System partyjny Królestwa Rumunii. Uwarunkowania i funkcjonowanie

System partyjny Królestwa Rumunii. Uwarunkowania i funkcjonowanie

1 opinia

Format:

ibuk

Rozwój polityczny ziem rumuńskich uzależniony był na początku XIX w. od rozwoju wypadków w Imperium Osmańskim, co w kategoriach politycznych wymuszało recepcję wzorca orientalnego. Dopiero decyzje pokoju w Adrianopolu w 1829 r. otworzyły możliwość budowy nowoczesnego społeczeństwa w księstwach rumuńskich. Proces ten był długotrwały, a orientalne wzorce pozostawały przez długi czas istotnym elementem składowym stosunków społecznych i politycznych.
Casus Rumunii jako państwa, w którym funkcjonował specyficzny system partyjny, stanowił motyw do podjęcia badań nad tym tematem. Należy podkreślić, iż niniejsza monografia w porównaniu z innymi pracami, poświęconymi systemowi partyjnemu Rumunii, po raz pierwszy obejmuje tak szerokie spektrum czasowe.
Zawiera analizę funkcjonowania systemu partyjnego Rumunii w okresie monarchii, czy-li w latach 1866–1947. Autor przedstawił uwarunkowania i ewolucję omawianego systemu na podstawie literatury przedmiotu oraz własnych badań z wykorzystaniem kwerend archiwalnych.


WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-923-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     9
  Wstęp     11
  
  Rozdział I. Podstawy prawne systemu politycznego monarchii rumuńskiej     37
  
  1. Wykładnia konstytucji z 1866 r. i 1923 r.     37
  
  2. Ordynacje wyborcze     44
  
  2.1. Ordynacja wyborcza z 1866 r. i jej późniejsze modyfikacje (z lat 1884, 1912, 1919)     44
  2.2. Implementacja ordynacji wyborczych z 1919 r. obowiązujących na terenach przyłączonych do Rumunii w 1918 r.     59
  2.3. Ordynacja wyborcza z 1926 r.    64
  
  3. Układ władzy w systemie politycznym do 1938 r.     78
  
  3.1. Władza ustawodawcza    78
  3.2. Władza wykonawcza    81
  3.3. Władza sądownicza w konstytucjach z lat 1866 i 1923    87
  
  4. Prawa i obowiązki obywatelskie w konstytucjach z lat 1866 i 1923    88
  
  5. Zmiany aksjonormatywne w konstytucji z 1938 r.     89
  
  6. Konkluzje     98
  
  Rozdział II. Geneza rumuńskich ruchów politycznych i systemu partyjnego     101
  
  1. Proces instytucjonalizacji ruchu liberalnego i konserwatywnego     101
  
  2. Próby utworzenia robotniczej oraz chłopskiej reprezentacji politycznej     161
  
  3. Funkcjonowanie systemu partyjnego w latach 1895–1917     163
  
  3.1. Cerkiew a partie polityczne przed rokiem 1914    182
  3.2. Specyfika funkcjonowania systemu wielopartyjnego    185
  3.3. Działaność Partii Konserwatywno-Demokratycznej    190
  3.4. Aktywność Partii Narodowo-Demokratycznej a możliwość poszerzenia spektrum partyjno-politycznego     196
  3.5. Stosunki polityczne w Rumunii a niebezpieczeństwo wypaczeń ustrojowo-systemowych     208
  
  4. Rumuńskie poglądy na partie i system partyjny do roku 1918     211
  
  5. Konkluzje     218
  
  Rozdział III. Osobliwości partycypacji politycznej w okresie funkcjonowania systemu wielopartyjnego w Rumunii (1918–1930)     221
  
  1. Determinanty funkcjonalne systemu wielopartyjnego w Rumunii    221
  
  2. Nowe partie u władzy jako następstwo wyborów parlamentarnych w 1919 r.    242
  
  3. Wybory 1920 r. i ich polityczne konsekwencje    255
  
  4. Prace nad konstytucją i konsolidacja sceny politycznej w okresie samodzielnych rządów PNL w latach 1922–1926.    337
  
  5. Następstwa kryzysu roku 1927    381
  
  6. Sposób sprawowania władzy przez pierwszy rząd PNT (1928–1930)     411
  
  7. Rumuńskie poglądy na partie i system partyjny w okresie międzywojennym    426
  
  8. Konkluzje    437
  
  Rozdział IV. System partyjny w latach rządów króla Karola II (1930–1940)     447
  
  1. Eskalacja sprawczości politycznej króla Karola II    447
  
  2. Koalicyjna formuła sprawowania władzy: eksperyment czy trwała tendencja?    455
  
  3. Działania polityczne drugiego rządu PNŢ (1932–1933)    458
  
  4. Dążenie do stabilności sprawowania władzy przez rząd PNL (1933–1935)    471
  
  5. Partie opozycyjne wobec PNL (1933–1935)    481
  
  6. Zmiany jakościowe w walce o władzę (1935–1937).    493
  
  7. Okoliczności zaistnienia autorytaryzmu (w roku 1937)    504
  
  8. Apogeum autorytaryzmu w okresie sprawowania autokratycznych rządów przez króla Karola II (1938–1940)    524
  
  9. Konkluzje    532
  
  Rozdział V. Rumuński ustrój polityczny w obliczu oddziaływania totalitaryzmu w latach 1940–1944     537
  
  1. Poszukiwanie możliwości „wyjścia z wojny”     538
  
  2. Ograniczanie działalności opozycji politycznej     547
  
  3. Konkluzje     548
  
  Rozdział VI. Odchodzenie od wielopartyjności w kierunku systemu partii dominującej i monopartyjności (1944–1947)     551
  
  1. Rumuńskie partie demokratyczne w sytuacji ograniczonych możliwości uczestnictwa w sprawowaniu władzy politycznej    551
  
  2. Zmiany stylu sprawowania władzy w następstwie powołanie rządu dr. Petru Grozy    561
  
  3. Walka o powojenny kształt systemu politycznego Rumunii i następstwa wyborów w 1946 r.    569
  
  4. Systemowa likwidacja atrybutów demokracji parlamentarnej (1946–1947)     576
  
  5. Konkluzje     581
  
  Zakończenie     583
  
  Bibliografia     606
  Fotografie     621
  Indeks autorów     627
  Indeks osób     633
  Od Redakcji     641
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia