Bezpieczeństwo międzynarodowe

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

50,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

50,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Państwa zachodnie zaczynają wykazywać nadzwyczajną, nieraz graniczącą z nadwrażliwością, troskę o sprawy bezpieczeństwa. Mamy do czynienia z przyspieszoną ewolucją i rozbudową instytucji, a także instrumentów zapewniania bezpieczeństwa międzynarodowego. Państwa szybko zmieniają swe doktryny, stale tworząc nowe rodzaje sił zbrojnych i służb specjalnych, których zadaniem jest reagowanie na zmieniające się i coraz bardziej złożone zagrożenia ich bezpieczeństwa. Po zimnej wojnie ze szczególną siłą zaznacza się w tej sferze – nie zawsze pozytywna – rola biznesu, mediów i think tanków. Pojawia się też nowe, niepokojące zjawisko prywatyzacji bezpieczeństwa. To wszystko znajduje odzwierciedlenie w bogatej literaturze, niezliczonych monografiach, raportach, policy papers, często wartościowych, niekiedy jednak bałamutnych.
W prezentowanej publikacji studenci politologii i stosunków międzynarodowych oraz eksperci i komentatorzy otrzymują po raz pierwszy w naszym kraju, syntetyczny podręcznik akademicki do studiowania bezpieczeństwa międzynarodowego, spełniający rygory gatunku. Książka została przygotowana przez pracowników Zakładu Studiów Strategicznych Instytutu Stosunków Międzynarodowych WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego. Zespół składa się z autorów mających za sobą bogatą praktykę w siłach zbrojnych, organach administracji państwowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz świetnych, a przy tym młodych badaczy akademickich.


Rok wydania2012
Liczba stron478
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-547-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  [Roman Kuźniar]
  Wstęp     9
  
  Rozdział 1 [Roman Kuźniar]
  Ewolucja problemu bezpieczeństwa – rys historyczny     18
  1. Pierwsze traktaty o pokoju i równowadze sił     19
  2. Liga Narodów – niedoceniony wynalazek
  systemu bezpieczeństwa zbiorowego     24
  3. Po drugiej wojnie – zimna wojna     28
  
  Część I. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa
  
  Rozdział 2 [Roman Kuźniar]
  Tradycyjne zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego     40
  1. Strukturalne przyczyny zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego     43
  2. Państwo jako źródło zagrożeń bezpieczeństwa     46
  3. Niezakończone procesy państwowotwórcze     51
  4. Ideologie i bezpieczeństwo     56
  
  Rozdział 3 [Bolesław Balcerowicz]
  Procesy międzynarodowe. Tendencje, megatrendy     59
  1. Współczesne megatrendy rozwojowe     61
  2. Wpływ megatrendów na bezpieczeństwo     78
  
  Rozdział 4 [Marek Madej]
  Zagrożenia asymetryczne –
  „nowy” problem bezpieczeństwa międzynarodowego     80
  1. Zagrożenia asymetryczne – istota pojęcia    80
  2. Ogólna charakterystyka zagrożeń asymetrycznych     83
  3. Główne kategorie zagrożeń asymetrycznych     86
  
  Rozdział 5 [Kamila Pronińska]
  Współczesne konflikty zbrojne     97
  1. Zjawisko konfliktów zbrojnych
  we współczesnym środowisku bezpieczeństwa     97
  2. Przyczyny współczesnych konfliktów zbrojnych     102
  3. Tendencje we współczesnych konfliktach zbrojnych     106
  4. Geografia i statystyka
  współczesnych największych konfliktów zbrojnych     116
  
  Część II . Prawnoinstytucjonalne ramy i aktywność
  na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego
  
  Rozdział 6 [Patrycja Grzebyk]
  Ramy prawne użycia siły     120
  1. Prawo do użycia siły     120
  2. Prawo do samoobrony     126
  3. Legalność interwencji     129
  4. Praktyczna działalność ONZ na rzecz pokoju i bezpieczeństwa     131
  
  Rozdział 7 [Marek Tabor]
  Porozumienia w sprawie kontroli zbrojeń i rozbrojenia     143
  1. Problemy terminologiczne     143
  2. Porozumienia dotyczące zbrojeń jądrowych     146
  3. Zakaz broni biologicznej i chemicznej     158
  4. Regulacje dotyczące broni konwencjonalnej     160
  5. Środki budowy zaufania i bezpieczeństwa     165
  
  Rozdział 8 [Marek Madej]
  Sojusze polityczno-wojskowe – NATO     171
  1. Sojusze polityczno-wojskowe – kwestie terminologiczne i teoretyczne     171
  2. Sojusz Północnoatlantycki – geneza, podstawa działania i struktura
  organizacyjna     175
  3. Funkcjonowanie Sojuszu w okresie pozimnowojennym     178
  
  Rozdział 9 [Anna Wojciuk]
  Unia Europejska jako wspólnota bezpieczeństwa     190
  1. Historia WPZiB     191
  2. Struktura organizacyjna     194
  
  Rozdział 10 [Agnieszka Bieńczyk-Missala]
  Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie     199
  1. Historia procesu helsińskiego     199
  2. Organy i instytucje OBWE     201
  3. Wymiary zaangażowania OBWE     203
  
  Rozdział 11 [Kamila Pronińska]
  Międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa Ameryki, Afryki,
  Azji i regionu WNP     208
  1. Międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa zachodniej hemisfery     208
  2. Afrykańskie międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa     216
  3. Regionalny kompleks bezpieczeństwa Azji i Pacyfiku     225
  4. Kompleks bezpieczeństwa Wspólnoty Niepodległych Państw     229
  
  Rozdział 12 [Patrycja Grzebyk]
  Międzynarodowe prawo humanitarne     234
  1. Obowiązek przestrzegania MPH     234
  2. Zasady MPH     235
  3. Odpowiedzialność karna     237
  
  Część III . Praktyczne problemy
  
  Rozdział 13 [Marek Madej]
  Międzynarodowa walka z terroryzmem     240
  1. Międzynarodowa współpraca w walce z terroryzmem do 2001 r.     241
  2. Uniwersalne ramy instytucjonalnoprawne walki z terroryzmem
  po 11 września 2001 r. Rola ONZ     246
  3. Wojskowy wymiar przeciwdziałania terroryzmowi. Antyterrorystyczna
  „koalicja chętnych” i globalna wojna z terroryzmem     249
  4. Techniczno-operacyjny wymiar walki z terroryzmem     252
  5. Wnioski     257
  
  Rozdział 14 [Marek Madej]
  Zwalczanie proliferacji BMR
  jako współczesny problem bezpieczeństwa międzynarodowego     259
  1. Główne czynniki decydujące o obecnej randze strategicznej walki
  z proliferacją BMR     261
  2. Tradycyjne podejście do problemu nieproliferacji     270
  3. Nowe środki walki z proliferacją BMR     272
  
  Rozdział 15 [Agnieszka Bieńczyk-Missala, Kamila Pronińska]
  Opanowywanie kryzysów i rozwiązywanie konfliktów – przykłady     279
  1. Konflikty w byłej Jugosławii     279
  2. Timor Wschodni – droga do niepodległości     285
  3. Konflikt i operacje pokojowe NZ w DRK     287
  4. Konflikt w Darfurze     291
  5. Konflikt w Libii     298
  
  Rozdział 16 [Kamila Pronińska]
  Nowe problemy bezpieczeństwa międzynarodowego:
  bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne     303
  1. Uwarunkowania poszerzenia zakresu security studies o problemy
  energetyczne i ekologiczne     303
  2. Bezpieczeństwo energetyczne     306
  3. Bezpieczeństwo ekologiczne     317
  
  Rozdział 17 [Marek Madej]
  Prywatyzacja przemocy –
  fenomen prywatnych przedsiębiorstw wojskowych
  i jego implikacje dla bezpieczeństwa międzynarodowego     328
  1. Podstawowe definicje i rozróżnienia     328
  2. Geneza i uwarunkowania rozwoju rynku prywatnych usług wojskowych     331
  3. Skala i specyfika rynku prywatnych usług wojskowych     333
  4. Konsekwencje w sferze bezpieczeństwa     336
  
  Rozdział 18 [Mirosław Sułek]
  Przemysł zbrojeniowy i handel bronią     344
  1. Przemysł zbrojeniowy – jego funkcje i specyfika     345
  2. Przemysł zbrojeniowy pod ciśnieniem podwójnej logiki funkcjonowania     347
  3. Kompleks militarno-przemysłowy     348
  4. Budżety wojskowe a handel bronią     350
  5. Handel bronią – współpraca i kontrola     356
  
  Część IV. Narodowe polityki i strategie bezpieczeństwa
  [Bolesław Balcerowicz]
  1. Uwarunkowania polityki i strategii bezpieczeństwa państwa     364
  2. Strategie, koncepcje strategiczne bezpieczeństwa     368
  3. Stany Zjednoczone     370
  4. Federacja Rosyjska     377
  5. Niemcy     385
  6. Francja     390
  7. Chiny     395
  8. Szwajcaria     400
  9. Izrael     403
  10. Polska     405
  
  Część V. Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych
  [Anna Wojciuk]
  1. Realizm     416
  2. Neoliberalizm     430
  3. Konstruktywizm     439
  4. Podejścia krytyczne     443
  Bibliografia     448
  Indeks nazwisk     468
  Noty o Autorach     476
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia