English in Medical Practice

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

139,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

139,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Przewodnik do nauki medycznego języka angielskiego, przygotowany przez brytyjsko-polski zespół lekarzy, adresowany jest do lekarzy i studentów medycyny, którzy znają język angielski przynajmniej w stopniu średnio zaawansowanym i mają zamiar studiować lub pracować w jednym z krajów anglojęzycznych.
Książka stanowi doskonałe źródło wiedzy o języku i zwyczajach panujących w służbie zdrowia w Wielkiej Brytanii. Zawiera zwroty, terminy i skróty medyczne, m.in. z zakresu medycyny ratunkowej, interny, położnictwa i ginekologii, psychiatrii, pediatrii i chirurgii oraz przydatne w izbie przyjęć. Ostatnią część poświęcono potocznemu językowi angielskiemu związanemu z tematyką medyczną.
W obecnym wydaniu zmienił się układ książki. W części pierwszej dodano m.in. słownictwo dotyczące uzależnień. W części trzeciej umieszczono terminologię z zakresu m.in. poradnictwa genetycznego, a część piątą o słownictwo z zakresu genetyki. W części szóstej wzbogacone zostało słownictwo naukowe.


Nagrania w 3 częściach dostępne na: http://medycyna.pzwl.pl/Pobierz


Liczba stron483
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3806-4
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Preface     13
  
  Przedmowa     15
  
  Słowo wstępne od autorów polskich – Polish authors’ preface     17
  
  Przedmowa autorów polskich do drugiego wydania     19
  
  PART 1 – CZĘŚĆ 1     21
  
  Clerking the patient – Czynności związane z przyjęciem pacjenta     21
  Parts of the body – Części ciała     21
  A patient’s personal details – Dane osobowe pacjenta     24
  Useful questions for obtaining case histories – Pytania pomocne przy zbieraniu wywiadu     25
  Common symptoms – Częste objawy     55
  Instructions for the clinical examination – Polecenia używane w badaniu fizykalnym     65
  Common findings on examination – Niektóre wyniki badania klinicznego     82
  Investigations – Badania dodatkowe     88
  Some common investigation results – Niektóre wyniki badań dodatkowych     92
  
  PART 2 – CZĘŚĆ 2     95
  
  21 case histories in a Casualty Department – 21 przypadków z oddziału nagłych przyjęć     95
  
  Case 1: Cardiac arrest – Przypadek 1: Zatrzymanie akcji serca     95
  Palpable arterial pulse – Wyczuwalne tętno     97
  Descriptive words for the arterial pulse – Słowa opisujące tętno     97
  Descriptive words for a patient’s physique – Słowa opisujące wygląd     98
  Descriptive words for a patient’s state of health – Słowa opisujące stan zdrowia     100
  
  Case 2: Appendicitis – Przypadek 2: Zapalenie wyrostka robaczkowego     102
  Positions of the appendix – Położenie wyrostka robaczkowego     105
  Descriptive words for a diagnosis – Słowa opisujące diagnozę     105
  Descriptive words for the abdomen – Słowa opisujące brzuch     105
  Descriptive words for the site of abdominal tenderness – Słowa używane przy opisie lokalizacji tkliwości brzucha     106
  Descriptive words for the severity of abdominal tenderness – Słowa opisujące stopień tkliwości brzucha     107
  
  Case 3: A sore eye – Przypadek 3: Ból oka     107
  Descriptive words for the pupil(s) – Słowa opisujące źrenicę(e)     111
  Descriptive words for the eyelid – Słowa opisujące powiekę     111
  Descriptive words for the eyes – Słowa opisujące oczy     112
  Descriptive words for the face – Słowa opisujące twarz     112
  
  Case 4: Hand injury – Przypadek 4: Uraz ręki     113
  Types of hand injury – Rodzaje urazów ręki     116
  Foreign bodies found in wounds include – Ciała obce znajdowane w ranie     116
  Descriptive words for an injured finger or toe – Słowa opisujące uszkodzony palec u ręki lub u nogi     117
  Descriptive words for a damaged tendon – Słowa opisujące uszkodzone ścięgno     117
  Descriptive words for a foreign body – Słowa opisujące ciało obce     118
  
  Case 5: Chest pain – Przypadek 5: Ból w klatce piersiowej     118
  Descriptive words for pains – Słowa opisujące ból     122
  Descriptive words for a heart sound – Słowa opisujące tony serca     125
  Descriptive words for a heart murmur – Słowa opisujące szmery serca     125
  
  Case 6: Epistaxis – Przypadek 6: Krwawienie z nosa     126
  Various types of blood loss – Rodzaje utraty krwi     129
  Descriptive words for blood – Słowa opisujące krew     129
  Descriptive words for the nose – Słowa opisujące nos     130
  Descriptive words for the tongue – Słowa opisujące język     130
  Descriptive words for a patient’s age – Słowa opisujące wiek     131
  Descriptive words for a child’s parents – Słowa opisujące rodziców dziecka     131
  
  Case 7: Arterial embolus – Przypadek 7: Zator tętniczy     133
  Descriptive words for lower limb tissues – Słowa opisujące tkanki kończyny dolnej     136
  Descriptive words for gangrene – Słowa opisujące zgorzel     137
  Descriptive words for a blood vessel – Słowa opisujące naczynia krwionośne     138
  
  Case 8: Head injury – Przypadek 8: Uraz głowy     139
  Descriptive words for a patient’s level of consciousness – Słowa opisujące stan świadomości     143
  Descriptive words for a patient’s position – Słowa opisujące pozycję     144
  Descriptive words for a wound – Słowa opisujące ranę     145
  Descriptive words for teeth – Słowa opisujące zęby     145
  Descriptive words for the tympanic membrane – Słowa opisujące błonę bębenkową     146
  Descriptive words for tinnitus – Słowa opisujące szum w uszach     147
  
  Case 9: Fractured neck of femur – Przypadek 9: Złamanie szyjki kości udowej     148
  Various types of fractures – Rodzaje złamań     151
  Descriptive words for a bone – Słowa opisujące kość     152
  Descriptive words for limb movements – Słowa opisujące ruchy kończyny     153
  Descriptive words for a patient’s gait – Słowa opisujące chód     154
  
  Case 10: Chest injury – Przypadek 10: Uraz klatki piersiowej     155
  Descriptive words for the airway – Słowa opisujące drogi oddechowe     159
  Descriptive words for the tracheal position – Słowa opisujące położenie tchawicy     159
  Descriptive words for a percussion note – Słowa opisujące odgłos opukowy     159
  Descriptive words for breath sounds/breathing – Słowa opisujące szmer oddechowy/oddychanie     160
  Descriptive words for crepitations – Słowa opisujące trzeszczenia     160
  Descriptive words for rhonchi – Słowa opisujące rzężenia     160
  
  Case 11: Paranoid psychosis – Przypadek 11: Psychoza paranoidalna     161
  A paranoid patient may believe that someone is trying – Pacjent/ka paranoidalny/na może uważać, że ktoś próbuje     164
  During a psychiatric consultation a patient may... – W czasie rozmowy z psychiatrą pacjent/ka może...     171
  Descriptive words for a patient’s manner – Słowa opisujące sposób bycia     174
  Descriptive words for a patient’s behaviour – Słowa opisujące zachowanie     176
  Descriptive words for the voice – Słowa opisujące głos     182
  Descriptive words for speech – Słowa opisujące mowę     183
  Descriptive words for a patient’s thought content – Słowa opisujące treść myślenia     185
  
  Case 12: Flame burn – Przypadek 12: Oparzenie ogniem     187
  Descriptive words for skin – Słowa opisujące skórę     191
  Descriptive words for hair – Słowa opisujące włosy     193
  Descriptive words for a scar – Słowa opisujące bliznę     194
  
  Case 13: Small bowel obstruction – Przypadek 13: Niedrożność jelita cienkiego     194
  Possible findings on anorectal examination – Objawy możliwe do stwierdzenia w badaniu per rectum     197
  Descriptive words for vomitus – Słowa opisujące wymioty     198
  Descriptive words for bowel sounds – Słowa opisujące dźwięki stwierdzane osłuchiwaniem brzucha     198
  Descriptive words for faeces – Słowa opisujące stolec     199
  Descriptive words for a colostomy – Słowa opisujące kolostomię     200
  
  Case 14: Acute pyogenic meningitis – Przypadek 14: Ostre ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych     200
  Descriptive words for a patient’s reaction and attitude to an illness – Słowa opisujące reakcję pacjenta/tki na chorobę i postawę wobec niej     203
  a. In response to an illness a patient may... – a. W reakcji na wystąpienie choroby pacjent/ka może...     203
  b. Following an illness a patient may... – b. Po przebyciu choroby pacjent/ka może...     204
  Descriptive words for a patient’s general condition – Słowa opisujące stan ogólny     205
  Descriptive words for a fever – Słowa opisujące gorączkę     206
  Descriptive words for nystagmus – Słowa opisujące oczopląs     207
  Descriptive words for a neurological examination finding – Słowa opisujące wynik badania neurologicznego     207
  Descriptive words for a rash – Słowa opisujące wysypkę/osutkę     208
  
  Case 15: Acute retention of urine – Przypadek 15: Nagłe (ostre) zatrzymanie moczu     209
  Descriptive words for an abdominal mass – Słowa opisujące masy w jamie brzusznej     212
  Descriptive words for urine – Słowa opisujące mocz     213
  Descriptive words for a patient’s diet – Słowa opisujące dietę     214
  
  Case 16: Asthmatic attack in a child – Przypadek 16: Napad dychawicy oskrzelowej u dziecka     215
  On examination a child may... – W czasie badania dziecko może...     217
  Prescribing information about a drug – Informacja o leku     219
  Modes of drug administration – Drogi podania leku     220
  Descriptive words for a patient’s cough – Słowa opisujące kaszel     220
  Descriptive words for a patient’s sputum – Słowa opisujące plwocinę     221
  Descriptive words for a child’s nutritional/metabolic state – Słowa opisujące stan odżywienia dziecka     221
  Descriptive words for cyanosis – Słowa opisujące sinicę     222
  Descriptive words for a child’s mental state or behaviour – Słowa opisujące stan psychiczny lub zachowanie się dziecka     222
  
  Case 17: Prolapsed intervertebral disc – Przypadek 17: Wypadnięcie dysku międzykręgowego     226
  Descriptive words for a patient’s mobility – Słowa opisujące sprawność ruchową     229
  Descriptive words for a patient’s spine – Słowa opisujące kręgosłup     230
  Descriptive words for a muscle – Słowa opisujące mięsień     230
  Descriptive words for a reflex – Słowa opisujące odruch (neurologiczny)     231
  
  Case 18: Acute salpingitis – Przypadek 18: Ostre ropne zapalenie jajowodów     232
  Some obstetric terms – Niektóre terminy położnicze     235
  Descriptive words for a discharge – Słowa opisujące upławy     236
  Descriptive words for the female breast – Słowa opisujące piersi kobiece     238
  Descriptive words for the nipple – Słowa opisujące brodawki sutkowe     238
  
  Case 19: Haematemesis – Przypadek 19: Wymioty krwawe     239
  On examination a patient may... – W czasie badania pacjent/ka może...     242
  During a consultation a patient may... – W czasie konsultacji pacjent/ka może...     244
  Descriptive words for a patient’s general assessment – Słowa opisujące stan ogólny pacjenta     247
  Descriptive words for bleeding – Słowa opisujące krwawienie     248
  Descriptive words for a patient’s blood pressure – Słowa opisujące ciśnienie tętnicze krwi     249
  Descriptive words for nails – Słowa opisujące paznokcie     249
  Descriptive words for a patient’s attire – Słowa opisujące ubiór     250
  Descriptive words for a patient’s character – Słowa opisujące charakter     252
  
  Case 20: Knee injury – Przypadek 20: Uraz kolana     257
  Descriptive words for an injury – Słowa opisujące uraz     260
  Descriptive words for injured body tissue – Słowa opisujące uszkodzoną tkankę     261
  Descriptive words for a joint – Słowa opisujące staw     261
  Descriptive words for a deformity – Słowa opisujące deformację     262
  
  Case 21: Drug overdose – Przypadek 21: Przedawkowanie leków     263
  During a psychiatric interview a patient may... – W czasie badania psychiatrycznego pacjent/ka może...     268
  Descriptive words for a patient’s affect or mood – Słowa opisujące afekt lub nastrój     271
  Descriptive words for a patient’s intellect – Słowa opisujące intelekt     275
  Descriptive words for a patient’s personality – Słowa opisujące osobowość     277
  Descriptive words for an interpersonal relationship – Słowa opisujące związki międzyosobowe     278
  
  PART 3 – CZĘŚĆ 3     281
  
  Six conversations in various medical settings – Sześć konwersacji w różnych sytuacjach medycznych. Conversation 1 – Konwersacja 1     281
  A physician on call asks a psychiatrist for an advice – Lekarz internista na dyżurze prosi psychiatrę o radę. Conversation 2 – Konwersacja 2     281
  A midwife is telephoning a junior obstetrician – Położna dzwoni do lekarza asystenta położnika. Conversation 3 – Konwersacja 3     283
  A junior doctor in Casualty is telephoning his consultant – Asystent z oddziału nagłych wypadków dzwoni do konsultanta. Conversation 4 – Konwersacja 4     285
  A young woman is visiting a family planning clinic – Młoda kobieta przychodzi do kliniki planowania rodziny. Conversation 5 – Konwersacja 5     288
  Prostatic cancer case (Breaking bad news) – Przypadek raka prostaty (Przekazywanie złych wiadomości). Conwersation 6 – Konwersacja 6     291
  Genetic clinic consultation – Konsultacja w klinice zaburzeń genetycznych     294
  
  PART 4 – CZĘŚĆ 4     301
  
  Some additional descriptive words used in medicine – Inne słowa opisowe używane w medycynie     301
  Descriptive words for a lump – Słowa używane do opisu guza     301
  Descriptive words for an ulcer – Słowa używane do opisu owrzodzenia     307
  Descriptive words for a pathological lesion(s) – Słowa opisujące zmianę/ny chorobową/we, uszkodzenie/ia     308
  Descriptive words for a disease/illnes – Słowa używane do opisu choroby     309
  Descriptive words for an operation or treatment – Słowa używane do opisu zabiegu operacyjnego lub terapii     311
  
  PART 5 – CZĘŚĆ 5     315
  
  Some classified medical vocabulary – Wybrane tematyczne słownictwo medyczne     315
  Verbs for operative surgery – Czasowniki używane do opisu zabiegu operacyjnego     315
  Verbs for medical practice – Czasowniki używane w praktyce (medycynie) ogólnej     324
  Verbs for psychotherapy – Czasowniki używane w psychoterapii     339
  Verbs for research – Czasowniki używane w badaniach naukowych     343
  Verbs for trauma – Czasowniki używane do opisu urazu     349
  In a road traffic accident a car (or a driver) may... – W wypadku drogowym samochód (lub kierowca) może...     355
  Types of intravenous fluids – Rodzaje płynów dożylnych     356
  Types of drugs – Rodzaje leków     357
  Common operations – Częste zabiegi operacyjne     358
  Parts of the hospital – Organizacja szpitala     362
  Members of the hospital’s health care team – Pracownicy szpitala (członkowie szpitalnego zespołu leczącego)     363
  Ward equipment – Wyposażenie oddziału     367
  Operating theatre equipment – Wyposażenie sali operacyjnej     370
  Surgical instruments – Narzędzia chirurgiczne     372
  Words relating to medical administration – Słownictwo odnoszące się do administracji w służbie zdrowia     374
  Some research terms – Niektóre terminy używane w badaniach naukowych     376
  Miscellaneous medical words – Różne terminy medyczne     384
  
  PART 6 – CZĘŚĆ 6     393
  
  Medical nomenclature – Nomenklatura medyczna     393
  Some genetic terms – Niektóre terminy genetyczne     393
  Some pathological terms – Terminy opisujące patologię     398
  Medical conditions – Stany chorobowe (medycyna wewnętrzna)     401
  Obstetric and gynaecological conditions – Położnictwo i ginekologia     405
  Psychiatric conditions – Psychiatria     407
  Paediatric conditions – Pediatria     409
  Surgical conditions – Chirurgia     412
  
  PART 7 – CZĘŚĆ 7     421
  
  Medical correspondence – Korespondencja medyczna     421
  Medical abbreviations – Skróty medyczne     421
  Abbreviations for U.K. medical qualifications – Skróty brytyjskich tytułów i kwalifikacji medycznych     442
  A short discharge letter – Krótka epikryza wypisowa     445
  A standard discharge summary – Standardowa epikryza wypisowa     446
  A general practitioner’s referral letter – Skierowanie do specjalisty     448
  A specialist’s clinic letter – Zapis konsultacji specjalistycznej     449
  An operation note – Chirurgiczna historia choroby     450
  A confidential psychiatric report – Opinia sądowo-psychiatryczna     451
  
  PART 8 – CZĘŚĆ 8     455
  
  Colloquial English relevant to medicine – Codzienny język angielski dotyczący medycyny     455
  Parts of the body – Części ciała     455
  Physical activities – Czynności fizjologiczne i stany fizyczne     456
  Sexual orientations – Orientacja seksualna     458
  Contraception – Antykoncepcja     458
  Mental and physical states – Stany psychiczne i fizyczne     458
  Diseases and other conditions – Choroby i inne dolegliwości     459
  Expressions relating to mood or affect – Wyrażenia odnoszące się do nastroju lub afektu     461
  Expressions relating to character and behaviour – Wyrażenia odnoszące się do charakteru i zachowania     462
  Terms relating to drug abuse – Wyrażenia odnoszące się do nadużywania leków (substancji odurzających)     464
  Expressions relating to a change of affect or mood – Wyrażenia odnoszące się do zmiany afektu lub nastroju     466
  Miscellaneous words and phrases – Różne terminy i zwroty     468
  
  APPENDIX: Figures with names of parts of the body – ANEKS: Ryciny z nazwami części ciała     475
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia