Koncepcja bilansu według teorii Wilhelma Osbahra jako kierunek doskonalenia sprawozdawczości finansowej - propozycja modelu

Koncepcja bilansu według teorii Wilhelma Osbahra jako kierunek doskonalenia sprawozdawczości finansowej - propozycja modelu

1 opinia

Format:

ibuk

W swoim spojrzeniu na bilans i jego miejsce w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, W. Osbahr co najmniej o sto lat wyprzedził swoją epokę.


Zaprezentowana w książce nowa formuła bilansu może być niezwykle użyteczna, może nie tyle jako zastępująca dotychczasową formę prezentacji, ale jako bardzo przydatny element dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego, a nawet raportu biznesowego przedsiębiorstwa. Po raz pierwszy w polskim piśmiennictwie z zakresu rachunkowości tak szczegółowo opisano założenia teorii Wilhelma Osbahra. Jak wspomniał sam autor: „Niskonakładowa publikacja tej teorii jest dziś praktycznie nieosiągalna w światowych bibliotekach. Wydanie, na którym opierają się rozważania, ukazało się w roku 1923 i jest dostępne obecnie w około 30 bibliotekach na świecie”. Autor wyjątkowo rzetelnie oddał zarówno specyfikę koncepcji W. Osbahra, jak i wizjonerski charakter jego teorii.


Liczba stron280
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-981-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Rozdział I. Bilans jako fundament współczesnej sprawozdawczości finansowej w kontekście teorii bilansowych    13
  1. Informacja finansowa a rachunkowość    14
  1.1. Rachunkowość jako element systemu informacyjnego przedsiębiorstwa    14
  1.2. Współczesne funkcje rachunkowości    21
  1.3. Rachunkowość a zmiany potrzeb informacyjnych otoczenia    25
  2. Współczesne problemy sprawozdawczości finansowej    30
  2.1. Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji finansowej    30
  2.2. Wymagania stawiane współczesnej sprawozdawczości finansowej    36
  2.3. Tendencyjne kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa poprzez sprawozdawczość finansową    43
  3. Bilans w kontekście jego doktryn teoretycznych    50
  3.1. Sprawozdawczość finansowa a podstawy teorii ekonomii    50
  3.2. Etymologia słowa bilans w kontekście jego rozwoju historycznego    59
  3.3. Przegląd teorii bilansowych w poszukiwaniu wzorca sprawozdawczego    65
  Rozdział II. Teoria bilansowa Wilhelma Osbahra    77
  1. Wybrane problemy rachunkowości w Niemczech na początku XX wieku    78
  1.1. Rys historyczny    78
  1.2. Wpływ Kodeksu Handlowego Rzeszy Niemieckiej (HGB) na otoczenie ekonomiczno-prawne przedsiębiorstw    83
  1.3. Przegląd wybranych kategorii ekonomicznych oraz parametrów wyceny bilansowej    88
  1.4. Problemy bilansoznawstwa niemieckiego i księgowości na przełomie wieków    101
  2. Zarys teorii bilansowej sformułowanej przez Wilhelma Osbahra    108
  2.1. Podstawowe założenia teorii    108
  2.2. Aktywa trwałe i obrotowe według teorii Wilhelma Osbahra    118
  2.3. Majątek uzupełniający i zabezpieczający w teorii Wilhelma Osbahra    122
  2.4. Uniwersalność zastosowania teorii Wilhelma Osbahra    125
  Rozdział III. Nowy wymiar sprawozdawczości finansowej – propozycja modelu bilansu    131
  1. Potrzeba zmiany współczesnego modelu bilansu    132
  2. Ramy tworzenia nowego bilansu    146
  2.1. Podstawy teoretyczne modelu    146
  2.2. Cele modelu    153
  2.3. Założenia do budowy modelu    157
  3. Propozycja struktury modelu    167
  3.1. Model bazowy    167
  3.2. Model docelowy    171
  Rozdział IV. Próba praktycznej weryfikacji przydatności nowego modelu bilansu    183
  1. Uzasadnienie etapów weryfikacji rozwiązania modelowego    184
  2. Wstępna weryfikacja użyteczności modelu – wyniki badań empirycznych polskich spółek giełdowych (WIG20)    188
  2.1. Cel badania    188
  2.2. Charakterystyka kwestionariusza zastosowanego w badaniu    189
  2.3. Uzasadnienie wyboru zbiorowości    196
  2.4. Wyniki badania – weryfikacja hipotez A i B    203
  3. Wstępna weryfikacja użyteczności modelu – wyniki badań empirycznych brytyjskich spółek giełdowych (FTSE100)    218
  3.1. Specyfikacja celu, zakresu i kryteriów badania    218
  3.2. Wyniki badania – weryfikacja hipotezy C    220
  4. Przygotowanie bilansu według nowego modelu sprawozdawczego – studium przypadku    227
  4.1. Charakterystyka podmiotu badania    227
  4.2. Opis danych źródłowych i rozwarstwienia wartości bilansowych    228
  4.3. Ustalenie wyniku finansowego istotnego operacyjnie i nieistotnego operacyjnie    236
  4.4. Prezentacja bilansu według nowego modelu sprawozdawczego    239
  5. Podsumowanie    246
  Zakończenie    251
  Bibliografia    255
  Spis tabel    263
  Spis ilustracji    265
  Załącznik 1    267
  Załącznik 2    275
  Załącznik 3    277
  Od Redakcji    279
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia