Pielęgniarstwo onkologiczne. Podręcznik dla studiów medycznych

Pielęgniarstwo onkologiczne. Podręcznik dla studiów medycznych

2 oceny

Redakcja:

Anna Koper

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

59,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka zawiera kompleksowy i profesjonalny obraz pielęgniarskiej opieki onkologicznej. W podręczniku omówiono rolę pielęgniarki w profilaktyce i diagnostyce chorób nowotworowych oraz we wszystkich stosowanych obecnie terapiach onkologicznych, wyodrębniając przy tym procesy pielęgnacyjne przy schorzeniach podstawowych układów i narządów człowieka. W osobnym rozdziale przedstawiono zagadnienia związane z opieką nad dzieckiem z nowotworem. Wiele miejsca poświęcono również opiece psychologicznej - choćby poprzez grupy wsparcia dla chorych z różnymi problemami onkologicznymi i rehabilitacji pacjenta . Ponadto poruszono problematykę opieki paliatywnej i terminalnej nad chorym oraz jego rodziną. Przybliżono też istotne działania podejmowane na rzecz rozwoju pielęgniarstwa onkologicznego i zapewnienia jakości w tej dziedzinie.
Pozycja adresowana jest do studentów pielęgniarstwa i innych kierunków medycznych, a także do pielęgniarek pracujących na oddziałach onkologicznych oraz przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z zakresu pielęgniarstwa onkologicznego.


Liczba stron430
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4093-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]. Rozwój pielęgniarstwa onkologicznegoRenata Matyjasek, Anna Koper    1
  1.1. Terminologia i podstawy teoretyczne pielęgniarstwa onkologicznego    2
  1.2. Rozwój pielęgniarskiej opieki onkologicznej    5
    1.2.1. Specyfika opieki onkologicznej    7
  1.3. Kształcenie przed- i podyplomowe    12
    1.3.1. Literatura zawodowa pielęgniarek    13
  1.4. Organizacje działające na rzecz rozwoju pielęgniarstwa    15
    1.4.1. Organizacje krajowe    15
    1.4.2. Organizacje międzynarodowe    18
  1.5. Organizacje udzielające pomocy pacjentom onkologicznym    22
  2. Jakość w pielęgniarstwie onkologicznymRenata Matyjasek, Anna Koper    26
  2.1. Genealogia, terminologia i metodyka zapewniania jakości w pielęgniarstwie    27
    2.1.1. Aspekty oceny jakości opieki    27
  2.2. Systemy zapewniania jakości    31
  2.3. Działania na rzecz zapewniania jakości w pielęgniarstwie onkologicznym    35
    2.3.1. Standaryzacja usług pielęgniarskich    39
  3. Podstawy teoretyczne nowotworówJan Cisowski, Wiesława Windorbska, Tomasz Mierzwa    49
  3.1. Terminologia i etiologia    49
    3.1.1. Podział nowotworów    50
    3.1.2. Etiologia    52
    3.1.3. Fazy procesu nowotworowego    55
  3.2. Epidemiologia nowotworów złośliwych    56
    3.2.1. Epidemiologia nowotworów złośliwych na świecie    57
    3.2.2. Epidemiologia nowotworów złośliwych w Polsce w 2007 roku    61
  4. Profilaktyka chorób nowotworowychBeata Hoffman, Krzysztof Koper    64
  4.1. Profilaktyka pierwotna    64
  4.2. Profilaktyka wtórna    65
    4.2.1. Badania profilaktyczne    65
    4.2.2. Badania przesiewowe    69
  4.3. Rola pielęgniarki w profilaktyce nowotworowej    71
  5. Opieka pielęgniarska w diagnostyce schorzeń onkologicznychAleksandra Buda, Maria Jolanta Wełna, Beata Wiland    76
  5.1. Specyfika pracy pielęgniarki    76
  5.2. Udział pielęgniarki w diagnostyce patomorfologicznej    79
    5.2.1. Pobieranie materiału do badania histopatologicznego    79
    5.2.2. Postępowanie z tkankami przeznaczonymi do badania histopatologicznego    80
  5.3. Udział pielęgniarki w diagnostyce obrazowej    82
    5.3.1. Badania radiologiczne    82
    5.3.2. Tomografia komputerowa    82
    5.3.3. Rezonans magnetyczny    83
    5.3.4. Pozytonowa tomografia emisyjna    84
    5.3.5. Ultrasonografia    85
    5.3.6. Badanie izotopowe    85
  5.4. Udział pielęgniarki w diagnostyce laboratoryjnej    87
  6. Opieka ambulatoryjna w onkologiiJadwiga Latos, Anna Koper    90
  6.1. Specyfika opieki ambulatoryjnej    91
  6.2. Rola i zadania pielęgniarki w opiece ambulatoryjnej    92
    6.2.1. Udział w badaniach endoskopowych    94
    6.2.2. Udział w terapii chirurgicznej    114
    6.2.3. Zaopatrywanie ran onkologicznych    116
  7. Opieka pielęgniarska w chirurgii onkologicznej    125
  7.1. Specyfika opieki pielęgniarskiej w chirurgii – Bernadeta Rutkowska, Janina Książek    125
    7.1.1. Okres przedoperacyjny    126
    7.1.2. Okres pooperacyjny    128
    7.1.3. Przygotowanie pacjenta do życia po leczeniu chirurgicznym    133
    7.1.4. Wybrane problemy pielęgnacyjne pacjentów leczonych chirurgicznie    133
  7.2. Opieka w terapii nowotworów przewodu pokarmowego – Beata Maćkowska, Ewa Kiełb, Wojciech Zegarski    137
    7.2.1. Nowotwory przewodu pokarmowego    137
    7.2.2. Opieka pielęgniarska w chirurgii onkologicznej przewodu pokarmowego    139
    7.2.3. Opieka nad pacjentem z wyłonioną stomią w chirurgii jelita grubego    140
  7.3. Opieka w terapii neurochirurgicznej nowotworów – Robert Ślusarz    152
    7.3.1. Kliniczne aspekty procesów rozrostowych ośrodkowego układu nerwowego    152
    7.3.2. Rola i zadania zespołu pielęgniarskiego w opiece nad chorym z procesem rozrostowym ośrodkowego układu nerwowego    154
    7.3.3. Wybrane problemy pielęgnacyjne chorych z procesem rozrostowym ośrodkowego układu nerwowego    156
  7.4. Opieka w terapii nowotworów głowy i szyi – Katarzyna Kisiel    165
    7.4.1. Nowotwory głowy i szyi    165
    7.4.2. Wybrane problemy pielęgnacyjne chorych z nowotworami głowy i szyi    167
  7.5. Opieka w terapii raka płuca – Ewa Madajewska, Iwona Rębacz    176
    7.5.1. Rak płuca    176
    7.5.2. Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem leczonym chirurgicznie    178
    7.5.3. Opieka pielęgniarska nad chorym z założonym drenażem do jamy opłucnej    180
    7.5.4. Wybrane problemy pielęgnacyjne chorych z rakiem płuca    184
  7.6. Opieka w terapii nowotworów piersi – Beata Borzych    188
    7.6.1. Rak piersi    188
    7.6.2. Opieka pielęgniarska nad chorą z rakiem piersi    189
    7.6.3. Wybrane problemy pielęgnacyjne chorych z rakiem piersi    192
  7.7. Opieka w terapii nowotworów urologicznych – Edyta Szortyka    195
    7.7.1. Nowotwory układu moczowego    195
    7.7.2. Rola i zadania pielęgniarki w opiece okołooperacyjnej u chorych z nowotworami układu moczowego    200
    7.7.3. Rola pielęgniarki w wybranych zabiegach diagnostyczno-leczniczych    204
    7.7.4. Wybrane problemy pielęgnacyjne chorych z nowotworami urologicznymi    206
  7.8. Opieka w terapii nowotworów ginekologicznych – Aleksandra Mazur    209
    7.8.1. Najczęściej występujące nowotwory narządów płciowych    209
    7.8.2. Opieka pielęgniarska nad chorą z nowotworem narządów płciowych    212
    7.8.3. Wybrane problemy pielęgnacyjne chorych z nowotworami narządów płciowych    213
  7.9. Opieka w terapii nowotworów gruczołów wewnątrzwydzielniczych – Katarzyna Kisiel    216
    7.9.1. Nowotwory gruczołów wewnątrzwydzielniczych    216
    7.9.2. Rola i zadania pielęgniarki w opiece okołooperacyjnej u chorych z nowotworami gruczołów wewnątrzwydzielniczych    220
    7.9.3. Wybrane problemy pielęgnacyjne chorych z nowotworami gruczołów wewnątrzwydzielniczych    224
  7.10. Opieka w terapii nowotworów skóry i tkanek miękkich – Bernadeta Rutkowska, Mirosława Kęska    227
    7.10.1. Nowotwory skóry i tkanek miękkich    227
    7.10.2. Opieka pielęgniarska u chorych z nowotworami skóry i tkanek miękkich    228
    7.10.3. Wybrane problemy pielęgnacyjne chorych ze schorzeniami onkologicznymi skóry i tkanek miękkich    230
  8. Opieka pielęgniarska w chemioterapiiZofia Jędrusik, Anna Koper, Beata Kaźmierczak, Jerzy Tujakowski    233
  8.1. Leki cytotoksyczne    234
    8.1.1. Podział leków cytotoksycznych i ich działania niepożądane    236
    8.1.2. Sporządzanie cytostatyków    241
  8.2. Przygotowanie pacjenta do terapii    243
  8.3. Pielęgnowanie chorych w trakcie terapii    244
    8.3.1. Metody podawania leków cytotoksycznych    247
    8.3.2. Postępowanie pielęgniarskie w przypadku wystąpienia objawów ubocznych    252
  8.4. Opieka pielęgniarska po terapii    261
  9. Opieka pielęgniarska w radioterapiiBarbara Cichocka, Sylwia Dahms, Danuta Króliczewska, Roman Makarewicz, Anna Koper, Janina Siwik    263
  9.1. Rola i zadania pielęgniarki w teleterapii    264
    9.1.1. Przygotowanie pacjenta do teleterapii    265
    9.1.2. Pielęgnowanie pacjenta podczas teleterapii    267
  9.2. Pielęgnowanie pacjenta w brachyterapii    278
    9.2.1. Przygotowanie pacjentki do brachyterapii cezem    279
    9.2.2. Przygotowanie pacjenta do brachyterapii irydem    280
    9.2.3. Pielęgnacja pacjenta podczas brachyterapii irydem    281
  9.3. Rola i zadania pielęgniarki w łagodzeniu objawów ubocznych radioterapii    286
  9.4. Problemy pielęgnacyjne pacjentów leczonych promieniami jonizującymi    289
  10. Leczenie systemowe i wspomagające nowotworów złośliwychJoanna Terlikiewicz    294
  10.1. Leczenie systemowe    294
  10.2. Leczenie wspomagające    295
  10.3. Powikłania leczenia onkologicznego    296
  11. Udział pielęgniarki w żywieniuKatarzyna Walkowiak, Joanna Czerwonka    299
  11.1. Żywienie enteralne i parenteralne    299
    11.1.1. Podstawowe zasady żywienia dojelitowego    300
    11.1.2. Podstawowe zasady żywienia pozajelitowego    303
  11.2. Postępowanie pielęgniarskie z dostępem naczyniowym    305
  11.3. Znaczenie opieki pielęgniarskiej w żywieniu    306
  12. Opieka w schorzeniach układu krwiotwórczegoJanina Schabowska    309
  12.1. Choroby układu krwiotwórczego    309
    12.1.1. Białaczki    309
    12.1.2. Przewlekła białaczka szpikowa    314
    12.1.3. Szpiczak mnogi    314
  12.2. Pielęgnacja chorych z gorączką neutropeniczną    315
  12.3. Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobami rozrostowymi krwi    318
  13. Opieka nad pacjentem z nowotworem kościRenata Jakobi, Anna Koper, Barbara Jakobi-Banaś    321
  13.1. Nowotwory kości    322
    13.1.1. Badania diagnostyczne    323
    13.1.2. Najczęściej występujące objawy i ich leczenie    324
    13.1.3. Metody leczenia nowotworów kości    326
  13.2. Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z nowotworem kości    327
    13.2.1. Opieka pielęgniarska przed zabiegiem amputacji kończyny    327
    13.2.2. Postępowanie pielęgniarskie po zabiegu amputacji kończyny    328
  14. Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworowąKrystyna Piskorz-Ogórek    333
  14.1. Wpływ hospitalizacji dziecka z chorobą nowotworową na jego zdrowie    334
    14.1.1. Reakcja dziecka i rodziców na chorobę nowotworową    334
    14.1.2. Reakcja dziecka i rodziców na hospitalizację    335
    14.1.3. Negatywny wpływ hospitalizacji na rozwój dziecka    337
    14.1.4. Postawy rodzicielskie i ich wpływ na proces leczenia dziecka oraz skutki hospitalizacji    339
  14.2. Choroby nowotworowe u dzieci    340
    14.2.1. Diagnostyka    342
    14.2.2. Leczenie    345
  14.3. Specyfika opieki nad dzieckiem    347
    14.3.1. Profilaktyka bólu u dzieci z chorobami nowotworowymi    349
    14.3.2. Sztuka komunikacji z chorym dzieckiem    351
    14.3.3. Problemy związane ze stosowaniem obwodowych i centralnych cewników żylnych    353
    14.3.4. Problemy pielęgnacyjne występujące w opiece nad dzieckiem    354
  14.4. Obsada pielęgniarska na dziecięcych oddziałach onkologicznych    356
    14.4.1. Wyznaczniki opieki    357
    14.4.2. Instrukcja stosowania metody    358
  15. Opieka psychologiczna w onkologiiBożena Kawiecka-Dziembowska    362
  15.1. Problemy psychologiczne    363
  15.2. Reakcje na chorobę nowotworową    365
    15.2.1. Zaburzenia psychiczne u chorych na nowotwory    369
    15.2.2. Psychospołeczne następstwa choroby nowotworowej    371
  15.3. Wsparcie i terapia psychologiczna w psychoonkologii    372
    15.3.1. Psychologiczne aspekty rehabilitacji chorych onkologicznie    376
    15.3.2. Psychoterapia elementarna w pracy pielęgniarki onkologicznej    377
  16. Rehabilitacja w onkologiiMałgorzata Cisowska-Adamiak    383
  16.1. Rehabilitacja po zabiegach w obrębie głowy i szyi    384
  16.2. Rehabilitacja w terapii nowotworów piersi    386
    16.2.1. Ćwiczenia oddechowe    386
    16.2.2. Ćwiczenia kończyny górnej i zapobieganie obrzękowi    386
    16.2.3. Postępowanie po radioterapii oraz uzupełnianie ubytku    388
  16.3. Rehabilitacja po zabiegach w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego, tkanek miękkich i kości    389
    16.3.1. Guzy tkanek miękkich    389
    16.3.2. Guzy kości i nowotwory przerzutowe    389
  16.4. Rehabilitacja w terapii nowotworów płuc    391
  16.5. Rehabilitacja po zabiegach w obrębie jamy brzusznej    392
  16.6. Rehabilitacja w neurochirurgii    393
  16.7. Rola i zadania pielęgniarki w rehabilitacji    395
  17. Opieka paliatywna i terminalnaAleksandra Burchacka    397
  17.1. Specyfika opieki paliatywnej    398
    17.1.1. Dylematy etyczne w opiece paliatywnej    399
    17.1.2. Formy opieki w zależności od potrzeb i stanu chorego    401
    17.1.3. Zasady współpracy z podstawową opieką zdrowotną    402
    17.1.4. Interdyscyplinarny zespół opieki paliatywnej    403
    17.1.5. Najczęściej występujące dolegliwości u chorych objętych opieką paliatywną    405
    17.1.6. Ból w opiece paliatywnej    411
  17.2. Jakość życia    415
  17.3. Wsparcie chorego i jego rodziny    416
  18. Rola i zadania pielęgniarki epidemiologicznej w onkologiiAleksandra Buda    418
  Skorowidz    423
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia