Feynmana wykłady z fizyki. Tom 2.2. Elektrodynamika, fizyka ośrodków ciągłych

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

85,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 85,00 zł  


85,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Słynny podręcznik, pierwotnie przeznaczony dla studentów Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego, następnie przekształcony przez współpracowników autora, Roberta B. Leightona i Matthew Sandsa, w najbardziej niezwykły podręcznik fizyki, jaki został kiedykolwiek napisany. Jego oryginalność polega nie tylko na nietradycyjnym doborze materiału i niekonwencjonalnym porządku jego wyłożenia. Począwszy od praw Newtona, przez szczególną teorię względności, optykę, mechanikę statystyczną i termodynamikę wykłady te są pomnikiem jasności wykładu oraz głębokiej intuicji i gruntownej znajomości zagadnienia. Autor ukazuje fizykę niejako in statu nascendi, wciąga czytelnika w odkrywanie prawidłowości rządzących przyrodą. Na kartach książki Feynmana fizyka przestaje być zbiorem praw o bloczkach, dźwigniach i pryzmatach, a staje się tym, czym jest w rzeczywistości – fascynującą opowieścią o pięknie praw przyrody.


Ta książka to rodzaj podstawowego przewodnika po fizyce dla studentów fizyki i dziedzin pokrewnych, nauczycieli i pracowników naukowych, dla wszystkich interesujących się fizyką.


Obecne, nowe wydanie milenijne oferuje lepszą typografię, rysunki, skorowidze oraz poprawki autoryzowane przez Kalifornijski Instytut Technologiczny (szczegóły można znaleźć na stronie www.feynmanlectures.info).


Richard P. Feynman był profesorem fizyki w Kalifornijskim Instytucie Technologicznym od 1951 do 1988 roku. W 1965 roku otrzymał Nagrodę Nobla za wkład w rozwój elektrodynamiki kwantowej. Dzięki swoim popularnym książkom stał się jedną z najbardziej lubianych postaci XX stulecia.


Robert B. Leighton był fizykiem i astronomem, cenionym wykładowcą i autorem podręczników, wieloletnim profesorem Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego.


Matthew Sands był profesorem Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego, zastępcą dyrektora Stanford Accelerator Center i prorektorem do spraw nauki Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz. Stanął na czele programu reform studiów licencjackich w Kalifornijskim Instytucie Technologicznym i doprowadził do powstania Feynmana wykładów z fizyki.


Rok wydania2014
Liczba stron420
KategoriaElektrodynamika
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-22161-4
Numer wydania6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis rzeczy części 1 tomu II IX
  
  22. Obwody prądu zmiennego     1
  
  22.1 Oporności pozorne     1
  22.2 Generatory     7
  22.3 Sieć elementów doskonałych; prawa Kirchhoffa     10
  22.4 Obwody zastępcze     15
  22.5 Energia     16
  22.6 Obwód łańcuchowy     18
  22.7 Filtry     20
  22.8 Inne elementy obwodu     24
  
  23. Rezonatory wnękowe     27
  
  23.1 Rzeczywiste elementy obwodu     27
  23.2 Kondensator przy wielkich częstościach     29
  23.3 Wnęka rezonansowa     35
  23.4 Typy drgań w rezonatorach wnękowych     39
  23.5 Wnęki a obwody rezonansowe     41
  
  24. Falowody     43
  
  24.1 Linia przesyłowa     43
  24.2 Falowód prostokątny     47
  24.3 Częstość graniczna     50
  24.4 Prędkość fal prowadzonych     52
  24.5 Obserwacja fal prowadzonych     53
  24.6 Montaż falowodów     54
  24.7 Typy drgań w falowodzie (mody)     56
  24.8 Inny sposób patrzenia na fale prowadzone     57
  
  25. Elektrodynamika w zapisie relatywistycznym     61
  
  25.1 Czterowektory     61
  25.2 Iloczyn skalarny     64
  25.3 Gradient czterowymiarowy     68
  25.4 Elektrodynamika w zapisie czterowymiarowym     72
  25.5 Czteropotencjał poruszającego się ładunku     73
  25.6 Niezmienniczość równań elektrodynamiki     74
  
  26. Lorentzowskie transformacje pól     77
  
  26.1 Czteropotencjał poruszającego się ładunku     77
  26.2 Pola ładunku punktowego poruszającego się ze stałą prędkością     79
  26.3 Relatywistyczna transformacja pól     83
  26.4 Równania ruchu w zapisie relatywistycznym     91
  
  27. Energia i pęd pola     96
  
  27.1 Lokalna zasada zachowania     96
  27.2 Zasada zachowania energii i elektromagnetyzm     98
  27.3 Gęstość energii i strumień energii w polu elektromagnetycznym     100
  27.4 Niejednoznaczność w energii pola     104
  27.5 Przykłady strumienia energii     105
  27.6 Pęd pola     108
  
  28. Masa elektromagnetyczna     113
  
  28.1 Energia pola dla ładunku punktowego     113
  28.2 Pęd pola poruszającego się ładunku     115
  28.3 Masa elektromagnetyczna     116
  28.4 Siła, z jaką elektron działa sam na siebie     118
  28.5 Próby zmodyfikowania teorii Maxwella     121
  28.6 Pole sił jądrowych     130
  
  29. Ruch ładunków w polach elektrycznych i magnetycznych     133
  
  29.1 Ruch w jednorodnym polu elektrycznym lub w jednorodnym polu magnetycznym     133
  29.2 Analiza pędu     134
  29.3 Soczewka elektrostatyczna     136
  29.4 Soczewka magnetyczna     137
  29.5 Mikroskop elektronowy     137
  29.6 Pola prowadzące w akceleratorze     139
  29.7 Ogniskowanie metodą zmiennego gradientu     141
  29.8 Ruch w skrzyżowanych polach elektrycznych i magnetycznych     143
  
  30. Wewnętrzna geometria kryształów     144
  
  30.1 Wewnętrzna geometria kryształów     144
  30.2 Wiązania chemiczne w kryształach     146
  30.3 Wzrost kryształów     148
  30.4 Sieci krystaliczne     148
  30.5 Symetria w dwóch wymiarach     150
  30.6 Symetrie w trzech wymiarach     152
  30.7 Wytrzymałość metali     154
  30.8 Dyslokacje i wzrost kryształów     155
  30.9 Model kryształu Bragga i Nye’a     156
  Bibliografia     164
  
  31. Tensory     165
  
  31.1 Tensor polaryzowalności dielektrycznej     165
  31.2 Przekształcanie składowych tensora     168
  31.3 Elipsoida energii     169
  31.4 Inne przykłady tensorów; tensor bezwładności     173
  31.5 Iloczyn wektorowy     175
  31.6 Tensor naprężeń     176
  31.7 Tensory wyższego rzędu     180
  31.8 Czterotensor pędu elektromagnetycznego     182
  
  32. Współczynnik załamania substancji gęstych     185
  
  32.1 Polaryzacja metali     185
  32.2 Równania Maxwella dla dielektryka     188
  32.3 Fale w dielektryku     191
  32.4 Zespolony współczynnik załamania     195
  32.5 Współczynnik załamania mieszaniny     196
  32.6 Fale w metalach     198
  32.7 Przybliżenia małej i wielkiej częstości; głębokość naskórkowa i częstość plazmowa     200
  
  33. Odbicie od powierzchni     204
  
  33.1 Odbicie i załamanie światła     204
  33.2 Fale w substancjach gęstych     205
  33.3 Warunki graniczne     208
  33.4 Fale odbite i załamane     213
  33.5 Odbicie od metali     218
  33.6 Całkowite odbicie wewnętrzne     219
  
  34. Magnetyzm materii     222
  
  34.1 Diamagnetyzm i paramagnetyzm     222
  34.2 Momenty magnetyczne i moment pędu     225
  34.3 Precesja atomowych momentów magnetycznych     227
  34.4 Diamagnetyzm     229
  34.5 Twierdzenie Larmora     231
  34.6 Fizyka klasyczna nie daje ani diamagnetyzmu, ani paramagnetyzmu     232
  34.7 Moment pędu w mechanice kwantowej     234
  34.8 Energia magnetyczna atomów     238
  
  35. Paramagnetyzm i rezonans magnetyczny     240
  
  35.1 Skwantowane stany magnetyczne     240
  35.2 Doświadczenie Sterna–Gerlacha     242
  35.3 Metoda wiązek molekularnych Rabiego     244
  35.4 Paramagnetyzm elementu objętości substancji     248
  35.5 Oziębienie przez rozmagnesowanie adiabatyczne     253
  35.6 Magnetyczny rezonans jądrowy     254
  
  36. Ferromagnetyzm     258
  
  36.1 Prądy namagnesowania     258
  36.2 Pole H     265
  36.3 Krzywa namagnesowania     266
  36.4 Indukcyjność cewki z rdzeniem żelaznym     269
  36.5 Elektromagnesy     271
  36.6 Namagnesowanie spontaniczne     273
  
  37. Substancje magnetyczne     281
  
  37.1 Istota ferromagnetyzmu     281
  37.2 Własności termodynamiczne     287
  37.3 Krzywa histerezy     288
  37.4 Materiały ferromagnetyczne     295
  37.5 Nadzwyczajne materiały magnetyczne     297
  
  38. Sprężystość     302
  
  38.1 Prawo Hooke’a     302
  38.2 Odkształcenia jednorodne     304
  38.3 Skręcanie pręta; fale ścinania     309
  38.4 Ugięcie belki     313
  38.5 Wyboczenie     316
  
  39. Ośrodki sprężyste     319
  
  39.1 Tensor odkształceń     319
  39.2 Tensor sprężystości     323
  39.3 Ruchy w ciele sprężystym     326
  39.4 Zachowanie niesprężyste     330
  39.5 Obliczanie stałych sprężystości     333
  
  40. Przepływ „suchej wody”     339
  
  40.1 Hydrostatyka     339
  40.2 Równania ruchu     341
  40.3 Przepływ ustalony – twierdzenie Bernoulliego     346
  40.4 Krążenie     351
  40.5 Linie wiru     353
  
  41. Przepływ „mokrej wody”     356
  
  41.1 Lepkość     356
  41.2 Przepływ lepki     360
  41.3 Liczba Reynoldsa     362
  41.4 Opływ walca kołowego     365
  41.5 Granica lepkości zerowej     367
  41.6 „Przepływ wstęgowy”     368
  
  42. Przestrzenie zakrzywione     372
  
  42.1 Przykłady dwuwymiarowych przestrzeni zakrzywionych     372
  42.2 Krzywizna w przestrzeni trójwymiarowej     379
  42.3 Nasza przestrzeń jest zakrzywiona     381
  42.4 Geometria czasoprzestrzeni     384
  42.5 Grawitacja i zasada równoważności     385
  42.6 Rytm zegarów w polu grawitacyjnym     386
  42.7 Krzywizna czasoprzestrzeni     390
  42.8 Ruch w czasoprzestrzeni zakrzywionej     391
  42.9 Einsteinowska teoria grawitacji     394
  
  Wykaz oznaczeń     397
  Skorowidz nazwisk     401
  Skorowidz rzeczowy     403
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia