Wartości w muzyce. T. 4: Muzyka w środowisku społecznym

5 ocen

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

37,80  50,40

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

37,8050,40

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Tom czwarty składa się z trzech części. Część I zatytułowana jest: Rozprawy teoretyczne. Artystyczne i społeczne uwarunkowania kultury muzycznej, zawiera dziesięć tekstów, począwszy od rozważań muzykologicznych, przez biografie współczesnych kompozytorów, monografie instytucji muzycznych aż po opis roli amatorskich stowarzyszeń chóralnych działających na Górnym Śląsku, Śląsku Cieszyńskim i Zaolziu.


Część II o tytule: Praktyka wykonawcza w teorii i działaniach artystycznych ukazuje różne techniki wykonawcze odtwórczo-twórcze instrumentalistów, dyrygentów, prezentacje artystyczne zespołów chóralnych oraz zbiory pieśni i tańców ludowych polskich i zagranicznych. Tu znalazło się dziesięć tekstów autorskich.


Część III: Sztuka w szkolnej edukacji i życiu człowieka ukazuje edukacyjną, wychowawczą i terapeutyczną rolę muzyki w poszczególnych okresach życia człowieka, tj. od chwili poczęcia, aż po dorosłość. Część trzecia zawiera trzynaście tekstów.


Zaletą publikacji jest bogaty zbiór: załączników nutowych muzyki artystycznej i ludowej pochodzących z terenów polskich, zaolziańskich i ukraińskich, zdjęć, materiałów dokumentujących omawiane problemy badawcze. Może zainteresować nauczycieli akademickich kierunków muzycznych, pedagogiczno-artystycznych, dyrektorów instytucji muzycznych i placówek kulturalno-oświatowych, dyrygentów, instruktorów i działaczy ruchu amatorskiego, studentów, przyszłych muzyków, czynnych nauczycieli na różnych poziomach kształcenia oraz terapeutów.


Liczba stron448
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-231-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ebook dostępny na rozdziały


Wartości w muzyce. T. 4: Muzyka w środowisku społecznym - 01 Muzyka i ogrody jako wzajemnie naświetlające się teksty kultury »

Wartości w muzyce. T. 4: Muzyka w środowisku społecznym - 02 W kontekście muzycznych skandali, Horyzont oczekiwań słuchaczy wobec wartości w muzyce »

Wartości w muzyce. T. 4: Muzyka w środowisku społecznym - 03 Szanując inność — Witold Szalonek, pedagog i wychowawca »

Wartości w muzyce. T. 4: Muzyka w środowisku społecznym - 04 Ryszard Gabryś — życie wypełnione muzyczną pasją, Rozmowy z kompozytorem »

Wartości w muzyce. T. 4: Muzyka w środowisku społecznym - 05 Krzysztof Borzędowski — in memoriam »

Wartości w muzyce. T. 4: Muzyka w środowisku społecznym - 06 Orkiestra Filharmonii ROW — rybnicki fenomen muzyczny »

Wartości w muzyce. T. 4: Muzyka w środowisku społecznym - 07 Z raportu o amatorskim ruchu muzycznym w roku stulecia Związku Śląskich Kół Śpiewaczych »

Wartości w muzyce. T. 4: Muzyka w środowisku społecznym - 08 Oddział Bielski Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w roku jubileuszowym 35-lecia działalności społecznej »

Wartości w muzyce. T. 4: Muzyka w środowisku społecznym - 09 Działalność artystyczna Orkiestry Reprezentacyjnej Akademii Górniczo-Hutniczej w latach 2001—2011 »

Wartości w muzyce. T. 4: Muzyka w środowisku społecznym - 10 Zaolziańskie instytucje kulturalne (po 1920 roku) i ich wpływ na kulturę ludową »

Wartości w muzyce. T. 4: Muzyka w środowisku społecznym - 11 Barokowi projekcji żanru sonati dlia skripki solo w tworczosti Joganna Sebastiana Bacha i Gieorga Filipa Tieliemana »

Wartości w muzyce. T. 4: Muzyka w środowisku społecznym - 12 Muzyczna działalność cieszyńskiej szkoły ewangelickiej w latach 1709—1730 »

Wartości w muzyce. T. 4: Muzyka w środowisku społecznym - 13 IX symfonia Ludwiga van Beethovena w aspekcie problemów wykonawczych partii chóralnej »

Wartości w muzyce. T. 4: Muzyka w środowisku społecznym - 14 Transkrypcje wiolonczelowe utworów Fryderyka Chopina w niemieckim środowisku muzycznym »

Wartości w muzyce. T. 4: Muzyka w środowisku społecznym - 15 Improwizacja — sztuka spontaniczna »

Wartości w muzyce. T. 4: Muzyka w środowisku społecznym - 16 Akt twórczy organisty w ramach liturgii Kościoła rzymskokatolickiego w kontekście wartości »

Wartości w muzyce. T. 4: Muzyka w środowisku społecznym - 17 Zaśpiewajmy Mu wesoło — autorski cykl 20 kolęd i pastorałek na chór mieszany i głosy solowe a cappella — analiza stylistyczna »

Wartości w muzyce. T. 4: Muzyka w środowisku społecznym - 18 Aktywność chóralna czynnikiem stymulującym rozwój kultury muzycznej mieszkańców Nawsia na Zaolziu »

Wartości w muzyce. T. 4: Muzyka w środowisku społecznym - 19 Fienomen kołomijki w opcii ietnomuzikoznawczich konciepcij »

Wartości w muzyce. T. 4: Muzyka w środowisku społecznym - 20 Cechy stylistyczne pieśni ludowych regionu pszczyńskiego w świetle zbiorów etnograficznych Mariana Cieśli »

Wartości w muzyce. T. 4: Muzyka w środowisku społecznym - 21 Muzyka w środowisku szkolnym dziecka »

Wartości w muzyce. T. 4: Muzyka w środowisku społecznym - 22 Znaczenie muzyki w okresie prenatalnym »

Wartości w muzyce. T. 4: Muzyka w środowisku społecznym - 23 Ewolucja ideałów i celów wychowania w edukacji muzycznej w XX wieku w Polsce »

Wartości w muzyce. T. 4: Muzyka w środowisku społecznym - 24 Kandydat na nauczyciela wobec muzyki artystycznej (z badań i doświadczeń) »

Wartości w muzyce. T. 4: Muzyka w środowisku społecznym - 25 Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie jako znaczący ośrodek krzewienia kultury muzycznej na Zaolziu »

Wartości w muzyce. T. 4: Muzyka w środowisku społecznym - 26 Szkoła muzyczna ważnym ośrodkiem życia kulturalnego »

Wartości w muzyce. T. 4: Muzyka w środowisku społecznym - 27 Wybrane aspekty kreatywności podczas interpretacji utworów muzycznych »

Wartości w muzyce. T. 4: Muzyka w środowisku społecznym - 28 Dziecko twórcze muzycznie »

Wartości w muzyce. T. 4: Muzyka w środowisku społecznym - 29 Rozwój kultury muzycznej dziecka »

Wartości w muzyce. T. 4: Muzyka w środowisku społecznym - 30 Folklor dziecięcy »

Wartości w muzyce. T. 4: Muzyka w środowisku społecznym - 31 Edukacja plastyczna — rozważania o wychowaniu ku sztuce »

Wartości w muzyce. T. 4: Muzyka w środowisku społecznym - 32 Rola muzykoterapii w profilaktyce i terapii dzieci przejawiających zachowania agresywne »

Wartości w muzyce. T. 4: Muzyka w środowisku społecznym - 33 Rytmika w terapii dziecka »


EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie (Jadwiga Uchyła-Zroski) I    9
  Część I
  Rozprawy teoretyczne. Artystyczne i społeczne uwarunkowania kultury muzycznej
  Jolanta Szulakowska-Kulawik: Muzyka i ogrody jako wzajemnie naświetlające się teksty
  kultury I    17
  Bogumiła Mika: „W kontekście muzycznych skandali”. Horyzont oczekiwań słuchaczy
  wobec wartości w muzyce I    32
  Daniel Cichy: Szanując inność — Witold Szalonek, pedagog i wychowawca I    42
  Alina Górniok-Naglik: Ryszard Gabryś — życie wypełnione muzyczną pasją. Rozmowy
  z kompozytorem I    54
  Danuta Zoń-Ciuk: Krzysztof Borzędowski — in memoriam I    83
  Maria Warchoł-Sobiesiak: Orkiestra Filharmonii ROW — rybnicki fenomen muzyczny
  I    93
  Andrzej Wójcik: Z raportu o amatorskim ruchu muzycznym w roku stulecia Związku
  Śląskich Kół Śpiewaczych I    108
  Jadwiga Sikora: Oddział Bielski Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w roku jubileuszowym
  35-lecia działalności społecznej I    125
  Karol Pyka: Działalność artystyczna Orkiestry Reprezentacyjnej Akademii Górniczo-
  -Hutniczej w latach 2001—2011 I    135
  Magdalena Szyndler: Zaolziańskie instytucje kulturalne (po 1920 roku) i ich wpływ na
  kulturę ludową I    144
  Część II
  Praktyka wykonawcza w teorii i działaniach artystycznych
  Oksana Hretczyn: [Barokowe projekcje gatunku
  sonaty na skrzypce solo w twórczości Jana Sebastiana Bacha i Georga Philippa
  Telemanna] I    153
  Zenon Mojżysz: Muzyczna działalność cieszyńskiej szkoły ewangelickiej w latach
  1709—1730 I    163
  Waldemar Sutryk: IX symfonia Ludwiga van Beethovena w aspekcie problemów wykonawczych
  partii chóralnej I    173
  Urszula Mizia: Transkrypcje wiolonczelowe utworów Fryderyka Chopina w niemieckim
  środowisku muzycznym I    185
  Tomasz Orlow: Improwizacja — sztuka spontaniczna I    195
  Bogumiła-Faustyna Dunikowska: Akt twórczy organisty w ramach liturgii Kościoła rzymskokatolickiego
  w kontekście wartości I    205
  Jacek Glenc: Zaśpiewajmy Mu wesoło! — autorski cykl 20 kolęd i pastorałek na chór
  mieszany i głosy solowe a cappella — analiza stylistyczna I    220
  Aleksandra Zeman: Aktywność chóralna czynnikiem stymulującym rozwój kultury muzycznej
  mieszkańców Nawsia na Zaolziu I    233
  Sergij Kudrinec’kij:
  [Fenomen
  kołomyjki w etnomuzykologicznych koncepcjach] I    247
  Joanna Glenc: Cechy stylistyczne pieśni ludowych regionu pszczyńskiego w świetle
  zbiorów etnograficznych Mariana Cieśli I    257
  Część III
  Sztuka w szkolnej edukacji i życiu człowieka
  Jadwiga Uchyła-Zroski: Muzyka w środowisku szkolnym dziecka I    275
  Sonia Kędziora: Znaczenie muzyki w okresie prenatalnym I    288
  Andrzej Michalski: Ewolucja ideałów i celów wychowania w edukacji muzycznej
  w XX wieku w Polsce I    300
  Elżbieta Szubertowska: Kandydat na nauczyciela wobec muzyki artystycznej (z badań
  i doświadczeń) I    310
  Magdalena Micherda: Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie
  jako znaczący ośrodek krzewienia kultury muzycznej na Zaolziu I    320
  Ewa Kumik: Szkoła muzyczna ważnym ośrodkiem życia kulturalnego I    334
  Mirosław Dymon: Wybrane aspekty kreatywności podczas interpretacji utworów muzycznych
  I    348
  Marzenna Magda-Adamowicz: Dziecko twórcze muzycznie I    361
  Bronisława Dymara: Rozwój kultury muzycznej dziecka I    376
  Irena Burczyk: Folklor dziecięcy I    390
  Urszula Szuścik: Edukacja plastyczna — rozważania o wychowaniu ku sztuce I    398
  Grażyna Poraj: Rola muzykoterapii w profilaktyce i terapii dzieci przejawiających zachowania
  agresywne I    406
  Ewa Bogdanowicz, Grażyna Durlow: Rytmika w terapii dziecka I    428
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia