Vat 2014 Poradnik księgowego

1 opinia

Format:

epub, pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

48,97

Format: epub, pdf

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 48,97 zł  


48,97

w tym VAT

W książce przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), ze szczególnym uwzględnieniem zmian które obowiązują od 1 stycznia 2014 r. Podczas omawiania poszczególnych zagadnień przywołano ponad dwieście interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz orzeczeń sądów w zakresie VAT. Poruszone w książce tematy zostały omówione na podstawie obowiązujących przepisów ustawy VAT oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Publikacja zawiera też praktyczne przykłady oraz pytania i odpowiedzi na najciekawsze tematy, które w ostatnim czasie były przedmiotem zainteresowania księgowych.


Rok wydania2014
Liczba stron600
KategoriaRachunkowość i controlling
WydawcaForum Doradców Podatkowych
ISBN-13978-83-63913-31-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  ROZDZIAŁ I ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI A VAT
  1. Zwolnienie od VAT
  2. Zwolnienie podmiotowe od VAT w interpretacjach organów podatkowych
  3. Wyłączenia ze zwolnienia od VAT
  4. Niektóre rodzaje działalności a zwolnienie podmiotowe od VAT – wg interpretacji organów podatkowych
  5. Podatnik VAT
  5.1. Podatnik VAT (definicja) w rozumieniu przepisów ustawy VAT
  5.2. Interpretacje podatkowe oraz orzeczenia sądów dot. definicji podatnika oraz działalności gospodarczej dla celów VAT
  5.3. Czy gmina jest podatnikiem VAT?
  6. Najem a VAT
  7. Sprzedaż gruntów a VAT
  8. Przedstawiciel podatkowy
  8.1. Regulacje obowiązujące do dnia 31 marca 2013 r
  8.1.1. Obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego
  8.1.2. Wymagania dla przedstawiciela podatkowego
  8.1.3. Interpretacje dot. przedstawiciela podatkowego
  8.2. Przedstawiciel podatkowy – regulacje obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2013 r
  9. Podmioty uznane za podatnika VAT
  9.1. Podatnik z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu
  9.2. Podatnik z tytułu importu usług oraz dostawy towarów dla której podatnikiem jest nabywca
  10. Organy egzekucyjne płatnikiem podatku VAT
  ROZDZIAŁ II REJESTRACJA DLA CELÓW VAT
  1. Rejestracja podatnika jako podatnik VAT czynny
  2. Rejestracja podatnika jako podatnik VAT zwolniony
  3. Powrót do zwolnienia od VAT
  4. Rejestracja do handlu wewnątrzwspólnotowego (VAT UE)
  5. Właściwość miejscowa organów podatkowych dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
  ROZDZIAŁ III EWIDENCJONOWANIE I ROZLICZANIE PODATKU VAT
  I. ROZLICZANIE PODATKU NALEŻNEGO
  1. Czynności podlegające opodatkowaniu VAT
  1.1. Rola klasyfikacji statystycznych przy opodatkowaniu VAT
  1.2. Wyłączenia od opodatkowania
  1.2.1. Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
  1.2.2. Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy
  1.2.3. Opodatkowanie kaucji
  1.2.4. Nie każda wpłata to zaliczka
  1.2.5. Opłata motywacyjna a VAT
  2. Pojęcie dostawy towarów i świadczenia usług
  2.1. Dostawa towarów
  2.2. Nieodpłatna dostawa towarów
  2.3. Prezenty o małej wartości oraz próbki w interpretacjach organów podatkowych
  3. Świadczenie usług (definicja)
  3.1. Nieodpłatne świadczenie usług
  3.2. Nieodpłatne świadczenie usług w interpretacjach organów podatkowych
  4. Opodatkowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych
  4.1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
  4.2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
  5. Obowiązek podatkowy w VAT
  5.1. Obowiązek podatkowy – regulacje obowiązujące do 31 grudnia 2013 r
  5.1.1. Zasada ogólna
  5.1.2. Zasada najczęściej stosowana
  5.1.3. Szczególny moment powstawania obowiązku podatkowego
  5.1.4. Obowiązek podatkowy przy imporcie towarów
  5.1.5. Obowiązek podatkowy przy imporcie usług
  5.1.6. Obowiązek podatkowy przy dostawie towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
  5.1.7. Obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych dotacji, subwencji i dopłat
  5.1.8. Inne terminy powstania obowiązku podatkowego – określone na podstawie przepisów wykonawczych (rozporządzeń) do ustawy VAT
  5.1.9. Interpretacje podatkowe dot. regulacji obowiązujących do 31 grudnia 2013 r
  5.2. Obowiązek podatkowy – regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2014 r
  5.2.1. Zasada ogólna (zasada najczęściej stosowana)
  5.2.2. Częściowe wykonanie usług
  5.2.3. Dostawa towarów i świadczenie usług w sposób ciągły
  5.2.4. Wyjątki od zasady ogólnej
  5.2.5. Obowiązek podatkowy przy zaliczkach
  5.2.6. Obowiązek podatkowy przy imporcie towarów
  5.2.7. Czy jest inny niż określony w ustawie moment powstania obowiązku podatkowego?
  5.3. Przepisy przejściowe na przełomie okresu 2013/2014
  5.4. Obowiązek podatkowy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
  5.5. Obowiązek podatkowy u małych podatników rozliczających VAT metodą kasową
  5.5.1. Regulacje obowiązujące do dnia 31 grudnia 2012 r
  5.5.2. Regulacje obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 r
  6. Podstawa opodatkowania
  6.1. Definicja – zasada ogólna ustalania podstawy opodatkowania
  6.2. Podstawa opodatkowania przy nieodpłatnej dostawie towarów
  6.3. Podstawa opodatkowania przy nieodpłatnym świadczeniu usług
  6.4. Co obejmuje podstawa opodatkowania?
  6.5. Co nie obejmuje podstawa opodatkowania?
  6.6. Obniżenie podstawy opodatkowania
  6.7. Opakowania zwrotne, a podstawa opodatkowania
  6.8. Korygowanie podstawy opodatkowania
  6.8.1. Korekty (in minus) zmniejszające podstawę opodatkowania
  6.8.2. Korekty (in plus) zwiększające podstawę opodatkowania
  6.9. Podstawa opodatkowania w przypadku importu towarów
  6.10. Podstawa opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
  6.11. Pozostałe regulacje w zakresie ustalania podstawy opodatkowania
  6.12. Interpretacje podatkowe i wyroki sądów dot. podstawy opodatkowania
  6.13. Przeliczenia na złote podstawy opodatkowania
  6.14. Inny niż określony w ustawie VAT (w art. 31a ust. 1 ustawy) sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania, w odniesieniu do niektórych rodzajów usług lub towarów
  6.15. Podstawa opodatkowania w drodze szacowania
  7. Wysokość opodatkowania
  7.1. Stawki VAT
  7.1.1. Towary i usługi opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 8%
  7.1.2. Towary opodatkowane stawką podatku VAT 5%
  7.1.3. Towary i usługi opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 0%
  7.1.4. Interpretacje dot. stawki VAT
  7.2. Opodatkowanie czynności na przełomie okresu, w którym następuje zmiana stawki VAT
  7.3. Zwolnienia od VAT (przedmiotowe)
  8. Dokumentowanie czynności dla celów VAT
  8.1. Definicje dot. faktur
  8.2. Zakres czynności, które należy dokumentować fakturami
  8.3. Podmioty uprawnione do wystawiania faktur
  8.3.1. Obowiązek wystawienia faktury
  8.3.2. Wystawianie faktur na żądanie
  8.3.3. Faktury wystawiane przez organy egzekucyjne i komorników sądowych
  8.3.4. Samofakturowanie
  8.4. Dane w fakturze
  8.4.1. Obowiązkowe dane w fakturze
  8.4.2. Dodatkowe dane w fakturze
  8.4.3. Faktura nie zawiera
  8.4.4. Faktura może nie zawierać
  8.4.5. Faktury liczone od brutta
  8.4.6. Wykazywanie kwot w fakturach (waluta, zaokrąglenia)
  8.4.7. Dane w fakturze zaliczkowej
  8.5. Wystawianie oraz przesyłanie faktur
  8.6. Dokumentowanie fakturami sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej
  8.7. Terminy wystawiania faktur
  8.8. Faktury korygujące
  8.9. Noty korygujące
  8.10. Duplikaty faktur
  8.11. Autentyczność i integralność treści faktury
  8.12. Faktury elektroniczne
  8.13. Inne niż wymagane ustawowo dane w fakturze
  8.13.1. Inny niż wymieniony w ustawie zakres wymaganych danych w fakturze
  8.13.2. Inny niż określony w ustawie sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych
  8.13.3. Inny niż określony w ustawie termin wystawiania faktur
  8.14. Faktura w interpretacjach organów podatkowych oraz w orzeczeniach sądów
  9. Ewidencje dla celów VAT
  10. Ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących
  10.1. Podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących
  10.2. Zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (podmiotowe)
  10.3. Zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży (przedmiotowe)
  10.4. Interpretacje dot. stosowania kas rejestrujących przez podatników
  10.5. Odliczenie (ulga) związane z rozpoczęciem ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących
  11. Szczególne przypadki określenia wysokości podatku należnego
  II. ODLICZANIE PODATKU NALICZONEGO
  1. Podatek VAT naliczony (do odliczenia) – zasada ogólna
  2. Co stanowi kwotę podatku naliczonego do odliczenia?
  3. Terminy odliczania podatku naliczonego
  3.1. Zasada ogólna
  3.2. Okres odliczania podatku VAT z tytułu dostawy i nabycia towarów i usług
  3.3. Okres odliczania VAT w przypadku importu towarów
  3.4. Odliczanie VAT u małego podatnika rozliczającego VAT metodą kasową
  3.5. Odliczanie VAT u podatnika, który dokonuje dostawy nowego środka transportu
  3.6. Dodatkowy termin na dokonanie odliczenia
  3.7. Możliwość odliczenia VAT poprzez korektę deklaracji
  4. „Pośredni zwrot” podatku VAT
  5. Korekty VAT podatku naliczonego
  6. Odliczanie podatku VAT w interpretacjach organów podatkowych
  7. Odliczanie podatku VAT w przypadku nabycia pojazdów oraz wydatków związanych z ich eksploatacją
  8. Wyłączenia z prawa do odliczenia
  8.1. Czynności nie dające prawa do odliczenia
  8.2. Faktury nie dające prawa do odliczenia VAT
  9. Odliczanie częściowe VAT (art. 90)
  ROZDZIAŁ IV ZWROT VAT
  Terminy zwrotów VAT
  ROZDZIAŁ V KOREKTY VAT NALICZONEGO (ART. 91)
  1. Regulacje w zakresie korekt VAT naliczonego
  2. Korekta VAT w interpretacjach organów podatkowych
  3. Korekta VAT dot. zmiany wykorzystywania nieruchomości (art. 90a)
  ROZDZIAŁ VI DEKLARACJE VAT
  1. Wzory deklaracji VAT (kto składa, za jaki okres, termin złożenia)
  2. Kogo dotyczy obowiązek składania deklaracji VAT
  3. Kto nie ma obowiązku składania deklaracji VAT
  ROZDZIAŁ VII ZAPŁATA PODATKU
  1. Obliczenie i zapłata podatku
  1.1. Za okresy miesięczne – deklaracja VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
  1.2. Za okresy kwartalne – deklaracja VAT-7K
  1.3. Za okresy kwartalne – deklaracja VAT-7D
  2. Zapłata podatku w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem środka transportu
  3. Zaświadczenia związane z zapłatą lub brakiem zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu
  4. Zapłata podatku przez podatników rozliczających VAT metodą kasową
  5. Odpowiedzialność nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy
  ROZDZIAŁ VIII INFORMACJE PODSUMOWUJĄCE (VAT-UE)
  1. Kto składa informacje podsumowujące (VAT-UE)
  2. Okres za jaki składane są informacje podsumowujące (VAT-UE)
  3. Termin złożenia informacji podsumowującej (VAT-UE)
  4. Formularze na których składane są informacje podsumowujące (VAT-UE)
  5. Korygowanie danych wykazanych w informacjach podsumowujących (VAT-UE)
  6. Informacje podsumowujące w wyjaśnieniach organów podatkowych
  ROZDZIAŁ IX WIERZYTELNOŚCI NIEŚCIĄGALNE – ULGA NA ZŁE DŁUGI
  1. Regulacje obowiązujące do dnia 31 grudnia 2012 r
  2. Ulga na złe długi w interpretacjach organów podatkowych (dot. stanu prawnego na dzień 31.12.2012 r.)
  3. Regulacje obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 r
  ROZDZIAŁ X VAT – PROCEDURY SZCZEGÓLNE
  1. Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców
  2. Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych
  3. Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki
  4. Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
  5. Szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego
  6. System zwrotu podatku podróżnym
  7. Procedury szczególne dotyczące podmiotów zagranicznych świadczących na terytorium Unii Europejskiej usługi elektroniczne osobom niepodlegającym opodatkowaniu
  8. Szczególna procedura w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób
  9. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – procedura uproszczona
  ROZDZIAŁ XI ZAPRZESTANIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  1. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
  2. Zakończenie (likwidacja) wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT
  ROZDZIAŁ XII PODATEK VAT DLA NIEVATOWCÓW
  1. Rejestracja dla celów VAT
  2. Rejestracja do VAT UE
  3. Ewidencja dla celów VAT
  4. Dokumentowanie sprzedaży
  5. Ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej
  6. Czynności, które opodatkowuje nieVATowiec
  6.1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
  6.2. Dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca
  6.3. Import usług
  7. Informacje podsumowujące (VAT-UE)
  8. Likwidacja działalności
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia