Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy - poradnik nie tylko dla służb BHP i kadry zarządzającej

2 oceny

Wydawca:

My Book

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

8,60  10,00

Format: pdf

8,6010,00

cena zawiera podatek VAT

„Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy” to wewnątrzzakładowy akt prawny, scalający
i regulujący zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania procesów pracy, ujmowane w wielu regulacjach prawnych, a jednocześnie stanowiący narzędzie działań organizacyjnych zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Można powiedzieć, iż dobrze opracowana i wdrożona stanowi swoisty „projekt” całego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i taką też spełnia rolę, ponieważ zawierając w swej treści m.in. wykazy prac szczególnie niebezpiecznych czy prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, jak również wszelkie zasady związane z organizacją tych prac oraz prac tzw. energetycznych, pełni funkcję informacyjną, wskazującą właściwy kierunek zarządzania bezpieczeństwem pracy.
Niniejszy poradnik zawiera przykładowy schemat „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy” dla elektrociepłowni, wraz z komentarzami i omówieniami pomagającymi czytelnikowi stworzyć i wdrożyć analogiczny dokument w swym przedsiębiorstwie.


Liczba stron92
WydawcaMy Book
ISBN-13978-83-7564-448-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  

Od autora 8
„Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy (IOBP)” - przykład

  <div>1. Cel instrukcji
2. Przedmiot i zakres instrukcji
3. Odpowiedzialność i uprawnienia
4. Istotne określenia – definicje
5. Kwalifikacje i obowiązki pracowników w zakresie organizacji bezpiecznej pracy
5.1. Prowadzący eksploatację urządzeń i instalacji energetycznych
5.2. Poleceniodawca
5.3. Dopuszczający
5.4. Koordynujący
5.5. Kierujący zespołem pracowników
5.6. Nadzorujący
5.7. Kierownik robot
5.8. Członkowie zespołu pracowników
5.9. Łączenie funkcji przy pracach na polecenie pisemne
6. Ogólne zasady organizacji bezpiecznej pracy
6.1. Podział pracy i formy wydawania poleceń
6.2. Ogólne zasady wydawania poleceń pisemnych i dopuszczania do pracy
6.3. Ewidencjonowanie i rejestrowanie poleceń pisemnych
6.4. Ścieżka obiegu poleceń pisemnych na pracę
6.5. Przygotowanie miejsca pracy
6.6. Dopuszczenie do pracy
6.7. Przerwy w pracy
6.8. Zakończenie pracy
6.9. Zasady organizacji pracy wykonywanej przez obcych wykonawców
6.10. Zasady ogólne związane z dopuszczeniem do pracy ekip zewnętrznych
6.11. Wystawianie poleceń wykonawcom zewnętrznym
6.12. Wykonywanie prac przez pracowników własnych na terenie innych zakładów
7. Zasady bezpiecznego wykonania prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
7.1. Ogólne zasady organizacyjne
7.2. Ogólne wymagania podczas prowadzenia prac przy urządzeniach i instalacjach stosowanych w procesie wytwarzania energii
7.3. Ogólne wymagania podczas prowadzenia prac przy urządzeniach i instalacjach sieci ciepłowniczych
7.4. Ogólne wymagania podczas eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych
7.5. Ogólne wymagania podczas eksploatacji oraz prowadzenia prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
7.6. Ogólne wymagania podczas wykonywania robot budowlanych, rozbiórkowych, remontowych i montażowych prowadzonych bez wstrzymania ruchu zakładu lub jego części
8. Kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych oraz inne kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu niektórych prac
9. Zasady ewidencji i kontroli sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej (ŚOI)
9.1. Ogólne zasady użytkowania i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej
10. Instrukcje eksploatacji
10.1. Ogólne zasady opracowywania instrukcji eksploatacji
11. Wykaz aktów prawnych
12. Spis załączników
Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie 52
Wykaz prac (w zakładzie), które należy wykonywać przez co najmniej dwie osoby, w celu asekuracji
Wykaz osób upoważnionych do występowania w charakterze poleceniodawcy
Wykaz osób upoważnionych do występowania w charakterze dopuszczającego
Wykaz osób upoważnionych do występowania w charakterze koordynującego
Ewidencja poleceń pisemnych
Polecenie wykonania pracy
Ewidencja sprzętu dielektrycznego
Ramowy wykaz robot budowlanych, przy których obowiązuje każdorazowo opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i/lub instrukcji
Wymagania bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac w zbiornikach i innych przestrzeniach zamkniętych
Wymagania bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac na wysokości
Ogólne wymagania bezpieczeństwa przy użytkowaniu niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych
Wymagania bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac pożarowo niebezpiecznych
Wykaz instrukcji eksploatacji oraz instrukcji stanowiskowych bhp
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia