Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń.


Rok wydania2011
Liczba stron329
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaŁódzkie Towarzystwo Naukowe
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Sławomir GALA, W setną rocznicę urodzin Profesora Karola Dejny ..............................    5
  – In the centenary of the birth of Professor Karol Dejna ..............................    7
  
  Edward BREZA, Nazwiska typu Amberg, Andag ....    9
  – The surnames of type Amberg, Andag ..........    17
  
  Stanisław DUBISZ, Uwarunkowania ewolucji odmian komunikacyjno-stylowych w dziejach polszczyzny ..19
  – The characteristics of the evolution of communicative-stylistic variants
  in the history of Polish language .....    32
  
  Stanisław GAJDA, Językowy tygiel współczesności     33
  – Language melting pot of the present times     41
  
  Artur GAŁKOWSKI, Włoszczyzna w polszczyźnie – italianizmy w polskiej leksyce
  apelatywnej i proprialnej ...........    43
  – Italian in Polish. Italianisms in appellative and proprial lexis of Polish ..................    55
  
  Kwiryna HANDKE, Polszczyzna codzienna – geneza i czynniki stabilizujące .............    57
  – The language of everyday Polish communication – genesis and the control factors .........    66
  
  Irena JAROS, Wpływ polszczyzny ogólnej na system słowotwórczy gwar (na przykładzie nazw środków czynności) .......    69
  – The influence of general Polish language on derivational system of dialects
  (based on examples of names of manners of action) .................................    80
  
  Elżbieta KONIUSZ, Wokół regionalnego słownictwa z Polesia w utworach Franciszka Wysłoucha .....    81
  – On the Polesian regional vocabulary in the works of Franciszek Wysłouch ..............    97
  
  Krzysztof KOSECKI, On metaphor-based and metonymy-based borrowings from English and German into Polish youth slang ............    99
  – Metafora i metonimia w angielskich i niemieckich zapożyczeniach w polskim slangu młodzieżowym .    108
  
  Halina KUREK, Przykład idzie z góry, czyli o „odfleksyjnianiu” imion i nazwisk w szkole ...    109
  – The example comes from above – the process of non-flectioning names and surnames at school ..................    117
  
  Галина КУТЫРЁВА-ЧУБАЛЯ, Польская песня в Беларуси: бытование, межъязыковые и стилевые аттракции ...........    119
  – Polish songs in Belarus: presence, interlingual and stylistic attractions ..................    129
  
  Michał ŁESIÓW, Ukraińskie ślady językowe w Naszym weselu Pauliny Hołyszowej spod Chełma ....    131
  – Ukrainian linguistic traces in Nasze wesele by Paulina Hołyszowa of the vicinity of Chełm .    143
  
  Witold MAŃCZAK, Kontrakcja samogłosek w języku polskim i słowackim ..............    145
  – Vowel contraction in Polish and Slovak .....    151
  
  Robert MRÓZEK, Dawne i współczesne determinanty zmian interferencyjnych na obszarze polsko-czeskiego pogranicza językowego .....    153
  – Former and current determinants of interferential changes in the area
  of Polish-Czech linguistic borderlands .............    159
  
  Bożena OSTROMĘCKA-FRĄCZAK, Leksyka innosłowiańska w słownikach
  słoweńskich na przestrzeni wieków ............    161
  – Other Slavic vocabulary in Slovene dictionaries throughout the centuries ..............    177
  
  Dorota Krystyna REMBISZEWSKA, Wpływ niemieckich zdań Georga Wenkerana ich polskie tłumaczenia w ankietach do ogólnoniemieckiego atlasu
  dialektologicznego ..............    179
  – The influence of Georg Wenker’s german sentences on their Polish translations
  in the survey for the all-German dialectological atlas ...................    188
  
  Janusz SIATKOWSKI, Mieszanie nazw dla ‘powiek’, ‘rzęs’ i ‘brwi’ w dialektach słowiańskich ..    189
  – Confusing names of ‘eyelids’, ‘eyelashes’ and ‘eyebrows’ in Slavonic dialects .....    198
  
  Teresa SKUBALANKA, Styl poetycki jako odmiana języka narodowego ..................    199
  – Poetic style as a variety of national language ..............................    210
  
  Jerzy STARNAWSKI, Językoznawca polski w anegdocie ...........................................    211
  – The Polish linguist in anecdote ......    232
  
  Евгений СТЕФАНСКИЙ, Семиотика ритуала и ее отражение в славянских языках (на материале концепта «черта») ....................    233
  – Semiotics of ritual and its reflection in Slavonic languages (based on
  the concept “boundary”) ...............    243
  
  Krystyna SZCZEŚNIAK, Obraz ludowego lekarowania na Białorusi w świetle badań dialektologa i etnolingwisty ...    245
  – The image of folk medicine (lekarowanie) in Belarus in light of dialectalogical
  and ethnolinquistic studies ......    259
  
  Hanna TABORSKA, Sufiksy -izna i -ota jako znamiona odrębności językowej
  w formowanym współcześnie kaszubskim języku literackim ..................................    261
  – Suffixes -izna and -ota as the manifestations of linguistic separateness
  and autonomy in the currently developing Cassubian literary language ..................    270
  
  Stefan WARCHOŁ, Znaczenie Dejnowskiego pojęcia „struktura językowa gwary”
  w badaniach interferencji językowych na polsko-ukraińskim pograniczu ...............    271
  – The meaning of Dejna’s concept of “linguistic structure of dialect” in studies
  on linguistic interferences on the Polish-Ukrainian borderland ...............................    281
  
  Микола ВЕРБОВИЙ, Фонетичні процеси у говірці села Лозоватка криворізького
  району дніпропетровської області ..........    283
  – The phonetical processes in the subdialect of Lozovatka village in Kryvyi Rih
  district of Dnipropetrovsk region .......    295
  
  Krzysztof Tomasz WITCZAK, Słowa wulgarne w języku ausrańskim w zestawieniu z wulgaryzmami języka polskiego ...    297
  – Vulgarisms in the „Ausranian” language in confrontation with the vulgar Polish
  expressions ..........................    313
  
  Maria WITKOWSKA-GUTKOWSKA, Bohemizmy w zaolziańskim
  „Głosie Ludu” .........................    315
  – Czech borrowings in Trans-Olza „Głos Ludu” ..    322
  
  Wiesław WITKOWSKI, Nowa próba wyjaśnienia genezy sufiksu -izna ......................    323
  – The new attempt at explain the origin of the suffix -izna ...............    325
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia