Kapitał ludzki w regionie łódzkim z perspektywy przedsiębiorstw i rynku pracy

-20%

Kapitał ludzki w regionie łódzkim z perspektywy przedsiębiorstw i rynku pracy

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

15,36  19,20

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

15,3619,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Kapitał ludzki jest kluczowym czynnikiem produkcji w rozwijającym się modelu gospodarki opartej na wiedzy. Zarówno generowanie postępu technicznego, jak i efektywne wykorzystywanie już istniejącego majątku trwałego są w znaczący sposób od niego zależne.
W prezentowanej pracy zawarto wyniki badań zorientowanych w dwóch obszarach. Pierwszy z nich dotyczy dojrzałości przedsiębiorstw do inwestowania w kapitał ludzki w regionie. Badania zaprezentowane w tej części dotyczą zarówno dużych - transnarodowych korporacji obecnych w regionie łódzkim, jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Głównym problemem poddanym analizie jest zrozumienie i skłonność, podmiotów gospodarczych do podejmowania samodzielnych inwestycji w kapitał ludzki. Jednocześnie określono wyzwania w za-kresie regionalnej polityki rozwoju kapitału ludzkiego w odniesieniu do gospodarki regionu.
Drugi obszar, rola kapitału ludzkiego w budowaniu regionalnego rynku pracy, dotyczy wyzwań w zakresie adaptacyjności gospodarki regionu w kontekście szkolnictwa zawodowego do potrzeb nowoczesnej, konkurencyjnej gospodarki. Autorzy, uprzednio identyfikując wpływ poszczególnych obszarów inwestycji w kapitał ludzki na rozwój społeczno-gospodarczy, wnioskują o stopniu dopasowania kapitału ludzkiego do potrzeb gospodarki regionu łódzkiego.


Liczba stron182
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-045-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  I. Dojrzałość przedsiębiorstw do inwestowania w kapitał ludzki w regionie    11
  Rozdział I. Wpływ korporacji transnarodowych na wzmacnianie kapitału ludzkiego w regionie. Studium przypadku Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (Mariusz Sokołowicz)    13
  1. Kapitał ludzki i jego związek z procesami rozwoju regionalnego    13
  2. Kapitał ludzki a aktywność przestrzenna KTN – analiza wzajemnych relacji    17
  3. Współzależności między działalnością korporacji transnarodowych a kapitałem ludzkim w świetle badań w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym    26
  Podsumowanie    36
  Rozdział II. Zdolność absorpcji wiedzy i percepcja roli kapitału ludzkiego w innowacyjnych środowiskach przedsiębiorczości w regionie łódzkim (Zbigniew Przygodzki)    41
  1. Przedsiębiorstwa oparte na wiedzy jako determinanta konkurencyjności lokalnego środowiska przedsiębiorczości    41
  2. Cel i metodyka badań innowacyjnych środowisk przedsiębiorczości w regionie łódzkim    45
  3. Percepcja wiedzy jako czynnika konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw regionu łódzkiego    49
  4. Zaangażowanie małych i średnich przedsiębiorstw w inwestycje w kapitał ludzki    57
  4.1. Percepcja potrzeb inwestycyjnych w kapitał ludzki    57
  4.2. Zakres polityki rozwoju kapitału ludzkiego w innowacyjnych środowiskach przedsiębiorczości w aspekcie podmiotowym i finansowym    61
  Podsumowanie – identyfikacja warunków i kierunków kształtowania polityki rozwoju kapitału ludzkiego w regionie    66
  Rozdział III. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu i jej wpływ na rozwój kapitału ludzkiego w regionie (Beata Wieteska-Rosiak)    75
  Wstęp    75
  1. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)    76
  2. Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce    79
  3. Przykłady działań skierowanych na budowę kapitału ludzkiego w ramach CSR w Polsce    81
  4. Wzmacnianie kapitału ludzkiego w regionie łódzkim w ramach koncepcji CSR – przykłady działań    87
  Podsumowanie    92
  II. Rola kapitału ludzkiego w budowaniu regionalnego rynku pracy    97
  Rozdział IV. Kapitał ludzki polskich województw a wzrost gospodarczy (Anna Tomaszewska)    99
  Wstęp    99
  1. Problem pomiaru kapitału ludzkiego    100
  2. Cel i zakres badań    102
  3. Metodologia konstrukcji syntetycznego miernika kapitału ludzkiego dla polskich regionów w latach 2003–2009    103
  4. Kapitał ludzki a poziom wzrostu gospodarczego polskich regionów w latach 2003– 2009    111
  4.1. Syntetyczny miernik kapitału ludzkiego a poziom wzrostu gospodarczego polskich regionów    111
  4.2. Obszary inwestycji w kapitał ludzki a poziom wzrostu gospodarczego polskich regionów    114
  Podsumowanie    121
  Rozdział V. Adaptacja systemów kształcenia zawodowego do wymogów nowoczesnych rynków pracy w regionie łódzkim (Elżbieta Kryńska, Łukasz Arendt)    127
  1. Potrzeby nowoczesnych rynków pracy a region łódzki    127
  2. Ewolucja czy rewolucja w systemach kształcenia zawodowego w regionie łódzkim?    138
  2.1. Główne elementy zmian systemów szkolnego kształcenia zawodowego w regionie łódzkim    138
  2.2. Wsparcie i dostosowanie kształcenia zawodowego do nowych trendów rynku pracy – rola instytucji i aktorów rynku pracy    143
  3. Jak adaptować systemy kształcenia zawodowego w województwie łódzkim do wymogów nowoczesnych rynków pracy    149
  3.1. Kształcenie formalne (edukacja szkolna)    150
  3.2. Kształcenie nieformalne (edukacja ustawiczna)    151
  3.3. Współpraca między instytucjami rynku pracy a instytucjami systemu edukacji    155
  Rozdział VI. Dopasowanie kapitału ludzkiego do potrzeb regionalnego rynku pracy (Artur Gajdos)    161
  Wstęp    161
  1. Identyfikacja dopasowania kapitału ludzkiego do potrzeb regionalnych rynków pracy – metody i ograniczenia    162
  2. Sposoby identyfikacji dopasowania kapitału ludzkiego do potrzeb rynku pracy w województwie łódzkim – dane publikowane    164
  2.1. Liczba pracujących według poziomów wykształcenia w województwie łódzkim    164
  2.2. Liczba bezrobotnych według poziomów wykształcenia w województwie łódzkim    167
  3. Szacowanie potrzeb rynku pracy (popyt na pracę) w województwie łódzkim w zakresie zapotrzebowania na wiedzę innowacyjną/zaawansowaną/podstawową – dane publikowane i niepublikowane    170
  3.1. Szacowanie potrzeb rynku pracy w regionie w zakresie zapotrzebowania na wiedzę innowacyjną (pracujący z doktoratami, doktoranci)    170
  3.2. Szacowanie potrzeb rynku pracy w regionie w zakresie zapotrzebowania na wiedzę zaawansowaną (pracujący z wyższym wykształceniem)    173
  3.3. Szacowanie potrzeb rynku pracy w regionie w zakresie zapotrzebowania na wiedzę podstawową (pozostali pracujący)    175
  3.4. Analiza zjawiska zatrudniania poniżej i powyżej kwalifikacji (efektywność inwestycji w kapitał ludzki)    178
  4. Potrzeby i braki systemowe w zakresie możliwości identyfikacji potrzeb regionalnych rynków pracy w odniesieniu do kapitału ludzkiego    181
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia