Rozprawy Komisji Językowej ŁTN t. LVII

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

36,75

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

36,75

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń.


Liczba stron329
WydawcaŁódzkie Towarzystwo Naukowe
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Sławomir GALA, W setną rocznicę urodzin Profesora Karola Dejny ..............................    5
  – In the centenary of the birth of Professor Karol Dejna ..............................    7
  Edward BREZA, Nazwiska typu Amberg, Andag ....    9
  – The surnames of type Amberg, Andag ..........    17
  Stanisław DUBISZ, Uwarunkowania ewolucji odmian komunikacyjno-stylowych w dziejach polszczyzny ..   19
  in the history of Polish language .....    32
  Stanisław GAJDA, Językowy tygiel współczesności    33
  – Language melting pot of the present times    41
  apelatywnej i proprialnej ...........    43
  – Italian in Polish. Italianisms in appellative and proprial lexis of Polish ..................    55
  Kwiryna HANDKE, Polszczyzna codzienna – geneza i czynniki stabilizujące .............    57
  – The language of everyday Polish communication – genesis and the control factors .........    66
  Irena JAROS, Wpływ polszczyzny ogólnej na system słowotwórczy gwar (na przykładzie nazw środków czynności) .......    69
  (based on examples of names of manners of action) .................................    80
  Elżbieta KONIUSZ, Wokół regionalnego słownictwa z Polesia w utworach Franciszka Wysłoucha .....    81
  – On the Polesian regional vocabulary in the works of Franciszek Wysłouch ..............    97
  Krzysztof KOSECKI, On metaphor-based and metonymy-based borrowings from English and German into Polish youth slang ............    99
  – Metafora i metonimia w angielskich i niemieckich zapożyczeniach w polskim slangu młodzieżowym .    108
  Halina KUREK, Przykład idzie z góry, czyli o „odfleksyjnianiu” imion i nazwisk w szkole ...    109
  – The example comes from above – the process of non-flectioning names and surnames at school ..................    117
  Галина КУТЫРЁВА-ЧУБАЛЯ, Польская песня в Беларуси: бытование, межъязыковые и стилевые аттракции ...........    119
  – Polish songs in Belarus: presence, interlingual and stylistic attractions ..................    129
  Michał ŁESIÓW, Ukraińskie ślady językowe w Naszym weselu Pauliny Hołyszowej spod Chełma ....    131
  – Ukrainian linguistic traces in Nasze wesele by Paulina Hołyszowa of the vicinity of Chełm .    143
  Witold MAŃCZAK, Kontrakcja samogłosek w języku polskim i słowackim ..............    145
  – Vowel contraction in Polish and Slovak .....    151
  Robert MRÓZEK, Dawne i współczesne determinanty zmian interferencyjnych na obszarze polsko-czeskiego pogranicza językowego .....    153
  of Polish-Czech linguistic borderlands .............    159
  słoweńskich na przestrzeni wieków ............    161
  – Other Slavic vocabulary in Slovene dictionaries throughout the centuries ..............    177
  dialektologicznego ..............    179
  in the survey for the all-German dialectological atlas ...................    188
  Janusz SIATKOWSKI, Mieszanie nazw dla ‘powiek’, ‘rzęs’ i ‘brwi’ w dialektach słowiańskich ..    189
  – Confusing names of ‘eyelids’, ‘eyelashes’ and ‘eyebrows’ in Slavonic dialects .....    198
  Teresa SKUBALANKA, Styl poetycki jako odmiana języka narodowego ..................    199
  – Poetic style as a variety of national language ..............................    210
  Jerzy STARNAWSKI, Językoznawca polski w anegdocie ...........................................    211
  – The Polish linguist in anecdote ......    232
  Евгений СТЕФАНСКИЙ, Семиотика ритуала и ее отражение в славянских языках (на материале концепта «черта») ....................    233
  the concept “boundary”) ...............    243
  Krystyna SZCZEŚNIAK, Obraz ludowego lekarowania na Białorusi w świetle badań dialektologa i etnolingwisty ...    245
  and ethnolinquistic studies ......    259
  w formowanym współcześnie kaszubskim języku literackim ..................................    261
  and autonomy in the currently developing Cassubian literary language ..................    270
  w badaniach interferencji językowych na polsko-ukraińskim pograniczu ...............    271
  on linguistic interferences on the Polish-Ukrainian borderland ...............................    281
  району дніпропетровської області ..........    283
  district of Dnipropetrovsk region .......    295
  Krzysztof Tomasz WITCZAK, Słowa wulgarne w języku ausrańskim w zestawieniu z wulgaryzmami języka polskiego ...    297
  expressions ..........................    313
  „Głosie Ludu” .........................    315
  – Czech borrowings in Trans-Olza „Głos Ludu” ..    322
  Wiesław WITKOWSKI, Nowa próba wyjaśnienia genezy sufiksu -izna ......................    323
  – The new attempt at explain the origin of the suffix -izna ...............    325
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia