Dominacja a wyzwolenie. Wczesnoszkolny dyskurs podręcznikowy i dziecięcy

Dominacja a wyzwolenie. Wczesnoszkolny dyskurs podręcznikowy i dziecięcy

1 opinia

Format:

ibuk

Autorka akcentuje potrzebę poszerzania przestrzeni semantycznej w dyskursie podręcznikowym oraz konieczność uprawnienia przez szkołę otwartości poznawczej, co daje dzieciom/uczniom prawo do:
- wyrastania z egocentrycznego oglądu świata i poszerzania horyzontów własnej egzystencji o cele ogólne i wybiegające w przyszłość;
- poznawania siebie, rozumnego pielęgnowania indywidualności sprzężonej z empatią, odpowiedzialnością i troską o dobro ogólne;
- budowanie własnej tożsamości w dialogu z innymi, przy poszanowaniu inności w zróżnicowanej kulturowo wspólnocie oraz roztropnego spożytkowania czasu i przestrzeni oraz radzenia sobie z przeciwnościami losu.


Książka zawiera wyniki wnikliwych analiz zrekonstruowanych przez autorkę dyskursów podręcznikowego i dziecięcego oraz ich dramatyczną konfrontację. Paradygmat kognitywistyczny, rozumiany jako nowy kontekst teoriopoznawczy w badaniach edukacyjnych, stworzył możliwość uchwycenia podręcznikowych i uczniowskich sposobów kategoryzacji, dominujących typów racjonalności (taksonomicznej lub potocznej), a także stereotypowego i aksjologicznego opisu rzeczywistości.


Liczba stron360
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-794-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    5
  
  1. Krytyczna refleksja o stanie współczesnej edukacji    15
  
  1.1. Pytania o źródła stagnacji szkoły    15
  1.2. Próba wskazania środków zaradczych    18
  
  2. Poszukiwanie miejsca dla dyskursu dziecięcego w psychologicznych teoriach uczenia się    23
  
  2.1. Znaczenie środowiska edukacyjnego w rozwijaniu możliwości poznawczych dzieci w teorii Lwa S. Wygotskiego    25
  2.2. Wspomaganie uczenia się w Brunerowskiej pedagogice wzajemności    30
  2.3. Rola społecznych interakcji i wspólnego zaangażowania w koncepcjach H. Rudolpha Schaffera i Davida Wooda    35
  2.4. Pobudzanie aktywności poznawczej w upośrednianym uczeniu się według koncepcji Reuvena Feuersteina i Pniny S. Klein oraz Ragnara Rommetveita    41
  
  3. Dyskursy podręcznikowy i dziecięcy w kognitywistycznym ujęciu krytyczno-emancypacyjnym    50
  
  3.1. Źródła paradygmatu kognitywistycznego    50
  3.2. Kognitywizm jako nowy kontekst teoriopoznawczy badań edukacyjnych     60
  3.3. Kategorie dominacji i wyzwolenia w opisywaniu rzeczywistości edukacyjnej    88
  3.4. Sposoby rozumienia dyskursu podręcznikowego i dziecięcego    94
  
  4. Dyskurs podręcznikowy jako narzędzie dominacji    100
  
  4.1. Teksty podręcznikowe – w kręgu spraw dobrze znanych    100
  4.2. Koniunkturalizm pedagogiczny książki obrazkowej    103
  4.3. Model komunikacji generowany przez podręcznik    106
  4.4. Działania metodyczne podporządkowane koncepcji pedagogicznej podręcznika     111
  
  5. Dyskurs dziecięcy jako forma edukacji wyzwalającej    118
  
  5.1. Warunki dorastania do wolności    120
  5.2. Wzrastanie w postawie empatii i odpowiedzialności    131
  5.3. Bycie wspólnotowe – dorastanie do poszanowania odrębności    137
  5.4. Dorastanie do roztropnego spożytkowania czasu i przestrzeni    141
  
  6. Wybór jakościowych strategii badawczych     149
  
  6.1. W poszukiwaniu uzasadnień postępowania badawczego    149
  6.2. Rozszerzenie perspektywy, czyli o kognitywistycznych kategoriach badawczych    154
  6.3. Sformułowanie celów dla nowych wymiarów edukacji    161
  6.4. Wnikanie w głąb badanych zjawisk z perspektywy uczestniczącej    164
  6.5. Doświadczanie codzienności szkolnej    171
  6.6. Sposób prezentowania materiału    174
  
  7. Dyskurs podręcznikowy. Od dosłowności do idealizacji     176
  
  7.1. Kody domu     176
  7.2. Sfera szkoły     196
  7.3. Kręgi wspólnoty     217
  7.4. Pojmowanie czasu     229
  
  8. Dyskurs dziecięcy. Wykraczanie poza obszar oczywistości     237
  
  8.1. Wyobrażenie domu     238
  8.2. Szkoła – jaka mogłaby być?     263
  8.3. Razem z innymi – więzi wspólnotowe     277
  8.4. To, co otacza, i to, czego nie widać     301
  
  Zakończenie, czyli czas dla nowych pytań     322
  Bibliografia     335
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia