Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli

-30%

Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli

Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

35,00  50,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

35,0050,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka okazała się bestsellerem wydawniczym. Nakład jej pierwszego wydania został szybko wyczerpany. W drugim jej wydaniu przede wszystkim zaktualizowano przepisy prawne i normy techniczne.
Treść książki stanowią dwa rozdziały: „Projektowanie izolacji wodochronnych” oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót”
W omówieniu „Projektowania izolacji wodochronnych” podano wymagania ogólne dotyczące hydroizolacyjnych rozwiązań technologiczno-materiałowych. W tej mierze zaprezentowano bezspoinowe materiały bitumiczne (lepiki, roztwory, emulsje i masy asfaltowe, a także polimerowo-bitumiczne, grubowarstwowe masy uszczelniające masy KMB), krystaliczne zaprawy uszczelniające, rolowe materiały bitumiczne i z tworzyw sztucznych oraz izolacje bentonitowe. Przytoczono zasady doboru materiałów do wykonywania powłok wodochronnych oraz uwarunkowania technologiczne dla powłok wodochronnych kładzionych na podłoża wykonane z różnych materiałów. Zamieszczono informacje o zasadach układania izolacji przeciwwilgociowych z zastosowaniem wskazanych materiałów hydroizolacyjnych. Zwrócono uwagę na warstwy rozdzielające i ochronne w systemach hydroizolacyjnych oraz na detale, czyli tzw. trudne i krytyczne miejsca, których sposoby izolowania zobrazowano rysunkami poglądowymi.
W drugiej części książki przedstawiono warunki techniczne wykonania i odbioru robót.
Podane zostały wymagania ogólne dotyczące podłoża betonowego, murowego oraz z tynku. Kolejno przedstawione zostały zasady wykonania robót izolacyjnych z udziałem omówionych w książce materiałów izolacyjnych, gdzie podano algorytmy działań według schematu: wymagania stawiane podłożu, przygotowanie podłoża, kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac, przygotowanie materiału, aplikacja materiału, kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej i po wykonaniu robót oraz ułożenie warstw ochronnych.
Autor uzupełnił książkę załącznikami prezentującymi druki formularzy kontroli wykonania powłok z mas KMB i powłok ze szlamów oparte na niemieckich wytycznych dotyczących planowania i wykonywania uszczelnień z powłok KMB i szlamów.


Liczba stron134
WydawcaDom Wydawniczy MEDIUM
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  O Autorze    7
  Definicje    8
  Wstęp    12
  1. Projektowanie izolacji wodochronnych    20
   1.1. Wymagania ogólne dotyczące hydroizolacyjnych rozwiązań technologiczno-materiałowych    20
   1.2. Materiały do wykonywania hydroizolacji fundamentów i przyziemia    22
   1.2.1. Bezspoinowe materiały bitumiczne    23
   1.2.1.1. Lepiki asfaltowe    23
   1.2.1.2. Roztwory i emulsje asfaltowe    25
   1.2.1.3. Masy asfaltowe    27
   1.2.1.4. Polimerowo-bitumiczne, grubowarstwowe masy uszczelniające masy KMB)29
   1.2.2. Bezspoinowe materiały cementowe    32
   1.2.2.1. Elastyczne szlamy (mikrozaprawy) uszczelniające    32
   1.2.2.2. Sztywne szlamy (mikrozaprawy) uszczelniające    34
   1.2.3. Krystaliczne zaprawy uszczelniające    34
   1.2.4. Rolowe materiały bitumiczne    36
   1.2.5. Rolowe materiały z tworzyw sztucznych    39
   1.2.6. Izolacje bentonitowe    40
   1.3. Zasady doboru materiałów do wykonywania powłok wodochronnych    41
   1.4. Podłoża pod powłoki wodochronne    44
   1.4.1. Podłoże pod izolacje przeciwwilgociowe z lepików asfaltowych    44
   1.4.2. Podłoże pod izolacje przeciwwilgociowe z roztworów i emulsji asfaltowych    44
   1.4.3. Podłoże pod izolacje z mas asfaltowych    44
   1.4.4. Podłoże pod izolacje z polimerowo-bitumicznych, grubowarstwowych mas uszczelniających (mas KMB)    45
   1.4.5. Podłoże pod izolacje z elastycznych szlamów uszczelniających     55
   1.4.6. Podłoże pod izolacje z krystalicznych zapraw uszczelniających    46
   1.4.7. Podłoże pod izolacje z rolowych materiałów bitumicznych    47
   1.4.8. Podłoże pod izolacje z rolowych materiałów z tworzyw sztucznych    47
   1.4.9. Podłoże pod izolacje bentonitowe    48
   1.4.10. Inne wymagania dotyczące podłoży pod powłoki wodochronne    48
   1.5. Hydroizolacje    49
   1.5.1. Izolacje przeciwwilgociowe z lepików asfaltowych    49
   1.5.2. Izolacje przeciwwilgociowe z roztworów i emulsji asfaltowych    49
   1.5.3. Izolacje z mas asfaltowych    49
   1.5.4. Izolacje z polimerowo-bitumicznych, grubowarstwowych mas uszczelniających (mas KMB)    49
   1.5.5. Izolacje ze szlamów uszczelniających    50
   1.5.6. Izolacje z krystalicznych zapraw uszczelniających    50
   1.5.7. Izolacje z rolowych materiałów bitumicznych    50
   1.5.8. Izolacje z rolowych materiałów z tworzyw sztucznych    51
   1.5.9. Izolacje z laminatów    51
   1.5.10. Izolacje bentonitowe    51
   1.6. Warstwy rozdzielające i ochronne    52
   1.7. Detale    53
  2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót    73
   2.1. Wymagania ogólne dotyczące podłoża betonowego    73
   2.2. Wymagania ogólne dotyczące podłoża murowego    74
   2.3. Wymagania ogólne dotyczące podłoża z tynku    75
   2.4. Izolacja z lepików asfaltowych    77
   2.4.1. Wymagania stawiane podłożu    77
   2.4.2. Przygotowanie podłoża    78
   2.4.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac    79
   2.4.4. Przygotowanie materiału    80
   2.4.5. Aplikacja materiału    80
   2.4.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej    81
   2.4.7. Kontrola po wykonaniu robót    81
   2.4.8. Ułożenie warstw ochronnych    82
   2.5. Izolacja z roztworów i emulsji asfaltowych    82
   2.5.1. Wymagania stawiane podłożu    82
   2.5.2. Przygotowanie podłoża    83
   2.5.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac    84
   2.5.4. Przygotowanie materiału    84
   2.5.5. Aplikacja materiału    85
   2.5.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej    85
   2.5.7. Kontrola po wykonaniu robót    85
   2.5.8. Ułożenie warstw ochronnych    86
   2.6. Izolacja z mas asfaltowych i mas KMB    86
   2.6.1. Wymagania stawiane podłożu    86
   2.6.2. Przygotowanie podłoża    87
   2.6.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac    89
   2.6.4. Przygotowanie materiału    90
   2.6.5. Aplikacja materiału    90
   2.6.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej    92
   2.6.7. Kontrola po wykonaniu robót    93
   2.6.8. Ułożenie warstw ochronnych    93
   2.7. Izolacja z mikrozapraw (szlamów) uszczelniających    93
   2.7.1. Wymagania stawiane podłożu    93
   2.7.2. Przygotowanie podłoża    94
   2.7.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac    96
   2.7.4. Przygotowanie materiału    97
   2.7.5. Aplikacja materiału    97
   2.7.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej    99
   2.7.7. Kontrola po wykonaniu robót    99
   2.7.8. Ułożenie warstw ochronnych    100
   2.8. Izolacja z krystalicznych zapraw uszczelniających    100
   2.8.1. Wymagania stawiane podłożu    100
   2.8.2. Przygotowanie podłoża    101
   2.8.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac    101
   2.8.4. Przygotowanie materiału    102
   2.8.5. Aplikacja materiału    103
   2.8.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej    104
   2.8.7. Kontrola po wykonaniu robót    104
   2.8.8. Ułożenie warstw ochronnych    105
   2.9. Izolacja z rolowych materiałów bitumicznych    105
   2.9.1. Wymagania stawiane podłożu    105
   2.9.2. Przygotowanie podłoża    106
   2.9.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac    107
   2.9.4. Przygotowanie materiału    108
   2.9.5. Aplikacja materiału    108
   2.9.5.1. Papy termozgrzewalne    109
   2.9.5.2. Membrany samoprzylepne    109
   2.9.5.3. Papy klejone lepikiem    110
   2.9.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej    110
   2.9.7. Kontrola po wykonaniu robót    111
   2.9.8. Ułożenie warstw ochronnych    111
   2.10. Izolacja z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych    112
   2.10.1. Wymagania stawiane podłożu    112
   2.10.2. Przygotowanie podłoża    113
   2.10.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac    114
   2.10.4. Przygotowanie materiału    115
   2.10.5. Aplikacja materiału    115
   2.10.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej    115
   2.10.7. Kontrola po wykonaniu robót    116
   2.10.8. Ułożenie warstw ochronnych    116
   2.11. Izolacja bentonitowa    116
   2.11.1. Wymagania stawiane podłożu    116
   2.11.2. Przygotowanie podłoża    117
   2.11.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac    118
   2.11.4. Przygotowanie materiału    119
   2.11.5. Aplikacja materiału    119
   2.11.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej    119
   2.11.7. Kontrola po wykonaniu robót    120
   2.11.8. Ułożenie warstw ochronnych    120
  Załącznik nr 1 – Formularz kontroli wykonania powłok z mas KMB    122
  Załącznik nr 2 – Formularz kontroli wykonania powłok ze szlamów    126
  Literatura    130
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia