Zarządzanie nieruchomościami handlowymi

1 opinia

Wydawca:

Poltext

Format:

epub, mobi

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

29,94  49,90

Format: epub, mobi

29,9449,90

cena zawiera podatek VAT

Fachowy poradnik dotyczący zarządzania m.in.centrami handlowymi. Znani praktycy zawarli w książce niezbędne informacje konieczne do efektywnego zarządzania obiektami handlowymi. Ponadto zwracają uwagę na współczesne trendy w zakresie tworzenia centrów handlowych, ich roli w przestrzeni miejskiej, a także kreowania nowych przestrzeni publicznych. Autorzy podają przykłady ze świata oraz dzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi zdobytymi w kraju i za granicą. Książka ma charakter praktyczny, a zarazem inspiruje i poszerza fachową wiedzę specjalistów zarządzających obiektami handlowymi. Istotną wartość książki stanowią wzory umów najmu i zarządzania obiektami handlowymi oraz przykłady dokumentów technicznych
Autorzy książki omawiają współczesne trendy w zakresie tworzenia centrów handlowych, akcentując konieczność wprowadzania w nich zmian - modernizacji i rewitalizacji - w celu dostosowania do otoczenia rynkowego, nowych funkcji oraz coraz bardziej wyrafinowanych potrzeb i oczekiwań klientów. W procesach tych ważną rolę pełnią zarządcy specjalizujący się w obsłudze nieruchomości handlowych.
Skuteczność zarządzania obiektem handlowym zależy od tego, jakie uprawnienia i możliwości daje zarządcy umowa najmu. Kształtuje ona relacje pomiędzy najemcami a wynajmującym, a równocześnie określa wartość nieruchomości. Autorzy zwracają szczególną uwagę na precyzyjne opracowanie zapisów umów w trakcie ich negocjacji. Omawiają także działania marketingowe, które wzmacniają pozycję rynkową nieruchomości handlowej, a tym samym podnoszą jej wartość.
Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom związanym z zarządzaniem operacyjnym, takim jak: przychody i koszty, restrukturyzacja najemców oraz cedowanie na podmioty zewnętrzne różnorodnych ryzyk poprzez ubezpieczenia. Za równie ważne uznano zarządzanie techniczne nieruchomością handlową, które wymaga specjalistycznej wiedzy i odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkowników i majątku.
Autorzy - wybitni specjaliści w dziedzinie zarządzania i gospodarowania nieruchomościami, marketingu, prawa, finansów, ubezpieczeń, Facility Management i zarządzania technicznego - korzystają ze swoich bogatych doświadczeń zawodowych, podają liczne przykłady z praktyki, a także wzory sprawdzonych umów i dokumentów wykorzystywanych w działalności zarządców.
W ostatnich latach nastąpiły zasadnicze zmiany organizacji i struktury obiektów handlowych w Polsce. Wprowadzane są nowoczesne technologie sprzedaży, nasila się konkurencja, integracja i koncentracja firm handlowych, które stosują w walce o klienta zaawansowane techniki i strategie marketingowe. Książka wprowadza Czytelnika w wyjątkowo złożoną problematykę zarządzania nieruchomościami handlowymi i rozbudza zainteresowanie specjalistycznymi problemami. Na tle kwestii ogólnych, takich jak stan rynku, globalizacja handlu, struktura, wartość, zużycie i rewitalizacja obiektów, przedstawia zagadnienia związane z bieżącym zarządzaniem - od umowy o zarządzanie, umowy najmu, ustalania czynszów, poprzez zarządzanie operacyjne aż po rozwiązywanie problemów technicznych. Tak szerokie ujęcie sprawia, że książka będzie pomocna w codziennej pracy zarządców nieruchomości handlowych.
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Henryka Gawrona


Liczba stron344
WydawcaPoltext
ISBN-13978-83-7561-351-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  Wstęp
  Rozdział    1
  Otoczenie społeczno-gospodarcze polskiego handlu
  Koniunktura gospodarcza a kondycja handlu
  Rynek nieruchomości handlowych w Polsce
  Otoczenie gospodarcze rynku nieruchomości handlowych
  Stan rynku nieruchomości handlowych w Polsce
  Globalizacja handlu
  Globalizacja konsumpcji
  Nieruchomości handlowe w dobie globalizacji
  Zachowania konsumentów
  Determinanty zachowań
  Współczesne profile kupujących
  Segmentacja klientów obiektów handlowych
  Nauka o kupowaniu – badania behawioralne klientów sklepów
  Rozdział 2
  Obiekt handlowy w przestrzeni miejskiej
  Cykl życia obiektów handlowych
  Cykl życia nieruchomości a cykl inwestycyjny
  Zużycie obiektów handlowych
  Rewitalizacja – przywracanie do życia obiektów handlowych
  Klasyfikacja obiektów handlowych
  Kryteria klasyfikacji obiektów handlowych
  Cztery generacje centrów handlowych
  Convenience story – uzupełnienie powierzchni handlowej
  E-commerce – zagrożenie dla centrów handlowych?
  Nowe oblicze obiektów handlowych
  Wyzwania architektoniczne nowoczesnych obiektów
  handlowych
  Oceny jakości budynków handlowych
  Facility Management w obiektach handlowych
  Wprowadzenie
  Nowe podejście do zarządzania obiektami
  wielkopowierzchniowymi w świetle europejskiej normy
  Facility Management
  Norma Facility Management a zarządzanie obiektami
  wielkopowierzchniowymi
  Rozdział 3
  Pozycja rynkowa nieruchomości handlowej – kreowanie wartości
  poprzez najem
  Wartość rynkowa nieruchomości handlowej
  Wartość nieruchomości handlowej
  Podejścia do szacowania wartości rynkowej nieruchomości
  handlowej
  Cechy nieruchomości handlowej wpływające na jej wartość
  Marketing jako element zarządzania obiektem handlowym
  Wprowadzenie do zagadnień marketingowych
  Rola marketingu w pozycjonowaniu obiektu handlowego
  Zachowania konsumentów a sukces rynkowy obiektu
  handlowego
  Badania marketingowe w praktyce zarządzania
  obiektem handlowym
  Reklama w promocji nieruchomości handlowych
  Umowa najmu jako główny kreator wartości nieruchomości
  Wprowadzenie
  Instytucja najmu i jej znaczenie
  Elementy umowy najmu w obiektach handlowych
  Czynsz jako istotny element handlowy w umowie najmu
  Czynności „techniczne” prowadzące do zawarcia umowy
  i zarządzania najmem
  Windykacja, negocjacje i mediacje w obszarze zarządzania
  nieruchomościami komercyjnymi
  Windykacja przedsądowa
  Windykacja sądowa
  Negocjacje w biznesie
  Mediacje
  Zarządzanie operacyjne nieruchomością handlową
  Zarządzanie przychodami i kosztami
  Przychody w nieruchomości handlowej
  Zarządzanie kosztami nieruchomości handlowej
  Budżety nieruchomości handlowej
  Komercjalizacja obiektów handlowych
  Format obiektu handlowego a wybór najemców
  Przykłady komercjalizacji obiektów handlowych
  Specyfika zarządzania nieruchomościami sieci handlowych
  Wprowadzenie
  Charakterystyka nieruchomości sieci handlowych
  Sposoby zarządzania nieruchomością przez sieci handlowe
  Obiekty handlowe „skrojone na miarę” – rola wynajmującego
  nieruchomość dla sieci handlowej
  Ubezpieczenia najemcy, wynajmującego oraz zarządcy
  nieruchomości
  Zarządzanie techniczne obiektem handlowym
  Przedmiot zarządzania technicznego
  Dokumentacja niezbędna do oceny nieruchomości
  Pomiar powierzchni i kubatury
  Wykonanie pomiarów powierzchni a przepisy podatkowe
  Znaczenie prawidłowego określenia kubatury
  Załączniki techniczne do umowy najmu
  Zarządzanie techniczne a budżet operacyjny obiektu handlowego
  Działki gruntu
  Naniesienia – budynki, budowle, obiekty małej architektury
  i obiekty liniowe
  Książka obiektu budowlanego
  Procedura prowadzenia KOB
  Kontrole a przeglądy
  Uzasadnienie działań w odniesieniu do stanu technicznego
  w przypadku likwidacji szkód
  Sporządzanie zestawień niezbędnych do tworzenia budżetu
  operacyjnego rocznego
  Bezpieczeństwo pożarowe obiektu
  Oznakowania potwierdzające warunki, jakie spełniają
  przegrody ogniowe – ściany, stropy, drzwi i bramy ppoż.
  System zarządzania budynkiem – BMS
  Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
  Ewakuacja
  Media w obiekcie handlowym
  Energia cieplna – oszczędności
  Energia elektryczna – oszczędności
  Woda i ścieki – oszczędności
  Ochrona środowiska
  Aneks
  Wybrane wzory dokumentów związanych z zarządzaniem
  nieruchomościami handlowymi
  Umowa współpracy w zakresie zarządzania nieruchomością
  Umowa najmu
  Szablon inwentaryzacyjny dokumentacji
  Porozumienie dotyczące zasad rozliczania energii cieplnej na najemców
  Rozliczenie energii cieplnej
  Załącznik techniczny do umowy najmu
  Kryteria oceny i klasyfikacji stanu technicznego elementów budynku
  Matryca kosztów stałych
  Bibliografia
  Informacje o Autorach
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia