisko przyrodnicze w kształtowaniu rozwoju przestrzennego w ujęciu ponadlokalnym (wielkoprzestrzennym)    97
  3.3. Rewitalizacja jako narzędzie polityki reurbanizacji    101
  3.4. Wskaźniki ładu przestrzennego (zrównoważonego rozwoju przestrzennego)    104
  Literatura    107
  ROZDZIAŁ 4. ŁAD GOSPODARCZY (Małgorzata Burchard-Dziubińska)    109
  4.1. Ład gospodarczy – ujęcie makroekonomiczne i sektorowe    109
  4.1.1. Trwałość rozwoju    109
  4.1.2. Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi    121
  4.2. Ład gospodarczy – ujęcie mikroekonomiczne    124
  4.2.1. Zrównoważona produkcja    124
  4.2.2. Prawa człowieka    125
  4.2.3. Ochrona własności intelektualnej    126
  4.2.4. Wykorzystywanie środowiska przyrodniczego    128
  4.2.5. Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na zarządzanie przedsiębiorstwem    135
  4.2.6. Zrównoważona konsumpcja    143
  4.3. Rola państwa w budowaniu ładu gospodarczego    146
  4.3.1. Rozwój „zielonej” gospodarki    148
  Literatura    151
  ROZDZIAŁ 5. ŁAD SPOŁECZNY (Małgorzata Burchard-Dziubińska)    155
  5.1. Definiowanie ładu społecznego    155
  5.2. Świadomość ekologiczna społeczeństwa w ładzie zintegrowanym    156
  5.3. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego    157
  5.4. Zdrowie środowiskowe jako element ładu społecznego    161
  5.5. Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju    165
  5.6. Homo oeconomicus v. homo sustinens    166
  5.7. Wskaźniki ładu społecznego    169
  Literatura    171
  ROZDZIAŁ 6. ŁAD INSTYTUCJONALNY    173
  6.1. Instytucje w budowaniu zrównoważonego rozwoju (Małgorzata Burchard-Dziubińska)    173
  6.2. Popyt i podaż instytucji na rzecz zrównoważonego rozwoju (Małgorzata Burchard-Dziubińska)    174
  6.3. Prawne podstawy zrównoważonego rozwoju (Małgorzata Burchard-Dziubińska)    177
  6.4. Instytucjonalne aspekty ochrony kapitału przyrodniczego (Agnieszka Rzeńca)    182
  6.4.1. Regulacje prawne a ochrona kapitału przyrodniczego    182
  6.4.2. Administracja publiczna i jej rola w stymulowaniu zrównoważonego rozwoju    184
  6.4.3. Rola samorządów terytorialnych w kreowaniu zrównoważonego rozwoju    187
  6.4.4. Ochrona kapitału przyrodniczego w gminie    190
  6.4.5. Organy i służby ochrony przyrody    193
  6.4.6. Klasyfikacja i przegląd wybranych instrumentów ochrony kapitału przyrodniczego    197
  6.5. Instytucjonalne aspekty kształtowania ładu przestrzennego (Dominik Drzazga)    203
  6.5.1. Rola polityki przestrzennej w osiąganiu spójności terytorialnej    204
  6.5.2. Polityka i planowanie zagospodarowania przestrzennego w procesie zintegrowanego zarządzania rozwojem jednostek terytorialnych    208
  6.5.3. Istota planowania przestrzennego    212
  6.5.4. Funkcje, cechy i zasady planowania przestrzennego    214
  6.5.5. Hierarchiczność planowania    224
  6.5.6. Elementy planu i typologia aktów planowania przestrzennego    229
  6.5.7. Międzynarodowe inicjatywy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego    232
  Literatura    240
  Zakończenie    245
  Spis rysunków    249
  Spis tabel    251
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia