Studia Prawno-Ekonomiczne t. 89/2013

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

31,50

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

31,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym.
Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną
z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.


Liczba stron368
WydawcaŁódzkie Towarzystwo Naukowe
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PRAWO – THE LAW
  
  Renata BABIŃSKA-GÓRECKA
  Uwarunkowania prawne podwyższenia wieku emerytalnego .............................    11
  Legal conditions of increasing the retirement age
  
  Maciej CHMIELIŃSKI
  Cele kary kryminalnej i czynniki ograniczające wymiar kary w oświeceniowych koncepcjach penologicznych .......................    33
  Legitimation and limitation factors of the criminal punishment in the Enlightenment’s theories of punishment
  
  Adam ERECHEMLA
  
  Początki wspólnotowego prawa ochrony środowiska ..............................    49
  The origins of the Community environmental law
  
  Anna GŁOGOWSKA-BALCERZAK
  Kulturowy wymiar zbrodni ludobójstwa ..........    79
  Cultural aspects of the crime of genocide
  
  Anna KEMPA-DYMIŃSKA
  Analiza prawnoporównawcza regulacji dotyczących organizmów genetycznie
  zmodyfikowanych w prawie polskim hiszpańskim ...    99
  Legal-comparative analysis of genetically modified organisms regulations according to Polish and Spanish law
  
  Витаутас НЕКРОШЮС
  Тенденции развития гражданского процессуального права после принятия нового ГПК в Литовской Республике ...................    121
  Tendencje w rozwoju prawa procesowego w Republice Litewskiej po wejściu w życie nowego kodeksu postępowania cywilnego
  
  Edyta SZPURA
  Stowarzyszenie zwykłe w świetle zmian kodeksu cywilnego przeprowa-dzonych ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. .........................    135
  An unincorporated association in terms of the amendments to the Civil Code made by way of the act of 14 february    2003
  
  Tomasz TULEJSKI
  Burke v. Hume – problem prawa natury u początków brytyjskiego konserwatyzmu...    155
  Burke v. Hume – the problem of the natural law at the beginning of British conservatism
  
  Marcin DREWICZ
  Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2011 r. (P 90/08) ....    171
  R e c e n z j e
  Egon Flaig, Zrytualizowana polityka. Znaki, gesty i władza w starożytnym
  Rzymie (Ireneusz JAKUBOWSKI)..............    183
  
  Maciej Jońca, Prawo rzymskie. Marginalia (Dagmara SKRZYWANEK-JAWORSKA)........    189
  
  EKONOMIA – THE ECONOMY
  
  Tomasz J. DĄBROWSKI
  Dylematy wyceny wartości relacji z interesariuszami ..................    195
  Controversies over the valuation of the relations with stakeholders
  
  Joanna DZIAŁO
  Formy i instrumenty pomocy publicznej w Unii Europejskiej w latach 2006–2011....    207
  Forms and instruments of state aid in the European Union in the years 2006–2011
  
  Anita FAJCZAK-KOWALSKA, Jan WIĘCEK
  Analiza zmian w liczbie zbadanych budżetów gospodarstw domowych w latach 1993–2011 ....    225
  The analysis of changes in the number of examined household budgets
  through the years 1993–2011
  Wpływ programów partycypacji finansowej na rezultaty przedsiębiorstw
  – analiza przypadku ......    245
  Influence of financial participation schemes on company results – a case study
  
  Katarzyna MROCZEK, Tomasz TOKARSKI
  Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce .....................................    263
  Regional diversification of human capital in Poland
  
  Piotr PIENIĄŻEK
  Determinanty morderstw w USA .................    285
  Determinants of the murder rates in the USA
  
  Janusz SKODLARSKI
  Księżna Anna Jabłonowska jako prawodawca i zarządca (1728–1800) ..............    297
  Princes Anna Jabłonowska as a lawmaker and manager (1728–1800)
  
  Katarzyna SKORUPIŃSKA
  Bezpośrednia partycypacja pracownicza a podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem ..    317
  Direct employee participation and innovative approach to the management
  company
  
  Jurand SKRZYPEK
  Regulacje pokryzysowe na zachodnich rynkach instrumentów pochodnych
  i ich konsekwencje dla Polski ..............    335
  Post-crisis regulations in the western derivatives markets and their implications
  for Poland
  
  Iwona STANIEC
  Podstawowe kompetencje menedżerów ryzyka ......    351
  Core competencies for risk management
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia