X

  Od Redakcji 15
  
  Stanisław Czajka, „POLSKI SYSTEM KSZTAŁCENIA BIBLIOTEKARZY STOI PRZED KONIECZNOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA GRUNTOWNEJ REWIZJI..." 17
  REKOMENDACJE II FORUM SBP i KONFERENCJI nt. „Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości" 20
  STANOWISKO II FORUM SBP W SPRAWIE WYKORZYSTANIA LITERATURY FACHOWEJ 23
  MEDAL „Bibliotheca Magna-Perennisque 24
  
  Sesja ogólna: BIBLIOTEKARSTWO — KSZTAŁCENIE — POTRZEBY RYNKU PRACY 27
  
  Jadwiga Kołodziejska, BIBLIOTEKOZNAWSTWO: DYSCYPLINA CZY UMIEJĘTNOŚĆ 28
  Janusz Ankudowicz, O POTRZEBIE MYŚLENIA OTWARTEGO 41
  Janusz Kostecki, O NIEKTÓRYCH PROBLEMACH KSZTAŁCENIA BIBLIOTEKARZY NA POZIOMIE ŚREDNIM 45
  Henryk Hollender, POŻĄDANY MODEL KSZTAŁCENIA BIBLIOTEKARZA A STRUKTURA ZATRUDNIENIA W BIBLIOTEKACH 54
  Maria Śliwińska, KWALIFIKACJE KADRY KIEROWNICZEJ NOWOCZESNEJ BIBLIOTEKI 60
  Aleksander Radwański, ROLA LABORATORIUM KOMPUTEROWEGO W DYDAKTYCE BIBLIOTEKARZA I PRACOWNIKA INFORMACJI 65
  Marian Walczak, BIBLIOTEKI W DEMOKRATYCZNYM SYSTEMIE EDUKACJI POLAKÓW 67
  Elżbieta Barbara Zybert, MIEJSCE I ROLA STOWARZYSZEŃ BIBLIOTEKARSKICH W KSZTAŁCENIU BIBLIOTEKARZY ORAZ OKREŚLANIU ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH 74
  Anna Maria Huesmann, KSZTAŁCENIE BIBLIOTEKARZY W RFN 83
  Barbara Sosińska-Kalata, GŁÓWNE TENDENCJE WE WSPÓŁCZESNYM KSZTAŁCENIU BIBLIOTEKARZY I PRACOWNIKÓW INFORMACJI 97
  Marcin Drzewiecki, WSPÓŁPRACA IBIN UW Z EUROPEJSKIMI BIBLIOTEKOZNAWCZYMI OŚRODKAMI NAUKOWO-DYDAKTYCZNYMI W NOWYCH WARUNKACH SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH 110
  Maria Jankowska, NAJNOWSZE TRENDY W KSZTAŁCENIU BIBLIOTEKARZY W STANACH ZJEDNOCZONYCH 113
  
  Sekcja I. WARSZTAT DYDAKTYCZNY — KSZTAŁCENIE BIBLIOTEKARZY NA POZIOMIE ŚREDNIM 119
  
  Józef Lewicki, Danuta Kurach, ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU KSZTAŁCENIA BIBLIOTEKARZY NA POZIOMIE POMATURALNYM — POSZUKIWANIE NOWYCH FORM I TREŚCI 120
  Jadwiga Chruścińska, EWOLUCJA PROGRAMÓW NAUCZANIA NA POZIOMIE POMATURALNYM — DĄŻENIE DO STANDARDÓW ŚWIATOWYCH 126
  Krystyna Hrycyk, KSZTAŁCENIE BIBLIOTEKARZY NA POZIOMIE POMATURALNYM. Z doświadczeń Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu) 133
  Bronisława Woźniczka-Paruzel, MIEJSCE LICENCJATU W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA BIBLIOTEKARZY 138
  
  Sekcja II. METODY I ŚRODKI KSZTAŁCENIA 145
  
  Ewa Kubisz, NOWOCZESNE ŚRODKI DYDAKTYCZNE W EDUKACJI WSPÓŁCZESNEGO BIBLIOTEKARZA 146
  Marianna Borawska, NOWE ELEMENTY W EDUKACJI NAUCZYCIELI-BIBLIOTEKARZY 149
  Czesław Daniłowicz, INFORMATYKA W PROGRAMACH KSZTAŁCENIA BIBLIOTEKOZNAWCÓW 153
  Diana Pietruch-Reizes, Jerzy Reizes-Dzieduszycki, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W KSZTAŁCENIU BIBLIOTEKARZY I PRACOWNIKÓW INFORMACJI NAUKOWEJ 164
  Jadwiga Woźniak, KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE OPRACOWANIA RZECZOWEGO DOKUMENTÓW. Z doświadczeń Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego 171
  Zdzisław Dobrowolski, INTERNET JAKO NARZĘDZIE W KSZTAŁCENIU BIBLIOTEKARZY 175
  Władysław Szczęch, ROLA PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W DYDAKTYCE BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ 180
  
  Sekcja III. POTRZEBY RYNKU PRACY 185
  
  Bolesław Howorka, ASPEKTY PRAWNE KSZTAŁCENIA BIBLIOTEKARZY 186
  Lucjan Biliński, BIBLIOTEKI PUBLICZNE I ICH POTRZEBY W ZAKRESIE KADR KWALIFIKOWANYCH 194
  Artur Jazdon, PROBLEMY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ORGANIZATORÓW PRAC BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNYCH 201
  Adam Rusek, WYOBRAŻENIA O ZAWODZIE BIBLIOTEKARZA I O KSZTAŁCENIU FACHOWYM ŻYWIONE PRZEZ PRACOWNIKÓW BIBLIOTEK 208
  Irena Socha, LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW BIBLIOTEKOZNAWSTWA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO I ICH OPINIE O STUDIACH 213
  Beata Urszula Cwiertnia, DZIEŃ DZISIEJSZY PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ (Na przykładzie IBIN UŚ w Katowicach) 220
  Zdzisław Gebołyś, PRAKTYKI ZAWODOWE STUDENTÓW BIBLIOTEKOZNAWSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ — JUTRO 224
  
  Sekcja IV. MODEL KSZTAŁCENIA — STAN I POTRZEBY 229
  
  Jan Wołosz, CZY JEST MOŻLIWE KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE KADRY KIEROWNICZEJ BIBLIOTEK? 230
  Zbigniew Żmigrodzki, PROBLEM OSOBOWOŚCI BIBLIOTEKARZA W NOWYCH PROGRAMACH KSZTAŁCENIA 238
  Małgorzata Komża, KSZTAŁCENIE PRACOWNIKÓW SYSTEMU KSIĄŻKI 242
  Józef Zając, POTRZEBA NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW WSPÓŁCZESNYCH BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 246
  Radosław Cybulski, Z DOŚWIADCZEŃ PODYPLOMOWEGO STUDIUM BIBLIOTEK NAUKOWYCH W INSTYTUCIE BIBLIOTEKOZNAWSTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 252
  Maria Brykczyńska, ROLA STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH W KSZTAŁCENIU BIBLIOTEKARZY 260
  
  DYSKUSJA 264
  SPRAWOZDANIA PRZEWODNICZĄCYCH OBRAD W SEKCJACH 270
  KONCEPCJA MERYTORYCZNA KONFERENCJI nt. „Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości" 272
  AUTORZY I UCZESTNICY II FORUM 277
Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

290

Kategoria

Publikacje darmowe

Wydawca

SBP

ISBN-13

978-83-8577-861-5

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe

Bibliotekarz, Bibliotekoznawstwo

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

SBP , 1996
Redakcja: Mieczysław Szyszko, Elżbieta Barbara Zybert
0.0 / 5 (0 głosów)
0 zł

Opis

Publikacja darmowa


Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!