Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym. Analiza porównawcza ekspansji międzynarodowej firm rodzinnych i nierodzinnych z rynku NewConnect

Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym. Analiza porównawcza ekspansji międzynarodowej firm rodzinnych i nierodzinnych z rynku NewConnect

1 opinia

Format:

ibuk

Monografia dotyczy ważnego z perspektywy naukowej i aplikacyjnej problemu zachowań przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Problem jest poznawczo ważny, gdyż dominujące przekonanie o lokalnej skali działania rzadko jest konfrontowane z rozpoznaniem rzeczywistych strategii przedsiębiorstw rodzinnych . Jest to widoczne zwłaszcza na gruncie polskim. Autor analizuje tendencje w rozwoju współczesnego otoczenia biznesu i konfrontuje je z zachowaniami strategicznymi przedsiębiorstw rodzinnych. Z punktu widzenia aplikacyjnego praca jest formą wspierania przedsiębiorstw rodzinnych w ich wysiłkach funkcjonowania na rynkach zagranicznych - poznanie uwarunkowań tych zachowań pozwoli na zastosowanie skutecznych instrumentów przez właścicieli, instytucje wspierania biznesu, ośrodki akademickie i działania rządu. Tradycyjne spojrzenie na zachowania przedsiębiorstw rodzinnych przez inwestorów i instytucje finansowe stawia je w pozycji „upośledzonej” w stosunku do konkurentów nierodzinnych . Jak wynika z badań zamieszczonych w pracy, są to skojarzenia nie tylko niesprawiedliwe, lecz nieprawdziwe.


Liczba stron234
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-939-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  
  Rozdział 1. Globalizacja jako współczesny typ otoczenia biznesowego    13
  
  1.1. Ewolucja otoczenia i strategii rozwoju biznesu    13
  1.2. Globalizacja jako wymiar współczesnego otoczenia biznesu    17
  1.3. Gospodarka oparta na wiedzy – źródło konkurencyjności państw, regionów i przedsiębiorstw     24
  1.4. Przedsiębiorczość międzynarodowa – definicja, siły determinujące jej tempo    28
  
  Rozdział 2. Internacjonalizacja – strategia biznesu w globalizującym się otoczeniu    35
  
  2.1. Istota oraz motywy internacjonalizacji działalności gospodarczej    35
  2.2. Wpływ internacjonalizacji na efektywność biznesu    38
  2.3. Modele internacjonalizacji biznesu    41
  2.3.1. Model tradycyjny    41
  2.3.2. Model sieciowy    44
  2.3.3. Model nowych przedsięwzięć międzynarodowych (born globals)    45
  2.3.3.1. Ogólna charakterystyka młodego przedsiębiorstwa globalnego    45
  2.3.3.2. Typologia młodych przedsiębiorstw globalnych    48
  2.3.3.3. Różnice między młodym przedsiębiorstwem globalnym a trady- cyjnym    52
  2.3.3.4. Komponenty wiedzy niezbędnej do wczesnej internacjonalizacji    57
  2.3.3.5. ICT jako instrument wczesnej internacjonalizacji biznesu    58
  2.4. Struktura strategii internacjonalizacji    60
  2.4.1. Przedmiot internacjonalizacji    61
  2.4.2. Kierunki geograficzne internacjonalizacji    61
  2.4.3. Cel internacjonalizacji    62
  2.4.4. Sposoby wchodzenia na rynki zagraniczne    63
  2.4.5. Filozofia funkcjonowania biznesu na rynkach zagranicznych    66
  
  Rozdział 3. Zachowania strategiczne przedsiębiorstw rodzinnych w otoczeniu globalnym – teoria i praktyka     69
  
  3.1. Wybrane wymiary kultury organizacyjnej firm rodzinnych determinujące ich aktywność międzynarodową    69
  3.1.1. Kultura stewardship    70
  3.1.2. Wymiary kultury organizacyjnej wspierające orientację przedsiębiorczą w firmach rodzinnych    71
  3.1.3. Sposób nabywania kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w otoczeniu globalnym    72
  3.2. Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw rodzinnych nad ich odpowiednikami nierodzinnymi    73
  3.2.1. Wyróżniające cechy funkcjonalne firm rodzinnych – przegląd literatury    73
  3.2.2. Badania empiryczne porównawcze wyników osiąganych przez firmy rodzinne i nierodzinne publiczne na świecie    77
  3.2.3. Badania empiryczne porównawcze wyników osiąganych przez firmy rodzinne i nierodzinne niepubliczne na świecie    81
  3.2.4. Kapitał rodzinny – źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw rodzinnych    84
  3.2.5. Zarządzanie zaufaniem jako warunek utrzymania i powiększania przewagi konkurencyjnej przez firmy rodzinne    90
  3.2.5.1. Pojęcie zaufania w organizacji    90
  3.2.5.2. Zaufanie emocjonalne jako wyróżniający zasób firm rodzinnych    93
  3.2.5.3. Zaufanie kompetencyjne i jego rola w utrzymaniu zaufania emocjonalnego w firmach rodzinnych    94
  3.2.5.4. Zaufanie systemowe i jego rola w utrzymaniu zaufania emocjonalnego w firmach rodzinnych    96
  3.2.6. Familizm jako źródło umiejętności wyróżniających    97
  3.3. Perspektywa ponadgranicznego „wiążącego” kapitału społecznego – próba wyjaśnienia zaawansowanych form internacjonalizacji młodych przedsiębiorstw    101
  3.3.1. Rola ponadgranicznego kapitału społecznego w internacjonalizacji młodych przedsiębiorstw    101
  3.3.2. Mechanizm generowania i wykorzystywania kapitału społecznego w czasie przez młode, internacjonalizujące się przedsiębiorstwa – model teoretyczny    106
  3.4. Przegląd dotychczasowych badań empirycznych zachowań strategicznych przedsiębiorstw rodzinnych w otoczeniu globalnym    110
  
  Rozdział 4. Ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstw rodzinnych i nierodzinnych z rynku NewConnect    117
  
  4.1. Koncepcja i zakres badań empirycznych    117
  4.2. Populacja badanych przedsiębiorstw – uzasadnienie wyboru    119
  4.3. Problem badawczy i hipotezy    121
  4.4. Metodologia badań    124
  4.5. Charakterystyka zmiennych badawczych    126
  4.6. Wyniki badań    134
  4.6.1. Charakterystyka firm notowanych na NewConnect według cech, które mogą mieć wpływ na internacjonalizację działalności    134
  4.6.2. Stan, uwarunkowania i przebieg internacjonalizacji przedsiębiorstw na NewConnect    146
  4.6.3. Ocena wielowymiarowa procesów internacjonalizacji firm notowanych na NewConnect    152
  4.6.4. Hipotezy pracy a wyniki badań    163
  4.7. Przebieg internacjonalizacji w wybranych firmach rodzinnych NewConnect – studia przypadków    167
  
  Zakończenie    213
  
  Bibliografia    219
  Spis tabel, rysunków i wykresów    227
  Summary    229
  Od Redakcji    233
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia