Decyzje na rynkach Venture Capital / Private Equity

Decyzje na rynkach Venture Capital / Private Equity

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

34,80

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

34,80

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka ma charakter monografii prezentującej segment rynku finansowego tworzony przez inwestorów venture capital. Rynek ten zaczął się kształtować w formie zinstytucjonalizowanej kilkadziesiąt lat temu, ale ciągle charakteryzuje go duża dynamika i zmienność wyrażająca się w poszerzaniu obszarów inwestowania, powstawaniu nowych form angażowania kapitału czy tworzeniu kolejnych instrumentów. Dyfuzja tych zmian i stopień rozwoju rynku venture capital w poszczególnych krajach wykazują duże zróżnicowanie, co rodzi wiele pytań i problemów dotyczących przesłanek i przebiegu procesu inwestycyjnego. Tymczasem badanie rynku venture capital i zachowań występujących na nim inwestorów nie jest zadaniem łatwym ze względu na utrudniony dostęp do informacji wynikający z charakteru inwestycji i form organizacyjnych dokonujących ich podmiotów. W tym kontekście praca przyczynia się do poszerzenia wiedzy w ważnym dla rozwoju nowoczesnej gospodarki segmencie rynku finansowego. Prezentuje ona szereg mało znanych dotychczas w literaturze krajowej danych dotyczących rynku venture capital i analiz zachowań jego uczestników.

Szczególną wartość naukową przedstawia weryfikacja kilku hipotez stanowiących przedmiot badań przeprowadzonych przez Autora. Praca jest cennym źródłem informacji i inspiracji dla osób zainteresowanych inwestowaniem venture capital. Może być wykorzystana zarówno w procesie dydaktycznym, jak i badaniach naukowych, a także przez praktyków związanych z rynkiem kapitałowym.


Liczba stron299
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-018-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Rozdział 1. Specyfika finansowania Venture Capital / Private Equity jako podstawa podjętych zagadnień badawczych    15
  1. Desygnaty pojęć „Venture Capital” i „Private Equity”    15
  2. Pojęcia pochodne i pokrewne    22
  3. Geneza i ekspansja finansowania Venture Capital / Private Equity    24
  3.1. Finansowanie udziałowe przed II wojną światową    24
  3.2. Narodziny Venture Capital w USA i Wielkiej Brytanii    26
  3.3. Rozprzestrzenianie się Venture Capital / Private Equity na świecie    28
  4. Struktura geograficzna i trendy inwestycji VC/PE na świecie    30
  4.1. Świat    30
  4.2. Europa    33
  4.3. Obszar Azji i Pacyfiku    34
  5. Cykl obiegu kapitału a hipotezy badawcze    36
  6. Zakres przeprowadzonych badań    38
  Rozdział 2. Źródła i determinanty podaży kapitału lokowanego w fundusze VC/PE    41
  1. Kapitałodawcy na rynku VC/PE    41
  1.1. Klasyfikacje kapitałodawców    41
  1.2. Motywy angażowania środków w inwestycje VC/PE    46
  1.2.1. Motyw podstawowy – wysoka zyskowność i dywersyfikacja    46
  1.2.2. Motywy i korzyści dodatkowe    47
  1.3. Struktury źródeł kapitału – porównanie państw    49
  2. Identyfikacja i analiza czynników determinujących podaż kapitału na rynkach VC/PE    57
  2.1. Ogólny rozwój gospodarczy    58
  2.2. Postęp technologiczny    60
  2.3. Rynki giełdowe    64
  2.4. Historyczne stopy zwrotu z inwestycji PE    68
  2.5. Uwarunkowania społeczne i kulturowe    69
  2.6. Kapitałowe wsparcie sektora VC/PE    73
  2.7. Regulacje prawne dotyczące form działalności podmiotów VC/PE oraz przywileje podatkowe    88
  2.8. Polityka pieniężna (stopy procentowe)    108
  2.9. Regulacje prawne wpływające na podaż kapitału od inwestorów instytucjo- nalnych    110
  2.10. Polityka ekonomiczna, promowanie przedsiębiorczości i innowacyjności    113
  3. Determinanty skłonności do angażowania kapitału w rynek VC/PE – badanie empiryczne    119
  3.1. Przesłanki badanej hipotezy    119
  3.2. Opis i wyniki badania    122
  Rozdział 3. Inwestowanie kapitału przez fundusze Venture Capital / Private Equity    129
  1. Innowacyjność – czynnik sukcesu, źródło ryzyka    129
  1.1. Innowacja – definicja, możliwości klasyfikowania    129
  1.2. Typy innowacji    131
  1.3. Źródła innowacji    132
  1.4. Stopnie innowacyjności    132
  1.5. Skala innowacyjności    135
  1.6. Użyteczność innowacji    136
  2. Nabór i wybór projektów inwestycyjnych    137
  2.1. Nabór projektów    137
  2.2. Selekcja wstępna    139
  2.3. Analiza fundamentalna (due dilligence)    142
  2.4. Negocjowanie warunków inwestycji    152
  2.4.1. Umowa intencyjna (term sheet)    152
  2.4.2. Struktura współwłasności i problem współwładzy    152
  2.4.3. Umowa inwestycyjna    158
  3. Struktura branżowa inwestycji VC/PE    162
  4. Stadia inwestycyjne – fazy rozwoju przedsiębiorstw    168
  4.1. Klasyfikacje stadiów dla celów statystycznych    168
  4.2. Struktura inwestycji pod względem stadiów inwestycyjnych – porównanie państw    176
  5. Ilość zgromadzonego kapitału a skłonność do inwestowania w bardziej ryzykowne przedsięwzięcia – badanie empiryczne    186
  5.1. Przesłanki badanej hipotezy 2    186
  5.2. Opis i wyniki badania    188
  Rozdział 4. Metody wyjścia z inwestycji Venture Capital / Private Equity    193
  1. Dezinwestycja – finalny cel inwestycji    193
  2. Klasyfikacje form dezinwestycji    196
  3. Charakterystyka poszczególnych form dezinwestycji    202
  3.1. Sprzedaż przez giełdę    202
  3.2. Sprzedaż inwestorowi branżowemu (strategicznemu)    206
  3.3. Giełda vs trade sale – analiza porównawcza z punktu widzenia funduszu VC/PE    210
  3.4. Sprzedaż inwestorowi finansowemu / innej firmie VC/PE    213
  3.5. Sprzedaż pierwotnym właścicielom, zarządowi, pracownikom; buy-back i umorzenie    216
  3.6. Nietypowe formy dezinwestycji    220
  3.7. Likwidacja/upadłość    222
  4. Struktura dezinwestycji w wybranych państwach    224
  5. Koniunktura giełdowa a preferowane metody dezinwestycji – badanie empiryczne    232
  5.1. Przesłanki badanej hipotezy    232
  5.2. Opis i wyniki badania    234
  Rozdział 5. Stopa zwrotu i ryzyko – finansowa specyfika inwestycji Venture Capital / Private Equity    241
  1. Teoretyczna charakterystyka parametrów inwestycji Venture Capital / Private Equity    241
  1.1. Stopa zwrotu – oczekiwania inwestorów    242
  1.2. Ryzyko inwestycji – kontekst ogólny    243
  1.3. Związek ryzyka, stopy zwrotu i innych parametrów inwestycji z fazą rozwoju spółki portfelowej    246
  1.4. Metody ograniczania ryzyka    251
  1.5. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego    253
  1.6. Metody pomiaru stóp zwrotu – indywidualnych i zagregowanych    256
  1.7. Rzeczywiste stopy zwrotu osiągane na rynkach VC/PE    261
  1.8. Ryzyko jako odchylenie stóp zwrotu na rynkach kapitałowych    268
  2. Stopy zwrotu i ryzyko na rynkach VC/PE w porównaniu z rynkami giełdowymi – badanie empiryczne    273
  2.1. Przesłanki badanej hipotezy    273
  2.2. Opis i wyniki badania    275
  Zakończenie    289
  Bibliografia    293
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia