Otyłość. Zespół metaboliczny

-20%

Otyłość. Zespół metaboliczny

2 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

28,9836,23

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Otyłość jest wielkim problemem współczesnej cywilizacji, z którym zmaga się coraz większa część społeczeństwa. Ta przewlekła choroba negatywnie wpływa na jakość życia i często towarzyszy innym groźnym schorzeniom - chorobom układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego, miażdżycy, nadciśnieniu, cukrzycy oraz zmianom zwyrodnieniowym kości i stawów. W monografii omówiono przyczyny, skutki oraz najnowsze metody leczenia i zapobiegania otyłości. Autorzy obalają mity i fałszywe poglądy na te tematy oraz udowadniają szkodliwość wielu leków i pseudodiet. Książka jest przeznaczona dla lekarzy praktyków, a także specjalistów zajmujących się leczeniem chorób związanych z otyłością i jej powikłaniami.


Liczba stron466
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-2003-198-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    5
  Część I. Definicja, epidemiologia i koszty otyłości    13
  Rozdział 1. Wprowadzenie: problematyka otyłości w ujęciu historycznym i współczesnym    15
    Problematyka otyłości w ujęciu historycznym    15
    Problematyka otyłości w ujęciu współczesnym    21
    Prewencja i leczenie otyłości – spojrzenie taktyczne    22
    Paradoks współistnienia epidemii otyłości i głodu    24
  Rozdział 2. Kliniczna definicja nadwagi i otyłości    26
    Ilość tkanki tłuszczowej w organizmie człowieka    27
    Znaczenie określania prawidłowej i należnej masy ciała    29
    Podsumowanie    40
  Rozdział 3. Epidemiologia otyłości    42
    Wskaźniki epidemiologiczne    42
    Wpływ płci i wieku na epidemiologiczne wskaźniki otyłości    51
    Wpływ otyłości na umieralność    53
    Epidemiologia powikłań i chorób skojarzonych z otyłością    55
    Otyłość a umieralność z powodu różnych chorób    56
    Wpływ redukcji masy ciała na umieralność    58
    Podsumowanie    59
  Rozdział 4. Koszty otyłości    61
    Bezpośrednie koszty otyłości    63
    Pośrednie koszty otyłości    64
    Podsumowanie    65
  Część II. Etiologia i patogeneza otyłości    67
  Rozdział 5. Genetyczne podstawy etiologii otyłości    69
    Badania genetyczne doświadczalne    69
    Badania predyspozycji genetycznej do wystąpienia otyłości u ludzi    72
    Wpływ warunków rozwoju płodowego na powstanie predyspozycji do nadwagi i otyłości    74
    Genetyka populacyjna otyłości    75
    Genetyczne badania molekularne    80
    Podłoże genetyczne nawrotów otyłości    94
    Podsumowanie    94
  Rozdział 6. Histofizjologiczna charakterystyka tkanki tłuszczowej: rozrost i przerost tkanki tłuszczowej w otyłości    97
    Rodzaje tkanki tłuszczowej    98
    Struktura i funkcje tkanki tłuszczowej    101
    Podsumowanie    115
  Rozdział 7. Patofizjologia regulacji apetytu i sytości    117
    Zasady czynnościowej regulacji popędu żywieniowego    117
    Anatomia i histofizjologia mózgowych ośrodków regulujących apetyt i sytość    119
    Wytwarzanie w mózgu i przekazywanie „na obwód” sygnałów wykonawczych    123
    Fizjologiczne zależności między tkankami obwodowymi a ośrodkami regulacyjnymi w kształtowaniu popędu żywieniowego    127
    Czynnościowe „osie regulacyjne” – układy patogenetyczne zaburzeń popędu żywieniowego w otyłości    132
    Podsumowanie    135
  Rozdział 8. Zaburzenia endokrynne tkanki tłuszczowej w patogenezie otyłości    138
    Czynność endokrynna adypocytów    139
    Podsumowanie    146
  Rozdział 9. Endokrynologia otyłości: wpływ systemowych regulacji endokrynnych na homeostazę energii    148
    Endokrynna regulacja homeostazy masy ciała    148
    Endokrynopatie powodujące otyłość    165
    Podsumowanie    166
  Rozdział 10. Znaczenie menopauzy, zaburzeń miesiączkowania i ciąży w powstawaniu i przebiegu otyłości    168
    Menopauza a otyłość    168
    Miesiączkowanie a otyłość    170
    Ciąża a otyłość    170
  Rozdział 11. Psychospołeczne przyczyny i powikłania otyłości. Leczenie otyłości metodami behawioralnymi. Edukacja terapeutyczna    172
    Popęd żywieniowy – wpływy zewnętrzne i wewnętrzne    174
    Obesogenne wpływy cywilizacyjne    178
    Otyłość jako przyczyna problemów psychoemocjonalnych i społecznych    180
    Nawroty otyłości    181
    Edukacja terapeutyczna otyłych osób    182
    „Złote myśli” i dobre rady dla pacjentów    184
    Podsumowanie    186
  Część III. Otyłość brzuszna i zespół metaboliczny    189
  Rozdział 12. Otyłość brzuszna i insulinooporność jako przyczyny zaburzeń metabolicznych    191
    Definicja insulinooporności    191
    Patofizjologia otyłości brzusznej    194
    Insulinooporność w praktyce klinicznej    197
    Metody oceny insulinooporności    198
    Podsumowanie    200
  Rozdział 13. Zespół metaboliczny: zaburzenia metaboliczne i kliniczne indukowane przez insulinooporność i otyłość brzuszną. Diagnostyka, prewencja i leczenie    202
    Wyodrębnienie zespołu metabolicznego    202
    Definicje zespołu metabolicznego    208
    Epidemiologia zespołu metabolicznego    210
    Zespół metaboliczny jako predyktor choroby niedokrwiennej serca    215
    Rozpoznawanie zespołu metabolicznego    218
    Przeobrażenia w epidemiologii chorób sercowo-naczyniowych spowodowane zwiększeniem się częstości występowania zespołu metabolicznego    221
    Taktyka prewencji i leczenia zespołu metabolicznego    223
    Podsumowanie    224
  Część IV. Badanie kliniczne. Leczenie i prewencja otyłości    227
  Rozdział 14. Podstawowy plan klinicznego badania osoby z nadwagą lub otyłością    229
    Organizacja badania klinicznego    229
    Okoliczności powstania i objawy otyłości uchwytne w badaniu klinicznym    231
    Czynniki konstytucjonalne otyłości    233
    Skojarzenie otyłości z innymi chorobami    235
    Wpływy środowiskowe    237
    Przeciwwskazania do redukcji nadmiaru masy ciała    237
    Przebieg badania klinicznego    238
    Wpływ redukcji masy ciała na kliniczne cechy otyłości    248
    Podsumowanie    249
  Rozdział 15. Otyłość i nadwaga u dzieci i młodzieży – prewencja i leczenie    250
    Mechanizmy biologiczne    251
    Mechanizmy psychoedukacyjne    253
    Rozpoznanie otyłości u dzieci i młodzieży    254
    Leczenie psychoedukacyjne dzieci i młodzieży    254
  Rozdział 16. Obesogenne wpływy środowiska społecznego i kulturowego – leczenie edukacyjne    256
    Edukacja terapeutyczna w prewencji i leczeniu otyłości    256
    Kontrola popędu żywieniowego    258
    Uczenie się zachowań sprzyjających zmniejszeniu ilości spożywanych pokarmów    259
    Czynniki psychopatologiczne otyłości    262
    Podsumowanie    264
  Rozdział 17. Dietetyczne leczenie nadwagi i otyłości    266
    Cele leczenia nadwagi i otyłości    266
    Program leczenia nadwagi i otyłości    267
    Odtłuszczanie ciała za pomocą deficytu energii z pokarmów    268
    Proporcje makroskładników żywnościowych w dietach z deficytem energii    273
    Węglowodany, białko, tłuszcze i inne składniki w dietach z deficytem energii    282
    Leczenie odtłuszczające w przypadkach otyłości skojarzonej z innymi chorobami    298
    Podsumowanie    299
  Rozdział 18. Diety z deficytem energii w praktyce – przepisy dietetyczne    302
    Zasady kompozycji diet odtłuszczających    303
    Dzienny rozkład posiłków    305
    Diety z deficytem energii    307
    Kontynuacja monitorowanego żywienia po osiągnięciu redukcji nadmiaru tkanki tłuszczowej    331
    Sztuka kulinarna w redukcji nadmiaru tkanki tłuszczowej    332
    Edukacja terapeutyczna – przykłady praktycznych rad dla osoby stosującej dietę deficytową    333
    Ocena stopnia przestrzegania diety    334
  Rozdział 19. Zastosowanie wysiłków fizycznych w prewencji i leczeniu nadwagi i otyłości    336
    Patofizjologiczne skutki bezczynności ruchowej    336
    Fizjopatologiczne podstawy leczenia treningiem fizycznym    338
    Podsumowanie    350
  Rozdział 20. Farmakologiczne leczenie otyłości    352
    Leki zarejestrowane do leczenia otyłości w Polsce i Europie    353
    Leki znajdujące się w IV fazie badań farmakoterapeutycznych    356
    Peptydy antyoreksygenne znajdujące się II lub III fazie badań farmakoterapeutycznych    358
    Leki o potencjalnym znaczeniu w farmakoterapii otyłości    359
    Otyłość wtórna    361
  Rozdział 21. Chirurgiczne leczenie monstrualnej otyłości – operacje bariatryczne    364
    Podział zabiegów bariatrycznych i rozwój bariatrii    364
    Procedury chirurgiczne – wybór postępowania    365
    Techniki chirurgiczne    367
    Mechanizmy prowadzące do redukcji masy ciała po zabiegach chirurgicznych    370
    Wyniki operacji bariatrycznych    370
    Zaburzenia psychiczne a operacje bariatryczne    373
    Podsumowanie    373
  Część V. Powikłania układowe i narządowe otyłości    375
  Rozdział 22. Sercowo-naczyniowe powikłania nadwagi i otyłości – patofizjologia i leczenie    377
    Kardiomiopatia otyłościowa    377
    Patofizjologia zaburzeń układu sercowo-naczyniowego powodowanych przez otyłość    379
    Naczynia krwionośne włosowate i ich czynność w otyłości    388
    Lepkość krwi    389
    Otyłość a zaburzenia krążenia obwodowego    390
    Miażdżyca a otyłość    390
    Otyłość jako czynnik zagrożenia chorobą niedokrwienną serca    391
  Rozdział 23. Nadciśnienie tętnicze metaboliczne. Glomerulopatia związana z otyłością    393
    Nadciśnienie tętnicze metaboliczne    393
    Glomerulopatia związana z otyłością    401
  Rozdział 24. Otyłość jako przyczyna zaburzeń oddychania – zespołu hipowentylacyjnego i zespołu bezdechu sennego    403
    Upośledzenie wentylacji płucnej i zaporowa niewydolność oddechowa w otyłości    403
    Otyłość jako przyczyna zaburzeń oddychania w czasie snu    404
  Rozdział 25. Nadwaga i otyłość jako czynniki patogenetyczne cukrzycy typu 2    409
    Patogeneza diabetogennego wpływu otyłości    410
    Zaburzenia metaboliczne w cukrzycy typu 2    412
    Prewencja cukrzycy typu 2 u osób z otyłością    412
    Cele i zasady leczenia cukrzycy typu 2 skojarzonej z otyłością    414
    Podsumowanie    424
  Rozdział 26. Otyłość jako przyczyna aterogennej dyslipidemii    427
    Klasyfikacja dyslipidemii    427
    Leczenie dyslipidemii    428
  Rozdział 27. Otyłość jako przyczyna kamicy dróg żółciowych oraz przewlekłego stłuszczeniowego zapalenia wątroby i zapalenia trzustki    438
    Otyłość jako przyczyna chorób dróg żółciowych    438
    Otyłość jako czynnik etiologiczny niealkoholowego stłuszczenia wątroby    439
    Zapalenie trzustki    442
  Rozdział 28. Otyłość jako czynnik zwiększający ryzyko nowotworów złośliwych    444
  Rozdział 29. Otyłość jako przyczyna zwyrodnieniowych chorób układu ruchu    449
    Patofizjologia    449
    Osteoartroza stawów skokowych i kolanowych    451
    Osteoartroza stawu biodrowego    452
    Zespół bólu krzyża    452
  Rozdział 30. Otyłość a choroby skóry    454
    Obserwacje kliniczne    454
    Infekcje skóry a otyłość    455
  Skorowidz    459
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia