WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

36,75

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

36,75

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń


Liczba stron278
WydawcaŁódzkie Towarzystwo Naukowe
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Iryna BUNDZA, Rzeczowniki materialne singularia tantum w języku polskim i ukraińskim ...    7
  – Nouns of material singularia tantum in the Polish and Ukrainian languages .........    19
  
  Marek CYBULSKI, Relacje między odmianami stylowymi języka doby średniopolskiej .........    21
  – Relations between stylistic variety of language in Middle Polish period ...............    32
  
  Julia DILNA, Inwencja a konwencja we frazeologii odmiany artystycznej współczesnej polszczyzny...    33
  – Invention and convention in the fhraseology of belles-lettres style
  of contemporary Polish language ..............    43
  
  Joanna GETKA, Polonizmy w „prostej mowie” XVIII wieku ....................................    45
  – The Polish features in “prosta mova” in 18th century
  
  Violetta JAROS, Źródła leksyki socjolektu użytkowników CB-radia ........................    61
  – The sources of CB radio users’ sociolectal lexis .....................    77
  Alicja KACPRZAK, „Fałszywi przyjaciele tłumacza”: rzecz o kilku
  zapożyczeniach z francuszczyzny .....    79
  – “Translator’s false friends’’: the case of some loanwords from French language ....    89
  
  Alina KĘPIŃSKA, Cechy dialektalne wykorzystywane dziś w stylizacji – na materiale Narodowego Korpusu Języka Polskiego .....................    91
  – Dialectal features used in contemporary stylisation found in the Polish National Corpus    105
  
  Violetta MACHNICKA, Wizja Boga w Faraonie Bolesława Prusa – analiza lingwistyczna określeń jednowyrazowych ............    107
  – The picture of God in Faraon by Bolesław Prus. Some chosen aspects of the linguistic analysis .121
  
  Julia MAZURKIEWICZ-SUŁKOWSKA, Uwagi dotyczące współczesnej terminologii technicznej w języku polskim, rosyjskim i bułgarskim
  (na przykładzie terminów z branży cukrowniczej)    123
  – Comments on the modern technical terminology in Polish, Russian and Bulgarian (based on terms of sugar industry ......    133
  
  Joanna MIELCZAREK, Współczesne odmiany mówione języka czeskiego i języka polskiego .....    135
  – The varieties of the contemporary spoken Czech and spoken Polish language .....    142
  
  Janusz MOSAKOWSKI, Zmiany w słownictwie mieszkańców powiatu grudziądzkiego...    143
  – The changes in the lexis of the Grudziądz region’s inhabitants .....................    163
  
  Marzena MUSZYŃSKA, Czasowniki onomatopeiczne w gwarach Śląska na tle słowiańskim. I. Leksemy opisujące głosy i zachowania ptaków ....    165
  – Onomatopoeic verbs in the Silesian dialect compared to Slavic languages.
  I. Lexemes describing bird sounds and behaviours ......................    187
  
  Małgorzata PACHOWICZ, Leksyka socjolektalna w wybranych słownikach gwary uczniowskiej i studenckiej (XX i XXI w.) ...........    189
  – Lexis sociolect in the selected dictionaries of students and pupils’ slang
  (20th and 21st cent.) ...............    197
  
  Ilija PACZEV, Intertekstualne relacje w parodii bułgarskiego pisarza Ljubomira Kotewa .......    199
  – Intertextual relations in parody of Bulgarian writer Ljubomir Kotev.....................    209
  
  Agata PIASECKA, Wizerunek świni w języku polskim i rosyjskim (na podstawie materiału leksykograficznego) ........................    211
  – The image of swine in Polish and Russian languages (on the basis
  of lexicographical material) ........    225
  
  Anna PIECHNIK, Przemiany językowo-kulturowe wsi na przykładzie ekspresywizmów określających dzieci ................    227
  – Linguistic-cultural changes in a rural area on the basis of expressions connected to children......    236
  
  Lidia PRZYMUSZAŁA, Śląska leksyka i frazeologia dotycząca picia alkoholu(na tle porównawczym) .......................    237
  – The bacchanalian theme in the Silesian lexicon and phraseology (with drawing
  comparisons) ...............................    251
  
  Joanna STANISŁAWEK, Ekfraza w tekstach użytkowych na przykładzie ofert turystycznych ...........    253
  – Ekphrasis in the travel agency catalogues...............    262
  
  Leszek SZYMAŃSKI, Wybrane aspekty badań kwantytatywnych pogawędek sieciowych ......    263
  – Selected aspects of quantitative studies on online chats ...........................    272
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia