Diagnostyka konstrukcji żelbetowych tom 2. Badania korozji zbrojenia i właściwości ochronnych betonu

Diagnostyka konstrukcji żelbetowych tom 2. Badania korozji zbrojenia i właściwości ochronnych betonu

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

22,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ocena bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych według Eurokodów i norm krajowych!

Drugi tom kompleksowego podręcznika poświęconego diagnostyce konstrukcji żelbetowych obejmuje problemy badania zagrożenia trwałości budowli z betonu pod wpływem oddziaływania środowiska.

Mając na względzie najnowsze przepisy projektowania zawarte w Eurokodzie 2 (PN-EN 1992-1-1:2008), przedstawiono kolejno następujące zagadnienia:
– oddziaływanie środowiska na żelbet, w tym przyczyny degradacji konstrukcji oraz podstawy oceny jej trwałości, cel i zakres diagnostyki korozyjnej żelbetu oraz związane z tym normy;
– proces korozji zbrojenia oraz jego charakterystyki, a także metody elektrochemiczne badania korozji zbrojenia w betonie;
– metody oceny szybkości korozji zbrojenia w betonie;
– badanie właściwości ochronnych betonu, w tym sposoby pobierania materiału do badań, badania zasięgu karbonizacji i stężenia chlorków, ocenę właściwości ochronnych betonu;
– kompleksową ocenę zagrożenia korozyjnego żelbetu (sprzęt diagnostyczny, planowanie badań na konstrukcji i badań laboratoryjnych oraz kryteria oceny wyników badań, analizę pogorszenia stanu konstrukcji wskutek degradacji korozyjnej).

Podano również przykłady przeprowadzanych badań, zawierające opis metody pomiaru, sposobu analizy i interpretacji wyników. Szczegółowo omówiono urządzenia badawcze dostępne w kraju i na świecie. Książkę zilustrowano rysunkami, schematami badań i fotografiami urządzeń.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów budownictwa, inżynierii lądowej i architektury oraz inżynierów praktyków i rzeczoznawców budowlanych.


Liczba stron286
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
Seria978-83-01-16104-0
ISBN-13978-83-01-16698-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]. Oddziaływanie środowiska na żelbet    1
[].. Trwałość żelbetu w ujęciu normowym    1
[]... Ogólne wymagania dotyczące trwałości konstrukcji żelbetowych    1
  1.1.2. Klasyfikacja warunków środowiskowych    3
  1.1.3. Warunki konstrukcyjne wpływające na trwałość żelbetu    16
  1.2. Przebieg procesów zmniejszających trwałość żelbetu    21
  1.2.1. Zmiany zachodzące w trakcie użytkowania konstrukcji    21
  1.2.2. Wnikanie substancji z otoczenia do betonu otuliny    25
  1.2.3. Zasięg strefy pogorszonych właściwości ochronnych betonu    31
  1.3. Badania odporności betonu na wnikanie substancji agresywnych    35
  1.3.1. Badania dyfuzyjne    35
  1.3.2. Badania na podstawie przepływu ładunku elektrycznego    45
  Literatura do rozdziału 1    49
  2. Korozja zbrojenia    51
  2.1. Ciecz w porach betonu    51
  2.2. Elektrochemiczny charakter powierzchni zbrojenia w roztworze    53
  2.3. Krzywa anodowa i wykresy Pourbaix    63
  2.4. Stan pasywny    68
  2.5. Mechanizm depasywacji powierzchni zbrojenia    70
  2.5.1. Depasywacja powierzchni stali wskutek karbonatyzacji    70
  2.5.2. Depasywacja powierzchni stali jonami chlorkowymi    72
  2.6. Stan aktywny zbrojenia    73
  2.6.1. Korozja ogólna zbrojenia w wyniku karbonatyzacji betonu    73
  2.6.2. Korozja wżerowa zbrojenia wywołana chlorkami w betonie    74
  2.6.3. Korozja zbrojenia w rysie otuliny betonowej    76
  2.7. Skutki korozji    79
  Literatura do rozdziału 2    83
  3. Badania właściwości ochronnych betonu    84
  3.1. Sposoby pobierania materiału do badań    84
  3.1.1. Wycinanie rdzeni betonowych z konstrukcji    85
  3.1.2. Pobieranie rozdrobnionego betonu z konstrukcji    87
  3.1.3. Warstwowe pobieranie rozdrobnionego betonu z odwiertu    90
  3.1.4. Pobór nieregularnych fragmentów betonu    91
  3.2. Metody odwzorowywania cieczy porowej betonu    92
  3.2.1. Wyciąg wodny z rozdrobnionego betonu    92
  3.2.2. Metoda ekstrakcji próżniowej    94
  3.2.3. Metoda ekstrakcji ciśnieniowej    94
  3.3. Badania zasięgu karbonatyzacji i stężenia chlorków w betonie    96
  3.3.1. Badania cieczy porowej w warunkach laboratoryjnych    96
  3.3.2. Badania betonu prowadzone in situ    103
  3.4. Ocena właściwości ochronnych betonu metodą polaryzacyjną    108
  3.4.1. Zasada badania i przygotowanie elementów próbnych    108
  3.4.2. Przygotowanie stanowiska pomiarowego    109
  3.4.3. Przebieg pomiarów i ocena wyników badań    110
  3.5. Określenie wpływu domieszek na właściwości ochronne betonu    112
  3.5.1. Zasada badania i zakres stosowania    112
  3.5.2. Przygotowanie elementów próbnych i stanowiska pomiarowego    113
  3.5.3. Metodyka badań i sprawozdanie    115
  3.6. Przykłady badań    116
  Przykład 1. Szacowanie zasięgu karbonatyzacji betonu fenoloftaleiną    116
  Przykład 2. Badania profilu chlorków i pH betonu konstrukcji dworca kolejowego    117
  Przykład 3. Badania profilu chlorków i pH betonu podpory wiaduktu drogowego    125
  Przykład 4. Ocena właściwości ochronnych betonu metodą polaryzacyjną    128
  Literatura do rozdziału 3    132
  4. Elektrochemiczne pomiary zagrożenia korozją zbrojenia w konstrukcji    134
  4.1. Wybór i przygotowanie stref pomiarowych    134
  4.2. Pomiary potencjału stacjonarnego    138
  4.2.1. Podstawy pomiaru    138
  4.2.2. Technika wykonywania badań    144
  4.2.3. Analiza wyników badań    148
  4.3. Pomiary rezystywności otulenia betonowego    149
  4.3.1. Podstawy i technika pomiaru    149
  4.3.2. Sposób badania w betonie i analiza wyników    151
  4.3.3. Analiza wyników    155
  4.4. Szybkość korozji    157
  4.5. Określenie szybkości korozji na podstawie krzywych polaryzacji    161
  4.5.1. Podstawy badania    161
  4.5.2. Wyznaczanie gęstości prądu korozyjnego na podstawie krzywej polaryzacji    163
  4.5.3. Technika wykonywania badań    165
  4.5.4. Charakterystyka pomiaru w betonie    169
  4.5.5. Czynniki wpływające na rejestrację krzywej polaryzacji    172
  4.6. Określenie stanu korozyjnego metodą impulsu galwanostatycznego    181
  4.6.1. Podstawy badania    181
  4.6.2. Wyznaczanie prądu korozyjnego    183
  4.6.3. Analiza wyników badań    187
  4.6.4. Przykład badania    188
  4.7. Metody ciągłego monitorowania korozji zbrojenia konstrukcji żelbetowych    189
  4.8. Przykłady badań    193
  Przykład 1. Badania prawdopodobieństwa korozji zbrojenia ściany przejścia podziemnego    193
  konstrukcji budynku dworca kolejowego    201
  Literatura do rozdziału 4    211
  5. Elektrochemiczne badania laboratoryjne próbek pobranych z konstrukcji    213
  5.1. Pobranie próbek i ich przygotowanie do badań    213
  5.1.1. Cel i zakres badań    213
  5.1.2. Sposób pobierania rdzeni z konstrukcji i ograniczenia metody    215
  5.1.3. Przygotowanie próbek do badań w trójelektrodowym układzie pomiarowym    217
  5.2. Badania metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej    220
  5.2.1. Podstawy teoretyczne EIS    220
  5.2.2. Cechy widm impedancyjnych stali w betonie    226
  5.2.3. Zasady analizy widm impedancyjnych    229
  5.2.4. Metodyka pomiaru i analizy badań impedancyjnych zbrojenia w betonie    239
  5.3. Badania metodą pomiaru oporu polaryzacji    244
  5.3.1. Czynniki wpływające na kształt krzywych polaryzacji stali w betonie    244
  5.3.2. Metodyka badania i analiza pomiaru oporu polaryzacji stali w betonie    249
  5.4. Elektrochemiczne badania stali zbrojeniowej w roztworach modelujących ciecz porową    252
  5.4.1. Cel, zakres i metodyka badań    252
  5.4.2. Przygotowanie stanowiska pomiarowego    253
  5.4.3. Pomiary polaryzacyjne stali zbrojeniowej w roztworach modelujących ciecz porową betonu    255
  5.5. Przykłady badań    259
  Przykład 1. Badania polaryzacyjne zbrojenia konstrukcji budynku dworca kolejowego    259
  Przykład 2. Badania polaryzacyjne zbrojenia podpory wiaduktu drogowego    265
  Literatura do rozdziału 5    272
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia