Podstawy immunologii

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

39,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W podręczniku w sposób zwięzły i przystępny omówiono podstawowe zasady i mechanizmy działania układu immunologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów regulacyjnych. Właśnie dysfunkcja tych mechanizmów może prowadzić do wielu zjawisk patologicznych. Autorzy uwzględnili w podręczniku najbardziej aktualne zagadnienia w tej nieustannie rozwijającej się dziedzinie.
Zrozumienie zagadnień z zakresu immunologii ułatwiają liczne schematy, ryciny i tabele.
Publikacja jest adresowana do studentów medycyny, farmacji, lekarzy oraz biologów.


Liczba stron320
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4252-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    5
  Wykaz używanych skrótów i symboli    14
  1. Wprowadzenie    18
    1.1. Podstawowe zasady działania układu immunologicznego    18
      1.1.1. Formy odpowiedzi immunologicznej    19
      1.1.2. Rozpoznanie antygenu i indukcja odpowiedzi immunologicznej    20
      1.1.3. Reakcje efektorowe    20
      1.1.4. Regulacja odpowiedzi immunologicznej    21
      1.1.5. Pamięć immunologiczna    21
      1.1.6. Interakcje międzyukładowe    22
    1.2. Powstanie immunologii jako nauki i jej rozwój    22
  2. Antygeny    25
    2.1. Determinanty antygenowe (epitopy)    25
    2.2. Immunogenność    27
    2.3. Rodzaje antygenów    28
      2.3.1. Antygeny reagujące krzyżowo oraz antygeny heterofilne    28
      2.3.2. Antygeny T-zależne i T-niezależne    29
  3. Morfologia narządów i komórek układu limfatycznego    30
    3.1. Centralne (pierwotne) narządy limfatyczne    30
      3.1.1. Grasica    31
    3.2. Obwodowe narządy limfatyczne i cyrkulacja (krążenie) limfocytów    32
      3.2.1. Węzły chłonne    32
      3.2.2. Śledziona    34
      3.2.3. Cyrkulacja (krążenie) limfocytów    34
    3.3. Limfocyty    36
      3.3.1. Antygeny różnicowania (markery CD)    37
    3.4. Komórki plazmatyczne (plazmocyty)    37
    3.5. Makrofagi (Mf)    40
    3.6. Komórki dendrytyczne (DC)    41
    3.7. Granulocyty    41
      3.7.1. Granulocyty obojętnochłonne (neutrofile)    42
      3.7.2. Granulocyty kwasochłonne (eozynofile)    42
      3.7.3. Granulocyty zasadochłonne (bazofile) i komórki tuczne (mastocyty)    42
    3.8. Limfocyty odpowiedzi nieswoistej    43
  4. Immunoglobuliny – przeciwciała    44
    4.1. Budowa immunoglobulin    44
    4.2. Rola fragmentu Fab    50
      4.2.1. Mechanizm i swoistość wiązania determinanty z antydeterminantą    50
      4.2.2. Powinowactwo przeciwciała i jego awidność (zachłanność)    51
      4.2.3. Reakcja antygen-przeciwciało    52
      4.2.4. Kompleksy immunologiczne    52
    4.3. Rola fragmentu Fc    54
      4.3.1. Receptory Fc i przeciwciała cytofilne    54
    4.4. Cechy fizykochemiczne i właściwości biologiczne przeciwciał    55
    4.5. Heterogenność immunoglobulin (izo-, allo- i idiotypy)    57
    4.6. Metabolizm immunoglobulin    58
    4.7. Przeciwciała monoklonalne (moAb) i hybrydyzacja przeciwciał    59
    4.8. Immunoglobuliny patologiczne    61
  5. Organizacja genów kodujących immunoglobuliny i receptory limfocytów B (BCR)    62
    5.1. Teorie syntezy przeciwciał    62
    5.2. Kodowanie zmienności przeciwciał    63
      5.2.1. Zmienność kombinatoryczna i na złączach    64
      5.2.2. Kodowanie części stałych C    66
    5.3. Transkrypcja genów immunoglobulin    68
      5.3.1. Immunoglobulinowe receptory limfocytów B    68
    5.4. Mutacje somatyczne    68
    5.5. Kombinatoryczne łączenie łańcuchów H i L    69
    5.6. Wyłączenie alleliczne (ekskluzja)    70
    5.7. Synteza i wydzielanie przeciwciał    71
  6. Receptory antygenowe limfocytów T (TCR)    72
    6.1. Kodowanie TCR    72
    6.2. Kompleks CD3    74
    6.3. Sygnalizacja przez ITAM I ITIM    75
  7. Główny układ antygenów zgodności tkankowej (MHC)    76
    7.1. MHC u człowieka i myszy    78
    7.2. Budowa antygenów MHC    79
    7.3. Ekspresja antygenów MHC    81
    7.4. Rola MHC poza układem immunologicznym    81
  8. Limfocyty B i T oraz ich subpopulacje    82
    8.1. Limfocyty B    82
      8.1.1. Heterogenność limfocytów B    85
    8.2. Limfocyty T i ich generacja w grasicy (tymocyty)    85
      8.2.1. Proliferacja i różnicowanie tymocytów    86
      8.2.2. Subpopulacje limfocytów Tαβ    90
      8.2.3. Limfocyty Tγδ    92
  9. Mechanizmy komunikacji pomiędzy komórkami układu immunologicznego    93
    9.1. Cytokiny    93
      9.1.1. Chemokiny    97
    9.2. Cząsteczki adhezyjne i zasiedlanie narządów limfatycznych    97
      9.2.1. Selektyny    99
      9.2.2. Integryny    100
      9.2.3. Nadrodzina Ig CAM (NRIg)    100
    9.3. Wieloetapowy mechanizm migracji komórek fagocytujących    100
    9.4. Mechanizmy cyrkulacji limfocytów    101
  10. Dopełniacz (komplement, C)    104
    10.1. Droga klasyczna aktywacji dopełniacza    105
      10.1.1. Droga lektynowa aktywacji dopełniacza    107
    10.2. Droga alternatywna aktywacji dopełniacza    108
    10.3. Kontrola aktywacji dopełniacza    109
    10.4. Receptory komórkowe dla fragmentów dopełniacza (CR)    110
    10.5. Synteza składników dopełniacza    111
    10.6. Rola biologiczna składników układu dopełniacza    111
  11. Mechanizmy odporności nieswoistej    113
    11.1. Bariery odporności wrodzonej    114
      11.1.1. Bariery anatomiczne i fizjologiczne    114
      11.1.2. Czynniki genetyczne i różnice indywidualne    115
      11.1.3. Substancje bakteriobójcze w wydzielinach i płynach ciała    116
      11.1.4. Wpływ temperatury ciała    118
    11.2. Rozpoznanie antygenów bakteryjnych    118
      11.2.1. TLR (receptory Toll-podobne)    120
      11.2.2. Receptory NOD    122
      11.2.3. Receptory odpowiedzialne za fagocytozę    123
      11.2.4. Wydzielnicze PRR    123
    11.3. Fagocytoza    124
      11.3.1. Mechanizmy fagocytozy    124
      11.3.2. Wewnątrzkomórkowe zabijanie drobnoustrojów    128
    11.4. Zapalenie    129
      11.4.1. Mediatory zapalenia    129
      11.4.2. Biologiczne znaczenie odczynu zapalnego    130
      11.4.3. Wstrząs septyczny    130
    11.5. Limfocyty odpowiedzi nieswoistej (wrodzonej), ILL    131
      11.5.1. Limfocyty Tγδ    131
      11.5.2. Limfocyty B1    132
      11.5.3. Limfocyty NKT    133
      11.5.4. Komórki NK    133
  12. Mechanizmy prezentacji i rozpoznawania antygenu    135
    12.1. Komórki prezentujące antygen (APC)    135
    12.2. Przetworzenie (processing) antygenu    136
    12.3. Prezentacja antygenu    137
    12.4. Rozpoznanie antygenu przez limfocyty T    142
      12.4.1. Alternatywne drogi rozpoznawania antygenu przez limfocyty T    143
    12.5. Biologiczne znaczenie mechanizmu prezentacji antygenu    144
    12.6. Aktywatory poliklonalne (mitogeny)    145
    12.7. Superantygeny    145
  13. Odpowiedź humoralna    147
    13.1. Rozpoznanie antygenu przez limfocyty B    148
      13.1.1. Rozpoznanie łączne    150
    13.2. Mechanizm interakcji limfocytów T i B    150
    13.3. Dynamika wytwarzania przeciwciał    153
    13.4. Immunoglobuliny nieswoiste    155
  14. Odporność komórkowa mediowana przez limfocyty T CD4+ Th1 i CD8+ Tc    156
    14.1. Charakter antygenu    157
    14.2. Odpowiedź komórkowa z udziałem limfocytów Th1 CD4+ (indukcja)    157
      14.2.1. Interakcja limfocytów T z komórkami prezentującymi antygen    158
      14.2.2. Faza efektorowa odporności komórkowej mediowana przez limfocyty CD4+    160
      14.2.3. Bierne przeniesienie odporności komórkowej i transfer factor    161
      14.2.4. Nabyta odporność komórkowa    162
    14.3. Reakcje komórkowe mediowane przez limfocyty cytotoksyczne Tc CD8+ (CTL)    163
      14.3.1. Indukcja limfocytów cytotoksycznych CD8+ Tc    164
      14.3.2. Faza efektorowa odpowiedzi cytotoksycznej    166
      14.3.3. Biologiczne znaczenie limfocytów cytotoksycznych    168
    14.4. Odpowiedź komórkowa Th17-zależna    168
  15. Regionalna odpowiedź immunologiczna    169
    15.1. Układ immunologiczny skóry (SIS, SALT)    169
      15.1.1. Morfologia SALT    170
      15.1.2. Indukcja i ekspresja odpowiedzi immunologicznej w skórze    171
      15.1.3. Tolerancja indukowana przez naskórną aplikację antygenu oraz jej przełamanie    172
    15.2. Układ immunologiczny błon śluzowych (MALT)    173
      15.2.1. Morfologia MALT    173
      15.2.2. Indukcja i ekspresja odpowiedzi immunologicznej w MALT    174
    15.3. Tolerancja pokarmowa    176
  16. Regulacja odpowiedzi immunologicznej i tolerancja immunologiczna    177
    16.1. Rola antygenu w indukcji odpowiedzi immunologicznej i tolerancji    177
    16.2. Regulacja funkcji limfocytów T    178
    16.3. Regulacja funkcji limfocytów B przez dopełniacz i przeciwciała    178
    16.4. Wzajemna regulacja odpowiedzi immunologicznej przez limfocyty Th1 i Th2    182
    16.5. Tolerancja immunologiczna i jej mechanizmy    184
      16.5.1. Anergia klonu    185
      16.5.2. Delecja klonu    185
    16.6. Limfocyty regulacyjne    186
      16.6.1. Limfocyty kontrasupresyjne    187
    16.7. Ignorancja immunologiczna    188
    16.8. Sieć immunologiczna. Regulacja poprzez idiotypy    189
    16.9. Konkurencja antygenowa (kompetycja antygenowa)    191
    16.10. Ułatwienie immunologiczne    192
    16.11. Praktyczne znaczenie tolerancji w medycynie    192
  17. Nieswoiste czynniki endogenne i egzogenne regulujące odpowiedź immunologiczną    193
    17.1. Modulujący wpływ układu nerwowego i hormonalnego na odpowiedź immunologiczną    193
      17.1.1. Interakcje układ nerwowy-układ immunologiczny    193
      17.1.2. Interakcje układ hormonalny-układ immunologiczny    195
      17.1.3. Wpływ czynników psychosomatycznych na reakcje immunologiczne    197
    17.2. Wpływ czynników pokarmowych na odporność swoistą i nieswoistą    198
  18. Modulacja odpowiedzi immunologicznej    200
    18.1. Immunosupresja    200
      18.1.1. Kortykosteroidy (KS)    201
      18.1.2. Antymetabolity. Analogi zasad purynowych. Antagoniści kwasu foliowego    202
      18.1.3. Substancje alkilujące    202
      18.1.4. Antybiotyki    202
      18.1.5. Promieniowanie jonizujące    203
      18.1.6. Środki biologiczne    203
    18.2. Immunopotencjacja (immunostymulacja)    204
      18.2.1. Adiuwanty immunologiczne    205
      18.2.2. Biomodulatory, endogenne stymulatory odporności    206
    18.3. Mechanizmy działania adiuwantów    206
  19. Filogeneza i ontogeneza odporności    207
    19.1. Filogeneza odporności    207
    19.2. Ontogeneza odporności u człowieka    209
      19.2.1. Rozwój układu immunologicznego w okresie płodowym    209
      19.2.2. Odporność u noworodków i dzieci    210
      19.2.3. Starzenie się układu immunologicznego (immunogerontologia, immunosenescencja)    213
  20. Mechanizmy reakcji nadwrażliwości    215
    20.1. Typ I – reakcje anafilaktyczne    216
      20.1.1. Charakter antygenu    217
      20.1.2. Przeciwciała IgE i ich receptory Fc    217
      20.1.3. Atopia    218
      20.1.4. Regulacja wytwarzania przeciwciał IgE    218
      20.1.5. Degranulacja mastocytów i bazofilów    219
      20.1.6. Mediatory reakcji anafilaktycznych    220
      20.1.7. Rola eozynofilów    222
      20.1.8. Późne reakcje wywołane IgE    223
      20.1.9. Kliniczne postacie reakcji typu anafilaktycznego    224
    20.2. Typ II – reakcje cytotoksyczne    224
      20.2.1. Reakcje typu II u człowieka    227
    20.3. Typ III – reakcje z udziałem kompleksów immunologicznych    228
      20.3.1. Zjawisko Arthusa    230
      20.3.2. Choroba posurowicza    231
    20.4. Typ IV – nadwrażliwość typu późnego (NTP)    233
      20.4.1. Alergie bakteryjne    233
      20.4.2. Nadwrażliwość kontaktowa    234
  21. Immunologia transplantacji    236
    21.1. Rodzaje przeszczepów    236
    21.2. Odrzucanie przeszczepów    237
      21.2.1. Odrzucanie przeszczepu allogenicznego u myszy    237
      21.2.2. Mechanizmy odrzucania przeszczepu allogenicznego    238
    21.3. Odrzucanie przeszczepu u człowieka    240
        21.3.1. Nadostre odrzucanie przeszczepu. Ksenoprzeszczepy    240
      21.3.2. Ostre odrzucanie przeszczepu    241
      21.3.3. Chroniczne (przewlekłe) odrzucanie przeszczepu    241
    21.4. Genetyka układu HLA    241
      21.4.1. Dziedziczenie antygenów HLA    242
    21.5. Transplantacja narządów    243
    21.6. Typowanie tkankowe    244
    21.7. Przeszczep szpiku    245
    21.8. Reakcja przeszczep przeciw biorcy (GvH)    245
      21.8.1. Mechanizm reakcji GvH    246
      21.8.2. Formy reakcji GvH u człowieka    247
    21.9. Ciąża jako przeszczep allogeniczny    248
  22. Immunologia nowotworów    250
    22.1. Antygeny nowotworowe i czynniki rakotwórcze (karcinogeny)    251
      22.1.1. Neoantygeny nowotworów indukowanych przez karcinogeny chemiczne i fizyczne    252
      22.1.2. Neoantygeny indukowane przez wirusy onkogenne (karcinogeny biologiczne)    252
      22.1.3. Antygeny płodowe (onkofetalne)    253
    22.2. Molekularne podstawy transformacji nowotworowej    254
    22.3. Mechanizmy immunologiczne odrzucania nowotworów. Nadzór immunologiczny    255
    22.4. Mechanizmy ucieczki komórek nowotworowych spod kontroli immunologicznej    257
    22.5. Immunoterapia nowotworów    258
  23. Autoimmunizacja    260
    23.1. Kryteria rozpoznania choroby z autoimmunizacji    261
    23.2. Etiologia schorzeń autoimmunizacyjnych    261
      23.2.1. Anatomiczna sekwestracja antygenów    262
      23.2.2. Autoantygeny zmienione    263
      23.2.3. Antygeny reagujące krzyżowo z autoantygenami    264
      23.2.4. Zaburzenia regulacji immunologicznej    265
      23.2.5. Czynniki genetyczne i hormonalne    265
      23.2.6. Rola receptorów TLR w aktywacji autoreaktywnych limfocytów B    267
    23.3. Swoistość odpowiedzi autoimmunologicznej    268
    23.4. Mechanizmy patogenetyczne chorób autoimmunizacyjnych    269
  24. Swoista odporność przeciwzakaźna    270
    24.1. Mechanizmy odporności przeciwzakaźnej    270
    24.2. Typy zakażeń    272
    24.3. Odporność swoista w zakażeniach bakteryjnych    274
      24.3.1. Odpowiedź humoralna w stosunku do bakterii pasożytujących pozakomórkowo    274
      24.3.2. Odpowiedź komórkowa w zakażeniach wywołanych bakteriami pasożytującymi wewnątrzkomórkowo    276
    24.4. Odporność swoista w zakażeniach wirusowych    277
      24.4.1. Rola przeciwciał w zakażeniach wirusowych    278
      24.4.2. Rola odporności komórkowej    279
    24.5. Odporność swoista w zakażeniach pasożytniczych    280
      24.5.1. Zakażenia wywołane przez pierwotniaki    280
      24.5.2. Robaczyce    282
      24.5.3. Odpowiedź immunologiczna na ektopasożyty    284
    24.6. Odporność swoista w zakażeniach wywołanych przez grzyby    284
    24.7. Strategie używane przez drobnoustroje i pasożyty w celu uniknięcia mechanizmów obronnych ustroju    285
      24.7.1. Modyfikacja funkcji komórek fagocytujących    285
      24.7.2. Manipulowanie odpowiedzią immunologiczną    287
      24.7.3. Interferencje w rozpoznawanie antygenu    287
    24.8. HIV    288
    24.9. Zakażenia ostre i przewlekłe    289
    24.10. Niedobory immunologiczne a zakażenia    291
  25. Immunoterapia i immunoprofilaktyka    293
    25.1. Uodpornienie czynne. Szczepienia ochronne    293
      25.1.1. Szczepionki antyidiotypowe    296
    25.2. Rozwój ontogenetyczny odporności i kalendarz szczepień    297
    25.3. Konkurencja antygenowa i szczepionki wieloskładnikowe    297
    25.4. Ryzyko związane ze stosowaniem szczepień ochronnych    298
    25.5. Uodpornienie bierne. Seroterapia    299
    25.6. Przyszłość immunoterapii i seroterapii    300
  26. Słownik terminologiczny    301
  27. Skorowidz    310
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia