Podstawy immunologii

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

39,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W podręczniku w sposób zwięzły i przystępny omówiono podstawowe zasady i mechanizmy działania układu immunologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów regulacyjnych. Właśnie dysfunkcja tych mechanizmów może prowadzić do wielu zjawisk patologicznych. Autorzy uwzględnili w podręczniku najbardziej aktualne zagadnienia w tej nieustannie rozwijającej się dziedzinie.
Zrozumienie zagadnień z zakresu immunologii ułatwiają liczne schematy, ryciny i tabele.
Publikacja jest adresowana do studentów medycyny, farmacji, lekarzy oraz biologów.


Liczba stron320
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4252-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa     5
  Wykaz używanych skrótów i symboli     14
  
  1. Wprowadzenie     18
    
    1.1. Podstawowe zasady działania układu immunologicznego     18
      1.1.1. Formy odpowiedzi immunologicznej     19
      1.1.2. Rozpoznanie antygenu i indukcja odpowiedzi immunologicznej     20
      1.1.3. Reakcje efektorowe     20
      1.1.4. Regulacja odpowiedzi immunologicznej     21
      1.1.5. Pamięć immunologiczna     21
      1.1.6. Interakcje międzyukładowe     22
    1.2. Powstanie immunologii jako nauki i jej rozwój     22
  
  2. Antygeny     25
  
    2.1. Determinanty antygenowe (epitopy)     25
    2.2. Immunogenność     27
    2.3. Rodzaje antygenów     28
      2.3.1. Antygeny reagujące krzyżowo oraz antygeny heterofilne     28
      2.3.2. Antygeny T-zależne i T-niezależne     29
  
  3. Morfologia narządów i komórek układu limfatycznego     30
  
    3.1. Centralne (pierwotne) narządy limfatyczne     30
      3.1.1. Grasica     31
    3.2. Obwodowe narządy limfatyczne i cyrkulacja (krążenie) limfocytów     32
      3.2.1. Węzły chłonne     32
      3.2.2. Śledziona     34
      3.2.3. Cyrkulacja (krążenie) limfocytów     34
    3.3. Limfocyty     36
      3.3.1. Antygeny różnicowania (markery CD)     37
    3.4. Komórki plazmatyczne (plazmocyty)     37
    3.5. Makrofagi (Mf)     40
    3.6. Komórki dendrytyczne (DC)     41
    3.7. Granulocyty     41
      3.7.1. Granulocyty obojętnochłonne (neutrofile)     42
      3.7.2. Granulocyty kwasochłonne (eozynofile)     42
      3.7.3. Granulocyty zasadochłonne (bazofile) i komórki tuczne (mastocyty)     42
    3.8. Limfocyty odpowiedzi nieswoistej     43
  
  4. Immunoglobuliny – przeciwciała     44
  
    4.1. Budowa immunoglobulin     44
    4.2. Rola fragmentu Fab     50
      4.2.1. Mechanizm i swoistość wiązania determinanty z antydeterminantą     50
      4.2.2. Powinowactwo przeciwciała i jego awidność (zachłanność)     51
      4.2.3. Reakcja antygen-przeciwciało     52
      4.2.4. Kompleksy immunologiczne     52
    4.3. Rola fragmentu Fc     54
      4.3.1. Receptory Fc i przeciwciała cytofilne     54
    4.4. Cechy fizykochemiczne i właściwości biologiczne przeciwciał     55
    4.5. Heterogenność immunoglobulin (izo-, allo- i idiotypy)     57
    4.6. Metabolizm immunoglobulin     58
    4.7. Przeciwciała monoklonalne (moAb) i hybrydyzacja przeciwciał     59
    4.8. Immunoglobuliny patologiczne     61
  
  5. Organizacja genów kodujących immunoglobuliny i receptory limfocytów B (BCR)     62
  
    5.1. Teorie syntezy przeciwciał     62
    5.2. Kodowanie zmienności przeciwciał     63
      5.2.1. Zmienność kombinatoryczna i na złączach     64
      5.2.2. Kodowanie części stałych C     66
    5.3. Transkrypcja genów immunoglobulin     68
      5.3.1. Immunoglobulinowe receptory limfocytów B     68
    5.4. Mutacje somatyczne     68
    5.5. Kombinatoryczne łączenie łańcuchów H i L     69
    5.6. Wyłączenie alleliczne (ekskluzja)     70
    5.7. Synteza i wydzielanie przeciwciał     71
  
  6. Receptory antygenowe limfocytów T (TCR)     72
  
    6.1. Kodowanie TCR     72
    6.2. Kompleks CD3     74
    6.3. Sygnalizacja przez ITAM I ITIM     75
  
  7. Główny układ antygenów zgodności tkankowej (MHC)     76
  
    7.1. MHC u człowieka i myszy     78
    7.2. Budowa antygenów MHC     79
    7.3. Ekspresja antygenów MHC     81
    7.4. Rola MHC poza układem immunologicznym     81
  
  8. Limfocyty B i T oraz ich subpopulacje     82
  
    8.1. Limfocyty B     82
      8.1.1. Heterogenność limfocytów B     85
    8.2. Limfocyty T i ich generacja w grasicy (tymocyty)     85
      8.2.1. Proliferacja i różnicowanie tymocytów     86
      8.2.2. Subpopulacje limfocytów Tαβ     90
      8.2.3. Limfocyty Tγδ     92
  
  9. Mechanizmy komunikacji pomiędzy komórkami układu immunologicznego     93
  
    9.1. Cytokiny     93
      9.1.1. Chemokiny     97
    9.2. Cząsteczki adhezyjne i zasiedlanie narządów limfatycznych     97
      9.2.1. Selektyny     99
      9.2.2. Integryny     100
      9.2.3. Nadrodzina Ig CAM (NRIg)     100
    9.3. Wieloetapowy mechanizm migracji komórek fagocytujących     100
    9.4. Mechanizmy cyrkulacji limfocytów     101
  
  10. Dopełniacz (komplement, C)     104
  
    10.1. Droga klasyczna aktywacji dopełniacza     105
      10.1.1. Droga lektynowa aktywacji dopełniacza     107
    10.2. Droga alternatywna aktywacji dopełniacza     108
    10.3. Kontrola aktywacji dopełniacza     109
    10.4. Receptory komórkowe dla fragmentów dopełniacza (CR)     110
    10.5. Synteza składników dopełniacza     111
    10.6. Rola biologiczna składników układu dopełniacza     111
  
  11. Mechanizmy odporności nieswoistej     113
  
    11.1. Bariery odporności wrodzonej     114
      11.1.1. Bariery anatomiczne i fizjologiczne     114
      11.1.2. Czynniki genetyczne i różnice indywidualne     115
      11.1.3. Substancje bakteriobójcze w wydzielinach i płynach ciała     116
      11.1.4. Wpływ temperatury ciała     118
    11.2. Rozpoznanie antygenów bakteryjnych     118
      11.2.1. TLR (receptory Toll-podobne)     120
      11.2.2. Receptory NOD     122
      11.2.3. Receptory odpowiedzialne za fagocytozę     123
      11.2.4. Wydzielnicze PRR     123
    11.3. Fagocytoza     124
      11.3.1. Mechanizmy fagocytozy     124
      11.3.2. Wewnątrzkomórkowe zabijanie drobnoustrojów     128
    11.4. Zapalenie     129
      11.4.1. Mediatory zapalenia     129
      11.4.2. Biologiczne znaczenie odczynu zapalnego     130
      11.4.3. Wstrząs septyczny     130
    11.5. Limfocyty odpowiedzi nieswoistej (wrodzonej), ILL     131
      11.5.1. Limfocyty Tγδ     131
      11.5.2. Limfocyty B1     132
      11.5.3. Limfocyty NKT     133
      11.5.4. Komórki NK     133
  
  12. Mechanizmy prezentacji i rozpoznawania antygenu     135
  
    12.1. Komórki prezentujące antygen (APC)     135
    12.2. Przetworzenie (processing) antygenu     136
    12.3. Prezentacja antygenu     137
    12.4. Rozpoznanie antygenu przez limfocyty T     142
      12.4.1. Alternatywne drogi rozpoznawania antygenu przez limfocyty T     143
    12.5. Biologiczne znaczenie mechanizmu prezentacji antygenu     144
    12.6. Aktywatory poliklonalne (mitogeny)     145
    12.7. Superantygeny     145
  
  13. Odpowiedź humoralna     147
  
    13.1. Rozpoznanie antygenu przez limfocyty B     148
      13.1.1. Rozpoznanie łączne     150
    13.2. Mechanizm interakcji limfocytów T i B     150
    13.3. Dynamika wytwarzania przeciwciał     153
    13.4. Immunoglobuliny nieswoiste     155
  
  14. Odporność komórkowa mediowana przez limfocyty T CD4+ Th1 i CD8+ Tc     156
  
    14.1. Charakter antygenu     157
    14.2. Odpowiedź komórkowa z udziałem limfocytów Th1 CD4+ (indukcja)     157
      14.2.1. Interakcja limfocytów T z komórkami prezentującymi antygen     158
      14.2.2. Faza efektorowa odporności komórkowej mediowana przez limfocyty CD4+     160
      14.2.3. Bierne przeniesienie odporności komórkowej i transfer factor     161
      14.2.4. Nabyta odporność komórkowa     162
    14.3. Reakcje komórkowe mediowane przez limfocyty cytotoksyczne Tc CD8+ (CTL)     163
      14.3.1. Indukcja limfocytów cytotoksycznych CD8+ Tc     164
      14.3.2. Faza efektorowa odpowiedzi cytotoksycznej     166
      14.3.3. Biologiczne znaczenie limfocytów cytotoksycznych     168
    14.4. Odpowiedź komórkowa Th17-zależna     168
  
  15. Regionalna odpowiedź immunologiczna     169
  
    15.1. Układ immunologiczny skóry (SIS, SALT)     169
      15.1.1. Morfologia SALT     170
      15.1.2. Indukcja i ekspresja odpowiedzi immunologicznej w skórze     171
      15.1.3. Tolerancja indukowana przez naskórną aplikację antygenu oraz jej przełamanie     172
    15.2. Układ immunologiczny błon śluzowych (MALT)     173
      15.2.1. Morfologia MALT     173
      15.2.2. Indukcja i ekspresja odpowiedzi immunologicznej w MALT     174
    15.3. Tolerancja pokarmowa     176
  
  16. Regulacja odpowiedzi immunologicznej i tolerancja immunologiczna     177
  
    16.1. Rola antygenu w indukcji odpowiedzi immunologicznej i tolerancji     177
    16.2. Regulacja funkcji limfocytów T     178
    16.3. Regulacja funkcji limfocytów B przez dopełniacz i przeciwciała     178
    16.4. Wzajemna regulacja odpowiedzi immunologicznej przez limfocyty Th1 i Th2     182
    16.5. Tolerancja immunologiczna i jej mechanizmy     184
      16.5.1. Anergia klonu     185
      16.5.2. Delecja klonu     185
    16.6. Limfocyty regulacyjne     186
      16.6.1. Limfocyty kontrasupresyjne     187
    16.7. Ignorancja immunologiczna     188
    16.8. Sieć immunologiczna. Regulacja poprzez idiotypy     189
    16.9. Konkurencja antygenowa (kompetycja antygenowa)     191
    16.10. Ułatwienie immunologiczne     192
    16.11. Praktyczne znaczenie tolerancji w medycynie     192
  
  17. Nieswoiste czynniki endogenne i egzogenne regulujące odpowiedź immunologiczną     193
  
    17.1. Modulujący wpływ układu nerwowego i hormonalnego na odpowiedź immunologiczną     193
      17.1.1. Interakcje układ nerwowy-układ immunologiczny     193
      17.1.2. Interakcje układ hormonalny-układ immunologiczny     195
      17.1.3. Wpływ czynników psychosomatycznych na reakcje immunologiczne     197
    17.2. Wpływ czynników pokarmowych na odporność swoistą i nieswoistą     198
  
  18. Modulacja odpowiedzi immunologicznej     200
  
    18.1. Immunosupresja     200
      18.1.1. Kortykosteroidy (KS)     201
      18.1.2. Antymetabolity. Analogi zasad purynowych. Antagoniści kwasu foliowego     202
      18.1.3. Substancje alkilujące     202
      18.1.4. Antybiotyki     202
      18.1.5. Promieniowanie jonizujące     203
      18.1.6. Środki biologiczne     203
    18.2. Immunopotencjacja (immunostymulacja)     204
      18.2.1. Adiuwanty immunologiczne     205
      18.2.2. Biomodulatory, endogenne stymulatory odporności     206
    18.3. Mechanizmy działania adiuwantów     206
  
  19. Filogeneza i ontogeneza odporności     207
  
    19.1. Filogeneza odporności     207
    19.2. Ontogeneza odporności u człowieka     209
      19.2.1. Rozwój układu immunologicznego w okresie płodowym     209
      19.2.2. Odporność u noworodków i dzieci     210
      19.2.3. Starzenie się układu immunologicznego (immunogerontologia, immunosenescencja)     213
  
  20. Mechanizmy reakcji nadwrażliwości     215
  
    20.1. Typ I – reakcje anafilaktyczne     216
      20.1.1. Charakter antygenu     217
      20.1.2. Przeciwciała IgE i ich receptory Fc     217
      20.1.3. Atopia     218
      20.1.4. Regulacja wytwarzania przeciwciał IgE     218
      20.1.5. Degranulacja mastocytów i bazofilów     219
      20.1.6. Mediatory reakcji anafilaktycznych     220
      20.1.7. Rola eozynofilów     222
      20.1.8. Późne reakcje wywołane IgE     223
      20.1.9. Kliniczne postacie reakcji typu anafilaktycznego     224
    20.2. Typ II – reakcje cytotoksyczne     224
      20.2.1. Reakcje typu II u człowieka     227
    20.3. Typ III – reakcje z udziałem kompleksów immunologicznych     228
      20.3.1. Zjawisko Arthusa     230
      20.3.2. Choroba posurowicza     231
    20.4. Typ IV – nadwrażliwość typu późnego (NTP)     233
      20.4.1. Alergie bakteryjne     233
      20.4.2. Nadwrażliwość kontaktowa     234
  
  21. Immunologia transplantacji     236
    
    21.1. Rodzaje przeszczepów     236
    21.2. Odrzucanie przeszczepów     237
      21.2.1. Odrzucanie przeszczepu allogenicznego u myszy     237
      21.2.2. Mechanizmy odrzucania przeszczepu allogenicznego     238
    21.3. Odrzucanie przeszczepu u człowieka     240
        21.3.1. Nadostre odrzucanie przeszczepu. Ksenoprzeszczepy     240
      21.3.2. Ostre odrzucanie przeszczepu     241
      21.3.3. Chroniczne (przewlekłe) odrzucanie przeszczepu     241
    21.4. Genetyka układu HLA     241
      21.4.1. Dziedziczenie antygenów HLA     242
    21.5. Transplantacja narządów     243
    21.6. Typowanie tkankowe     244
    21.7. Przeszczep szpiku     245
    21.8. Reakcja przeszczep przeciw biorcy (GvH)     245
      21.8.1. Mechanizm reakcji GvH     246
      21.8.2. Formy reakcji GvH u człowieka     247
    21.9. Ciąża jako przeszczep allogeniczny     248
  
  22. Immunologia nowotworów     250
  
    22.1. Antygeny nowotworowe i czynniki rakotwórcze (karcinogeny)     251
      22.1.1. Neoantygeny nowotworów indukowanych przez karcinogeny chemiczne i fizyczne     252
      22.1.2. Neoantygeny indukowane przez wirusy onkogenne (karcinogeny biologiczne)     252
      22.1.3. Antygeny płodowe (onkofetalne)     253
    22.2. Molekularne podstawy transformacji nowotworowej     254
    22.3. Mechanizmy immunologiczne odrzucania nowotworów. Nadzór immunologiczny     255
    22.4. Mechanizmy ucieczki komórek nowotworowych spod kontroli immunologicznej     257
    22.5. Immunoterapia nowotworów     258
  
  23. Autoimmunizacja     260
  
    23.1. Kryteria rozpoznania choroby z autoimmunizacji     261
    23.2. Etiologia schorzeń autoimmunizacyjnych     261
      23.2.1. Anatomiczna sekwestracja antygenów     262
      23.2.2. Autoantygeny zmienione     263
      23.2.3. Antygeny reagujące krzyżowo z autoantygenami     264
      23.2.4. Zaburzenia regulacji immunologicznej     265
      23.2.5. Czynniki genetyczne i hormonalne     265
      23.2.6. Rola receptorów TLR w aktywacji autoreaktywnych limfocytów B     267
    23.3. Swoistość odpowiedzi autoimmunologicznej     268
    23.4. Mechanizmy patogenetyczne chorób autoimmunizacyjnych     269
  
  24. Swoista odporność przeciwzakaźna     270
  
    24.1. Mechanizmy odporności przeciwzakaźnej     270
    24.2. Typy zakażeń     272
    24.3. Odporność swoista w zakażeniach bakteryjnych     274
      24.3.1. Odpowiedź humoralna w stosunku do bakterii pasożytujących pozakomórkowo     274
      24.3.2. Odpowiedź komórkowa w zakażeniach wywołanych bakteriami pasożytującymi wewnątrzkomórkowo     276
    24.4. Odporność swoista w zakażeniach wirusowych     277
      24.4.1. Rola przeciwciał w zakażeniach wirusowych     278
      24.4.2. Rola odporności komórkowej     279
    24.5. Odporność swoista w zakażeniach pasożytniczych     280
      24.5.1. Zakażenia wywołane przez pierwotniaki     280
      24.5.2. Robaczyce     282
      24.5.3. Odpowiedź immunologiczna na ektopasożyty     284
    24.6. Odporność swoista w zakażeniach wywołanych przez grzyby     284
    24.7. Strategie używane przez drobnoustroje i pasożyty w celu uniknięcia mechanizmów obronnych ustroju     285
      24.7.1. Modyfikacja funkcji komórek fagocytujących     285
      24.7.2. Manipulowanie odpowiedzią immunologiczną     287
      24.7.3. Interferencje w rozpoznawanie antygenu     287
    24.8. HIV     288
    24.9. Zakażenia ostre i przewlekłe     289
    24.10. Niedobory immunologiczne a zakażenia     291
  
  25. Immunoterapia i immunoprofilaktyka     293
  
    25.1. Uodpornienie czynne. Szczepienia ochronne     293
      25.1.1. Szczepionki antyidiotypowe     296
    25.2. Rozwój ontogenetyczny odporności i kalendarz szczepień     297
    25.3. Konkurencja antygenowa i szczepionki wieloskładnikowe     297
    25.4. Ryzyko związane ze stosowaniem szczepień ochronnych     298
    25.5. Uodpornienie bierne. Seroterapia     299
    25.6. Przyszłość immunoterapii i seroterapii     300
    
  26. Słownik terminologiczny     301
  
  27. Skorowidz     310
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia