Diagnostyka konstrukcji żelbetowych tom 2. Badania korozji zbrojenia i właściwości ochronnych betonu

Diagnostyka konstrukcji żelbetowych tom 2. Badania korozji zbrojenia i właściwości ochronnych betonu

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

22,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ocena bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych według Eurokodów i norm krajowych!

Drugi tom kompleksowego podręcznika poświęconego diagnostyce konstrukcji żelbetowych obejmuje problemy badania zagrożenia trwałości budowli z betonu pod wpływem oddziaływania środowiska.

Mając na względzie najnowsze przepisy projektowania zawarte w Eurokodzie 2 (PN-EN 1992-1-1:2008), przedstawiono kolejno następujące zagadnienia:
– oddziaływanie środowiska na żelbet, w tym przyczyny degradacji konstrukcji oraz podstawy oceny jej trwałości, cel i zakres diagnostyki korozyjnej żelbetu oraz związane z tym normy;
– proces korozji zbrojenia oraz jego charakterystyki, a także metody elektrochemiczne badania korozji zbrojenia w betonie;
– metody oceny szybkości korozji zbrojenia w betonie;
– badanie właściwości ochronnych betonu, w tym sposoby pobierania materiału do badań, badania zasięgu karbonizacji i stężenia chlorków, ocenę właściwości ochronnych betonu;
– kompleksową ocenę zagrożenia korozyjnego żelbetu (sprzęt diagnostyczny, planowanie badań na konstrukcji i badań laboratoryjnych oraz kryteria oceny wyników badań, analizę pogorszenia stanu konstrukcji wskutek degradacji korozyjnej).

Podano również przykłady przeprowadzanych badań, zawierające opis metody pomiaru, sposobu analizy i interpretacji wyników. Szczegółowo omówiono urządzenia badawcze dostępne w kraju i na świecie. Książkę zilustrowano rysunkami, schematami badań i fotografiami urządzeń.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów budownictwa, inżynierii lądowej i architektury oraz inżynierów praktyków i rzeczoznawców budowlanych.


Liczba stron286
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
Seria978-83-01-16104-0
ISBN-13978-83-01-16698-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie IX
  
  1. Oddziaływanie środowiska na żelbet     1
  
  1.1. Trwałość żelbetu w ujęciu normowym     1
  1.1.1. Ogólne wymagania dotyczące trwałości konstrukcji żelbetowych     1
  1.1.2. Klasyfikacja warunków środowiskowych     3
  1.1.3. Warunki konstrukcyjne wpływające na trwałość żelbetu     16
  1.2. Przebieg procesów zmniejszających trwałość żelbetu     21
  1.2.1. Zmiany zachodzące w trakcie użytkowania konstrukcji     21
  1.2.2. Wnikanie substancji z otoczenia do betonu otuliny     25
  1.2.3. Zasięg strefy pogorszonych właściwości ochronnych betonu     31
  1.3. Badania odporności betonu na wnikanie substancji agresywnych     35
  1.3.1. Badania dyfuzyjne     35
  1.3.2. Badania na podstawie przepływu ładunku elektrycznego     45
  Literatura do rozdziału 1     49
  
  2. Korozja zbrojenia     51
  
  2.1. Ciecz w porach betonu     51
  2.2. Elektrochemiczny charakter powierzchni zbrojenia w roztworze     53
  2.3. Krzywa anodowa i wykresy Pourbaix     63
  2.4. Stan pasywny     68
  2.5. Mechanizm depasywacji powierzchni zbrojenia     70
  2.5.1. Depasywacja powierzchni stali wskutek karbonatyzacji     70
  2.5.2. Depasywacja powierzchni stali jonami chlorkowymi     72
  2.6. Stan aktywny zbrojenia     73
  2.6.1. Korozja ogólna zbrojenia w wyniku karbonatyzacji betonu     73
  2.6.2. Korozja wżerowa zbrojenia wywołana chlorkami w betonie     74
  2.6.3. Korozja zbrojenia w rysie otuliny betonowej     76
  2.7. Skutki korozji     79
  Literatura do rozdziału 2     83
  
  3. Badania właściwości ochronnych betonu     84
  
  3.1. Sposoby pobierania materiału do badań     84
  3.1.1. Wycinanie rdzeni betonowych z konstrukcji     85
  3.1.2. Pobieranie rozdrobnionego betonu z konstrukcji     87
  3.1.3. Warstwowe pobieranie rozdrobnionego betonu z odwiertu     90
  3.1.4. Pobór nieregularnych fragmentów betonu     91
  3.2. Metody odwzorowywania cieczy porowej betonu     92
  3.2.1. Wyciąg wodny z rozdrobnionego betonu     92
  3.2.2. Metoda ekstrakcji próżniowej     94
  3.2.3. Metoda ekstrakcji ciśnieniowej     94
  3.3. Badania zasięgu karbonatyzacji i stężenia chlorków w betonie     96
  3.3.1. Badania cieczy porowej w warunkach laboratoryjnych     96
  3.3.2. Badania betonu prowadzone in situ     103
  3.4. Ocena właściwości ochronnych betonu metodą polaryzacyjną     108
  3.4.1. Zasada badania i przygotowanie elementów próbnych     108
  3.4.2. Przygotowanie stanowiska pomiarowego     109
  3.4.3. Przebieg pomiarów i ocena wyników badań     110
  3.5. Określenie wpływu domieszek na właściwości ochronne betonu     112
  3.5.1. Zasada badania i zakres stosowania     112
  3.5.2. Przygotowanie elementów próbnych i stanowiska pomiarowego     113
  3.5.3. Metodyka badań i sprawozdanie     115
  3.6. Przykłady badań     116
  Przykład 1. Szacowanie zasięgu karbonatyzacji betonu fenoloftaleiną     116
  Przykład 2. Badania profilu chlorków i pH betonu konstrukcji dworca kolejowego     117
  Przykład 3. Badania profilu chlorków i pH betonu podpory wiaduktu drogowego     125
  Przykład 4. Ocena właściwości ochronnych betonu metodą polaryzacyjną    128
  Literatura do rozdziału 3     132
  
  4. Elektrochemiczne pomiary zagrożenia korozją zbrojenia w konstrukcji     134
  
  4.1. Wybór i przygotowanie stref pomiarowych     134
  4.2. Pomiary potencjału stacjonarnego     138
  4.2.1. Podstawy pomiaru     138
  4.2.2. Technika wykonywania badań     144
  4.2.3. Analiza wyników badań     148
  4.3. Pomiary rezystywności otulenia betonowego     149
  4.3.1. Podstawy i technika pomiaru     149
  4.3.2. Sposób badania w betonie i analiza wyników     151
  4.3.3. Analiza wyników     155
  4.4. Szybkość korozji     157
  4.5. Określenie szybkości korozji na podstawie krzywych polaryzacji     161
  4.5.1. Podstawy badania     161
  4.5.2. Wyznaczanie gęstości prądu korozyjnego na podstawie krzywej polaryzacji     163
  4.5.3. Technika wykonywania badań     165
  4.5.4. Charakterystyka pomiaru w betonie     169
  4.5.5. Czynniki wpływające na rejestrację krzywej polaryzacji     172
  4.6. Określenie stanu korozyjnego metodą impulsu galwanostatycznego     181
  4.6.1. Podstawy badania     181
  4.6.2. Wyznaczanie prądu korozyjnego     183
  4.6.3. Analiza wyników badań     187
  4.6.4. Przykład badania     188
  4.7. Metody ciągłego monitorowania korozji zbrojenia konstrukcji żelbetowych    189
  4.8. Przykłady badań     193
  Przykład 1. Badania prawdopodobieństwa korozji zbrojenia ściany przejścia podziemnego     193
  Przykład 2. Badania prawdopodobieństwa korozji zbrojenia kielichowej
  konstrukcji budynku dworca kolejowego     201
  Literatura do rozdziału 4     211
  
  5. Elektrochemiczne badania laboratoryjne próbek pobranych z konstrukcji     213
  
  5.1. Pobranie próbek i ich przygotowanie do badań     213
  5.1.1. Cel i zakres badań     213
  5.1.2. Sposób pobierania rdzeni z konstrukcji i ograniczenia metody     215
  5.1.3. Przygotowanie próbek do badań w trójelektrodowym układzie pomiarowym     217
  5.2. Badania metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej     220
  5.2.1. Podstawy teoretyczne EIS     220
  5.2.2. Cechy widm impedancyjnych stali w betonie     226
  5.2.3. Zasady analizy widm impedancyjnych     229
  5.2.4. Metodyka pomiaru i analizy badań impedancyjnych zbrojenia w betonie     239
  5.3. Badania metodą pomiaru oporu polaryzacji     244
  5.3.1. Czynniki wpływające na kształt krzywych polaryzacji stali w betonie    244
  5.3.2. Metodyka badania i analiza pomiaru oporu polaryzacji stali w betonie    249
  5.4. Elektrochemiczne badania stali zbrojeniowej w roztworach modelujących ciecz porową     252
  5.4.1. Cel, zakres i metodyka badań     252
  5.4.2. Przygotowanie stanowiska pomiarowego     253
  5.4.3. Pomiary polaryzacyjne stali zbrojeniowej w roztworach modelujących ciecz porową betonu     255
  5.5. Przykłady badań     259
  Przykład 1. Badania polaryzacyjne zbrojenia konstrukcji budynku dworca kolejowego     259
  Przykład 2. Badania polaryzacyjne zbrojenia podpory wiaduktu drogowego    265
  Literatura do rozdziału 5     272
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia