Implanty dentystyczne. Procedury laboratoryjne krok po kroku

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

161,85  249,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

161,85249,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Współczesna implantologia, dzięki różnorodności materiałów stomatologicznych i dynamicznie rozwijającej się technologii, stwarza nowe możliwości uzupełniania i odtwarzania uzębienia.
Diagnostyka, planowanie leczenia oraz wykonawstwo różnych typów uzupełnień implantoprotetycznych odgrywają decydującą rolę w procesie leczenia.
Publikacja przedstawia praktyczne podejście do tematyki laboratoryjnego wykonawstwa prac protetycznych w oparciu o konkretne przykłady kliniczne. Opisuje stosowane w protetyce implantologicznej technologie, np. komputerowe wspomaganie projektowania i wykonania konstrukcji protetycznych.
Całość wiedzy podana w formie „krok-po-kroku” oraz bogata dokumentacja fotograficzna ułatwiają poznanie i wprowadzenie do praktyki technik przedstawionych w książce.
Publikacja została napisana z myślą o technikach dentystycznych oraz lekarzach dentystach, dla których będzie cennym i praktycznym źródłem informacji. Zainteresowanym chirurgom – implantologom pozwoli lepiej poznać stosowane w tej dziedzinie procedury laboratoryjne.


Liczba stron316
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5174-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa XI
  Wstęp XIII
  Podziękowania XV
  Informacja dla czytelników XVII
  Znaki handlowe zastrzeżone XIX
  Przedmowa do wydania polskiego XXI
  
  Rozdział. Wstęp do implantologii stomatologicznej     1
  
  Wstęp     1
  Metody obciążania implantów     1
    Gojenie tradycyjne, dwuetapowe, bez obciążania     1
    Gojenie jednoetapowe bez obciążania     1
    Obciążenie zgryzowe natychmiastowe     1
    Obciążenie natychmiastowe z wyłączeniem ze zgryzu     1
  Filary     2
  Wybór filarów     4
  Szablony chirurgiczne     5
    Konwencjonalne     5
    Komputerowe     6
  Piśmiennictwo     8
  
  Rozdział 2. Proteza nakładowa w żuchwie na dwóch implantach     9
  
  Wstęp     9
  Kliniczna prezentacja pacjenta     10
  Rozpoznanie     10
  Ocena     10
  Modele diagnostyczne     12
  Indywidualne łyżki wyciskowe     13
  Ostateczny wycisk wewnątrzustny     14
  Model roboczy     14
  Płyty wzornika     15
  Montaż modeli w artykulatorze     16
  Protezy woskowe     16
  Wykończenie protez     20
  Oddanie protez     21
  Piśmiennictwo     22
  
  Rozdział 3. Obciążenie natychmiastowe zgryzowe – proteza hybrydowa szczękowa na szkielecie metalowym (The Columbus Bridge Protocol)     23
  
  Wstęp     23
  Kliniczna prezentacja pacjentki     24
  Rozpoznanie     25
  Ocena     26
  Diagnostyka     27
  Montaż w artykulatorze     29
  Szablon chirurgiczny     30
  Wprowadzanie implantów     35
  Dołączenie filarów     38
  Wycisk filarów     39
  Rejestracje zwarcia     40
  Model roboczy     42
  Montaż w artykulatorze     43
  Sporządzenie tymczasowej protezy przykręcanej na implantach     44
    Konstrukcja szkieletu metalowego     44
    Wykonanie protezy hybrydowej     46
  Wprowadzenie protezy do ust pacjentki     48
  Wizyta po upływie tygodnia od oddania protezy    51
  Piśmiennictwo     52
  
  Rozdział 4. Osadzanie analogów za pomocą robota. Filary CAD/CAM    55
  
  Wstęp     55
  System protetyczny Encode Restorative System     57
  Kliniczna prezentacja pacjenta     62
  Rozpoznanie     62
  Ocena     65
  Modele diagnostyczne/szablon chirurgiczny     65
  Zabieg implantologiczny     65
  Założenie filaru gojącego     67
  Założenie filara gojącego Encode i wycisk filara gojącego Encode     67
  Model roboczy     69
  Montaż w artykulatorze     69
  Zlecenie prac Encode Complete     72
  Skanowanie     72
  Projektowanie/frezowanie filarów     73
  Umieszczenie analogu laboratoryjnego w modelu przez robota (Robocast)     74
  Sporządzenie korony porcelanowo-metalowej     78
  Oddanie korony pacjentowi     79
  Piśmiennictwo     83
  
  Rozdział 5. Belka pierwotna oparta na implantach (szkielet CAM StructSURE Precision Milled Copy Milled Bar) z wtórną protezą nakładową szczęki – proteza hybrydowa żuchwy przykręcana do frezowanej belki (CAM StructSURE Precision Milled Bar)     85
  
  Wstęp     85
  Kliniczna prezentacja pacjentki     86
  Rozpoznanie     87
  Ocena     87
  Modele diagnostyczne/szablon chirurgiczny     88
  Zabieg implantologiczny     88
  Wyciski z poziomu implantów – procedury laboratoryjne     89
  Model roboczy     91
  Rejestracja zwarcia     92
  Montaż w artykulatorze/protezy woskowe/indeks weryfikacyjny     93
  Projektowanie/konstrukcja szkieletu CAD/CAM    96
    Belka dla protezy górnej wykonywana metodą kopiowania     98
    Kształtowanie galwaniczne łuków     100
    Trzecie odlewanie     101
    Precyzyjna belka dla protezy dolnej frezowana w technologii CAM StructSURE    102
    Silanizacja     104
  Ustawienie protezy na szkielecie CAD/CAM    104
  Przymiarka kliniczna     106
  Wykańczanie protez     107
  Oddanie protez pacjentce     112
  Piśmiennictwo     114
  
  Rozdział 6. Zabieg chirurgiczny prowadzony na podstawie tomografii komputerowej (TK)/Natychmiastowe obciążenie zgryzowe protezą uzupełniającą pełny łuk zębowy w bezzębnej żuchwie     117
  
  Natychmiastowe obciążenie zgryzowe     117
  Implanty przechylone     117
  Diagnostyka obrazowa     118
  Tomografia komputerowa (TK)     120
  Tomografia komputerowa interaktywna (ICT)     121
  Interaktywny program komputerowy     121
  Szablony chirurgiczne     122
  Rurki prowadnikowe     122
  Protetyczny zestaw laboratoryjny     123
  Elementy zestawu chirurgicznego     124
  Sporządzanie modelu roboczego dla natychmiastowej stałej protezy tymczasowej     125
  Wybór filarów dla stałej tymczasowej protezy przykręcanej     126
  Sporządzanie protezy tymczasowej przykręcanej    127
  Kliniczna prezentacja pacjenta     129
  Zdjęcie rentgenowskie     131
  Rozpoznanie     131
  Ocena     131
  Plan leczenia     131
  Konstrukcja protez woskowych     132
  Kliniczna przymiarka protez woskowych     135
  Sporządzenie protezy zawierającej siarczan baru do użycia podczas wykonywania badania TK    136
  Badanie TK     137
  Sporządzenie modelu roboczego z analogami implantów     139
  Wybór i osadzenie filarów     142
  Sporządzenie podbudowy protezy (proteza tymczasowa)    142
  Proteza tymczasowa     144
  Chirurgiczne wprowadzenie implantów     146
  Osadzenie kliniczne filarów     148
  Wprowadzenie tymczasowej protezy     149
  Wizyta pooperacyjna     150
  Piśmiennictwo     150
  
  Rozdział 7. Trójpunktowy most metalowy licowany porcelaną oparty na implantach z gotowymi filarami tytanowymi o stałej wysokości kołnierza     153
  
  Wstęp     153
  Kliniczna prezentacja pacjenta     156
  Rozpoznanie     156
  Ocena     156
  Wybór filarów     157
  Diagnostyka     157
  Zabieg     158
  Wycisk filarów     160
  Model roboczy z analogami filarów     161
  Czapeczki woskowe     162
  Proteza ostateczna     163
  Oddanie mostu     165
  Ocena estetyki     166
  Piśmiennictwo     167
  
  Rozdział 8. Korony metalowe lane licowane porcelaną oparte na implantach z wieloma filarami wykonywanymi w technologii CAD/CAM (metoda Encode® Complete)    169
  
  Wstęp     169
  Encode® Complete restorative system     172
  Kliniczna prezentacja pacjenta     178
  Rozpoznanie     179
  Ocena     179
  Modele diagnostyczne/szablon chirurgiczny     179
  Zabieg implantologiczny     180
  Założenie filarów gojących     181
  Założenie filara gojącego Encode i wycisk filara gojącego Encode     182
  Model roboczy     183
  Montaż w artkulatorze     183
  Zlecenie prac Encode Complete     184
  Skanowanie     186
  Projektowanie/frezowanie filarów     186
  Umieszczenie analogów laboratoryjnych w modelu przez robota (Robocast)     188
  Sporządzenie korony porcelanowej na podbudowie metalowej     190
  Kliniczne oddanie protezy pacjentowi     193
  Piśmiennictwo     195
  
  Rozdział 9. Pojedyncza korona porcelanowa na implancie z filarem ceramicznym CAD/CAM (Encode Zirconia Abutment)     197
  
  Wstęp     197
  Metoda CAD/CAM – Encode Complete Restorative System     203
  Kliniczna prezentacja pacjenta     207
  Rozpoznanie     208
  Ocena     209
  Modele diagnostyczne/szablon chirurgiczny     211
  Zabieg implantologiczny     212
  Osadzenie filara Encode Healing Abutment     213
  Model roboczy     215
  Montaż w artykulatorze     215
  Zlecenie prac Encode Complete     216
  Skanowanie     218
  Osadzenie analogów w modelu (Robocast) przez robota     219
  Konstrukcja/frezowanie filarów     222
  Sporządzenie porcelanowej korony     226
  Kliniczne oddanie pracy pacjentowi     229
  Piśmiennictwo     233
  
  Rozdział 10. Zabieg chirurgiczny prowadzony na podstawie tomografii komputerowej (TK)//Natychmiastowe obciążenie zgryzowe protezą uzupełniającą pełny łuk zębowy w bezzębnej szczęce     235
  
  Wstęp     235
  Implanty pochylone     236
  Tomografia komputerowa (TK)     237
  CBCT     238
  Tomografia komputerowa interaktywna     238
  Dokładność w planowaniu leczenia TK     239
  Planowanie przedoperacyjne     239
  Kliniczna prezentacja pacjenta     240
  Zdjęcia rentgenowskie     241
  Rozpoznanie     241
  Ocena     241
  Plan leczenia     241
  Konstrukcja górnej protezy woskowej     242
  Kliniczna przymiarka górnej protezy woskowej     245
  Sporządzenie protezy barytowej     245
  Badanie TK     247
  Sporządzenie modelu roboczego z analogami implantów     250
  Wybór i osadzenie filarów laboratoryjnych     253
  Sporządzenie metalowej podbudowy (proteza tymczasowa)     256
  Proteza tymczasowa     257
  Osadzenie implantów chirurgicznych     259
  Osadzenie kliniczne filarów     260
  Wprowadzenie protezy tymczasowej     261
  Wizyta pooperacyjna     263
  Piśmiennictwo     264
  
  Rozdział 11. Wymiana zębów protezy i rebazacja w istniejącej/demontowanej protezie dolnej     267
  
  Wstęp     267
  Kliniczna prezentacja pacjentki     269
  Rozpoznanie     271
  Ocena     271
  Harmonogram wizyt     271
  Modele diagnostyczne     272
  Łyżka wyciskowa indywidualna i ostateczny wycisk górny     272
  Model roboczy szczęki     274
  Wzornik górny z woskowym wałem zwarciowym    274
  Kliniczna rejestracja zwarcia szczęk     277
  Pierwszy montaż w artykulatorze     277
  Proteza woskowa górna     278
  Model roboczy dolny     280
  Drugi montaż w artykulatorze – model roboczy żuchwy     281
  Proteza woskowa dolna     282
  Silanizacja     283
  Wykończenie     285
  Oddanie protez     286
  Piśmiennictwo     288
  
  Skorowidz     291
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia