Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie

Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie

1 opinia

Format:

ibuk

Analizując doświadczenia najbardziej rozwiniętych regionów na świecie, można dostrzec kształtowanie się w ich ramach specyficznych struktur społeczno- -gospodarczych określanych jako klastry czy grona, które w decydującym stopniu mogą się przyczyniać do podnoszenia regionalnej konkurencyjności i w konsekwencji wysokiej dynamiki wzrostu.
Klastry są fenomenem globalnym, tzn. występują nie tylko w krajach wysoko rozwiniętych. Funkcjonowanie struktur klastrowych zostało zaobserwowane w wielu krajach świata. Klastry powstają właściwie we wszystkich sektorach gospodarki. Ich obecność nie ogranicza się tylko do sektorów przemysłu przetwórczego. Występują równie dobrze w usługach, w sektorach wysokich technologii, jak i sektorach tradycyjnych. Charakteryzują się także różnym poziomem innowacyjności i zaawansowania technologicznego, a tym samym różnymi perspektywami oraz strategiami rozwoju.


Liczba stron438
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-797-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz stosowanych skrótów    7
  Wstęp    9
  
  Rozdział I. Struktury klastrowe - źródła powstawania i zasady funkcjonowania    21
  
  1. Wprowadzenie    21
  2. Geneza koncepcji struktur typu klastrowego    22
  3. Pojęcie i cechy struktur klastrowych    25
  3.1. Klaster    25
  3.2. Inicjatywa klastrowa    30
  3.3. Koordynator/animator klastra    31
  4. Klaster jako forma struktury sieciowej    32
  5. Uwarunkowania i mechanizm powstawania klastrów    36
  6. Kooperencja w klastrach    42
  7. Typologia modeli klastrów    46
  8. Atuty i słabości struktur klastrowych    51
  9. Doświadczenia w zakresie rozwoju struktur klastrowych    61
  9.1. Rozwój klastrów w krajach Unii Europejskiej i w innych państwach    61
  9.2. Rozwój klastrów w Polsce    68
  10. Podsumowanie    71
  
  Rozdział II. Regionalne aspekty rozwoju struktur klastrowych    77
  
  1. Wprowadzenie    77
  2. Pojęcie regionu i rozwoju regionalnego    79
  3. Czynniki rozwoju regionalnego    84
  3.1. Rozwój regionalny a koncepcja potrójnej heliksy    91
  4. Konkurencyjność i tworzenie przewag konkurencyjnych regionu    93
  5. System logistyczny regionu oparty na koncepcji klastrów    100
  6. Konkurencyjność regionu a klastry    102
  7. Klastry jako potencjał rozwojowy regionu    105
  8. Polityka rozwoju oparta na klastrach i jej modele    112
  9. Wspieranie rozwoju klastrów w świetle badań i dokumentów rządowych    120
  10. Rola sektora publicznego    125
  11. Rozwój klastrów a specjalne strefy ekonomiczne    129
  12. Podsumowanie    134
  
  Rozdział III. Specyfika rozwoju struktur klastrowych    139
  
  1. Wprowadzenie    139
  2. Rozwój struktury klastrowej    140
  2.1. Podejście oparte na krzywej cyklu życia    141
  2.2. Podejście oparte na pięciofazowym rozwoju inicjatywy klastrowej    145
  2.2.1. Faza analizy    146
  2.2.2. Faza mobilizacji    149
  2.2.3. Faza formułowania strategii    151
  2.2.4. Faza wdrożenia    153
  2.2.5. Faza ewaluacji    155
  3. Funkcja koordynatora/animatora i modele funkcjonowania klastrów    155
  4. Fornia organizacyjno-prawna funkcjonowania klastrów    159
  5. Finansowanie rozwoju struktur klastrowych    165
  6. Instytucje otoczenia biznesu w rozwoju struktur klastrowych    176
  7. Podsumowanie    183
  
  Rozdział IV. Metody badań i ewaluacji struktur klastrowych    187
  
  1. Wprowadzenie     187
  2. Istota i rola ewaluacji w metodyce badań    189
  3. Ewaluacja klastrów    193
  4. Metody i techniki stosowane w ewaluacji struktur klastrowych    193
  4.1. Badania klastrów w ujęciu mikroorganizacyjnym    194
  4.2. Badania klastrów w ujęciu mezoorganizacyjnym    204
  4.3. Badania klastrów w ujęciu mieszanym    206
  5. Benchmarking jako metoda badawcza klastrów    210
  5.1. Definiowanie benchmarkingu     210
  5.2. Rola benchmarkingu klastrów    211
  5.3. Etapy i zasady procesu benchmarkingu    212
  6. Podsumowanie    215
  
  Rozdział V. Analiza klastrów potencjalnych w regionie łódzkim    219
  
  1. Wprowadzenie    219
  2. Uwarunkowania i czynniki rozwojowe klastrów w regionie łódzkim    220
  3. Specjalizacja regionalna a profil potencjalnych klastrów    226
  4. Analiza koncentracji branżowej w układzie podregionów    231
  5. Potencjalne klastry w gospodarce regionu łódzkiego    236
  5.1. Klastry w sektorze przemysłu    237
  5.2. Klastry w sektorze usług rynkowych     248
  5.3. Klastry sektorze usług nierynkowych    256
  6. Podsumowanie    260
  
  Rozdział VI. Identyfikacja i problemy rozwoju struktur klastrowych w regionie łódzkim    263
  
  1. Wprowadzenie    263
  2. Metody i zakres badań    264
  3. Identyfikacja klastrów istniejących w regionie łódzkim    268
  4. Analiza wyników badań kwestionariuszowych    273
  4.1. Badania w grupie członków klastrów     273
  4.2. Badania w grupie przedstawicieli samorządów    292
  4.3. Badania w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej     300
  5. Opinie ekspertów i kadry menedżerskiej na temat uwarunkowań rozwoju struktur klastrowych    305
  6. Benchmarking rozwoju klastrów w regionie łódzkim    323
  7. Podsumowanie     331
  
  Rozdział VII. Wnioski, rekomendacje i modele usprawniające rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi    337
  
  1. Wprowadzenie     337
  2. Możliwości rozwoju klastrów potencjalnych    338
  3. Stan rozwoju klastrów istniejących    339
  4. Bariery i ograniczenia rozwojowe klastrów    341
  4.1. Bariery związane z finansowaniem    343
  4.2. Bariera nieznajomości koncepcji klastrów oraz korzyści z nimi związanych    344
  4.3. Bariera braku współpracy klastrów z administracją publiczną    345
  5. System wspierania klastrów w regionie    346
  6. Rola koordynatora klastra, jego kompetencje i relacje z otoczeniem    348
  7. Specjalne strefy ekonomiczne a rozwój klastrów    350
  8. Rekomendacje i postulaty zmian    353
  9. Modele usprawniające procesy zarządzania rozwojem klastrów    361
  9.1. Ogólne założenia konstrukcji modeli polityki klastrowej    361
  9.2. Koncepcja modelu mechanizmu hierarchizacji klastrów    362
  9.3. Koncepcja modelu wspierania klastrów z dochodów podmiotów zarządzających specjalnych stref ekonomicznych    365
  9.4. Koncepcja modelu - specjalne strefy ekonomiczne w roli koordynatora polityki klastrowej    366
  10. Podsumowanie    369
  
  Zakończenie    371
  Bibliografia    391
  Spis rysunków, wykresów, tabel    409
  Załączniki    412
  Od Redakcji    437
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia