Pielęgniarstwo onkologiczne. Podręcznik dla studiów medycznych

Pielęgniarstwo onkologiczne. Podręcznik dla studiów medycznych

3 oceny

Redakcja:

Anna Koper

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

59,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka zawiera kompleksowy i profesjonalny obraz pielęgniarskiej opieki onkologicznej. W podręczniku omówiono rolę pielęgniarki w profilaktyce i diagnostyce chorób nowotworowych oraz we wszystkich stosowanych obecnie terapiach onkologicznych, wyodrębniając przy tym procesy pielęgnacyjne przy schorzeniach podstawowych układów i narządów człowieka. W osobnym rozdziale przedstawiono zagadnienia związane z opieką nad dzieckiem z nowotworem. Wiele miejsca poświęcono również opiece psychologicznej - choćby poprzez grupy wsparcia dla chorych z różnymi problemami onkologicznymi i rehabilitacji pacjenta . Ponadto poruszono problematykę opieki paliatywnej i terminalnej nad chorym oraz jego rodziną. Przybliżono też istotne działania podejmowane na rzecz rozwoju pielęgniarstwa onkologicznego i zapewnienia jakości w tej dziedzinie.
Pozycja adresowana jest do studentów pielęgniarstwa i innych kierunków medycznych, a także do pielęgniarek pracujących na oddziałach onkologicznych oraz przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z zakresu pielęgniarstwa onkologicznego.


Liczba stron430
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4093-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Autorzy V
  
  Przedmowa XI
  
  1. Rozwój pielęgniarstwa onkologicznegoRenata Matyjasek, Anna Koper     1
  
  1.1. Terminologia i podstawy teoretyczne pielęgniarstwa onkologicznego     2
  1.2. Rozwój pielęgniarskiej opieki onkologicznej     5
    1.2.1. Specyfika opieki onkologicznej     7
  1.3. Kształcenie przed- i podyplomowe     12
    1.3.1. Literatura zawodowa pielęgniarek     13
  1.4. Organizacje działające na rzecz rozwoju pielęgniarstwa     15
    1.4.1. Organizacje krajowe     15
    1.4.2. Organizacje międzynarodowe     18
  1.5. Organizacje udzielające pomocy pacjentom onkologicznym     22
  
  2. Jakość w pielęgniarstwie onkologicznymRenata Matyjasek, Anna Koper     26
  
  2.1. Genealogia, terminologia i metodyka zapewniania jakości w pielęgniarstwie     27
    2.1.1. Aspekty oceny jakości opieki     27
  2.2. Systemy zapewniania jakości     31
  2.3. Działania na rzecz zapewniania jakości w pielęgniarstwie onkologicznym     35
    2.3.1. Standaryzacja usług pielęgniarskich     39
  
  3. Podstawy teoretyczne nowotworówJan Cisowski, Wiesława Windorbska, Tomasz Mierzwa     49
  
  3.1. Terminologia i etiologia     49
    3.1.1. Podział nowotworów     50
    3.1.2. Etiologia     52
    3.1.3. Fazy procesu nowotworowego     55
  3.2. Epidemiologia nowotworów złośliwych     56
    3.2.1. Epidemiologia nowotworów złośliwych na świecie     57
    3.2.2. Epidemiologia nowotworów złośliwych w Polsce w 2007 roku     61
  
  4. Profilaktyka chorób nowotworowychBeata Hoffman, Krzysztof Koper     64
  
  4.1. Profilaktyka pierwotna     64
  4.2. Profilaktyka wtórna     65
    4.2.1. Badania profilaktyczne     65
    4.2.2. Badania przesiewowe     69
  4.3. Rola pielęgniarki w profilaktyce nowotworowej     71
  
  5. Opieka pielęgniarska w diagnostyce schorzeń onkologicznychAleksandra Buda, Maria Jolanta Wełna, Beata Wiland     76
  
  5.1. Specyfika pracy pielęgniarki     76
  5.2. Udział pielęgniarki w diagnostyce patomorfologicznej     79
    5.2.1. Pobieranie materiału do badania histopatologicznego     79
    5.2.2. Postępowanie z tkankami przeznaczonymi do badania histopatologicznego     80
  5.3. Udział pielęgniarki w diagnostyce obrazowej     82
    5.3.1. Badania radiologiczne     82
    5.3.2. Tomografia komputerowa     82
    5.3.3. Rezonans magnetyczny     83
    5.3.4. Pozytonowa tomografia emisyjna     84
    5.3.5. Ultrasonografia     85
    5.3.6. Badanie izotopowe     85
  5.4. Udział pielęgniarki w diagnostyce laboratoryjnej     87
  
  6. Opieka ambulatoryjna w onkologiiJadwiga Latos, Anna Koper     90
  
  6.1. Specyfika opieki ambulatoryjnej     91
  6.2. Rola i zadania pielęgniarki w opiece ambulatoryjnej     92
    6.2.1. Udział w badaniach endoskopowych     94
    6.2.2. Udział w terapii chirurgicznej     114
    6.2.3. Zaopatrywanie ran onkologicznych     116
  
  7. Opieka pielęgniarska w chirurgii onkologicznej     125
  
  7.1. Specyfika opieki pielęgniarskiej w chirurgii – Bernadeta Rutkowska, Janina Książek     125
    7.1.1. Okres przedoperacyjny     126
    7.1.2. Okres pooperacyjny     128
    7.1.3. Przygotowanie pacjenta do życia po leczeniu chirurgicznym     133
    7.1.4. Wybrane problemy pielęgnacyjne pacjentów leczonych chirurgicznie     133
  7.2. Opieka w terapii nowotworów przewodu pokarmowego – Beata Maćkowska, Ewa Kiełb, Wojciech Zegarski     137
    7.2.1. Nowotwory przewodu pokarmowego     137
    7.2.2. Opieka pielęgniarska w chirurgii onkologicznej przewodu pokarmowego     139
    7.2.3. Opieka nad pacjentem z wyłonioną stomią w chirurgii jelita grubego     140
  7.3. Opieka w terapii neurochirurgicznej nowotworów – Robert Ślusarz     152
    7.3.1. Kliniczne aspekty procesów rozrostowych ośrodkowego układu nerwowego     152
    7.3.2. Rola i zadania zespołu pielęgniarskiego w opiece nad chorym z procesem rozrostowym ośrodkowego układu nerwowego     154
    7.3.3. Wybrane problemy pielęgnacyjne chorych z procesem rozrostowym ośrodkowego układu nerwowego     156
  7.4. Opieka w terapii nowotworów głowy i szyi – Katarzyna Kisiel     165
    7.4.1. Nowotwory głowy i szyi     165
    7.4.2. Wybrane problemy pielęgnacyjne chorych z nowotworami głowy i szyi     167
  7.5. Opieka w terapii raka płuca – Ewa Madajewska, Iwona Rębacz     176
    7.5.1. Rak płuca     176
    7.5.2. Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem leczonym chirurgicznie     178
    7.5.3. Opieka pielęgniarska nad chorym z założonym drenażem do jamy opłucnej     180
    7.5.4. Wybrane problemy pielęgnacyjne chorych z rakiem płuca     184
  7.6. Opieka w terapii nowotworów piersi – Beata Borzych     188
    7.6.1. Rak piersi     188
    7.6.2. Opieka pielęgniarska nad chorą z rakiem piersi     189
    7.6.3. Wybrane problemy pielęgnacyjne chorych z rakiem piersi     192
  7.7. Opieka w terapii nowotworów urologicznych – Edyta Szortyka     195
    7.7.1. Nowotwory układu moczowego     195
    7.7.2. Rola i zadania pielęgniarki w opiece okołooperacyjnej u chorych z nowotworami układu moczowego     200
    7.7.3. Rola pielęgniarki w wybranych zabiegach diagnostyczno-leczniczych     204
    7.7.4. Wybrane problemy pielęgnacyjne chorych z nowotworami urologicznymi     206
  7.8. Opieka w terapii nowotworów ginekologicznych – Aleksandra Mazur     209
    7.8.1. Najczęściej występujące nowotwory narządów płciowych     209
    7.8.2. Opieka pielęgniarska nad chorą z nowotworem narządów płciowych     212
    7.8.3. Wybrane problemy pielęgnacyjne chorych z nowotworami narządów płciowych     213
  7.9. Opieka w terapii nowotworów gruczołów wewnątrzwydzielniczych – Katarzyna Kisiel     216
    7.9.1. Nowotwory gruczołów wewnątrzwydzielniczych     216
    7.9.2. Rola i zadania pielęgniarki w opiece okołooperacyjnej u chorych z nowotworami gruczołów wewnątrzwydzielniczych     220
    7.9.3. Wybrane problemy pielęgnacyjne chorych z nowotworami gruczołów wewnątrzwydzielniczych     224
  7.10. Opieka w terapii nowotworów skóry i tkanek miękkich – Bernadeta Rutkowska, Mirosława Kęska     227
    7.10.1. Nowotwory skóry i tkanek miękkich     227
    7.10.2. Opieka pielęgniarska u chorych z nowotworami skóry i tkanek miękkich     228
    7.10.3. Wybrane problemy pielęgnacyjne chorych ze schorzeniami onkologicznymi skóry i tkanek miękkich     230
  
  8. Opieka pielęgniarska w chemioterapiiZofia Jędrusik, Anna Koper, Beata Kaźmierczak, Jerzy Tujakowski     233
  
  8.1. Leki cytotoksyczne     234
    8.1.1. Podział leków cytotoksycznych i ich działania niepożądane     236
    8.1.2. Sporządzanie cytostatyków     241
  8.2. Przygotowanie pacjenta do terapii     243
  8.3. Pielęgnowanie chorych w trakcie terapii     244
    8.3.1. Metody podawania leków cytotoksycznych     247
    8.3.2. Postępowanie pielęgniarskie w przypadku wystąpienia objawów ubocznych     252
  8.4. Opieka pielęgniarska po terapii     261
  
  9. Opieka pielęgniarska w radioterapiiBarbara Cichocka, Sylwia Dahms, Danuta Króliczewska, Roman Makarewicz, Anna Koper, Janina Siwik     263
  
  9.1. Rola i zadania pielęgniarki w teleterapii     264
    9.1.1. Przygotowanie pacjenta do teleterapii     265
    9.1.2. Pielęgnowanie pacjenta podczas teleterapii     267
  9.2. Pielęgnowanie pacjenta w brachyterapii     278
    9.2.1. Przygotowanie pacjentki do brachyterapii cezem     279
    9.2.2. Przygotowanie pacjenta do brachyterapii irydem     280
    9.2.3. Pielęgnacja pacjenta podczas brachyterapii irydem     281
  9.3. Rola i zadania pielęgniarki w łagodzeniu objawów ubocznych radioterapii     286
  9.4. Problemy pielęgnacyjne pacjentów leczonych promieniami jonizującymi     289
  
  10. Leczenie systemowe i wspomagające nowotworów złośliwychJoanna Terlikiewicz     294
  
  10.1. Leczenie systemowe     294
  10.2. Leczenie wspomagające     295
  10.3. Powikłania leczenia onkologicznego     296
  
  11. Udział pielęgniarki w żywieniuKatarzyna Walkowiak, Joanna Czerwonka     299
  
  11.1. Żywienie enteralne i parenteralne     299
    11.1.1. Podstawowe zasady żywienia dojelitowego     300
    11.1.2. Podstawowe zasady żywienia pozajelitowego     303
  11.2. Postępowanie pielęgniarskie z dostępem naczyniowym     305
  11.3. Znaczenie opieki pielęgniarskiej w żywieniu     306
  
  12. Opieka w schorzeniach układu krwiotwórczegoJanina Schabowska     309
  
  12.1. Choroby układu krwiotwórczego     309
    12.1.1. Białaczki     309
    12.1.2. Przewlekła białaczka szpikowa     314
    12.1.3. Szpiczak mnogi     314
  12.2. Pielęgnacja chorych z gorączką neutropeniczną     315
  12.3. Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobami rozrostowymi krwi     318
  
  13. Opieka nad pacjentem z nowotworem kościRenata Jakobi, Anna Koper, Barbara Jakobi-Banaś     321
  
  13.1. Nowotwory kości     322
    13.1.1. Badania diagnostyczne     323
    13.1.2. Najczęściej występujące objawy i ich leczenie     324
    13.1.3. Metody leczenia nowotworów kości     326
  13.2. Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z nowotworem kości     327
    13.2.1. Opieka pielęgniarska przed zabiegiem amputacji kończyny     327
    13.2.2. Postępowanie pielęgniarskie po zabiegu amputacji kończyny     328
  
  14. Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworowąKrystyna Piskorz-Ogórek     333
  
  14.1. Wpływ hospitalizacji dziecka z chorobą nowotworową na jego zdrowie     334
    14.1.1. Reakcja dziecka i rodziców na chorobę nowotworową     334
    14.1.2. Reakcja dziecka i rodziców na hospitalizację     335
    14.1.3. Negatywny wpływ hospitalizacji na rozwój dziecka     337
    14.1.4. Postawy rodzicielskie i ich wpływ na proces leczenia dziecka oraz skutki hospitalizacji     339
  14.2. Choroby nowotworowe u dzieci     340
    14.2.1. Diagnostyka     342
    14.2.2. Leczenie     345
  14.3. Specyfika opieki nad dzieckiem     347
    14.3.1. Profilaktyka bólu u dzieci z chorobami nowotworowymi     349
    14.3.2. Sztuka komunikacji z chorym dzieckiem     351
    14.3.3. Problemy związane ze stosowaniem obwodowych i centralnych cewników żylnych     353
    14.3.4. Problemy pielęgnacyjne występujące w opiece nad dzieckiem     354
  14.4. Obsada pielęgniarska na dziecięcych oddziałach onkologicznych     356
    14.4.1. Wyznaczniki opieki     357
    14.4.2. Instrukcja stosowania metody     358
  
  15. Opieka psychologiczna w onkologiiBożena Kawiecka-Dziembowska     362
  
  15.1. Problemy psychologiczne     363
  15.2. Reakcje na chorobę nowotworową     365
    15.2.1. Zaburzenia psychiczne u chorych na nowotwory     369
    15.2.2. Psychospołeczne następstwa choroby nowotworowej     371
  15.3. Wsparcie i terapia psychologiczna w psychoonkologii     372
    15.3.1. Psychologiczne aspekty rehabilitacji chorych onkologicznie     376
    15.3.2. Psychoterapia elementarna w pracy pielęgniarki onkologicznej     377
  
  16. Rehabilitacja w onkologiiMałgorzata Cisowska-Adamiak     383
  
  16.1. Rehabilitacja po zabiegach w obrębie głowy i szyi     384
  16.2. Rehabilitacja w terapii nowotworów piersi     386
    16.2.1. Ćwiczenia oddechowe     386
    16.2.2. Ćwiczenia kończyny górnej i zapobieganie obrzękowi     386
    16.2.3. Postępowanie po radioterapii oraz uzupełnianie ubytku     388
  16.3. Rehabilitacja po zabiegach w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego, tkanek miękkich i kości     389
    16.3.1. Guzy tkanek miękkich     389
    16.3.2. Guzy kości i nowotwory przerzutowe     389
  16.4. Rehabilitacja w terapii nowotworów płuc     391
  16.5. Rehabilitacja po zabiegach w obrębie jamy brzusznej     392
  16.6. Rehabilitacja w neurochirurgii     393
  16.7. Rola i zadania pielęgniarki w rehabilitacji     395
  
  17. Opieka paliatywna i terminalnaAleksandra Burchacka     397
  
  17.1. Specyfika opieki paliatywnej     398
    17.1.1. Dylematy etyczne w opiece paliatywnej     399
    17.1.2. Formy opieki w zależności od potrzeb i stanu chorego     401
    17.1.3. Zasady współpracy z podstawową opieką zdrowotną     402
    17.1.4. Interdyscyplinarny zespół opieki paliatywnej     403
    17.1.5. Najczęściej występujące dolegliwości u chorych objętych opieką paliatywną     405
    17.1.6. Ból w opiece paliatywnej     411
  17.2. Jakość życia     415
  17.3. Wsparcie chorego i jego rodziny     416
  
  18. Rola i zadania pielęgniarki epidemiologicznej w onkologiiAleksandra Buda     418
  
  Skorowidz     423
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia