Otyłość. Zespół metaboliczny

Otyłość. Zespół metaboliczny

2 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

39,85

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Otyłość jest wielkim problemem współczesnej cywilizacji, z którym zmaga się coraz większa część społeczeństwa. Ta przewlekła choroba negatywnie wpływa na jakość życia i często towarzyszy innym groźnym schorzeniom - chorobom układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego, miażdżycy, nadciśnieniu, cukrzycy oraz zmianom zwyrodnieniowym kości i stawów. W monografii omówiono przyczyny, skutki oraz najnowsze metody leczenia i zapobiegania otyłości. Autorzy obalają mity i fałszywe poglądy na te tematy oraz udowadniają szkodliwość wielu leków i pseudodiet. Książka jest przeznaczona dla lekarzy praktyków, a także specjalistów zajmujących się leczeniem chorób związanych z otyłością i jej powikłaniami.


Rok wydania2006
Liczba stron466
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-2003-198-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa     5
  
  Część I. Definicja, epidemiologia i koszty otyłości     13
  
  Rozdział 1. Wprowadzenie: problematyka otyłości w ujęciu historycznym i współczesnym     15
    Problematyka otyłości w ujęciu historycznym     15
    Problematyka otyłości w ujęciu współczesnym     21
    Prewencja i leczenie otyłości – spojrzenie taktyczne     22
    Paradoks współistnienia epidemii otyłości i głodu     24
  
  Rozdział 2. Kliniczna definicja nadwagi i otyłości     26
    Ilość tkanki tłuszczowej w organizmie człowieka     27
    Znaczenie określania prawidłowej i należnej masy ciała     29
    Podsumowanie     40
  
  Rozdział 3. Epidemiologia otyłości     42
    Wskaźniki epidemiologiczne     42
    Wpływ płci i wieku na epidemiologiczne wskaźniki otyłości     51
    Wpływ otyłości na umieralność     53
    Epidemiologia powikłań i chorób skojarzonych z otyłością     55
    Otyłość a umieralność z powodu różnych chorób     56
    Wpływ redukcji masy ciała na umieralność     58
    Podsumowanie     59
  
  Rozdział 4. Koszty otyłości     61
    Bezpośrednie koszty otyłości     63
    Pośrednie koszty otyłości     64
    Podsumowanie     65
  
  Część II. Etiologia i patogeneza otyłości     67
  
  Rozdział 5. Genetyczne podstawy etiologii otyłości     69
    Badania genetyczne doświadczalne     69
    Badania predyspozycji genetycznej do wystąpienia otyłości u ludzi     72
    Wpływ warunków rozwoju płodowego na powstanie predyspozycji do nadwagi i otyłości     74
    Genetyka populacyjna otyłości     75
    Genetyczne badania molekularne     80
    Podłoże genetyczne nawrotów otyłości     94
    Podsumowanie     94
  
  Rozdział 6. Histofizjologiczna charakterystyka tkanki tłuszczowej: rozrost i przerost tkanki tłuszczowej w otyłości     97
    Rodzaje tkanki tłuszczowej     98
    Struktura i funkcje tkanki tłuszczowej     101
    Podsumowanie     115
    
  Rozdział 7. Patofizjologia regulacji apetytu i sytości     117
    Zasady czynnościowej regulacji popędu żywieniowego     117
    Anatomia i histofizjologia mózgowych ośrodków regulujących apetyt i sytość     119
    Wytwarzanie w mózgu i przekazywanie „na obwód” sygnałów wykonawczych     123
    Fizjologiczne zależności między tkankami obwodowymi a ośrodkami regulacyjnymi w kształtowaniu popędu żywieniowego     127
    Czynnościowe „osie regulacyjne” – układy patogenetyczne zaburzeń popędu żywieniowego w otyłości     132
    Podsumowanie     135
  
  Rozdział 8. Zaburzenia endokrynne tkanki tłuszczowej w patogenezie otyłości     138
    Czynność endokrynna adypocytów     139
    Podsumowanie     146
  
  Rozdział 9. Endokrynologia otyłości: wpływ systemowych regulacji endokrynnych na homeostazę energii     148
    Endokrynna regulacja homeostazy masy ciała     148
    Endokrynopatie powodujące otyłość     165
    Podsumowanie     166
  
  Rozdział 10. Znaczenie menopauzy, zaburzeń miesiączkowania i ciąży w powstawaniu i przebiegu otyłości     168
    Menopauza a otyłość     168
    Miesiączkowanie a otyłość     170
    Ciąża a otyłość     170
  
  Rozdział 11. Psychospołeczne przyczyny i powikłania otyłości. Leczenie otyłości metodami behawioralnymi. Edukacja terapeutyczna     172
    Popęd żywieniowy – wpływy zewnętrzne i wewnętrzne     174
    Obesogenne wpływy cywilizacyjne     178
    Otyłość jako przyczyna problemów psychoemocjonalnych i społecznych     180
    Nawroty otyłości     181
    Edukacja terapeutyczna otyłych osób     182
    „Złote myśli” i dobre rady dla pacjentów     184
    Podsumowanie     186
  
  Część III. Otyłość brzuszna i zespół metaboliczny     189
  
  Rozdział 12. Otyłość brzuszna i insulinooporność jako przyczyny zaburzeń metabolicznych     191
    Definicja insulinooporności     191
    Patofizjologia otyłości brzusznej     194
    Insulinooporność w praktyce klinicznej     197
    Metody oceny insulinooporności     198
    Podsumowanie     200
  
  Rozdział 13. Zespół metaboliczny: zaburzenia metaboliczne i kliniczne indukowane przez insulinooporność i otyłość brzuszną. Diagnostyka, prewencja i leczenie     202
    Wyodrębnienie zespołu metabolicznego     202
    Definicje zespołu metabolicznego     208
    Epidemiologia zespołu metabolicznego     210
    Zespół metaboliczny jako predyktor choroby niedokrwiennej serca     215
    Rozpoznawanie zespołu metabolicznego     218
    Przeobrażenia w epidemiologii chorób sercowo-naczyniowych spowodowane zwiększeniem się częstości występowania zespołu metabolicznego     221
    Taktyka prewencji i leczenia zespołu metabolicznego     223
    Podsumowanie     224
  
  Część IV. Badanie kliniczne. Leczenie i prewencja otyłości     227
  
  Rozdział 14. Podstawowy plan klinicznego badania osoby z nadwagą lub otyłością     229
    Organizacja badania klinicznego     229
    Okoliczności powstania i objawy otyłości uchwytne w badaniu klinicznym     231
    Czynniki konstytucjonalne otyłości     233
    Skojarzenie otyłości z innymi chorobami     235
    Wpływy środowiskowe     237
    Przeciwwskazania do redukcji nadmiaru masy ciała     237
    Przebieg badania klinicznego     238
    Wpływ redukcji masy ciała na kliniczne cechy otyłości     248
    Podsumowanie     249
  
  Rozdział 15. Otyłość i nadwaga u dzieci i młodzieży – prewencja i leczenie     250
    Mechanizmy biologiczne     251
    Mechanizmy psychoedukacyjne     253
    Rozpoznanie otyłości u dzieci i młodzieży     254
    Leczenie psychoedukacyjne dzieci i młodzieży     254
  
  Rozdział 16. Obesogenne wpływy środowiska społecznego i kulturowego – leczenie edukacyjne     256
    Edukacja terapeutyczna w prewencji i leczeniu otyłości     256
    Kontrola popędu żywieniowego     258
    Uczenie się zachowań sprzyjających zmniejszeniu ilości spożywanych pokarmów     259
    Czynniki psychopatologiczne otyłości     262
    Podsumowanie     264
  
  Rozdział 17. Dietetyczne leczenie nadwagi i otyłości     266
    Cele leczenia nadwagi i otyłości     266
    Program leczenia nadwagi i otyłości     267
    Odtłuszczanie ciała za pomocą deficytu energii z pokarmów     268
    Proporcje makroskładników żywnościowych w dietach z deficytem energii     273
    Węglowodany, białko, tłuszcze i inne składniki w dietach z deficytem energii     282
    Leczenie odtłuszczające w przypadkach otyłości skojarzonej z innymi chorobami     298
    Podsumowanie     299
  
  Rozdział 18. Diety z deficytem energii w praktyce – przepisy dietetyczne     302
    Zasady kompozycji diet odtłuszczających     303
    Dzienny rozkład posiłków     305
    Diety z deficytem energii     307
    Kontynuacja monitorowanego żywienia po osiągnięciu redukcji nadmiaru tkanki tłuszczowej     331
    Sztuka kulinarna w redukcji nadmiaru tkanki tłuszczowej     332
    Edukacja terapeutyczna – przykłady praktycznych rad dla osoby stosującej dietę deficytową     333
    Ocena stopnia przestrzegania diety     334
  
  Rozdział 19. Zastosowanie wysiłków fizycznych w prewencji i leczeniu nadwagi i otyłości     336
    Patofizjologiczne skutki bezczynności ruchowej     336
    Fizjopatologiczne podstawy leczenia treningiem fizycznym     338
    Podsumowanie     350
  
  Rozdział 20. Farmakologiczne leczenie otyłości     352
    Leki zarejestrowane do leczenia otyłości w Polsce i Europie     353
    Leki znajdujące się w IV fazie badań farmakoterapeutycznych     356
    Peptydy antyoreksygenne znajdujące się II lub III fazie badań farmakoterapeutycznych     358
    Leki o potencjalnym znaczeniu w farmakoterapii otyłości     359
    Otyłość wtórna     361
  
  Rozdział 21. Chirurgiczne leczenie monstrualnej otyłości – operacje bariatryczne     364
    Podział zabiegów bariatrycznych i rozwój bariatrii     364
    Procedury chirurgiczne – wybór postępowania     365
    Techniki chirurgiczne     367
    Mechanizmy prowadzące do redukcji masy ciała po zabiegach chirurgicznych     370
    Wyniki operacji bariatrycznych     370
    Zaburzenia psychiczne a operacje bariatryczne     373
    Podsumowanie     373
  
  Część V. Powikłania układowe i narządowe otyłości     375
  
  Rozdział 22. Sercowo-naczyniowe powikłania nadwagi i otyłości – patofizjologia i leczenie     377
    Kardiomiopatia otyłościowa     377
    Patofizjologia zaburzeń układu sercowo-naczyniowego powodowanych przez otyłość     379
    Naczynia krwionośne włosowate i ich czynność w otyłości     388
    Lepkość krwi     389
    Otyłość a zaburzenia krążenia obwodowego     390
    Miażdżyca a otyłość     390
    Otyłość jako czynnik zagrożenia chorobą niedokrwienną serca     391
  
  Rozdział 23. Nadciśnienie tętnicze metaboliczne. Glomerulopatia związana z otyłością     393
    Nadciśnienie tętnicze metaboliczne     393
    Glomerulopatia związana z otyłością     401
  
  Rozdział 24. Otyłość jako przyczyna zaburzeń oddychania – zespołu hipowentylacyjnego i zespołu bezdechu sennego     403
    Upośledzenie wentylacji płucnej i zaporowa niewydolność oddechowa w otyłości     403
    Otyłość jako przyczyna zaburzeń oddychania w czasie snu     404
  
  Rozdział 25. Nadwaga i otyłość jako czynniki patogenetyczne cukrzycy typu 2     409
    Patogeneza diabetogennego wpływu otyłości     410
    Zaburzenia metaboliczne w cukrzycy typu 2     412
    Prewencja cukrzycy typu 2 u osób z otyłością     412
    Cele i zasady leczenia cukrzycy typu 2 skojarzonej z otyłością     414
    Podsumowanie     424
  
  Rozdział 26. Otyłość jako przyczyna aterogennej dyslipidemii     427
    Klasyfikacja dyslipidemii     427
    Leczenie dyslipidemii     428
    
  Rozdział 27. Otyłość jako przyczyna kamicy dróg żółciowych oraz przewlekłego stłuszczeniowego zapalenia wątroby i zapalenia trzustki     438
    Otyłość jako przyczyna chorób dróg żółciowych     438
    Otyłość jako czynnik etiologiczny niealkoholowego stłuszczenia wątroby     439
    Zapalenie trzustki     442
  
  Rozdział 28. Otyłość jako czynnik zwiększający ryzyko nowotworów złośliwych     444
  
  Rozdział 29. Otyłość jako przyczyna zwyrodnieniowych chorób układu ruchu     449
    Patofizjologia     449
    Osteoartroza stawów skokowych i kolanowych     451
    Osteoartroza stawu biodrowego     452
    Zespół bólu krzyża     452
  
  Rozdział 30. Otyłość a choroby skóry     454
    Obserwacje kliniczne     454
    Infekcje skóry a otyłość     455
  
  Skorowidz     459
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia