Syndrom NIMBY w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi

Syndrom NIMBY w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi

1 opinia

Format:

ibuk

Przedmiotem publikacji jest syndrom NIMBY w przestrzeni wielkomiejskiej rozumiany jako zespół zjawisk – rozpatrywanych w płaszczyźnie przestrzennej i społecznej na przykładzie Łodzi – które towarzyszą niechcianym inwestycjom. Lokalizacja niechcianej inwestycji powoduje zmiany zarówno w przestrzeni fizycznej jak i społecznej danego fragmentu miasta, przez co wpływa na całą jego strukturę funkcjonalno-przestrzenną. Badania skoncentrowano na przemianach zachodzących w przestrzeni społecznej, jednak ze względu na relacje pomiędzy społeczeństwem a jego otoczeniem, badaniu poddano również pewne elementy przestrzeni fizycznej m. in. zagospodarowanie przestrzenne sąsiedztwa obiektów NIMBY. Pojawienie się obiektu NIMBY w bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych powoduje pogorszenie warunków środowiskowych i obniżenie statusu społecznego danego obszaru.


Liczba stron198
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-897-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. WSTĘP    7
  
  1.1. Problematyka badawcza    7
  1.2. Przedmiot i cele pracy     14
  1.3. Przegląd literatury     17
  1.4. Materiały źródłowe i metody badań     20
  1.5. Układ pracy     21
  
  2. SYNDROM NIMBY W KONTEKŚCIE TEORII KONFLIKTÓW SPOŁECZNO-PRZESTRZENNYCH     23
  
  2.1. Konflikt w teoriach socjologicznych     23
  2.2. Definicje konfliktu społecznego, lokalnego i miejskiego     26
  2.3. Konflikty przestrzenne     30
  2.4. Podsumowanie     38
  
  3. SPOŁECZNA PERCEPCJA OBIEKTÓW NIMBY    39
  
  3.1. Atrybuty obiektów NIMBY     39
  3.2. Społeczne naznaczenie obiektów NIMBY     47
  3.2.1. Proces stygmatyzacji obiektów NIMBY     47
  3.2.2. Zagrożenia odczuwane przez ludność zamieszkałą w pobliżu obiektów NIMBY     49
  
  4. OBIEKTY NIMBY W ŁODZI I STREFY ICH ODDZIAŁYWANIA     57
  
  4.1. Identyfikacja obiektów NIMBY     57
  4.2. Charakterystyka obiektów NIMBY i towarzyszących im konfliktów    75
  4.2.1. Obiekty infrastruktury drogowej     75
  4.2.2. Lotnisko Lublinek     89
  4.2.3. Hale magazynowo-biurowe „Panattoni Park Łódź East”     91
  4.2.4. Spalarnia odpadów     92
  4.2.5. Hospicjum w Szpitalu im. Jordana     96
  4.3. Strefy oddziaływania obiektów NIMBY     98
  4.3.1. Teoretyczne podstawy wyznaczania stref     98
  4.3.2. Zagospodarowanie przestrzeni wokół obiektów NIMBY     104
  4.4. Posumowanie     111
  
  5. SYNDROM NIMBY W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ ANKIETOWYCH    113
  
  5.1. Mieszkańcy stref NIMBY    113
  5.2. Poziom akceptacji obiektów NIMBY    121
  5.3. Determinanty syndromu NIMBY    133
  5.3.1. Wyobrażenia obiektów NIMBY przez okolicznych mieszkańców    133
  5.3.2. Wyobrażenia otoczenia obiektów NIMBY    143
  5.3.3. Wpływ odległości od niechcianych inwestycji na intensywność syndromu NIMBY    147
  5.4. Zaangażowanie respondentów w konflikty    149
  5.5. Profil Nimbystów    153
  5.5.1. Model regresji logistycznej    153
  5.5.2. Drzewo klasyfikacyjne CART    164
  5.6. Podsumowanie    171
  
  6. ZAKOŃCZENIE    173
  
  BIBLIOGRAFIA    179
  SPIS TABEL    190
  SPIS RYCIN    191
  ZAŁĄCZNIKI    191
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia