Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. Podręcznik dla studentów akademii wychowania fizycznego i akademii medycznych

Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. Podręcznik dla studentów akademii wychowania fizycznego i akademii medycznych

1 ocena

Redakcja:

Jan Górski

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

59,50

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W podręczniku omówiono wydolność fizyczną, metody jej pomiaru oraz profilaktyczne znaczenie wysiłku. Walory dydaktyczne książki podnosi właściwa selekcja materiału oraz odpowiedni układ treści. Każdy rozdział jest poświęcony czynności danego narządu lub układu i podzielony na dwie części. W części 1 przedstawiono prawidłowe funkcjonowanie narządu lub układu w spoczynku, a w części 2 - zmiany funkcjonowania w czasie wysiłku.
Podręcznik jest adresowany do studentów akademii wychowania fizycznego, akademii medycznych, wydziałów rehabilitacji, fizjoterapii, a także turystyki i rekreacji.


Rok wydania2008
Liczba stron568
KategoriaFizjologia
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3753-1
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Współautorzy     2
  Przedmowa     5
  Przedmowa do wydania II     7
  
  
  1. UKŁAD NERWOWY     13
  
  Budowa i czynność układu nerwowego - Piotr Krutki, Jan Celichowski     13
    Komórki glejowe     14
    Neuron     14
    Anatomiczna organizacja ośrodkowego układu nerwowego     34
    Receptory i czucie     46
    Odruchy rdzeniowe     65
    Sterowanie ruchami dowolnymi     72
    Wyższe czynności nerwowe     81
    Autonomiczny układ nerwowy     87
  Czynność układu nerwowego w procesie treningu - Jan Celichowski, Piotr Krutki     94
    Wpływ układu nerwowego na siłę skurczu mięśnia     95
    Trening układu nerwowego     96
    Rola receptorów     97
    Zmęczenie     97
    Koordynacja czynności mięśni w czasie ruchów     99
    Nauczanie ruchów     99
  
  2. UKŁAD MIĘŚNIOWY     102
  
  Budowa i czynność tkanki mięśniowej - Jan Celichowski     102
    Budowa mięśni poprzecznie prążkowanych szkieletowych     102
    Pobudliwość tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej     107
    Unerwienie motoryczne mięśni poprzecznie prążkowanych     110
    Struktura czynnościowa mięśni poprzecznie prążkowanych     115
    Czynność jednostek ruchowych w czasie ruchów dowolnych     124
    Czynność elektryczna mięśni szkieletowych     133
    Receptory mięśniowe     136
    Tkanka mięśniowa gładka     142
  Wpływ wysiłku fizycznego na mięśnie szkieletowe - Łucja Pilaczyńska-Szczęśniak, Jan Celichowski     145
    Zmienność składu mięśni jako uwarunkowanie aktywności ruchowej     145
    Adaptacja tkanki mięśniowej do obciążenia wysiłkiem fizycznym     146
    Trening wytrzymałościowy     148
    Trening siły mięśniowej     152
  
  3. UKŁAD KRĄŻENIA - Ewa Czyżewska, Jan Górski     157
  
  Serce     157
    Elektrofizjologia komórek mięśnia sercowego     160
    Podstawy elektrokardiografii     167
    Skurcz mięśnia sercowego     171
  Naczynia krwionośne     178
    Krwiobieg duży i krwiobieg mały (płucny)     180
    Regulacja funkcji układu krążenia     192
    Mikrokrążenie     201
    Rodzaje krążenia narządowego     206
  Czynność układu krążenia podczas wysiłku - Krystyna Nazar     219
    Reakcja układu krążenia na wysiłki dynamiczne     219
    Reakcja układu krążenia na wysiłki statyczne     228
    Wpływ treningu na układ krążenia     229
  
  4. UKŁAD ODDECHOWY - Ewa Czyżewska, Jan Górski     235
  
  Mechanika oddychania     235
  Geneza rytmu oddechowego     249
    Regulacja oddychania     251
  Czynność układu oddechowego podczas wysiłku - Krystyna Nazar     259
    Wymiana gazowa     259
    Wentylacja płuc (VE)     260
    Mechanizmy reakcji układu oddechowego na wysiłek     264
    Wpływ treningu na układ oddechowy     265
  
  5. UKŁAD POKARMOWY - Jan Stasiewicz     267
  
    Ślina     272
    Żucie i połykanie     273
    Przełyk     274
    Żołądek     276
    Trzustka     281
    Układ żółciowy     284
    Jelito cienkie     286
    Jelito grube     288
    Wątroba     289
  Wpływ wysiłku na czynność przewodu pokarmowego     291
    Wpływ wysiłku na zarzucanie treści żołądkowej do przełyku     292
    Wpływ wysiłku fizycznego na czynność żołądka     293
    Wpływ wysiłku fizycznego na czynność jelita cienkiego     294
    Wpływ wysiłku fizycznego na czynność jelita grubego     294
  
  6. UKŁAD WEWNĘTRZNEGO WYDZIELANIA - Maria Górska     296
  
    Wprowadzenie     296
    Biosynteza i wydzielanie hormonów     298
    Transport hormonów we krwi     298
    Mechanizmy regulacji wydzielania hormonów     299
    Rytmy wydzielania hormonów     300
    Mechanizmy działania hormonów     300
    Podwzgórze i przysadka mózgowa     304
    Nerwowa część przysadki mózgowej     309
    Tarczyca     311
    Hormonalna regulacja metabolizmu wapnia     315
    Nadnercza     319
    Wewnątrzwydzielnicza czynność trzustki     325
    Gruczoły płciowe     330
    Inne narządy o czynności wewnątrzwydzielniczej     335
  Wpływ wysiłku na układ wewnętrznego wydzielania - Maria Górska, Jan Górski     341
  
  7. FIZJOLOGIA KRWI - Krzysztof Spodaryk     354
  
  Elementy morfotyczne krwi     354
    Erytrocyty (układ czerwonokrwinkowy)     355
    Leukocyty (układ białokrwinkowy)     360
    Hemostaza     362
  Zmiany hematologiczne pod wpływem wysiłku i treningu fizycznego     364
  
  8. FIZJOLOGIA NEREK I WYDALANIE MOCZU - Olgierd Smoleński     368
  
  Budowa i czynność nerek     368
    Budowa nerki     368
    Nerkowy przepływ krwi     370
    Filtracja kłębuszkowa     371
    Czynność kanalików     372
    Badania czynnościowe nefronu     373
    Wytwarzanie moczu     374
    Bilans wodny organizmu     375
    Nerkowa regulacja gospodarki elektrolitowej     376
    Regulacja równowagi kwasowo-zasadowej przez nerki     377
    Nerkowy transport substancji nieelektrolitowych     380
    Wewnątrzwydzielnicza funkcja nerek     381
    Wydalanie moczu     381
  Wpływ wysiłku fizycznego na czynność nerek     382
  
  9. RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA - Krzysztof Duda     388
  
  Stałość środowiska wewnętrznego ustroju     388
  Dobowy bilans jonu wodorowego     392
  Układy buforowe ustroju     395
  Parametry i podział zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej     399
  Równowaga kwasowo-zasadowa w czasie wysiłku fizycznego     404
  Wpływ treningu na równowagę kwasowo-zasadową organizmu     412
  
  10. FIZJOLOGIA KOŚCI - Krzysztof Spodaryk     414
  
  Wpływ wysiłku i treningu fizycznego na tkankę kostną     417
  
  11. TERMOREGULACJA - Hanna Kaciuba-Uścilko     419
  
  Fizjologiczne podstawy regulacji temperatury ciała     419
    Wymiana ciepła między organizmem a otoczeniem     420
    Podstawowe elementy układu termoregulacji     421
    Reakcje termoregulacyjne na gorąco     424
    Reakcje termoregulacyjne na zimno     424
    Adaptacja do zmiennych warunków środowiska termicznego     426
    Cykliczne zmiany temperatury wewnętrznej     426
  Zaburzenia mechanizmów termoregulacji     428
    Hipotermia     428
    Hipertermia     428
  Gorączka     429
  Regulacja temperatury podczas wysiłków fizycznych     430
  
  12. METABOLIZM SUBSTRATÓW ENERGETYCZNYCH - Jan Górski     435
  
    Glukoza     437
    Wolne kwasy tłuszczowe     438
    Aminokwasy     439
  Regulacja metabolizmu substratów energetycznych     440
    Glikogen     441
    Regulacja stężenia glukozy we krwi     442
    Kwasy tłuszczowe     444
    Związki ketonowe     448
    Udział kinazy białkowej aktywowanej przez adenozynomonofosforan oraz receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów w regulacji metabolizmu węglowodanów i tłuszczów     448
    AMPK     448
    PPAR     449
    Białka i aminokwasy     449
  Wpływ wysiłku na metabolizm substratów energetycznych     451
    Węglowodany     451
    Wpływ treningu na wykorzystanie węglowodanów     454
    Znaczenie wielkości zasobów węglowodanowych ustroju w kształtowaniu zdolności do wysiłku     455
    Tłuszcze     456
    Wpływ treningu wytrzymałościowego na wykorzystanie tłuszczów     458
    Suplementacja tłuszczu     459
    Zależność pomiędzy wykorzystaniem węglowodanów a tłuszczów     459
    Białka i aminokwasy     461
    Zapotrzebowanie na białko w czasie treningu     463
  
  13. WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA CZŁOWIEKA - Jerzy A. Żołądź     465
  
    Pojęcie wydolności fizycznej     465
  Wydolność w wysiłkach krótkotrwałych o mocy maksymalnej     467
    Moc maksymalna mięśni szkieletowych człowieka     467
    Energetyka wysiłków krótkotrwałych o mocy maksymalnej     468
    Znaczenie budowy morfologicznej mięśnia w generowaniu mocy maksymalnej     473
    Przyczyny zmęczenia w wysiłkach krótkotrwałych o mocy maksymalnej     475
    Bolesność mięśni wywołana wysiłkiem fizycznym     478
    Wpływ starzenia się na moc maksymalną mięśni szkieletowych człowieka     481
    Wpływ treningu na maksymalną siłę izometryczną, maksymalną szybkość skracania mięśnia oraz na moc maksymalną mięśni szkieletowych człowieka     483
    Metody oceny wydolności w wysiłkach krótkotrwałych o mocy maksymalnej     485
  Wydolność w wysiłkach długotrwałych     495
    Podział intensywności wysiłków długotrwałych     495
    Energetyka wysiłków długotrwałych     496
    Maksymalny pobór tlenu     499
    Pobór tlenu w wysiłkach o stałej mocy     517
    Iloraz oddechowy     521
    Koszt energetyczny wysiłku     522
    Współczynnik pracy użytecznej     523
    Próg mleczanowy (LT)     524
    Zmęczenie w wysiłkach długotrwałych     529
    Trening a wydolność w wysiłkach długotrwałych     530
    Wpływ warunków wysokogórskich na wydolność fizyczną     533
  
  14. FIZJOLOGICZNE NASTĘPSTWA BEZCZYNNOŚCI RUCHOWEJ I DŁUGOTRWAŁEGO POZOSTAWANIA W POZYCJI LEŻĄCEJ - Hanna Kaciuba-Uściłko, Krystyna Nazar     537
  
  Skutki zaprzestania lub ograniczenia treningu     537
  Fizjologiczne następstwa długotrwałego pozostawania w pozycji leżącej     538
  
  15. ZNACZENIE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ZAPOBIEGANIU CHOROBOM CYWILIZACYJNYM - Krystyna Nazar, Hanna Kaciuba-Uściłko     546
  
  Zwiększenie wydolności i sprawności ruchowej     547
  Profilaktyka chorób układu krążenia     548
  Aktywność ruchowa w zapobieganiu i leczeniu otyłości     552
  Aktywność ruchowa a osteoporoza     554
  Podstawowe zasady „treningu zdrowotnego”     555
  
  Piśmiennictwo     558
  
  Skorowidz     560
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia