Wprowadzenie do neutronowych metod badania fazy skondensowanej materii

Wprowadzenie do neutronowych metod badania fazy skondensowanej materii

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

12,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Celem tego podręcznika jest zapoznanie studentów wyższych lat i doktorantów z podstawami metod rozpraszania neutronów oraz współczesnymi technikami eksperymentalnymi badania własności faz skondensowanych przy ich pomocy. Neutrony posiadają szereg własności, które czynią je niezastąpionym narzędziem w badaniach faz skondensowanych. Dlatego rozpraszanie neutronów znalazło zastosowanie nie tylko w fizyce, ale i w chemii, biologii, naukach o Ziemi, naukach technicznych, a w latach ostatnich w nano- i biotechnologii. Pomimo bardzo wysokich kosztów powstały niedawno w USA i Japonii spalacyjne źródła neutronów nowej generacji na bazie synchrotronów protonowych. W Europie budowane jest podobne źródło neutronów w Lund (Szwecja). W Rosji zakończona została modernizacja impulsowego rektora IBR-2 w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej oraz uruchomiono stacjonarny reaktor PIK w Instytucie Fizyki Jądrowej w Petersburgu.
Podręcznik składa się z czternastu rozdziałów na końcu, których podano literaturę zawierającą zarówno podręczniki, monografie jak i oryginalne artykuły naukowe, które pozwolą na pogłębienie wiadomości dotyczących omawianych zagadnień.


Liczba stron248
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-2508-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Wstęp     9
  
  2. Własności neutronu. Otrzymywanie i spowalnianie neutronów     13
    2.1. Własności neutronu     13
    2.2. Otrzymywanie neutronów     15
      2.2.1. Małe źródła neutronów     15
      2.2.2. Rozszczepienie jąder jako źródło neutronów     15
        2.2.2.1. Stacjonarny reaktor badawczy     16
        2.2.2.2. Reaktor impulsowy     17
      2.2.3. Źródła neutronów na bazie akceleratorów cząstek     20
        2.2.3.1. Reakcja syntezy (D,T)     20
        2.2.3.2. Reakcje fotojądrowe     21
        2.2.3.3. Reakcje spalacji     21
    2.3. Spowalnianie neutronów     25
    2.4. Zakończenie     27
    2.5. Dodatek     28
  
  3. Podstawy teorii oddziaływania neutronów z materią     33
    3.1. Wyznaczanie przekrojów czynnych na oddziaływania     33
    3.2. Rozpraszanie neutronów przez jądra     38
    3.3. Rozpraszanie magnetyczne     43
    3.4. Podsumowanie     45
  
  4. Elementy spektrometrów neutronowych     51
    4.1. Wstęp     51
    4.2. Kolimacja wiązek neutronów     52
    4.3. Neutronowody     54
    4.4. Mechaniczne selektory prędkości     62
    4.5. Przerywacze wiązki neutronów i monochromatory     64
    4.6. Filtry krystaliczne i monochromatory     66
      4.6.1. Polikrystaliczne filtry neutronów     67
      4.6.2. Monochromatory krystaliczne     68
  
  5. Detektory neutronów     72
    5.1. Wstęp     72
    5.2. Scyntylatory neutronów     73
    5.3. Gazowe detektory neutronów     75
    5.4. Układy detekcyjne     78
      5.4.1. Detektory całkujące     78
      5.4.2. Układy detekcyjne pracujące w trybie zliczania     80
        5.4.2.1. Detektory scyntylacyjne     80
        5.4.2.2. Proporcjonalne gazowe detektory neutronów     82
        5.4.2.3. Liniowy pozycyjny detektor gazowy     84
        5.4.2.4. Pozycyjny dwuwymiarowy detektor neutronów     86
    5.5. Zakończenie     87
  
  6. Podstawy dyfrakcji neutronów na kryształach     89
    6.1. Wstęp     89
    6.2. Płaszczyzny sieciowe w krysztale i pojęcie sieci odwrotnej     91
    6.3. Warunek Bragga dyfrakcji fal na kryształach     94
    6.4. Czynnik struktury i przekrój czynny na dyfrakcję neutronów     95
    6.5. Dyfrakcja neutronów na uporządkowanych strukturach magnetycznych     97
    6.6. Eksperymentalne metody dyfrakcji neutronów     100
    6.7. Podstawy opracowania proszkowych widm dyfrakcyjnych (metoda Rietvelda)     105
    6.8. Zakończenie     106
  
  7. Dyfrakcja neutronów w cieczach i ciałach amorficznych     107
    7.1. Wstęp     107
    7.2. Funkcje korelacji par i czynniki struktury     107
      7.2.1. Cząstkowe rozkłady radialne par (formalizm Fabera-Zimana)     111
      7.2.2. Cząstkowe funkcje korelacji fluktuacji gęstości i koncentracji (formalizm Bhatia-Thorntona)     112
    7.3. Eksperymentalne badania układów nieuporządkowanych     114
    7.4. Poprawki     116
      7.4.1. Pojemnik na próbkę     116
      7.4.2. Poprawki na pochłanianie     117
      7.4.3. Poprawki normujące     117
      7.4.4. Rozpraszanie wielokrotne     118
      7.4.5. Korekcja Placzka     118
    7.5. Metoda odwrotnego Monte-Carlo do analizy danych dyfrakcyjnych     119
  
  8. Dyfrakcja małokątowa     122
    8.1. Wstęp     122
    8.2. Podstawy teoretyczne     125
      8.2.1. Cząstki jednorodne     129
      8.2.2. Rozpraszanie w zakresie najmniejszych kątów. Pojęcie promienia inercji (bezwładności). Przybliżenie Guiniera     130
      8.2.3. Rozpraszanie do przodu     132
      8.2.4. Inwariant (niezmiennik) Poroda     133
      8.2.5. Cząstka o symetrii sferycznej     135
    8.3. Spektrometry rozpraszania małokątowego dla stacjonarnych i impulsowych źródeł neutronów     136
    8.4. Zakończenie     140
  
  9. Reflektometria neutronowa     142
    9.1. Wstęp     142
    9.2. Podstawowe zasady reflektometrii neutronowej     142
    9.3. Cienka płytka płasko-równoległa     146
    9.4. Powierzchnie chropowate     149
    9.5. Wpływ pochłaniania i rozpraszania niekoherentnego na odbicie neutronów     150
      9.5.1. Silnie pochłaniające środowiska     151
      9.5.2. Silne rozpraszacze niespójne     152
    9.6. Reflektometria magnetyczna     153
    9.7. Budowa reflektometrów neutronowych     155
    9.8. Zakończenie     157
  
  10. Badania nieelastycznego rozpraszania neutronów     159
    10.1. Wstęp     159
    10.2. Nieelastyczne rozpraszanie neutronów na fononach i magnonach     163
    10.3. Schemat trójosiowego spektrometru krystalicznego     166
    10.4. Metody skanowania przestrzeni odwrotnej     168
      10.4.1. Metoda stałego Q     170
      10.4.2. Metoda stałego E     171
    10.5. Porównanie z innymi metodami badania wzbudzeń elementarnych w kryształach     171
    10.6. Nieelastyczne niekoherentne rozpraszanie neutronów     173
    10.7. Przybliżenie niekoherentne     177
    10.8. Spektrometr czasu przelotu geometrii prostej     179
    10.9. Spektrometr czasu przelotu geometrii odwrotnej     182
    10.10. Zakończenie     186
  
  11. Głęboko nieelastyczne (komptonowskie) rozpraszanie neutronów     189
    11.1. Wstęp     189
    11.2. Praktyczna realizacja metody     192
      11.2.1. Rezonanse jądrowe i folie rezonansowe     192
      11.2.2. Spektrometr rozpraszania komptonowskiego geometrii odwrotnej     193
    11.3. Wybrane przykłady eksperymentów     196
      11.3.1. Pomiar funkcji falowej protonu w molekularnym wodorze     196
      11.3.2. Badanie efektów kwantowych w ciekłym helu     196
    11.4. Zakończenie     196
  
  12. Kwazielastyczne rozpraszanie neutronów     198
    12.1. Wstęp     198
    12.2. Podstawy teoretyczne     200
      12.2.1. Ciągła dyfuzja     200
      12.2.2. Model skokowej dyfuzji     201
      12.2.3. Model dyfuzji rotacyjnej     205
    12.3. Spektrometry do badania procesów kwazielastycznego rozpraszania neutronów     210
      12.3.1. Spektrometr rozpraszania wstecznego dla stacjonarnego źródła neutronów     211
      12.3.2. Spektrometr czasu przelotu nieelastycznego rozpraszania geometrii prostej     216
      12.3.3. Spektrometr czasu przelotu nieelastycznego rozpraszania geometrii odwrotnej     218
    12.4. Zakończenie     220
  
  13. Spolaryzowane neutrony     222
    13.1. Otrzymywanie spolaryzowanych neutronów     222
      13.1.1. Filtry polaryzacyjne     223
      13.1.2. Polaryzujące monokryształy-monochromatory     225
    13.2. Precesja momentów magnetycznych spolaryzowanych neutronów w jednorodnym polu magnetycznym     227
    13.3. Efekt prowadzącego pola magnetycznego     228
    13.4. Powolna zmiana kierunku pola magnetycznego – przypadek adiabatyczny    229
    13.5. Natychmiastowa (szybka) zmiana kierunku pola magnetycznego     230
    13.6. Precesja spinów neutronów w zewnętrznym polu magnetycznym     231
    13.7. Urządzenie do obracania spinów neutronów     232
      13.7.1. Cewka-π Mezeia     232
      13.7.2. Cewka-π/2 Mezeia     234
    13.8. Zakończenie     235
  
  14. Neutronowe echo spinowe     236
    14.1. Wstęp     236
    14.2. Efekt echa spinowego     236
    14.3. Echo spinowe dla nieelastycznego rozpraszania neutronów     239
    14.4. Spektrometr echa spinowego     242
    14.5. Zakończenie     244
  
  Spis monografii     246
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia