System rządów w Republice Chorwacji

System rządów w Republice Chorwacji

1 opinia

Format:

ibuk

Praca dotyczy państwa nieopisywanego do tej pory w polskiej literaturze konstytucyjnej, zawiera: analizę rodzaju modelu systemu rządów, który obowiązywał w Chorwacji od chwili odbudowy niepodległego państwa po dzień dzisiejszy; przedstawia jego ewolucję oraz opis relacji między normami konstytucyjnymi a praktyką sprawowania władzy i stosowania norm konstytucyjnych. Autor na podstawie analiz wyciąga ciekawe wnioski.


Książka podejmuje problematykę obowiązującego systemu rządów rozumianego jako zespół wzajemnych stosunków i zależności zachodzących między organami władzy ustawodawczej i wykonawczej (a także relacje wewnątrz egzekutywy), czyli występują-ce między parlamentem, głową państwa i Rządem.


Liczba stron409
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-951-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     9
  Wstęp     11
  
  Rozdział I. Zarys historii państwowości Chorwacji     25
  
  1. Tradycje ustrojowe Chorwacji     25
  2. Powstanie niepodległego państwa chorwackiego     45
  
  Rozdział II. Konstytucja Republiki Chorwacji     65
  
  1. Konstytucja, jej systematyka i nowelizacje     65
  1.1. Uchwalenie konstytucji i jej systematyka     65
  1.2. Nowelizacja konstytucji z 12 grudnia 1997 r.     73
  1.3. Nowelizacja kontytucji z 9 listopada 2000 r.     75
  1.4. Nowela konstytucji z 28 marca 2001 r.     81
  1.5. Nowela konstytucji z 16 czerwca 2010 r.     84
  2. Konstytucyjne zasady podstawowe     90
  2.1. Zasady republikańskiej formy państwa i unitaryzmu     91
  2.2. Zasada demokratycznego państwa prawnego i państwa socjalnego     93
  2.3. Zasada suwerenności narodu     96
  2.4. Zasada podziału władz     98
  2.5. Zasada nadrzędności konstytucji     102
  
  Rozdział III. Partie polityczne w Republice Chorwacji    105
  
  1. Podstawy prawne działania partii politycznych    105
  2. Finansowanie partii politycznych    115
  3. Scena polityczna w Republice Chorwacji    121
  4. Wpływ systemu wyborczego na tworzenie Rządu     138
  
  Rozdział IV. System wyborczy do parlamentu    147
  
  1. Prawo wyborcze przedmiotowe i zasady prawa wyborczego    147
  2. Tryb zgłaszania kandydatów i kalendarz wyborczy    160
  3. Kampania wyborcza    162
  4. System wyborczy sensu stricto    166
  5. Finansowanie kampanii wyborczej    177
  6. Organy wyborcze    180
  7. Ważność wyborów    183
  
  Rozdział V. Sabor    187
  
  1. Skład, kadencja i tryb pracy Saboru    187
  2. Status prawny deputowanego    197
  2.1. Incompatibilitas    200
  2.2. Immunitet    203
  2.3. Prawa i obowiązki deputowanego    208
  3. Organy parlamentu    210
  4. Funkcje parlamentu    220
  4.1. Funkcja ustrojodawcza    222
  4.2. Funkcja ustawodawcza    225
  4.2.1. Ustawy konstytucyjne    225
  4.2.2. Tryb ustawodawczy    226
  4.2.3. Tryb pilny    232
  4.2.4. Ustawy organiczne    235
  4.2.5. Budżet    237
  4.3. Funkcja kontrolna    239
  4.4. Funkcja kreacyjna    250
  4.5. Pozostałe kompetencje    256
  
  Rozdział VI. Prezydent Republiki    261
  
  1. Pozycja ustrojowa    261
  2. Tryb wyboru prezydenta    267
  2.1 Bierne prawo wyborcze i zgłaszanie kandydatów     269
  2.2. Kampania wyborcza i jej finansowanie    270
  2.3. Głosowanie    273
  2.4. Organy wyborcze i protesty wyborcze    274
  3. Kompetencje prezydenta i formy ich wykonywania    276
  3.1. Prezydent jako reprezentant państwa    280
  3.2. Prezydent jako gwarant prawidłowego i harmonijnego oraz stabilnego funkcjonowania organów władzy państwowej    281
  3.3. Prezydent jako strażnik niepodległości i terytorialnej integralności Republiki    283
  3.4. Prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych    289
  3.5. Pozostałe kompetencje prezydenta    292
  4. Odpowiedzialność konstytucyjna prezydenta    294
  
  Rozdział VII. Rząd Republiki Chorwacji    301
  
  1. Powoływanie Rządu    302
  2. Odpowiedzialność polityczna Rządu    307
  3. Skład Rządu, tryb jego pracy i struktura administracji rządowej    310
  3.1. Skład Rządu i struktura administracji rządowej     310
  3.2. Tryb pracy Rządu    317
  4. Pozycja premiera    318
  5. Funkcje i kompetencje Rządu    321
  5.1. Funkcja prawotwórstwa    325
  5.2. Funkcja wykonawcza    330
  5.3. Funkcja rządzenia    332
  5.4. Funkcja kierowniczo-koordynacyjna     335
  5.5. Funkcja nadzorczo-kontrolna     335
  
  Rozdział VIII. Ewolucja systemu rządów w Republice Chorwacji     341
  
  1. System rządów w latach 1990–2000     342
  2. System rządów w Republice Chorwacji po 2000 r.    361
  
  Zakończenie     371
  
  Bibliografia     375
  Od Redakcji     409
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia