Od Palemona do Giedymina. Wczesnonowożytne wyobrażenia o początkach Litwy. Część l: W kręgu latopisów litewskich

Od Palemona do Giedymina. Wczesnonowożytne wyobrażenia o początkach Litwy. Część l: W kręgu latopisów litewskich

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

17,10

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia podejmuje tematykę z dziedziny świadomości historycznej w czasach wczesnonowożytnych. Zasadnicze jej wywody ukierunkowane są na przedstawienie powstawania (od schyłku średniowiecza) i ewolucji wyobrażeń o najdawniejszej przeszłości narodu i państwa litewskiego. Dawna, tzw. niekrytyczna historiografia stworzyła bogaty i zróżnicowany obraz legendarnych dziejów Litwy, w którym szczególne miejsce zajmuje teoria o pochodzeniu Litwinów ze starożytnego Rzymu. Autor w pierwszych rozdziałach omawia najwcześniejsze wersje tej teorii (powstałe przed połową XVI w.) i poglądy historiografii na czas ich powstania oraz ujawnione w nich tendencje polityczne. Kolejne rozdziały prezentują obraz przeszłości Litwy w ujęciu kronik litewsko-ruskich, na który składają się głównie opowieści o legendarnych dynastiach (Palemonidów i Centaurów) i budowie przez nie państwa litewskiego oraz podania o pochodzeniu pańskich i kniaziowskich rodów, początkach miast, kultach danych Litwinów. Odrębne miejsce poświęcone zostało geografii Litwy w legendach. Podkreślone zostały różnice w ujęciu litewskich dziejów przez historiografię rodzimą i krajów sąsiednich. Ta pierwsza stworzyła heroiczny obraz narodowej przeszłości, który przez stulecia wpływał na świadomość historyczną mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z uwagi na szeroki zakres chronologiczny rozprawy podzielona ona została na dwie części. Pierwsza pod względem zasięgu czasowego nie wykracza poza lata 30. – 40. XVI w., a więc poza okres, w którym ukształtowała się rodzima wersja początków…


Liczba stron325
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-2490-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  Rozdział I. W poszukiwanie starożytnych protoplastów     27
    1. Rzymskie początki Litwy w wersji Długosza     27
    2. Celtowie i Bosporanie – alternatywa dla przodków z Italii     38
    3. Rzymskie pradzieje Litwinów w koncepcji latopisów litewskich     47
  
  Rozdział II. Czas powstania i tendencje polityczne legendy o rzymskim pochodzeniu Litwinów w świetle historiografii     66
    1. Czas powstania legendy     66
    2. Tendencje polityczne legendy     83
  
  Rozdział III. Bohaterowie legendy o rzymskim pochodzeniu Litwinów     90
    1. Palemon     90
    2. Kolumny     96
    3. Centaury     101
    4. Róże i Ursyny     106
  
  Rozdział IV. Legendarne dynastie. Budowa państwa     113
    A. Dynastia Palemonidów     113
    1. Pierwsze pokolenia Palemonidów     115
      Bork, Kunas i Spera     115
      Kiernus i jego lud – Litustuba     116
      Pojata     118
      Gimbut     121
      Montwił     122
      Niemnos i Skirmunt     123
      Mingajło     126
    2. Książęta nowogródzcy – potomkowie Mingajły     127
    3. Palemonidzi połoccy     131
      Ginwił-Borys     131
      Następcy Ginwiła     134
    B. Dynastia Centaurów (Dowsprunkowiczów)     141
    1. Girus-Żywinbud, Kukowojt, Utenus     141
    2. Szwentoróg – władca i kapłan     146
    3. Od Skirmunta (Girmunta) do Romana     150
    4. Synowie Romana     155
    5. Zmiana dynastii     160
    C. Zapomniany król     163
  
  Rozdział V. Historyczny krajobraz     171
    A. Morze Niemnowe i zagadka ujść Niemna     171
    1. Morze Niemnowe     172
    2. Dwanaście ujść Niemna do Morza Małego     176
    B. Rdzenne ziemie litewskie     178
    1. Żmudź     178
    2. Zawilie     186
    3. Żośle     191
    C. Księstwo Nowogródzkie     192
    1. Księstwo Nowogródzkie między Litwą a Rusią     192
    2. Pogranicza księstwa nowogródzkiego     197
    D. Dalsze ziemie ruskie     199
    1. Świątynie Połocka     199
    2. Zdobycze Palemonidów na Rusi     202
    E. Siedziby rodowe     204
    F. Miasto żelaznego wilka     211
  
  Rozdział VI. Obraz państwa w legendzie     225
  
  Rozdział VII. Moskiewska legenda genealogiczna o pochodzeniu książąt litewskich     238
    1. Wczesne wersje legendy     238
    2. Przemiana Giedymina z „raba” w księcia z rodu Rurykowiczów     247
    3. Moskiewskie genealogie książąt litewskich a legenda o Palemonie     251
    4. Wokół genezy i wędrówek „czarnej legendy” Giedymina     255
  
  Zakończenie     266
  
  Bibliografia     272
  
  Wykaz skrótów     296
  
  Indeks osób, postaci biblijnych, mitologicznych, baśniowych i legendarnych     298
  
  From Palemon to Gediminas. Early Modern Imageries of the Origins of Lithuania. Part I: In the circle of Lithuanian chronicles (Summary)     317
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia