Rola środków wspólnotowych w przezwyciężaniu dualizmu gospodarczego we Włoszech

Rola środków wspólnotowych w przezwyciężaniu dualizmu gospodarczego we Włoszech

1 opinia

Format:

ibuk

Gospodarka włoska stanowi unikalny w skali europejskiej przykład ekonomii dualnej, oznaczającej istnienie dwóch odmiennych, lecz uzależnionych od siebie systemów gospodarczych w obrębie tego samego kraju. Różnice te dotyczą struktury gałęziowej gospodarki, poziomu dochodu i konsumpcji, technologii, a także struktury popytu. Pomimo trwającej już szóste dziesięciolecie polityki wspierania obszarów Południa (Mezzogiomo), różnice rozwojowe w stosunku do pozostałej części kraju nadal są bardzo duże.


Zasadniczym celem pracy jest pokazanie roli, jaką odegrały środki z europejskich funduszy strukturalnych w stymulowaniu słabo rozwiniętych regionów południowej części Włoch. Ponadto poprzez zestawienie wspólnotowej polityki spójności z polityką prowadzoną na szczeblu krajowym podjęta zostanie próba ukazania jej specyficznego charakteru, zalet i słabości. Tak wyznaczony cel określa podstawowe zadanie badawcze, jakim jest wykazanie jakościowej zmiany w polityce wspierania obszarów słabiej rozwiniętych wywołanej zastąpieniem tzw. polityki interwencji nadzwyczajnych przez wspólnotową politykę spójności społeczno-gospodarczej.


Liczba stron316
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-836-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  Rozdział I. Przyczyny zróżnicowania poziomu gospodarczego we Włoszech w świetle wy- branych teorii     15
  
  1. Ujęcie historyczne dualizmu ekonomicznego    16
  
  1.1. Analiza historyczna dualizmu gospodarczego na świecie    16
  1.2. Analiza historyczna dualizmu gospodarczego we Włoszech    25
  
  2. Ujęcie socjologiczne przyczyn dualizmu gospodarczego    33
  
  2.1. Teoria amoralnego familizmu i immobilizmu społecznego    33
  2.2. Teoria kapitału społecznego    38
  
  3. Ujęcie ekonomiczne dualizmu gospodarczego    44
  
  3.1. Teorie rozwoju niezrównoważonego    44
  3.2. Teorie rozwoju regionalnego    54
  3.3. Teorie rozwoju endogenicznego    61
  
  Podsumowanie    68
  
  Rozdział II. Polityka wspierania słabiej rozwiniętych regionów Włoch w okresie interwencji nadzwyczajnych    69
  
  1. Sytuacja gospodarcza Włoch po II wojnie światowej    70
  
  1.1. Reforma rolna na południu Włoch    71
  1.2. Projekty odbudowy i industrializacji południa Włoch    73
  1.3. Przygotowanie interwencji nadzwyczajnych    75
  
  2. Faza preindustrialna w okresie interwencji nadzwyczajnych (1951–1961)    77
  
  2.1. Realizacja reformy rolnej    78
  2.2. Działalność Funduszu dla Południa    80
  2.3. Przygotowania do drugiej fazy interwencji    82
  
  3. Faza industrializacji Południa (1962–1975)    84
  
  3.1. Programowanie na południu Włoch    85
  3.2. Stworzenie polityki industrializacji    87
  3.3. Narodowy Program Gospodarczy i Plan Koordynacji    88
  3.4. Utworzenie regionów i ich rola w realizacji polityki industrializacji    90
  
  4. Reforma i zniesienie interwencji nadzwyczajnych (1976–1992)    93
  
  5. Rezultaty gospodarcze Południa w okresie interwencji nadzwyczajnych    97
  
  5.1. Zmiany demograficzne i zmiany migracyjne    98
  5.2. Dynamika zatrudnienia, produkcji i produkcyjności w poszczególnych sektorach gospodarki Włoch     100
  5.3. Wsparcie publiczne dla południa Włoch    104
  
  6. Krajowa polityka spójności po zakończeniu okresu interwencji nadzwyczajnych    110
  
  7. Ocena interwencji nadzwyczajnych we Włoszech    116
  
  Podsumowanie     121
  
  Rozdział III. Polityka regionalna Wspólnot Europejskich    123
  
  1. Geneza wspólnotowej polityki regionalnej    123
  
  2. Reforma funduszy strukturalnych    132
  
  2.1. Jednolity Akt Europejski i pierwszy pakiet Delorsa    133
  2.2. Traktat o Unii Europejskiej i drugi pakiet Delorsa    135
  2.3. Traktat amsterdamski i pakiet Santera    136
  2.4. Agenda Lizbońska i reforma z 2006 r    138
  
  3. Zasady europejskiej polityki regionalnej    140
  
  3.1. Zasady generalne    141
  3.2. Zasady organizacji polityki regionalnej    144
  3.3. Zasady finansowania polityki regionalnej    147
  3.4. Zasady oceny realizacji programów    150
  
  4. Cele polityki regionalnej i ramy finansowe w poszczególnych okresach programowania    153
  
  4.1. Cele polityki regionalnej i alokacja finansowa w okresie programowania 1989–1993     155
  4.2. Cele polityki regionalnej i alokacja finansowa w okresie programowania 1994–1999     158
  4.3. Cele polityki regionalnej i alokacja finansowa w okresie programowania 2000–2006     160
  4.4. Cele polityki regionalnej i alokacja finansowa w okresie programowania 2007–2013     163
  
  5. Ocena polityki regionalnej Unii Europejskiej    165
  
  5.1. Konwergencja regionów europejskich    166
  5.2. Pozytywne aspekty polityki regionalnej    172
  5.3. Krytyka wspólnotowej polityki regionalnej    177
  Podsumowanie     179
  
  Rozdział IV. Realizacja wspólnotowej polityki spójności we Włoszech i jej znaczenie w wyrównywaniu dysproporcji regionalnych     181
  
  1. Dostosowanie Włoch do wspólnotowej polityki regionalnej    182
  
  1.1. Źródła niespójności polityki    183
  1.2. Instytucje włoskie a programowanie wspólnotowe    187
  1.3. Procedura programowania we Włoszech    189
  
  2. Wykorzystanie funduszy wspólnotowych w okresie programowania 1989–1993    192
  
  2.1. Cele ogólne i osie priorytetowe    193
  2.2. Alokacja zasobów    194
  2.3. Problemy w realizacji strategii    196
  
  3. Wykorzystanie funduszy wspólnotowych w okresie programowania 1994–1999    197
  
  3.1. Cele ogólne i osie priorytetowe    198
  3.2. Alokacja zasobów    199
  3.3. Komponenty Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia    202
  3.4. Problemy w realizacji strategii    205
  
  4. Wykorzystanie funduszy wspólnotowych w okresie programowania 2000–2006    206
  
  4.1. Cele ogólne i osie priorytetowe    207
  4.2. Alokacja finansowa    208
  4.3. Problemy w realizacji strategii    211
  
  5. Wykorzystanie funduszy strukturalnych w okresie programowania 2007–2013    212
  
  5.1. Przygotowanie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia    212
  5.2. Cele ogólne i osie priorytetowe    214
  5.3. Programy operacyjne i alokacja zasobów    215
  5.4. Postępy w realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w okresie pro- gramowania 2007–2013    222
  
  6. Ocena realizacji wspólnotowej polityki spójności we Włoszech    226
  
  Podsumowanie    229
  
  Rozdział V. Pomiar zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego Włoch i skuteczności prowadzonej polityki    231
  
  1. Pozycja regionów południowych Włoch na tle innych regionów kohezyjnych w „starych” krajach członkowskich    232
  
  2. Różnice rozwojowe we Włoszech    244
  
  2.1. Różnice w PKB per capita: poziom i dynamika w okresie długim    244
  2.2. Dynamika wydajności pracy i zatrudnienia    246
  2.3. Dynamika konsumpcji i inwestycji    248
  2.4. Bezrobocie i szara strefa    251
  
  3. Wpływ funduszy strukturalnych na konwergencję we Włoszech    253
  
  3.1. Różnice regionalne i konwergencja regionalna we Włoszech    254
  3.2. Przegląd literatury dotyczącej wpływu funduszy strukturalnych na proces konwer- gencji we Włoszech    258
  3.3. Model ekonometryczny    260
  
  4. Możliwości rozwoju regionów południowych Włoch    271
  
  4.1. Badania i rozwój    271
  4.2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne    273
  4.3. Przestępczość    274
  4.4. Turystyka    276
  Podsumowanie    278
  
  Zakończenie    779
  Bibliografia    285
  Spis tabel    303
  Spis wykresów    305
  Aneksy     307
  Od Redakcji     315
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia